Safeplanet

All posts tagged Safeplanet

Title: คำตอบ / Kum Dtaup (Answer)
Artist: Safeplanet
Album: คำตอบ / Kum Dtaup (Answer)
Year: 2018

ฉันเกิดคำถามมากมายในใจ
Chun gert kum tahm mahk mai nai jai
Many questions have arisen in my heart
ไม่อาจจะรู้ความจริงใดใด ฉันไม่รู้เลย
Mai aht ja roo kwahm jing dai dai chun mai roo loey
I can’t know the truth, I don’t know at all
ถึงสิ่งที่คิดอยู่ข้างใน ใจของเธอ
Teung sing tee kit yoo kahng nai jai kaung tur
About the things you feel inside your heart

(*) ที่เธอบอกคำนั้นที่เธอยังรั้งฉันอยู่
Tee tur bauk kum nun tee tur yung rung chun yoo
You tell me those words that still hold me back
อยากให้ลองเผื่อมีวิธีที่ทำให้เราเข้าใจ
Yahk hai laung peua mee witee tee tum hai rao kao jai
I want you to try in case there’s a way for us to understand
แต่ความจริงมีเพียงฉันเองที่อยากจะรู้คำตอบ
Dtae kwahm jing mee piang chun eng tee yahk ja roo kum dtaup
But the truth is, I’m the only one who wants to know the answer
จากเธอได้ไหม แล้วฉันจะเข้าใจ สักที
Jahk tur dai mai laeo chun ja kao jai suk tee
From you, please? Then I’ll finally understand

ต้องตอบคำถามมากมายในใจ ฉันเอง
Dtaung dtaup kum tahm mahk mai nai jai chun eng
I must answer the many questions in my heart myself
ไม่อาจจะหาความจริงใดใด ฉันไม่รู้เลย
Mai aht ja hah kwahm jing dai dai chun mai roo loey
I can’t find any truth, I don’t know at all
ถึงสิ่งที่คิดอยู่ข้างใน ใจของเธอ
Teung sing tee kit yoo kahng nai jai kaung tur
About the things you feel inside your heart

(*)

แต่ฉันยังคงรอ เมื่อใจของฉันนั้นเองก็รู้ดีอยู่
Dtae chun yung kong ror meua jai kaung chun nun eng gor roo dee yoo
But I still wait when my own heart knows full well
เธอหยุดทีได้ไหม หยุดก่อนที่ใจของฉันจะสลายไป
Tur yoot tee dai mai yoot gaun tee jai kaung chun ja salai bpai
Please stop, stop before my heart is destroyed
ฉันรอเพื่ออะไร เมื่อใจของฉันและเธอต่างรู้ดีอยู่
Chun ror peua arai meua jai kaung chun lae tur dtahng roo dee yoo
What am I waiting for when both your heart and mine know full well?
ฉันขอเธอได้ไหม หยุดเวลานี้เอาไว้ ปล่อยให้ฉันได้เข้าใจ
Chun kor tur dai mai yoot welah nee ao wai bploy hai chun dai kao jai
Can I ask you to stop this time? Let me be able to understand
หยุดเรื่องราวนี้เอาไว้ ก่อนที่มันจะสายไป
Yoot reuang rao nee ao wai gaun tee mun ja sai bpai
Stop this story before it’s too late

แต่ฉันยังคงต้องการคำตอบ
Dtae chun yung kong dtaung gahn kum dtaup
But I still need answers
แต่ฉันยังคงต้องถามเธอก่อน ที่เธอคิดอยู่
Dtae chun yung kong dtaung tahm tur gaun tee tur kit yoo
But I still must ask you first what you’re thinking
จะร้ายหรือดีให้เธอช่วยบอก สักที
Ja rai reu dee hai tur chuay bauk suk tee
Be it good or bad, please finally tell me

แต่ฉันยังคงรอ เมื่อใจของฉันนั้นเองก็รู้ดีอยู่
Dtae chun yung kong ror meua jai kaung chun nun eng gor roo dee yoo
But I still wait when my own heart knows full well
ช่วยหยุดทีได้ไหม หยุดก่อนที่ใจของฉันจะสลายไป
Chuay yoot tee dai mai yoot gaun tee jai kaung chun ja salai bpai
Please stop, stop before my heart is destroyed
ฉันรอไปทำไม เมื่อใจของฉันและเธอต่างรู้ดีอยู่
Chun ror bpai tummai meua jai kaung chun lae tur dtahng roo dee yoo
Why am I waiting when both your heart and mine know full well?
ฉันขอเธอได้ไหม หยุดเวลานี้เอาไว้ ปล่อยให้ฉันได้เข้าใจ
Chun kor tur dai mai yoot welah nee ao wai bploy hai chun dai kao jai
Can I ask you to stop this time? Let me be able to understand
หยุดก่อนตอนนี้ได้ไหม ก่อนที่มันจะสายไป
Yoot gaun dtaun nee dai mai gaun tee mun ja sai bpai
Please stop this right now, before it’s too late
หยุดเรื่องราวนี้เอาไว้ ปล่อยให้ฉันได้เดินไป สักที
Yoot reuang rao nee ao wai bploy hai chun dai dern bpai suk tee
Stop this story, let me be able to finally walk away

หยุดก่อนที่ใจของฉันจะสลายไป
Yoot gaun tee jai kaung chun ja salai bpai
Stop before my heart is destroyed

ปล่อยให้ฉันได้เดินไป สักที
Bploy hai chun dai dern bpai suk tee
Let me be able to finally walk away

Title: ดินแดน / Din Daen (Land)
Artist: Safeplanet ft. Sarit T-Bone
Album: [Single]
Year: 2017

ตามหาสัญญาณเดินทาง
Dtahm hah sunyahn dern tahng
I’m searching for a signal
ที่เห็นจากไกล
Tee hen jahk glai
That I can see from far off
ตามหาสัญญาณเดินทาง
Dtahm hah sunyahn dern tahng
I’m searching for a signal
ช่วยฉันได้ไหม
Chuay chun dai mai
Please help me
ตามหาสัญญาณเดินทาง
Dtahm hah sunyahn dern tahng
I’m searching for a signal
ที่เห็นจากไกล
Tee hen jahk glai
That I can see from far off
ช่วยฉันได้ไหม
Chuay chun dai mai
Please help me
พาฉันออกไป
Pah chun auk bpai
Lead me out

(*) ที่ใดมีความรักอยู่บนนั้นก็คงดี
Tee dai mee kwahm ruk yoo bon nun gor kong dee
Any place that has love up there would be nice
ที่ดินแดนหนึ่งที่เรากำลังจะไป
Tee din daen neung tee rao gumlung ja bpai
At the land where we’re about to head to
ถ้าหากที่ดินแดนนั้นมีความรักก็คงจะดี
Tah hahk tee din daen nun mee kwahm ruk gor kong ja dee
It would be nice if that land has love
จะได้ไม่ต้องจินตนาการ
Ja dai mai dtaung jindtanahgahn
There won’t be a need to imagine it

(*)

(**) ถึงโลกที่เลวร้ายจากไปแล้ว
Teung lohk tee leo rai jahk bpai laeo
Leaving this cruel world
ก็คงจะดีไม่น้อย
Gor kon gja dee mai noy
Would be more than good
แค่เพียงเธอมองฉันโปรดฟังฉัน
Kae piang tur maung chun bproht fung chun
Just look at me, please listen to me
ก็คงจะดีไม่น้อย
Gor kong ja dee mai noy
It would be more than good
แค่เพียงเธอยอมรับเข้าใจฉัน
Kae piang tur yaum rup kao jai chun
Just understand me
ก็คงจะดีไม่น้อย
Gor kong ja dee mai noy
It would be more than good

(**)

ที่ๆ ฉันฝันฉันนั้นยังคงรออยู่
Tee tee chun fun chn nun yung kong ror yoo
I’m still waiting for the place of my dreams
ทั้งๆ ที่รู้ฉันรู้และเข้าใจตลอดมา
Tung tung tee roo chun roo lae kao jai dtalaut mah
Even though I know, I’ve always known and understood
ที่ๆ ฉันฝันฉันนั้นยังคงรออยู่
Tee tee chun fun chun nun yung kong ror yoo
I’m still waiting for the place of my dreams
ทั้งๆ ที่รู้ฉันรู้และฉันยังคงตามต่อไป
Tung tung tee roo chun roo lae chun yung kong dtahm dtor bpai
Even though I know, I know and I’m still following it

(*)

Title: กล่องดำ / Glaung Dum (Black Box)
Artist: Safeplanet
Album: [Single]
Year: 2015

หากเธอได้ลอง..ปลดปล่อยตัวเองออกจาก…อดีตที่งดงาม ของส่วนตัวทิ้งไป…
Haht tur dai laung bplot bploy dtua eng auk jahk adeet tee ngot ngahm kaung suan dtua ting bpai
If you try to release yourself from the beautiful past, throw away your personal belongings
ติดอยุ่ที่เดิม ไม่พบทางก้าวต่อไป…เรื่องราวต่างๆ.. ที่ทำร้ายเราอยู่ ..
Dtit yoo tee derm mai pob tahng gao dtor bpai reuang rao dtahng dtahng tee tum rai rao yoo
Stuck in the same place, not finding a way to move forward beyond the various stories that hurt us

(*) หากเธอได้ลองเปิดใจ..ที่ปิดเอาไว้ เธอจะเข้าใจทุกอย่าง ที่ผ่านเข้ามา
Hahk tur dai laung bpert jai tee bpit ao wai tur ja kao jai took yahng tee pahn kao mah
If you try to open your heart that you’ve closed off, you’d understand everything that has passed
เมื่อมองให้ลึกลงไป ข้างในจิตใจ เรื่องราวมากมายที่ต้องทบทวน
Meua maung hai leuk long bpai kahng nai jit jai reuang rao mahkmai tee dtaung top tuan
When you look deep down inside your heart, there are so many stories that must be reconsidered
หากเธอได้ลอง ออกมา จากที่ตรงนั้น เธอจะพบทางเดิมใหม่ ที่เธอตั้งใจ
Hahk tur dai laung auk mah jahk tee dtrong nun tur ja pob tahng derm mai tee tur dtung jai
If you try to come out from there, you’ll find the same path again that you intended
เปิดกล่องของเธอและเปิดตา..อย่าปิดมันไว้ ( อย่าเก็บฉันไว้ )
Bpert glaung kaung tur lae bpit dtah yah bpit mun wai (yah gep chun wai)
Open your box and open your eyes, don’t close them (don’t hang on to me)

เมื่อเธอได้ลอง..ปลดปล่อยตัวเองออกจาก… อดีตที่ว่างเปล่า..ทุกสิ่งพลันหายไป
Meua tur dai laung bplot bploy dtua eng auk jahk adeet tee wahng bplao took sing plun hai bpai
When you try to release yourself from the empty past, everything will disappear
ถ้ามีวิธี..จะสามารถเดินต่อไป ..ต้องทิ้งทุกอย่าง …. ที่ทำร้ายเราอยู่
Tah mee witee ja sahmahrot dern dtor bpai dtaung ting took yahng tee tum rai rao yoo
If there’s a way that you can move on, you must abandon everything that hurts us

(*,*)