Pru

All posts tagged Pru

Title: ทุกสิ่ง / Took Sing (Everything)
Artist: Pru (พรู)
Album: พรู (Pru)
Year: 2001

ทุกสิ่งที่ใจฉันเคยใฝ่หา กับวันเวลาที่ผ่านพ้นมา เธอทำให้ฉันได้มีเวลาที่ดี
Took sing tee jai chun koey fai hah gup wun welah tee pahn pon mah tur tum hai chun dai mee welah tee dee
Everything that my heart once searched for with the time that has passed, you gave me wonderful times

(*) ยิ่งอยากให้รู้ในใจฉันมี มีเธอเอาไว้อยู่ตลอดทุกที่
Ying yahk hai roo nai jai chun mee mee tur ao wai yoo dtalaut took tee
The more I wanted you to know what was in my heart, I had you at all times
(ในตอน/เวลา)ที่ฉันไม่เหลือใคร ก็ยังมีเธอปลอบโยนหัวใจ
(Nai dtaun / welah) tee chun mai leua krai gor yung mee tur bplaup yohn hua jai
When I didn’t have anyone else left, I still had you comforting my heart

(**) (ก็เพราะ)ทุกอย่างที่เธอเคยได้ทำ นั้นเปลี่ยนใจที่เคยบอบช้ำ
(Gor pror) took yahng tee tur koey dai tum nun bplian jai tee koey baup chum
(Because) everything that you once did for me changed my heart that was once hurt
ความอ่อนโยนทุกๆถ้อยคำ คอยเติมและทำให้ความหวังของฉัน(กลับมา)
Kwahm aun yohn took took toy kum koy dterm lae tum hai kwahm wung kaung chun (glup mah)
Every comforting word filled me and made my hope (come back)

ฉันอยากให้เธอได้รู้สักครั้ง ให้ใจของเธอได้ฟัง เธอทำให้ฉันได้มีเวลาแสนดี
Chun yahk hai tur dai roo suk krung hai jai kaung tur dai fung tur tum hai chun dai mee welah saen dee
I want you to know, to let your heart hear, that you’ve given me such wonderful times

(*,**)

แม้โลกจะเปลี่ยนไปสักเท่าไหร่ แม้ว่าความสดใสจะจางหาย
Mae lohk ja bplian bpai suk tao rai mae wah kwahm sot sai ja jahng hai
No matter how much the world changes, even though the brightness will fade away
ถึงฉันจะต้องเจอแม้ความตาย และจากนี้ต่อจากนี้จากวันนี้
Teung chun ja dtaung jur mae kwahm dtai lae jahk nee dtor jahk nee jahk wun nee
Even though I must even face death, and from now on, from now on, from now on

(**,**,**,**)

Title: เพื่อนเอ๋ย / Peuan Oey (Oh, Friend)
Artist: Pru (พรู)
Album: Zero
Year: 2005

น้องเอ๋ย ข้างนอกมีเรื่องมากมาย
Naung oey kahng nauk mee reuang mahk mai
Oh, there’s so many problems outside
สุขและทุกข์วุ่นวาย ทั้งหลาย คนที่รักเธอคงมี
Sook lae took woon wai tung lai kon tee ruk tur kong mee
Happiness, suffering, and stress of all kinds, you still have people who love you
คนที่หนีเธอคงเจอ แต่ไม่ว่าเป็นยังไง
Kon tee nee tur kong jur dtae mai wah bpen yung ngai
You’ll meet people who run away from you, but regardless how things are
ตราบใดที่ใจของเธอยังมีหวัง
Dtrahp dai tee jai kaung tur yung mee wung
As long as your heart still has hope

(*) ฉันก็ขอเป็นกำลังใจให้เธอ
Chun gor kor bpen gumlung jai hai tur
I want to be your support
ได้พบกับวันที่รอมาเสมอ ขอเพียงแค่เธอ
Dai pob gup wun tee ror mah samur kor piang kae tur
So you can find the day you’ve always waited for, I just ask that you
เข้าใจในทางที่เดินอยู่ และแน่ใจว่ามันถูก ก็พอ
Kao jai nai tahng tee dern yoo lae nae jai wah mun took gor por
Understand the path you travel and be certain that it’s right, that’s enough

เพื่อนเอ๋ย หากว่าวันนี้ไม่ใช่
Peuan oey hahk wah wun nee mai chai
Oh, friend, if today isn’t your day
วันพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่ ได้ไหม คนที่รักเธอยังมี
Wun proong nee koy rerm mai dai mai kon tee ruk tur yung mee
Start over tomorrow, okay? You still have people who love you
และคนที่หนีก็คงเจอ แต่ไม่ว่าเป็นยังไง
Lae kon tee nee kong jur dtae mai wah bpen yung ngai
And you’ll find people who run away from you, but regardless how things are
ตราบใดที่ใจของเธอยังมีหวัง
Dtahp dai tee jai kaung tur yung mee wung
As long as your heart still has hope

(*)

แม้จะต้องผิดหวังซ้ำอีกเท่าไหร่
Mae ja dtaung pit wung sum eek tao rai
No matter how many more times you must be disappointed again
แม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใด
Mae wah ja net neuay suk piang dai
No matter how exhausted you are
สักแค่ไหน ขอเพียงเธอนั้นมั่นใจ
Suk kae nai kor piang tur nun mun jai
I just ask that you’re certain
และเข้าใจในทางที่เดินอยู่
Lae kao jai nai tahn tee dern yoo
And understand the path you travel
และแน่ใจว่ามันถูก ก็พอ
Lae nae jai wah mun took gor por
And are sure that it’s right, that’s enough