The Dai Dai

All posts tagged The Dai Dai

Title: ฝนโปรยปราย / Fon Bproy Bprai (Sprinkling Rain)
Artist: The Dai Dai
Album: Showroom Vol.3
Year: 2017

ทำไมฝนโปรยอย่างนี้ ทำไมยิ่งคิดยิ่งหนาวจนใจสั่น
Tummai fon bproy yahng nee tummai ying kit ying nao jon jai sun
Why does the rain sprinkle like this? Why is it that the more I think, the colder I get, until my heart shivers?
ทำไมน้ำตายังไหล ทำไมยิ่งคิดยิ่งเหงา ยิ่งไหวหวั่น
Tummai num dtah yung lai tummai ying kit ying ngao ying wai wun
Why do the tears still flow? Why is it that the more I think, the lonelier I get, the more I tremble?

(*) นานแล้วที่เราไม่พบเจอกัน แต่ฝันร้ายมันไม่เคยจะหายไป
Nahn laeo tee rao mai pob jur gun dtae fun rai mun mai koey ja hai bpai
It’s been a long time since we’ve seen each other, but the nightmare still has never disappeared

(**) ทำไมฝนยังโปรยปรายไม่ผ่านไป
Tummai fon yung bproy bprai mai pahn bpai
Why does the rain still sprinkle, never letting up?
ทำไมฉันยังคงเดียวดายไม่เปลี่ยนแปลง
Tummai chun yung kong diao dai mai bplian bplaeng
Why am I still alone, unchanging?
ยังคงไร้เรี่ยวแรง จะก้าวเดินต่อไป จากนี้โดยไม่มีเธอ
Yung kong rai riao raeng ja gao dern dtor bpai jahk nee doy mai mee tur
I’m still without the strength to move on without you from now on
หรือฝนมันหยุดแล้ว แต่ใจฉันเองที่น้ำตายังไหล
Reu fon mun yoot laeo dtae jai chun eng tee num dtah yung lai
Has the rain already stopped? But my heart is wear my tears still flow
หยุดรอเธอที่เก่า ไม่ยอมไปไหน
Yoot ror tur tee gao mai yaum bpai nai
I’ve stopped to wait for you in the same old place, refusing to go anywhere
หรือใจฉันเองที่ไม่ยอมเปลี่ยนไป
Reu jai chun eng tee mai yaum bplain bpai
Or is it my heart that refuses to change?

ทำไมแผลมันยังลึก รู้สึกเหมือนทุกวันนั้นยังคงอยู่
Tummai plae mun yung leuk roo seuk meuan took wun nun yung kong yoo
Why are the wounds still deep? I feel like each of those days is still here
ทุกคำที่เคยบอกฉัน ยังจำสัญญาเหล่านั้นได้รึเปล่า
Took kum tee koey bauk chun yung jum sunyah lao nun dai reu bplao
Every word that you ever told me, do you still remember those promises?

(*,**,**)

   

เนื้อ/ทำนอง กรภัทร พันธาภิรัตน์
เรียบเรียง : The Dai Dai

Title: ง่ายจะตาย / Ngai Ja Dtai (Incredibly Simple)
Artist: The Dai Dai
Album: [Single]
Year: 2017

น้ำตาของฉัน ที่ใครๆได้เห็นเป็นเพียง ก็เพราะเพลงหนึ่งที่ซึ้งใจเท่านั้นเอง
Num dtah kaung chun tee krai krai dai hen bpen piang gor pror pleng neung tee seung jai tao nun eng
My tears that everyone can see are just because of a song that touches me, that’s all
น้ำตาที่ไหล ไม่ได้แปลว่าฉันต้องการจะย้อนคืนมาจากรักที่ผ่านพ้นไป
Num dtah tee lai mai dai bplae wah chun dtaung gahn ja yaun keun mah jahk ruk tee pahn pon bpai
My tears that flow don’t mean that I want to go back to a past love

(*) มีเธอคนเดียวในชีวิต
Mee tur kon diao nai cheeiwt
I only had you in my life
เธอคือคนที่ทำให้รู้เหตุผลว่าทำไมหายใจต่อไป
Tur keu kon tee tum hai roo het pon wah tummai hai jai dtor bpai
You were the person who made me realize the reason as to why I keep breathing
และวันนึงเธอก็เดินจากฉันไป จบทุกอย่างที่เข้าใจ แค่นี้แล้วทำไมฉันจะลืมไม่ได้
Lae wun neung tur gor dern jahk chun bpai jop took yahng tee kao jai kae nee laeo tummai chun ja leum mai dai
And one day, you left me, ending everything I understood, that’s that, so why wouldn’t I be able to forget you?

(**) ง่ายจะตาย แค่ลืมคนอย่างเธอ ใครจะลืมไม่ลง
Ngai ja dtai kae leum kon yahng tur krai ja leum mai long
It’s incredibly simple, just forgetting a guy like you, who wouldn’t be able to forget?
แค่ร้องไห้ให้เธอไม่กี่พันครั้งก็เท่านั้น ไม่เท่าไร แค่ใจที่มีมันสลาย เคยบอกเธอรึยัง
Kae raung hai hai tur mai gee pun krung gor ato nun mai tao rai kae jai tee mee mun salai koey bauk tur reu yung
I only cried over you a few thousand times, it’s not so much, my heart was just broken, did I ever tell you?
พรุ่งนี้คงไม่มีหวัง ไม่เป็นไร ฉันคงจะหายใจได้อยู่
Proong nee kong mai mee wung mai bpen rai chun kong ja hai jai dai yoo
Tomorrow is probably hopeless, but it’s okay, I’ll still be breathing

ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีวันที่เธอทำให้ทุกคืนวันของฉันทุกข์ทนมากมาย
Mai kit mai fun wah ja mee wun tee tur tum hai took keun wun kaung chun took ton mahk mai
I never imagined, never dreamed that there would ever be a day that you’d make my days and nights insufferable
ต้องรับให้ไหว ไม่ให้ใครได้รู้แม้มันเจ็บช้ำเท่าไร แม้มันอาจถึงตาย
Dtaung rup hai wai mai hai krai dai roo mae mun jep chum tao rai mae mun aht teung dtai
I must accept it and not let anyone know, no matter how much it hurts, even if I might die

(*,**)

ก็แค่ไม่หลับตา เพื่อไม่ให้เจอะเธอในฝัน
Gor kae mai lup dtah peua mai hai jur tur nai fun
I just won’t close my eyes so I won’t see you in my dreams

(**)

ไม่เป็นไร แค่ร้องไห้ให้เธอไม่กี่พันครั้งก็เท่านั้น ไม่เท่าไร
Mai bpen rai kae raung hai hai tur mai gee pun krung gor tao nun mai tao rai
It’s okay, I only cried over you a few thousand times, it’s not so much
แค่ใจที่มีมันสลาย เคยบอกเธอรึยัง พรุ่งนี้คงไม่มีหวัง ไม่เป็นไร ฉันคงจะหายใจได้อยู่
Kae jai tee mee mun salai koey bauk tur reu yung proong nee kong mai mee wung mai bpen rai chun kong ja hai jai dai yoo
My heart was just broken, did I ever tell you? Tomorrow is probably hopeless, but it’s okay, I’ll still be breathing

   

เนื้อร้อง / ทำนอง รัตน จันทร์ประสิทธิ์
เรียบเรียง The Dai Dai / รัตน จันทร์ประสิทธิ์

   
I love bitter, passive-aggressive songs, so I was immediately drawn to this. I like the lyrics, how the girl admits that she was hurt pretty badly by the situation of getting dumped, but that doesn’t mean it’s the end of the line, that she doesn’t want to live anymore, or that she wants him back. I really like the style of the music video, where the girl woke up from her daze and decided she was going to get over the guy, thinking back on old memories and getting back at the guy mentally. When she really ran into him with another girl in real life, she started crying, because the wound is still going to be tender and we don’t have to pretend it doesn’t exist, but that doesn’t mean it will be impossible for us to move on. Lastly, I really like the style of the band, both in sound and in their looks in this music video. Definitely a nice new single for this upcoming band.

Title: หากค่ำคืน / Hahk Kum Keun (If the Night)
Artist: The Dai Dai
Album: Showroom volume 3
Year: 2016

มองที่หน้าต่าง ถนน และร้านริมทาง ผู้คน ที่เคยจอแจ
Maung tee nah dtahng tanon lae rahn rim tahng poo kon tee koey jor jae
I look out the window at the road and the roadside stands that were once bustling with people
อยู่ที่ไหน หัวใจ สองเรา อยากให้เธอมายืนตรงนี้
Yoo tee nai hua jai saung rao yahk hai tur mah yeun dtrong nee
Where are our hearts? I want you to come stand right here

(*) หากค่ำคืนไม่มีพระจันทร์ ฉันคงห่วงดาวไม่มีเพื่อนคุย
Hahk kum keun mai mee prajun chun kong huang dao mai mee peuan kooey
If the night didn’t have the moon, I’d be worried the stars wouldn’t have a friend to talk to
หากลมฝนพาความหนาวมา ฉันกลัวว่าฟ้าเหงาใจ
Hahk lom fon pah kwahm nao mah chun glua wah fah ngao jai
If the wind and rain brought coldness, I’d be afraid the sky would be lonely
หากคืนนี้ฉันคิดถึงเธอ ไม่รู้ว่าฉันต้องทำเช่นไร
Hahk keun nee chun kit teung tur mai roo wah chund taung tum chen rai
If tonight I miss you, I don’t know what I should do
ฝากดวงจันทร์ ฝากลมหนาว ฝากหมู่ดาว พาความรักไป ไปบอกเธอ
Fahk duang jun fahk lom nao fahk moo dao pah kwahm ruk bpai bpai bauk tur
I entrust the moon, entrust the cold wind, entrust the stars to take my love and tell you

เคยนั่งเคียงกัน จันทร์ก็คล้อยลอยต่ำ แต่เธอ ตอนนี้ยัง
Koey nung kiang gun jun gor klai loy dtum dtae tur dtaun nee yung
We used to sit next to each other, the moon was hanging low, but are you still now?
อยู่ที่ไหน หัวใจ สองเรา อยากให้เธอมายืนตรงนี้
Yoo tee nai hua jai saung rao yahk hai tur mah yeun dtrong nee
Where are our hearts? I want you to come stand right here

(*,*)

   
Producer ดนัย ธงสินธุศักดิ์ / รัตน จันทร์ประสิทธิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ธิติรัตน์ โรจน์แสงรัตน์
เรียบเรียง : รัตน จันทร์ประสิทธิ์