Tide Watcharin

All posts tagged Tide Watcharin

Title: ขอบคุณที่มีเธอ / Kaup Koon Tee Mee Tur (Thankful For Having You)
Artist: Tide Watcharin (ไทด์ วัชรินทร์)
Album: [Single]
Year: 2015

มันไม่คู่ควร มองยังไง ก็ไม่เหมาะสม
Mun mai koo kuan maung yung ngai gor mai mor som
It’s unsuitable, however you look at it, it’s inappropriate
ผู้ชายเชยๆ กับนางฟ้าผู้เลอโฉม ไม่มีอะไรที่สร้างสรรค์
Poo chai choey choey gup nahng fah poo lur chohm mai mee arai tee sahng sawun
An old-fashioned guy with a fabulous angel, I have nothing to create a paradise
ดล สิ่งไหนดล คนบนฟ้า หรือว่ายมบาล
Don sing nai don kon bon fah reu wah yom bahn
What inspired the person up in heaven? Or was it the prince of devils?
กามเทพองค์ใดหนอช่างอารมณ์ขัน ที่ทำให้ดอกรักบานกลางขี้โคลน
Gahm tayp ong dai nor chahng ahrom kun tee tum hai dauk ruk bahn glahng kee klohn
Or was it cupid who has a sense of humor and made a flower of love blossom in the middle of the mud?

(*) ขอบคุณที่ลดตัว และยอมให้ฉันเคียงข้าง
Kaup koon tee lot dtua lae yaum hai chun kiang kahng
Thank you for lowering yourself and letting me be beside you
กับรอยยิ้มบางๆ ที่คอยเติมเต็มเป็นอย่างดี
Gup roy yim bahng bahng tee koy dterm dtem bpen yahng dee
With your gentle smile that fills me with goodness
หากว่าฟ้ายืนยันว่าเป็นเธอนั้น หากสวรรค์บัญชาว่าเป็นคนนี้
Hahk wah fah yeun yun wah bpen tur nun hahk sawun bun chah wah bpen kon nee
If heaven reassures me that it’s you, if heaven commanded it to be you
ขอบคุณทุกนาที ที่ให้เราได้ใช้ร่วมกัน
Kaup koon took nahtee tee hai rao dai chai ruam gun
I’ll thank them every minute for letting us spend time together

(**) ก็ชีวิตมันดีที่มีเธอ ขอบคุณฟ้าที่ทำให้ได้เจอ
Gor cheewit mun dee tee mee tur kaup koonf ah tee tum hai dai jur
Life is good now that I have you, thank you, heaven, for letting us meet
และประทานคนรักที่เลิศเลอ ให้เข้ามาผูกพัน
Lae bpratahn kon ruk tee lurt lur hai kao mah pook pun
And granting me a perfect lover, for letting us form a relationship
ดั่งมีแสงตะวันขึ้นกลางใจ ดั่งดอกไม้ที่ได้เบ่งบานทุกวัน
Dung mee saeng dtawun keun glahng jai dung dauk mai tee dai beng bahn took wun
It’s like there’s sunlight in the middle of my heart, it’s like a flower that blossoms every day
ดั่งธุลีที่มีคนเห็นค่ามัน ฉันโชคดีที่สุด
Dung toolee tee mee kon hen kah mun chun chohk dee tee soot
I’m like dust that has someone see its value, I’m the luckiest person alive

(*,**)

ฉันโชคดีที่มีเธอ
Chun chohk dee tee mee tur
I’m lucky to have you

   
เนื้อร้อง / ทำนอง: ยศพันธ์ อนันต์พิทยานนท์
เรียบเรียงฯ: ต้น StoryLine

Title: ฝันที่ต้องเป็นจริง / Fun Tee Dtaung Bpen Jing (The Dream that Must Be Real)
Artist: Tide Watcharin (AF8)
Album: [Single]
Year: 2014

ให้ล้มกี่ครั้ง ก็ยังไม่ถอยหัวใจสำออยไม่เป็น
Hai lom gee krung gor yung mai toy hua jai sum oy mai bpen
I’ve fallen many times, but I haven’t given up, my heart doesn’t know how to look for sympathy
แม้มีขวากหนามลำบากยากเข็ญ จะเป็นอย่างที่ตั้งใจ
Mae mee kwahk nahm lumbahk yahk ken ja bpen yahng tee dtung jai
Even though there are difficult and bothersome thorns, it’ll be as I intended

(*) พ่อจ๋า แม่จ๋า ทนเหนื่อยหน่อยนะ
Por jah mae jae ton neuay noy na
Daddy, Mommy, please endure the exhaustion
สักวันฟ้าคงเข้าใจ
Suk wun fah kong kao jai
Some day, heaven will understand
อ้อนวอนต่อดาว ที่ฟ้าแสนไกล
Aun waun dtor dao tee fah saen glai
Pleading to the stars far off in the sky
ขอเพียงครอบครัวสบายเท่านั้นก็พอ
Kor piang raup krua sabai tao nun gor por
I only ask that my family is well, that’s all

(**) เหนื่อยแค่ไหนหัวใจไม่เคยท้อ
Neuay kae nai hua jai mai koey tor
However tired I am, my heart is never discouraged
แพ้ก็ไปต่อให้ถึงฝั่งฝัน
Pae gor bpai dtor hai teung fung fun
I’ll fail, but I’ll continue on to the banks of my dreams
จะทำให้พ่อภูมิใจ จะทำให้แม่ตื้นตัน
Ja tum hai por poom jai ja tum hai mae dteun dtun
I’ll do it to make Dad proud, I’ll do it to make Mom happy
จะตอบแทนบุญคุณ ด้วยฝันที่ต้องเป็นจริง
Ja dtaup taen boon koon duay fun tee dtaung bpen jing
I’ll repay their kindness with my dream that must be real

วันนี้มีน้อย ก็กินตามน้อย อดออมเพื่อวันข้างหน้า
Wun nee mee noy gor gin dtahm noy aut aum peua wun kahng nah
I have little today, but I can eat a little, saving for the days ahead
เพื่อมืออุ่นๆที่อุ้มชูมา ก็พร้อมจะอดและทน
Peua meu oon oon tee oom choo mah gor praum ja ot lae ton
For the warm hands that have supported me, I’m ready to endure it

(*,**,*,**)

ลำบากแค่ไหน จะไปให้ถึงจุดหมาย
Lumbahk kae nai ja bpai hai teung joot mai
However difficult it is, I’ll reach my goal