Slow

All posts tagged Slow

Title: แค่ไม่เลิกกัน / Kae Mai Lerk Gun (Just Don’t Break Up With Me)
Artist: Slow
Album: [Single]
Year: 2019

(*) แค่คิด.. ว่าถ้าไม่มีเธออยู่ มันทำให้รู้ว่าฉันรักเธอมากขนาดไหน
Kae kit wah tah mai mee tur yoo mun tum hai roo wah chun ruk tur mahk kanaht nai
Just thinking of what it would be like if I didn’t have you makes me know how much I love you
แค่คิด.. แค่คิดว่าเธอจะเดินจากฉันไป น้ำตามันก็ไหลไม่รู้ตัว
Kae kit kae kit wah tur ja dern jahk chun bpai num dtah mun gor lai mai roo dtua
Just thinking, just thinking of you leaving me makes the tears obliviously flow

อาจจะมีทะเลาะกันบ้างในบางครั้ง
Aht ja mee talor gun bahng nai bahng krung
Sometimes we might argue
อาจจะเหลวไหลไม่เชื่อฟังจนทำให้หวั่นไหว
Aht ja leo lai mai cheua fung jon tum hai wun wai
We might be nonsensical and don’t listen until it makes us anxious
อาจฟังคนรอบข้างมาจนนำพาให้เราไม่เข้าใจ
Aht fung kon raup kahng mah jon num pah hai rao mai kao jai
We might listen to everyone around us until it makes us not understand
แต่สัญญาได้ไหมจะไม่จากกัน
Dtae sunyah dai mai ja mai jahk gun
But can you promise that you won’t leave me?

เราคือลิ้นกับฟันไม่ให้กระทบกันมันยากไป
Rao keu lin gup fun mai hai gratop gun mun yahk bpai
We are like the tongue and teeth; it’s hard not allowing them to collide
แต่จะทำยังไง การกระทบไม่ทำร้ายใจกัน
Dtae ja tum yung ngai gahn gratop mai tum rai jai gun
But whatever we do, the collision doesn’t affect our hearts
คอยพยุงคอยปรึกษาวันที่เราไม่เข้าใจกัน
Koy payoong koy bpreuksah wun tee rao mai kao jai gun
We still support and advise each other when we don’t understand each other
อย่าตัดสินด้วยการเลิกกันฉันรับไม่ไหวจริงๆ
Yah dtut sin duay gahn lerk gun chun rup mai wai jing jing
Don’t decide on breaking up, I really wouldn’t be able to take it

(*)

ในวันที่ไม่อยู่รู้ไหมว่าใครมันตามหา
Nai wun tee mai yoo roo mai wah krai mun dtahm hah
When you’re not here, do you know that someone is searching for you?
ในวันที่เธอจากลารู้ไหมว่าใครมันคิดถึง
Nai wun tee tur jahk lah roo mai wah krai mun kit teung
When you say good-bye do you know that someone misses you?
กลับมาหาฉันได้ไหม ฉันขอโทษเธออีกครั้งนึง
Glup mah hah chun dai mai chun kor toht tur eek krung neung
Please come back and see me, I’ll apologize again
รู้แล้วว่าเธอไม่อยู่ ตัวฉันจะเป็นยังไง
Roo laeo wah tur mai yoo dtua chun ja bpen yung ngai
I now know how I’ll be if you’re not here
ต้องนอนต้องเดินอย่างเดียวดาย โดยไม่มีใครข้างกัน
Dtaung naun dtaung dern yahng diao dai doy ami mee krai kahng gun
I must sleep and walk alone without anyone by my side
ไม่อยากจะเลิกจะได้ไหม ไม่อยากให้เราทะเลาะกัน
Mai yahk ja lerk ja dai mai mai yahk hai rao talor gun
I don’t want to break up with you, I don’t want to argue
จะไม่มีวันที่ฉันจะเลิกกับเธอ
Ja mai mee wun tee chun ja lerk gup tur
There won’t be a day that I’ll break up with you

(*)

บอกกับฉันสักคำได้ไหม
Bauk gup chun suk kum dai mai
Please tell me one thing;
จะทะเลาะกันมากเพียงใด
Ja talor gun mahk piang dai
However much we argue
จะไม่เลิกกัน
Ja mai lerk gun
You won’t break up with me

   

คำร้อง ทำนอง: ต๋อง วัฒนา
เรียบเรียง โปรดิวเซอร์: ณรงค์ เดชะ

Title: เรื่องของวันพรุ่งนี้ / Reuang Kaung Wun Rpoong Nee (Tomorrow’s Matters)
Artist: Slow (สโลว์)
Album: [Single]
Year: 2016

ไม่รู้ว่าเราจะคบกันได้นานเท่าไหร่
Mai roo wah rao ja kop gun dai nahn tao rai
I don’t know how long we’ll date each other
อาจจะมีเรื่องราวให้เราแยกทางกันวันไหน
Aht ja mee reuang rao hai rao yaek tahng gun wun nai
There might be some matter that makes us break up some day
ไม่รู้ว่าเธอกับฉันจะจูงมือได้ไกลเท่าไหร่
Mai roo wah tur gup chun ja joong meu dai glai tao rai
I don’t know how far you and I will be able to hold hands
เรื่องร้าย ๆ อาจจะเกิดกับเราทั้งสองคน
Reuang rai rai aht ja gert gup rao tung saung kon
Bad things might happen to the two of us

พรุ่งนี้ฉันไม่รู้จะเป็นอย่างไร
Proong nee chun mai roo ja bpen yahng rai
I don’t know how tomorrow will be
พรุ่งนี้ฉันอาจทำเธอเสียใจ
Proong nee chun aht tum tur sia jai
Tomorrow I might make you sad
พรุ่งนี้เธออาจจะเจอคนใหม่ที่เธอว่าใช่
Proong nee tur aht ja jur kon mai tee tur wah chai
Tomorrow you might meet someone knew whom you say is the one
เรื่องร้าย ๆ อาจจะเกิดกับเราทั้งสองคน
Reuang rai rai aht ja gert gup rao tung saung kon
Bad things might happen to the two of us

(*) แต่ตอนนี้ มีแค่สองเรา
Dtae dtaun nee mee dtae saung rao
But right now, there’s just the two of us
ช่วยพยุงแบ่งเบาให้รักเราเดินไปได้ไกล
Chuay payoong baeng bao hai ruk rao dern bpai dai glai
Help support and aid each other to make our love last a long time

(**) สัญญาได้หม้าย จะไม่มีใครทำเราต้องจาก
Sunyah dai mai ja mai mee krai tum rao dtaung jahk
Can you promise that no one will make us separate?
จะไม่มีวันทำเราให้พลัดพราก จะอยู่ด้วยกันตลอดไป
Ja mai mee wunt um rao hai plut prahk ja yoo duay gun dtalaut bpai
There will never be a day that makes us part ways, we’ll be together forever
จากชายคนนี้ จะขอสัญญาดูแลรักษาเธอยิ่งกว่าใคร
Jahk chai kon nee ja kor sunyah doo lae ruk sah tur ying gwah krai
From this man, I want to promise to take care of you more than anyone else
จะฝ่าฟันเรื่องราวร้าย ๆ ไปด้วยกัน ฉันกับเธอ
Ja fah fun reuang rao rai rai bpai duay gun chun gup tur
We’ll fight through the bad things together, you and I

(*,**)

จากชายคนนี้ จะขอสัญญาดูแลรักษาเธอยิ่งกว่าใคร
Jahk chai kon nee ja kor sunyah doo lae ruk sah tur ying gwah krai
From this man, I want to promise to take care of you more than anyone else
จะฝ่าฟันเรื่องราวร้าย ๆ ไปด้วยกัน ฉันกับเธอ
Ja fah fun reuang rao rai rai bpai duay gun chun gup tur
We’ll fight through the bad things together, you and I