Sorn

All posts tagged Sorn

Title: แม่ไม่สั่งสอน / Mae Mai Sung Sorn (Mother Never Taught You)
Artist: Sorn Sornsak (ศร ศรศักดิ์)
Album: คิดถึงแม่ / Kit Teung Mae (I Miss Mom)
Year: 2003

อดๆ เข้าไว้ ทนๆ เข้าไว้
Ot ot kao wai ton ton kao wai
Bearing and enduring
ลูกผู้ชายใช่วัดที่ตีใครเก่ง
Look poo chai chai wut tee dtee krai geng
The test of a real man is how well he hits
แม่ส่งมาเป็นนักเรียน
Mae song mah bpen nuk rian
Mother sent you to be a student
ไม่ใช่เป็นนักเลง
Mai chai bpen nuk leng
Not a hooligan
ถ้ารักตัวเองก็ท่องให้ขึ้นใจ
Tah ruk dtua eng gor taung hai keun jai
If you love yourself, remember that

แม่บ่นไม่ฟัง แม่สั่งไม่สน
Mae bon mai fung mae sung mai son
Mother doesn’t complain, she orders not to pay attention
เกิดเป็นคนให้เขาหยามได้ไง
Gert bpen kon hai kao yahm dai ngai
How could you be a person born for others to look down on?
บาดเจ็บโดนใครเขาทำ
Baht jep dohn krai kao tum
The wounds that they’ve made
กลับมานอนช้ำใน
Glup mah naun chum nai
You end up sleeping with the pain inside
แต่คนที่นอนช้ำใจคือแม่เรา
Dtae kon tee naun chum jai keu mae rao
But the person who’s sleeping in pain is our mother

(*) แม่ไม่เคยสั่งสอน ให้เป็นคนใจร้าย
Mae mai koey sung saun hai bpen kon jai rai
Mother never taught you to be a bad person
ไม่ได้สอนให้ยกพวกต่อยเขา
Mai dai saun hai yok puak dtoy kao
She didn’t teach you to fight them
จะเจ็บที่เรากี่แผล แม่เป็นคนปวดร้าว
Ja jep tee rao gee plae mae bpen kon bpuat rao
However many wounds we get, mother is the person who is hurt
รู้รึเปล่าแม่ร้องไห้ใครทำ
Roo reu bplao mae raung hai krai tum
Do you know Mother is crying because what someone did?

(**) วันหนึ่งก็ซึ้ง วันหนึ่งก็รู้
Wun neung gor seung wun neung gor roo
One day you’ll feel it, one day you’ll know
ลูกผู้ชายแท้ๆ ไม่เดินทางต่ำ
Look poo chai tae tae mai dern tahng dtum
A real man doesn’t take the low ground
จะเปลี่ยนเป็นคนที่ดี สิ่งไม่ดีไม่ทำ
Ja bplian bpen kon tee dee sing mai dee mai tum
Change and become a good person, don’t do bad things
จะจำถ้อยคำทุกคำที่แม่บอกเรา
Ja jum toy kum took kum tee mae bauk rao
Remember every word that Mother told us

(*,**)

จะจำถ้อยคำทุกคำ ที่แม่บอกเรา
Ja jum toy kum took kum tee mae bauk rao
Remember every word that Mother told us

Title: อิจฉา / Itchah (Jealous)
Artist: Sorn
Album: Sorn
Year: 2004

อยู่ดีๆ ก็เกิดรู้สึก อิจฉา เห็นเขาเดินมาเห็นเข้าตำตาอย่างนั้น
Yoo dee dee gor gert roo seuk itchah hen kao dern mah hen kao dtum dtah yahng nun
All the sudden I feel jealous, seeing him walking, seeing him burns my eyes like that
เธอที่ฉันแอบรัก กับเขาที่ฉันไม่รู้จัก เดินโอบกอดผ่านหน้าฉันไป
Tur tee chun aep ruk gup kao tee chun mai roo juk dern op gaut pahn nah chun bpai
You whom I have a crush on, and him whom I don’t know, walking hugging each other in front of me
เจ็บในใจ มันเจ็บหัวใจอย่างนี้ แอบรักคนดีมาตั้ง 1 ปี 10 วัน
Jep nai jai mun jep hua jai yahng nee aep ruk kon dee mah dtung neung bpee sip wun
It breaks my heart, it breaks my heart like this, I’ve secretly loved you for one year and ten days
วันที่ 11 เดือน 12 น้ำนองในตาฉัน เห็นเขารักกัน ตัวฉันมันบ้าเอง
Wun tee sip et deuan sip saung num naung nai dtah chun hen kao ruk gun dtua chun mun bah eng
On November twelfth, the tears flooded my eyes, seeing him love you, I’m going crazy

(*) บ้าที่ไปรักเขา โดยที่เราไม่เคยจะรู้ ว่าจะอยู่ๆ เธอจะมีเจ้าของ
Bah tee bpai ruk kao doy tee rao mai koey ja roo wah ja yoo yoo tur ja mee jao kaung
I’m crazy that you fell in love with him, and I never knew you were taken

(**) อิจฉาเขาจูงมือกัน อิจฉาเขาหอมแก้มกัน
Itchah kao joong meu gun itchah kao haum gaem gun
I’m jealous that he holds your hand, I’m jealous that he kisses your cheek
แต่ทำไมตัวฉันจึงไม่มีสิทธิ์อย่างเขา
Dtae tummai dtua chun jeung mai mee sit yahng kao
But why don’t I have the same rights as him?
อิจฉาเขาโอบกอดกัน แต่ฉันทำได้แค่เพียงมอง
Itchah kao op gaut gun dtae chun tum dai kae piang maung
I’m jealous he hugs you, but I can only watch
แค่มอง มองดูเขารักกัน
Kae maung maung doo kao ruk gun
Just watch, watch him love you

(***) ต่อไปนี้มันคงไม่มีอีกแล้ว ความหวังเพริดแพร้วคงต้องมลายจางหาย
Dtor bpai nee mun kong mai mee eek laeo kwahmw ung parert praew kong dtaung malai jahng hai
From now on, no more, my last twinkle of hope has faded
ฉันคงหมดสิทธิ์จะรักเธอ เพราะเธอเป็นของเขา เรื่องมันเศร้า แอบรักเขาข้างเดียว
Chun kong mot sit ja ruk tur pror tur bpen kaung kao reuang mun sao aep ruk kao kahng diao
I lost the right to love you because you belong to him, it’s a sad story, secretly loving her one-sidedly

(*,**,***)