The Raven Doll

All posts tagged The Raven Doll

Title: ให้เธอตายก่อน / Hai Tur Dtai Gaun (You Die First)
Artist: Jeebbs ft. Watchara (วัชระ) the Raven Doll
Album: [Single]
Year: 2019

เจอะเจอพบพลันจากไปเช่นกันมีพบมีพรากกันธรรมดา
Jur jur pob plun jahk bpai chen gup mee pob mee prahk gun tummadah
Meeting and immediately leaving each other, what meets must separate, it’s common
รอยยิ้มสวยงามอาจมีน้ำตาจุนเจอเข้ามาบางเวลา บางเวลา
Roy yim suay ngahm aht mee num dtah joon jur kao mah bahng welah bahng welah
A beautiful smile might have tears from time to time
จะมีชีวิตไปเพื่อแบกรับความเจ็บช้ำยังไง ถ้าหากพรุ่งนี้ฉันตาย
Ja mee cheewit bpai peua baek rup kwahm jep chum yung ngai tah hahk proong nee chun dtai
How would you live to bear the pain if I died tomorrow?
ฉันตายก่อน ฉันตายก่อน
Chun dtai gaun chun dtai gaun
If I died first, if I died first

(*) ให้เธอตายก่อน ฉันเลยได้โปรด รู้ดีว่ามันจะเป็นไง เมื่อไม่มีเธอ
Hai tur dtai gaun chun loey dai bproht roo dee wah mun ja bpen ngai meua mai mee tur
You die first, so I can please know what it’ll be like when I’m without you
ให้เธอได้จากฉันไปก่อน ให้เป็นฉันเองที่ทรมานมีชีวิตที่เหลือ โดยไม่มีเธอ
Hai tur dai jahk chun bpai gaun hai bpen chun eng tee toramahn mee cheewit tee leua doy mai mee tur
I want you to leave me first, let it be me who is tortured with the life I have left without you

เจอะเจอพบพลันจากไปเช่นกันมีพบมีพรากกันธรรมดา ธรรมดา
Jur jur pob plun jahk bpai chen gun mee pob mee prahk gun tummadah tummadah
Meeting and immediately leaving each other, what meets must separate, it’s common, it’s common

(*)

ให้เธอตายก่อน ให้เธอตายก่อน ให้เธอตายก่อน ให้เธอตายก่อน
Hai tur dtai gaun hai tur dtai gaun hai tur dtai gaun hai tur dtai gaun
You die first, you die first, you die first, you die first

   

Lyric | (เม่น) Phoowadon Seangkam
Arrange | JEEBBS

   

What a morbidly sweet song; “you go ahead and die first so you won’t have to be sad living without me, I’ll take that bullet for you” ^_^ I’m interested to see what sort of a music video this will get, if any~

Title: ได้โปรด / Dai Bproht (Please)
Artist: the Raven Doll
Album: [Single]
Year: 2019

ได้โปรด มองฉันหน่อยได้ไหม เพราะฉันนั้นไม่มีใคร เพราะฉันนั้นไม่เหลือใคร
Dai bproht maung chun noy dai mai pror chun nun mai mee krai pror chun nun mai leua krai
Please, please look at me, because I don’t have anyone, because I don’t have anyone left
ได้โปรด อย่าพึ่งเดินหนีไปรอคอยเธอมานานเท่าไหร่ทุกวันฉันรอแต่เธอรู้ไหม
Dai bproht yah perng dern nee bpai ror koy tur mah nahn tao rai took wun chun ror dtae tur roo mai
Please, don’t just walk away, I’ve been waiting for you for so long, every day I wait only for you, do you know?

(*) อยู่ตรงนี้คิดถึงแต่เรื่องราวเก่าๆที่เราอยู่ด้วยกันฉันยังจำเสมอ รอยยิ้มสายตาคู่นั้นของเธอ ฉันยังอยากเจอเธออีกครั้ง
Yoo dtrong nee kit teung dtae reuang rao gao gao tee rao yoo duay gun chun yung jum samur roy yim sai dtah koo nun kaung tur chun yung yahk jur tur eek krung
I’m right here thinking only of the old stories of us together, I’ve always remembered, your smile, your gaze, I still want to see you again

(**) เธอได้โปรด อย่าพึ่งไป ได้โปรด อย่าจากไปได้โปรด ฉันนั้นต้องการเธอ
Tur dai bproht yah peung bpai dai bproht yah jahk bpai dai bproht chun nun dtaung gahn tur
Please, don’t just go, please, don’t leave, please, I need you
เธอได้โปรด อย่าพึ่งไป ได้โปรด อย่าจากไปได้โปรด ฉันมีแค่เพียงเธอ
Tur dai bproht yah peung bpai dai bproht yah jahk bpai dai bproht chun mee kae piang tur
Please, don’t just go, please, don’t leave, please, I only have you

ได้โปรด อย่าพึ่งเดินหนีไป รอคอยเธอมานานเท่าไหร่ ชีวิตฉันมีแต่เธอรู้ไหม
Dai bproht yah peung dern nee bpai ror koy tur mah nahn tao rai cheewit chun mee dtae tur roo mai
Please don’t just walk away, I’ve been waiting for you for so long, my life has only you, do you know?

(*,**)

เธอได้โปรด
Tur dai bproht
Please
เธอได้โปรด
Tur dai bproht
Please
เธอได้โปรด
Tur dai bproht
Please

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : THE RAVEN DOLL
เนื้อร้อง: วัชระ THE RAVEN DOLL ,ศุภกิจ ทับบรรจง
ทำนอง: วัชระ THE RAVEN DOLL, ศุภกิจ ทับบรรจง, พีรศักดิ์ ใบงาม
เรียบเรียง: THE RAVEN DOLL

   
This band is starting to grow on me now~ The lyrics, while a bit over-dramatic and emo, are just fittingly cheesy enough to fit in with the group’s name and signature style that it makes me like it anyway. I like the rock ballad sound that’s starting to remind me a bit of Slot Machine’s beginning style, and the music video is simple but still quirky and unique to make this group stand out~

Title: เมื่อไม่มีเธอ / Meua Mai Mee Tur (When I’m Without You)
Artist: The Raven Doll
Album: [Single]
Year: 2018

พยายามจะลืมทุกอย่าง พยายามจะลืมว่าเคยรักใคร
Payayahm ja leum took yahng payayahm ja leum wah koey ruk krai
I’ve tried to forget everything, I’ve tried to forget that I ever loved anyone
พยายามจะเดินออกไปให้ไกล ทำทุกอย่างให้ลืมเรื่องของเรา
Payayahm ja dern auk bpai hai glai tum took yahng hai leum reuang kaung rao
I’ve tried to walk far away, I’ve done everything to forget about us

พยายามไปเจอผู้คน พยายามอดทนกับคำว่าเสียใจ
Payayahm bpai jur poo kon payayahm aut ton gup kum wah sia jai
I’ve tried to meet other people, I’ve tried to endure the sadness
พยายามเปิดใจเพื่อมีรักครั้งใหม่ พยายามเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้
Payayahm bpert jai peua mee ruk krung mai payayahm tao rai gor tummai dai
I’ve tried to open my heart to love again, but however much I try, I can’t do it

(*) เพราะว่าทุกสิ่ง ไม่เคยลบจากใจฉันได้เลยสักวัน
Pror wah took sing mai koey lop jahk jai chun dai loey suk wun
Because everything can never be erased from my heart
จะไปอยู่ที่ใดก็มีภาพเธออยู่ตรงนั้น จะให้ฉันทำอย่างไร
Ja bpai yoo tee dai gor mee pahp tur yoo dtrong nun ja hai chun tum yahng rai
Wherever I go, there’s your image, right there, what do you want me to do?

(**) ชีวิตของฉัน มีเธอเป็นดั่งความฝันเป็นลมหายใจ
Cheewit kaung chun mee tur bpen dung kwahm fun bpen lom hai jai
My life has you as my dreams, as the air I breathe
มันหมดเรี่ยวแรง ชีวิตเหมือนไม่มีจุดหมาย
Mun mot riao raeng cheewit meuan mai mee joot mai
I’m out of strength, it’s like my life has no purpose
และยังไม่รู้ต้องทำยังไงเพื่อให้ลืมเธอ
Lae yung mai roo dtaung tum yung ngai peua hai leum tur
And I still don’t know what I must do to forget you

เธอคงลืมหมดแล้วทุกอย่าง
Tur kong leum mot laeo took yahng
You’ve probably already forgotten everything
ลืมทุกคำสัญญาที่เธอเคยบอกฉัน
Leum took kum sunyah tee tur koey bauk chun
Forgotten every promise you ever gave me
คงลืมไปแล้วว่าครั้งหนึ่งเราเคยรักกัน
Kong leum bpai laeo wah krung neung rao koey ruk gun
You’ve probably forgotten that at one time, we were once in love
คงมีแค่ฉันที่ยังบ้าบอคิดถึงเธอ
Kong mee kae chun tee yung bah bor kit teung tur
I’m probably the only one who’s still going insane missing you

(*,**)

ฉันต้องทํายังไง
Chun dtaung tum yung ngai
What must I do?
ฉันต้องทำยังไง
Chun dtaung tum yung ngai
What must I do?

(**)

และก็ไม่รู้ต้องนานแค่ไหนถึงจะลืมเธอ
Lae gor mai roo dtaung nahn ake nai teung ja leum tur
And I don’t know how long it’ll take until I’ll forget you

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : THE RAVEN DOLL
เนื้อร้อง: วัชระ THE RAVEN DOLL
ทำนอง: วัชระ THE RAVEN DOLL
เรียบเรียง: THE RAVEN DOLL
Producer: THE RAVEN DOLL

   
Wow, the singer certainly can hit those high notes! haha~ This is the sort of angsty lyrics and rock ballad style I expected from their band name, and the music video this time is much more visually interesting than their first single. The way the singer is pretty much shirtless and rolling around on the floor throughout the whole video reminds me a lot of my boy Goh-M. This quirky band is growing on me~

Title: เหมือนเดิมหรือเปล่า / Meuan Derm Reu Bplao (Is It the Same?)
Artist: The Raven Doll
Album: [Single]
Year: 2018

อยู่ตรงนี้ มีคำถามมากมาย อยากจะรู้ว่าเธอเหมือนเดิมหรือเปล่า
Yoo dtrong nee mee kum tahm mahk mai yahk ja roo wah tur meuan derm reu bplao
From right here, there’s so many questions, I want to know if you’re still the same or not
เธอคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่า เวลาเธอหนาวเธอกอดใคร
Tur kit teung chun bahng reu bplao welah tur nao tur gaut krai
Do you miss me? When you’re cold, who do you hug?
กลัวเธอลืมฉันกลัวว่าใจ เธอจะหวั่นไหวกับความเหงา
glua tur leum chun glua wah jai tur ja wun wai gup kwahm ngao
I’m afraid you’ve forgotten me, after that your heart will be shaken by loneliness

(*) ช่วยยืนยันให้ฉันมั่นใจ เรายังเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหม
Chuay yeun yun hai chun mun jai rao yung meuan derm yoo chai mai
Please reassure me to make me certain that we’re still the same, right?

(**) เธอยังรอฉันใช่หรือเปล่า บอกกับฉันดังๆอีกสักครั้ง
Tur yung ror chun chai reu bplao bauk gup chun dung dung eek suk krung
Are you still waiting for me? Tell me loudly again
ให้ฉันรับรู้ให้ได้ฟัง ว่าเธอนั้นยังไม่เปลี่ยนไป
Hai chun rup roo ahi dai fung wah tur nun yung mai bplian bpai
Let me realize, let me be able to hear that you still haven’t changed

รอ เฝ้าคอยนับทุกวันคืน ที่มันผ่านพ้นไปอย่างช้าๆ
Ror fao koy nup took wun keun tee mun pahn pon bpai yahng chah chah
Waiting, counting every day that passes by so slowly
และฉันเฝ้าคอยช่วงเวลา ที่จะได้พบได้เจอกัน
lae chun fao koy chuang welah tee ja dai pob dai jur gun
And I’m waiting for the time that we’ll be able to meet each other

(*,**)

ใช่ไหม ใช่ไหม เหมือนเดิมหรือเปล่า
Chai mai chai mai meuan derm reu bplao
Right? Right? Are we still the same?
ได้ไหม ช่วยย้ำให้มั่นใจ
Dai mai chuay yum hai mun jai
Please, please repeat it and make me certain

(**)

เธอยังรักฉันใช่หรือเปล่า โปรดบอกว่ารักแค่เพียงคำๆนั้น
Tur yung ruk chun chai reu bplao bproht bauk wah ruk kae piang kum kum nun
Do you still love me? Please tell me that you love me, just those words
ที่ฉันต้องการที่จะฟัง บอกกับฉันว่าเธอยังเหมือนเดิม
Tee chun dtaung gahn tee ja fung bauk gup chun wah tur yung meuan derm
That I need to listen to, tell me that you’re still the same

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : THE RAVEN DOLL
คำร้อง วัชระ THE RAVEN DOLL
ทำนอง วัชระ THE RAVEN DOLL
เรียบเรียง THE RAVEN DOLL

   

Interesting new band, I like how the singer’s jerky dancing looks very bird/raven-like haha. From the band name, I was expecting something more heavy/rock-sounding, but this isn’t bad, I guess. The lyrics are your pretty average “Are you still up for this long-distance relationship?”, and the music video is nothing particularly striking to write home about, but for a debut it’s not bad, and I’d listen to more of their songs.