Phamek

All posts tagged Phamek

Title: จันทร์เจ้าเอ๋ย / Jun Jao Oey (Oh, Moon)
Artist: Phamek
Album: [Single]
Year: 2019

(*) โอ้จันทร์เจ้าเอ๋ยเจ้ารู้บ้างไหมว่ายังมีไครที่คิดถึงเธอ
Oh jun jao oey jao roo bahng mai wah yung mee krai tee kit teung tur
Oh, moon, do you know that there’s still someone who thinks about her?
ใจมันลอยยังคงละเมอคิดถึงแต่เธอคนเดียวเรื่อยไป
Jai mun loy yung kong lamur kit teung dtae tur kon diao reuay bpai
My heart is floating, I’m still daydreaming, constantly thinking only of her
ก่อนดวงใจพี่จะหมดแรง ก่อนสิ้นแสงตะวันลับตา
Gaun duang jai pee ja mot raeng gaun sin saeng dtawun lup dtah
Before my heart runs out of strength, before the sun sets out of sight
ฝากใจลอยไปบนนภาโอ้แม่กานดาเจ้าอยู่หนใด
Fahk jai loy bpai bon napah oh mae gahndah jao yoo hon dai
I leave my heart to float up in the sky, oh, my darling, where is she?
ก่อนดวงใจพี่จะหมดแรง ก่อนสิ้นแสงตะวันลับตา
Gaun duang jai pee ja mot raeng gaun sin saeng dtawun lup dtah
Before my heart runs out of strength, before the sun sets out of sight
ฝากใจลอยไปบนนภาโอ้แม่กานดาเจ้าอยู่หนใด
Fahk jai loy bpai bon napah oh mae gahndah jao yoo hon dai
I leave my heart to float up in the sky, oh, my darling, where is she?

(**) ก็รู้เธอคงไม่ย้อนคืนมา
Gor roo tur kong mai yaun keun mah
I know she won’t come back
อีกกี่น้ำตาก็คงไม่หาย
Eek gee num dtah gor kong mai hai
The tears won’t disappear
ก็พอจะรู้ว่าเธอต้องไป
Gor por ja roo wah tur dtaung bpai
By the time I realized that she had to go
ให้ทำยังไงก็คงไม่ลืม
Hai tum yung ngai gor kong mai leum
What do you want me to do? I haven’t forgotten her

จะให้ฉันทำยังไงให้เธอนั้นย้อนคืนมา
Jai hai chun tum yung ngai hai tur nun yaun keun mah
What do you want me to do to get her to come back?
อยากทักเธอไปก็กลัวเธอเสียเวลา
Yahk tuk tur bpai gor glua tur sia welah
I want to contact her, but I’m scared it’s a waste of her time
ไอ้ฉันก็รู้ดีเธอไม่ควรเห็นน้ำตา
Ai chun gor roo dee tur mai kuan hen num dtah
I know full well she shouldn’t see my tears
ที่ทำแบบนี้ขอโทษทีแม่กานดา
Tee tum baep ne ekor toht tee mae gahndah
I’m sorry for behaving like this, darling

ก็ฉันผิดเองที่ทำตัวไม่ค่อยดี
Gor chun pit eng tee tum dtua mai koy dee
It’s my fault for behaving pretty badly
ทำเธอเจ็บใจผิดไปก็หลายที
Tum tur jep jai pit bpai gor lai tee
I broke her heart and screwed up many times
พี่ทำร้ายหนูก็รู้พี่sorry
Pee tum rai noo gor roo pee sorry
I hurt her, I know, I’m sorry
แค่อยากให้เธอเห็นใจ จะได้ไหมพี่ขอที
Kae yahk hai tur hen jai ja dai mai pee kor tee
I just want her to have sympathy for me, please? I’m begging you

เพราะทั้งหัวใจก็มีแต่เธอ คนเดียวที่อยากจะเจอ
Pror tung hua jai gor mee dtae tur kon diao tee yahk ja jur
Because my entire heart has only her, she’s the only person I want to see
ที่ทำอะไรลงไปผิดไว้
Tee tum arai long bpai pit wai
Whatever I did, I screwed up
แค่ลองกดเบอร์โทร เธอไม่รับสาย
Kae laung got bur toh tur mai rup sai
Just trying to dial her number, she doesn’t answer
เธออย่าใจร้าย ช่วยรับรู้ที
Tur yah jai rai chuay rup roo tee
Don’t be cruel, please acknowledge me
ช่วยตอบทีจะได้ไหม
Chuay dtaup tee ja dai mai
Please answer me

คิดถึงเหมือนเดิม
Kit teung meuan derm
I miss her the same
รักเธอเหลือเกิน
Ruk tur leua gern
I love her so much
แต่ในวันนี้ไม่มีเธอแล้ว
Dtae nai wun nee mai mee tur laeo
But I don’t have her anymore today
จะให้ฉันทำยังไงให้เธอนั้นไม่ไปไหน
Ja hai chun tum yung ngai hai tur nun mai bpai nai
What do you want me to do to get her to not go anywhere?
ให้โอกาศฉันทีก่อนที่จะสายไป
Hai ohgaht chun tee gaun tee ja sai bpai
Give me another chance before it’s too late

(*)

(**) ก็รู้เธอคงไม่ย้อนคืนมา
Gor roo tur kong mai yaun keun mah
I know she won’t come back
อีกกี่น้ำตาก็คงไม่หาย
Eek gee num dtah gor kong mai hai
The tears won’t disappear
ก็พอจะรู้ว่าเธอต้องไป
Gor por ja roo wah tur dtaung bpai
By the time I realized that she had to go

ต้องทำอย่างไรให้เธอนั้นกลับมา
Dtaung tum yahng rai hai tur nun glup mah
What must I do to get her to come back?

(*)

   

Lyrics : PHAMEK
Music(Beat prod. By) : SIF!
Arrange : PHAMEK
Producer : PHAMEK
Mixed and Mastered : PHAMEK