Tungbeer

All posts tagged Tungbeer

Title: ตรงข้ามใจ / Dtrong Kahm Jai (The Opposite of My Heart)
Artist: Tungbeer (ถังเบียร์ ภูริวัชร์)
Album: OST My Girl 18มงกุฎสุดที่รัก
Year: 2018

มีความในใจอยากจะพูดไป
Mee kwahm nai jai yahk ja poot bpai
There’s something in my heart that I want to say
มันทรมานที่ต้องคอยเงียบไว้
Mun toramahn tee dtaung koy ngiap wai
It’s torture having to remain silent
กลัวทำให้เธอต้องห่างเหินฉันไป
Glua tum hai tur dtaung hahng hern chun bpai
Afraid it’ll make you distance me
และต้องสูญเสีย ทุกๆอย่าง
Lae dtaung soon sia took took yahng
And having to risk everything

(*) แบกความลับเอาไว้ เก็บความรักในใจ
Baek kwahm lup ao wai gep kwham ruk nai jai
I bear my secret, I keep my love in my heart
ยอมเป็นคนเดียวที่ต้องเจ็บช้ำ
Yaumbpen kon diao tee dtaung jep chum
I’m willing to be the only person who hurts
ปิดบังความรู้สึก ให้อยู่ลึกอย่างนั้น
Bpit bung kwahm roo seuk hai yoo leuk yahng nun
Hiding my feelings deep down inside
ทั้งๆที่มันอยากพูดออกไป ทั้งใจ
Tung tung tee mun yahk poot auk bpai tung jai
Even though I want to speak out with all my heart

(**) รักเธอมากเท่าไหร่
Ruk tur mahk tao rai
However much I love you
แต่พูดออกไปสวนทางกับใจข้างใน
Dtae poot auk bpai suan tahng gup jai kahng nai
I speak out the opposite of my heart inside
ตรงข้ามความรู้สึกที่มีในใจ
Dtrong kahm kwahm roo seuk tee mee nai jai
The opposite of the feelings I have in my heart
คือต้องบอกว่าไม่รักเธอ
Keu dtaung bauk wah mai ruk tur
Is having to tell you that I don’t love you

มีการกระทำที่เธอเห็นอยู่
Mee gahn gratum tee tur hen yoo
The actions I do for you to see
คงดูเหมือนฉันไม่มีใจให้กัน
Kong doo meuan chun mai mee jai hai gun
Probably seem like I don’t have feelings for you
กลัวคำบางคำจะทำลาย ทุกอย่าง
Glua kum bahng kum ja tum lai took yahng
Afraid some words will destroy everything
ถ้าบอกให้รู้ความจริงไป
Tah bauk hai roo kwahm jing bpai
If I let you know the truth

(*,**)

เธอคนดี
Tur kon dee
You, darling
ที่ใจของฉัน ต้องมี
Tee jai kaung chun dtaung mee
Whom my heart must have
ทำทุกวิธีไม่ให้เราแยกทาง
Tum took witee mai hai rao yaek tahng
I’ve done everything not to let us split up
แค่มีเธอ อยู่กับฉัน
Kae mee tur yoo gup chun
Just having you with me
ไม่ยอมให้เธอจากไปไหน
Mai yaum hai tur jahk bpai nai
I refuse to let you leave

(**)

   

เนื้อร้อง : เชษฐา ยารสเอก / CHETTHA YAROTAKE
Composing : BRIAN YOU, MR.YANG (AftrShok) , YONNU KANG
เรียบเรียง : BRIAN YOU, MR.YANG (AftrShok) , YONNU KANG

Title: ผิดแค่ไหน / Pit Kae Nai (However Wrong it Is)
Artist: Tungbeer (ผิดแค่ไหน)
Album: [Single]
Year: 2015

รู้ว่าต้องห้ามใจ แต่ไม่รู้ต้องห้ามยังไง
Roo wah dtaung hahm jai dtae mai roo dtaung hahm yung ngai
I know I must forbid myself, but I don’t know how
เมื่อรักครั้งนี้ สายจนเกินไป
Meua ruk krung nee sai jon gern bpai
When love this time was too late
เมื่อฉันเมื่อเธอ มีใครยืนข้างกาย
Meua chun meua tur mee krai yeun kahng gai
When you and I have someone standing beside us
แต่หัวใจมันอยากเจอ แค่เธอ
Dtae hua jai mun yahk jur kae tur
But my heart wants to find only you

(*) สบตากัน กอดกัน เท่าที่เราต้องการ
Sop dtah gun gaut gun tao tee rao dtaung gahn
Looking into each other’s eyes and hugging is all we want
อย่าแคร์อะไร อย่าเก็บมันไว้
Yah care arai yah gep mun wai
Don’t care about anything else, don’t keep it in

(**) ผิดแค่ไหน ห้ามเท่าไรหัวใจไม่ฟัง
Pit kae nai hahm tao rai hua jai mai fung
However wrong it is, however I forbid myself, my heart doesn’t listen
มันต้องการแค่รักเท่านั้น
Mun dtaung gahn kae ruk tao nun
It needs only love
แม้จะผิดต่อใคร ใจฉันไม่อาจดึงรั้ง
Mae ja pit dtor krai jai chun mai aht deung rung
Though it may wrong others, my heart won’t be held back
ห้ามอย่างไรเมื่อต้องการมัน
Hahm yahng rai meua dtaung gahn mun
How can I forbid it when it’s what I want?
ควบคุมหัวใจไม่ค่อยทัน
Kuap koom hua jai mai koy tun
I’m not able to control my heart
ผิดแค่ไหน ก็จะขอรับมัน
Pit kae nai gor ja kor rup mun
However wrong it is, I want you to accept it

ทุกๆ ครั้งที่เจอ อยากฝืนไม่หันมองเธอ
Took took krung tee jur yahk feun mai hun maung tur
Every time we meet, I want to resist and not look at you
รักเธอเสมอ ต้องห้ามยังไง
Ruk tur samur dtaung hahm yung ngai
But I’ve always loved you, how must I forbid it?
อยากพบ อยากเจอ แม้จะต้องเสียใจ
Yahk pob yahk jur mae ja dtaung sia jai
I want to meet you, I want to see you, though I’ll be sad
แค่ขอมีเธอข้างกาย ฉันยอม
Kae kor mee tur kahng gai chun yaum
I just want to have you by my side, I give up

(*,**,**)

Title: Shut Up and Dance
Artist: Tungbeer
Album: [Single]
Year: 2014

ไม่คุย ไม่เคลียร์ ไม่เข้าใจ ยังไม่พร้อมที่จะฟัง
Mai kooey mai clear mai kao jai yung mai praum tee ja fung
We haven’t talked, it’s not clear, I don’t understand, I’m still not ready to listen
ก็เพลงมันดัง กำลังตื๊ด ตื๊ด ตื๊ด ตื๊ด
Gor pleng mund ung gumlung dteut dteut dteut dteut
The music is loud, I’m dancing, dancing, dancing, dancing
จะคุยอะไร คุยทำไม เก็บเอาไว้เดี๋ยวคุยกัน
Ja kooey arai kooey tummai gep ao wai diao kooey gun
Whatever you’re talking about, why talk? Keep it, we’ll talk soon
คนกำลังมัน กำลังตื๊ด ตื๊ด ตื๊ด ตื๊ด
Kon gumlung mun gumlung dteut dteut dteut dteut
People are, are dancing, dancing, dancing, dancing

(*) ไม่มีอารมณ์ ไม่เอาไม่ฟัง
Mai mee ahrom mai ao mai fung
I’m not in a bad mood, I don’t want it, I’m not listening
อย่าเพิ่งเลย อย่าเพิ่งเลย ขอไว้สักวัน
Yah perng loey yah perng loey kor wai suk wun
Not yet, not yet, please save it for another day
ไม่ว่างจะคุย เก็บไปช่างมัน
Mai wahng ja kooey gep bpai chahng mun
I’m not free to talk, keep it, screw it
ก็เงียบเลย เงียบเลยได้ไหม
Gor ngiap loey ngiap loey dai mai
Shut up, please shut up

Shut Up And Dance
Everybody Dance
Shut Up And Dance

Everybody Just Dance
Everybody Dance
Shut Up And Dance
Everybody Dance with me

ก็ยังไม่เคลียร์ คิวมันเต็ม กำลังเต้นซะเพลินๆ
Gor yung mai clear kiew mun dtem gumlung dten sa plern plern
It’s still not clear, the queue is filled, I’m happily dancing
จะเต้นก็เชิญ เข้ามาตื๊ด ตื๊ด ตื๊ด ตื๊ด
Ja dten gor chern kao mah dteut dteut dteut dteut
You’re welcome to dance, come and move, move, move, move
จะคุยอะไร คุยยังไง กลับไปบ้านเดี๋ยวคุยกัน
Ja kooey arai kooey yung ngai glup bpai bahn diao kooey gun
Whatever you’re talking about, whatever you’re saying, let’s talk when we go back home
เพลงกำลังมัน กำลังตื๊ด ตื๊ด ตื๊ด ตื๊ด
Pleng gumlung mun gumlung dteut dteut dteut dtuet
The music is going, I’m dancing, dancing, dancing, dancing

(*)

Shut Up And Dance
Everybody Dance
Shut Up And Dance
yeh yeh
Everybody Just Dance
Everybody Dance
Shut Up And Dance
Yeh Yeh Yeh
Shut Up And Dance
Everybody Dance
Shut Up And Dance
Everybody Just Dance
Everybody Dance
Shut Up And Dance
Everybody Dance with me

(*)

Shut Up And Dance
Everybody Dance
Shut Up And Dance
Everybody Just Dance
Everybody Dance
Shut Up And Dance
Yeh Yeh Yeh
Shut up and Dance
Everybody Dance
Shut up and Dance
Everybody Just Dance
Everyboday Dance
Shut up and Dance
Yeh yeh yeh Shut up and
Yeh yeh yeh Shut up and
Everybody Dance with me