Young Man and the Sea

All posts tagged Young Man and the Sea

Title: ดวงจันทร์สีดำ / Duang Jun See Dum (Black Moon)
English Title: “I Miss You So Much”
Artist: Young Man and the Sea
Album: Young and Foolish
Year: 2017


หาในค่ำคืนฝนพรำ หาตามดวงจันทร์สีดำ เธออยู่ที่ไหน บนโลกอันแสนกว้างใหญ่
Hah nai kum keun fon prum hah dtahm duang jun see dum tur yoo tee nai bon lohk un saen gwahng yai
I search in the rainy night, I search for the black moon, where are you? Up in such a vast sky
ถามกายที่เคยสวมกอด ถามใจที่ยังมืดบอด เป็นไปได้ไหม เรากลับมาพบกันใหม่
Tahm gai tee koey suam gaut tahm jai tee yung meut baut bpen bpai dai mai ao glup mah pob gun mai
I ask my body that once embraced you, I ask my heart that’s still dark; is it possible for us to meet together again?

(*) พยายามทำทุกอย่าง เจอแต่ความอ้างว้าง ที่ยังถา ที่ยังโถม ทั้งดวงใจ
Payayahm tum took yahng jur dtae kwahm ahng wahng tee yung tah tee yung tohm tung duang jai
Everything I try to do, I find only emptiness that still rushes over my entire heart
ภาวนาอย่างเลื่อนลอย ฝากกับดาวนับร้อย ให้เธอรับ ให้เธอรู้ ถึงความใน
Pahwanah yahng leuan loy fahk gup dao nup roy hai tur rup hai tur roo teung kwahm nai
I pray uncertainly, entrusting the hundreds of stas to make you realize the things inside

(**) รู้ไหมว่าคิดถึง ทุกครั้งที่หัน มองดูคืนวันเก่าเก่า ที่ฝันเป็นอันเดียวกัน เมื่อก่อน
Roo mai wah kit teung took krung tee hun maung doo keun wun gao gao tee fun bpen un diao gun meua gaun
Do you know that I miss you every time that I look back at the old days, when we had the same dreams before?
เพราะฉันไม่เคยรัก ได้มากเท่านั้น เลยยังดึงดัน อยู่กับความหวาน มันทรมาน ย้ำย้ำ ซ้ำซ้ำ ในความทรงจำ
Pror chun mai koey ruk dai mahk tao nun loey yung deung dun yoo gup kwahm wahn mun toramahn yum yum sum sum nai kwahm song jum
Because I was never able to love so much, so I’m still stubborn, living with the sweetness, it’s torture, over and over in my memory
ฉันเพียงอยากพบเจออีกสักครั้ง หวังแค่จะขอเธอกลับมา รักกัน อย่างเคย
Chun piang yahk pob jur eek suk krung wung kae ja kor tur glup mah ruk gun yahng koey
I just want to see you one more time, I just hope to ask you to come back and love me like you used to

เขียนเพลงเพื่อตามหาเธอ หวังวันหนึ่งเธอได้เจอ ให้บทเพลงนี้ พาเธอมาหาฉันที
Kian pleng peua dtahm hah tur wung wun neung tur dai jur hai bot pleng nee pah tur mah hah chun tee
I wrote this song to search for you, I hope that one day, you’ll find it and let this music lead you to me

(*,**,**)


   

คำร้อง: วิรชา ดาวฉาย
ทำนอง: ศุภชัย บุญดี
เรียบเรียง: YOUNG MAN AND THE SEA

   

It’s a really pretty, catchy melody with pretty, poetic lyrics~ A good release from this up-and-coming group~

Title: จ้องพระอาทิตย์ / Jaung Pra Ahtit (Staring at the Sun)
Artist: Young Man and the Sea
Album: Young and Foolish
Year: 2017

แม้เคยพบ แค่เพียงครั้ง ฉันยังมองเห็นแม้ยามหลับตา ทุกความฝัน ที่เคยฝัน ปรากฏตรงนั้นและไม่อยากให้ลับตา
Mae koey pob kae piang krung chun yung maung hen mae yahm lup dtah took kwahm fun tee koey fun bprahgot dtrong nun lae mai yahk hai lup dtah
Even though we only met one time, I’m still looking, even when I close my eyes, every dream I ever dreamed, you appeared right there, and I don’t want to close my eyes

จุดแสงไฟให้ไกลสุดฟ้า ส่องถึงเธอผู้เป็นสุดปรารถนา กรุณาให้คนที่เขาอ้อนวอนอยู่สักครา
Joot saeng fai hai glai soot fah saung teung tur poo bpen soot bprahttanah garoonah hai kon tee kao aun waun yoo suk krah
The light reaches the end of the sky, shining to you,the person who is my ultimate desire, please let the person who is begging stay for once

(*) ส่งมาได้ไหมดวงใจ ก่อนดวงตาฉันหลอมละลาย เธอรู้ไหมมีใครที่เฝ้าคอย
Song mah dai mai duang jai gaun duang dtah chun laum lalai tur roo mai mee krai tee fao koy
Can you send me my darling before my eyes melt? Do you know you have someone waiting for you?
ส่งมาแล้วฉันจะไป จนสุดแดนที่ฟ้าเป็นไฟ ใจของฉันต้องการเพียงเธอ
Song mah laeo chun ja bpai jon soot daen tee fah bpen fai jai kaung chun dtaung gahn piang tur
Send it to me, and I’ll go until the end of the land where the sky is fire, my heart only wants you

แม้ความรัก ได้แผดเผา ฉันยอมแตกร้าวไม่ยอมหลับตา เพราะชีวิต ไร้ความหมาย เมื่อเจอจุดหมายพร้อมยอมตายด้วยน้ำตา
Mae kwahm ruk dai paet pao chun yaum dtaek rao mai yaum lup dtah pror cheewit rai kwahm mai meua jur joot mai praum yaum dtai duay num dtah
Even though love can burn, I’m willing to be destroyed, I refuse to close my eyes because life is meaningless, when I find my goal, I’m ready and willing to die with tears

จุดแสงไฟด้วยดาวหมดฟ้า ส่องถึงเธอผู้เป็นดังศาสนา โปรดเมตตาให้คนที่เขายอมคุกเข่าทุกครา
Joot saeng fai duay dao mot fah saung teung tur poo bpen dung sahsanah bproht met dtah hai kon tee kao yaum kook kao took krah
The light from the stars throughout the sky shine on you, the person who is like my religion, please have kindness for the person who is willing to go down on bended knee every time

(*,*)

ส่งมาได้ไหมดวงใจ ก่อนดวงตาฉันหลอมละลาย เธอรู้ไหมมีใครที่เฝ้าคอย
Song mah dai mai duang jai gaun duang dtah chun laum lalai tur roo mai mee krai tee fao koy
can you send me my darling before my eyes melt? Do you know you have someone waiting for you?
ส่งมาแล้วฉันจะไป ต่อให้กายนี้ลุกเป็นไฟ ใจของฉันต้องการเพียงเธอ
Song mah laeo chun ja bpai dtor hai gai nee look bpen fai jai kaung chund taung gahn piang tur
Send it to me, and I’ll go, even though this body will burn, my heart only wants you

   

คำร้อง: วิรชา ดาวฉาย
ทำนอง: อภิชาติ พรมรักษา
เรียบเรียง: YOUNG MAN AND THE SEA