The Kastle

All posts tagged The Kastle

Title: ยกธงขาว / Yok Tong Kao (Raising the White Flag)
Artist: The Kastle
Album: [Single]
Year: 2017

อีกแล้ว ไม่ทันตั้งตัวไว้ก่อนอีกแล้ว
Eek laeo mai tun dtung dtua wai gaun eek laeo
Again, I couldn’t prepare myself in time again
เจอเธอแล้วใจละลาย โดนสายตาของเธอทำร้าย
Jur tur laeo jai lalai dohn sai dtah kaung tur tum rai
Meeting you, my heart melts, I’m hurt by your gaze

(*) เป็นอย่างนี้ทุกที เธอน่ารักจนฉันต้องใจอ่อน
Bpen yahng nee took tee tur naruk jon chun dtaung jai aun
It’s like this every time, you’re so cute, my heart goes weak
รอยยิ้มเธอคือวิธี ฆ่าให้ฉันตายทันที
Roy yim tur keu witee kah hai chun dtai tun tee
Your smile is the way to instantly kill me

(**) คงต้องแพ้ตั้งแต่วันนี้ เธอทำให้ใจฉันวุ่นวาย
Kong dtaung pae dtung dtae wun nee tur tum hai jai chun woon wai
I failed from this day on, you make my heart chaotic
จะเป็นจะตายแค่เห็นเธอต้องแพ้ แค่สบตาฉันก็หวั่นไหว
Ja bpen ja dtai kae hen tur dtaung pae kae sop dtah chun gor wun wai
I’m going to die, just seeing you and I must fail, just making eye contact and I tremble
จะยอมแพ้เพียงเธอคนนี้ ยกธงขาวให้เธอด้วยหัวใจ
Ja yaum pae piang tur kon nee yok tong kao hai tur duay hua jai
I’ll give up only to you, I’m raising the white flag to you with my heart
ให้เธอคนเดียวไม่ให้ใคร จะแพ้ให้กับคนที่ฉันรักหมดหัวใจ
Hai tur kon diao mai hai krai ja pae hai gup kon tee chun ruk mot hua jai
I give it only to you, not to anyone else, I’ll lose to the person whom I love with all my heart

อีกแล้ว เธอทำให้ใจฉันสั่นอีกแล้ว
Eek laeo tur tum hai jai chun sun eek laeo
Again, you’ve made my heart pound again
แค่เธอหันมาเมื่อไหร่ แทบหยุดหายใจ
Kae tur hun mah meua rai taep yoot hai jai
Whenever you just turn around, I nearly stop breathing
เหมือนใจฉันหาย
Meuan jai chun hai
It’s like my heart disappears

(*,**,**)

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
EXECUTIVE PRODUCER : คชภัค ผลธนโชติ
PRODUCER : THE KASTLE
LYRICS : ธรรมธร มัคคสมัน
MELODY : ธรรมธร มัคคสมัน
ARRANGE : THE KASTLE
MIXED : ธรรมธร มัคคสมัน
MASTERING : ดนุภพ กมล

Title: ชีวิตเธอดีอยู่แล้ว / Cheewit Tur Dee Yoo Laeo (My Life is Already Great)
Artist: The Kastle
Album: [Single]
Year: 2017

ไม่รู้ทำไมต้องคิดทุกที ที่เธอเข้ามาทักทาย
Mai roo tummai dtaung kit took tee tee tur kao mah tuk tai
I don’t know why I have to think every time that you come and say hello
ทำให้รัก ทำให้หลง ทำให้ฉันไม่มั่นคง แอบคิดไปไกล เกินตัว
Tum hai ruk tum hai long tum hai chun mai mun kong aep kit bpai glai gern dtua
You make me love you, you make me infatuated, you make me unsure, secretly thinking way too far

ก็รู้ทั้งรู้ว่าเธอมีใครหนึ่งคนให้แชร์หัวใจ
Gor roo tung roo wah tur mee krai neung kon hai share hua jai
I know full well that you have someone to share your heart with
คนคนนั้น ไม่ใช่ฉัน ได้แค่ฝัน ได้แค่นั้น แค่คิดในใจ
Kon kon nun mai chai chun dai ake fun dai kae nun kae kit nai jai
That person isn’t me, I can only dream, that’s all I can do, just imagine in my heart

(*) รู้ดีถึงรักเธอหมดหัวใจ ให้ตายก็เป็นไปไม่ได้
Roo dee teung ruk tur mot hua jai hai dtai gor bpen bpai mai dai
I know full well that even though I love you with all of my heart, it’s not possible
รู้ดีไม่มีทาง แต่หัวใจ ยังรักเธอ ยังคิดถึงเธออย่างนี้
Roo dee mai mee tahng dtae hua jai yung ruk tur yung kit teung yur yahng nee
I know full well that there’s no way, but my heart still loves you, still thinks of you like this

(**) บอกกับตัวเอง
Bauk gup dtua eng
I tell myself that
ชีวิตเธอดีอยู่แล้ว ไม่เคยต้องการเรา
Cheewit tur dee yoo laeo mai koey dtaung gahn rao
My life is already great, I’ve never needed us
เธอมีคนดูแลที่ดีกว่าฉัน ไม่เคยเป็นคนสำคัญ
Tur mee kon doo lae tee dee gwah chun mai koey bpen kon sumkun
You have someone looking after you who’s better than me, I’ll never be someone important
แค่เพียงในวันนั้น อาจดูเหมือนเรารักกัน แต่ฉันนั้นคิดไปเอง
Kae piang nai wun nun aht doo meuan rao ruk gund tae chun nun kit bpai eng
It’s just that during that night, it seemed like we were in love, but I was thinking on my own

ทุกทีที่คิดถึงเธออาจทำให้ใจฉันลอย
Took tee tee kit teung tur aht tum hai jai chun loy
Every time that I think of you, it might make my heart float
อาจจะเผลอ อาจจะพลั้ง อาจจะคิด ว่ามีหวัง อาจฝันไปไกล
Aht ja plur aht ja plung aht ja kit wah mee wung aht fun bpai glai
I might fantasize, I might make mistakes, I might think that there’s hope, I might dream too far

(*,**,**,**)

เราไม่เคยรักกัน แต่ฉันนั้นคิดไปเอง
Rao mai koey ruk gun dtae chun nun kit bpai eng
We’ve never been in love, but I thought about it on my own

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
EXECUTIVE PRODUCER : คชภัค ผลธนโชติ
PRODUCER : คชภัค ผลธนโชติ & THE KASTLE
LYRICS : ธรรมธร มัคคสมัน
MELODY : ธรรมธร มัคคสมัน
ARRANGE : THE KASTLE
MIX ENGINEER : ธรรมธร มัคคสมัน
MASTERING ENGINEER : ดนุภพ กมล

   
I like this band’s sound, and I like the lyrics; Crushes can be quite painful sometimes, but you survived without that person before you met them, and you’ll get over them this time as well.

Title: เวลาสุดท้าย / Welah Soot Tai (The Last Moment)
English Title: “Lost”
Artist: The Kastle
Album: [Single]
Year: 2016

มองตาก็รู้ว่าฉันได้เสียเธอไปแล้ว
Maung dtah gor roo wah chun dai sia tur bpai laeo
Looking in your eyes, I know that I’ve already lost you
แค่เพียงไม่รู้ว่าฉันได้เสียเธอไปตอนไหน
Kae piang mai roo wah chun dai sia tur bpai dtaun nai
I just don’t know when I lost you
ก็คงเหลือ แค่กอดเปล่าๆ ที่เธอไม่รู้สึกอะไร
Gor kong leua kae gaut bplao bplao tee tur mai roo seuk arai
All that’s left is an empty hug that you don’t feel anything

คำพูดว่ารักยังทำเธอซึ้งได้อีกไหม
Kum poot wah ruk yug tum tur seung dai eek mai
Does the word “love” still have an affect on you anymore?
ที่พูดว่ารักจริงๆ เธอรู้สึกสักแค่ไหน
Tee poot wah ruk jing jing tur roo seuk suk kae nai
When I say I really love you, how much do you actually feel?
ยิ่งจับมือ ยิ่งสัมผัส ยิ่งรู้ว่าใกล้ถึงวันสุดท้าย
Ying jup meu ying sumput ying roo wah glai teung wun soot tai
The more I hold your hand, the more I touch you, the more I know we’re near the end

(*) ฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทำยังไง
Chun mai roo wah chun dtaung tum yung ngai
I don’t know what I must do
ถ้าจะขอให้เธอไม่ไป จะเป็นไปได้ไหม
Tah ja kor hai tur mai bpai ja bpen bpai dai mai
If I asked you not to leave, would it be possible?

(**) ชีวิตจะเป็นยังไงในเมื่อทุกอย่าง กำลังไม่เหมือนเดิม
Cheewit ja bpen yung ngai nai meua took yahng gumlung mai meuan derm
How will life be when everything is different?
แค่คิดว่าเธอจะไปก็ทนไม่ได้แล้ว
Kae kit wah tur ja bpai gor ton mai dai laeo
I can’t stand even the thought of you leaving
ต่อให้ทำดียังไง ก็เหลือเวลาแค่นี้
Dtor hai tum dee yung ngai gor leua welah kae nee
However good I tried to do, this is the only time left
จะรักเธอไปอย่างนี้ จนวันสุดท้าย
Ja ruk tur bpai yahng nee jon wun soot tai
I’ll love you like this until the last day

ยังคงคิดถึงเรื่องราวลึกซึ้งก่อนก่อนนั้น
Yung kong kit teung reuang rao leuk seun gaun gaun nun
I still think of the deeply touching memories from before
แค่เธอมองฉันก็รู้ว่ารักมากแค่ไหน
Kae tur maung chun gor roo wah ruk mahk kae nai
When you just look at me, I know how much you love me
ไม่มีเหลือแล้วซักอย่าง แค่รอให้ถึงวันสุดท้าย
Mai mee leua laeo suk yahng kae ror hai teung wun soot tai
There’s nothing left at all, I’m just waiting for the last day

(*,**,**,**)

ชีวิตจะเป็นยังไง เมื่อรู้ว่าเธอจะไป
Cheewit ja bpen yung ngai meua roo wah tur ja bpai
How will life be when I know you’re leaving?

   
คำร้อง : BOXXMUSIC TEAM
ทำนอง : BOXXMUSIC TEAM
เรียบเรียง : THE KASTLE
STRING COMPOSED & ARRANGE : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังขการ
STRING SESSION RECORDING ENGINEER : ชโนดม นาคะลักษณ์ ,
ณภัทร ขาวไพศาล
MUSICIAN : THE KASTLE, EUNHYAE CHO (CELLO),
WAN-CHING CHOU (VIOLA), WITCHUPORN JINGJIT (VIOLIN)
DRUM SOUND DESIGN & SESSION DRUM TECHNICIAN : สุธิติ ไชยสมุทร
MIXED & MASTERING : SHANE EDWARDS
STUDIO : KARMA SOUND STUDIOS ,
VINTAGE STUDIO, STUDIO RHINO , 225 STUDIO
MUSIC VIDEO BY HELLO FILMMAKER

   
A nice melancholy song for anyone who has gone through the situation of watching helplessly as a relationship dies. The music video is well put-together, telling the story of a guy watching his long-term girlfriend he used to be so close with slowly drifting away, until you find out they’ve gotten involved with someone else. This is the first time I’m hearing anything from this band, but this isn’t a bad release for them; I’d be willing to hear whatever else they have to offer.