Pat Sutasinee

All posts tagged Pat Sutasinee

Title: ฉันทำผิดเอง / Chun Tum Pit Eng (It’s My Fault)
Artist: Pat Sutasinee (แพท สุธาสินี)
Album: ดอกไม้ในละคร / Dauk Mai Nai Lakorn
Year: 2001

เจ็บเหลือเกิน ปวดเหลือเกิน
Jep leua gern bpuat leua gern
It hurts so much, it aches so much
กับเรื่องราว ที่พลาดไป
Gup reuang rao tee plaht bpai
All the things I’ve messed up
ทำให้เธอผิดหวังวุ่นวาย
Tum hai tur pit wung woon wai
I really disappointed and troubled you
จากเธอและทำให้เธอเสียใจ ทั้งที่ใจก็ยังรักเธอ
Jahk tur lae tum hai tur sia jai tung tee jai gor yung ruk tur
I left you and made you sad, even though my heart still loves you

(*) แอบมองเห็นเธอทุกวัน
Aep maung hen tur took wun
I secretly watch you every day
แอบมองด้วยรอยน้ำตา
Aep maung duay roy num dtah
I secretly watch you with tear streaks
และอยากกลับคืนกลับมาเหมือนเก่า
Lae yahk glup keun glup mah meuan gao
And I want things to go back to the way they were
มันทรมานเหลือเกิน
Mun toramahn leua gern
It’s so much torture
แอบมองด้วยความปวดร้าว
Aep maung duay kwahm bpuat rao
Secretly watching you with agony
เมื่อรู้ว่ามันสายไป
Meua roo wah mun sai bpai
When I know that it’s too late

(**) อยากทำให้เธอหันมา
Yahk tum hai tur hun mah
I want to get you to turn my way
อยากทำให้เธอเข้าใจ
Yahk tum hai tur kao jai
I want to make you understand
กับสิ่งที่ทำลงไปมากมาย
Gup sing tee tum long bpai mahk mai
All the things I’ve done
และรู้ว่าในที่สุด ก็คงไม่มีผู้ใด
Lae roo wah nai tee soot gor kong mai mee poo dai
And I know that in the end, there’s no one
จะรักจะดีเท่าเธอ
Ja ruk ja dee tao tur
Whom I’ll love, who’s as good as you

ฉันสูญและเสียอะไรที่ดีมากมาย
Chun soon lae sia arai tee dee mahk mai
I lost something so wonderful
ไม่ใช่เพราะฟ้ากำหนดเอาไว้ แต่ฉันทำผิดเอง
Mai chai pror fah gumnot ao wai dtae chun tum pit eng
It wasn’t because heaven predetermined it, it was my fault

(*,**)

   

คำร้อง : สีฟ้า
ทำนอง : สราวุธ เลิศปัญญานุช
เรียบเรียง : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร

Title: อาจเป็นเธอ / Aht Bpen Tur (It Might Be You)
Artist: Pat Sutasinee (แพท สุธาสินี)
Album: OST กุหลาบไร้หนาม / Goolahp Rai Nahm
Year: 2010

ฉันอาจโหยหากับรักที่ฉันนั้นต้องการ
Chun aht hoy hah gup ruk tee chun nun dtaung gahn
I might yearn for the love I desire
ฉันอาจใฝ่ฝันจะเจอคนนั้นในไม่ช้า
Chun aht fai fun ja jur kon nun nai mai chah
I might dream that I’ll meet him soon
ทำไปตามหัวใจ แลกได้แม้กระทั่งน้ำตา
Tum bpai dtahm hua jai laek dai mae gratung num dtah
I’ll follow my heart, even if that must be exchanged for tears
เพื่อให้ได้มาสักคนที่รักจริง
Peua hai dai mah suk kon tee ruk jing
To finally find someone who really loves me

ฉันอาจเรียกร้อง จากคนที่ฉันรักหมดใจ
Chun aht riak raung jahk kon tee chun ruk mot jai
I might cry out for someone whom I love with all my heart
ฉันอาจดูร้าย กับคนที่ฉันไม่ต้องการ
Chun aht doo rai gup kon tee chun mai dtaung gahn
I might seem cruel to people whom I don’t want
ทำไปตามหัวใจ อาจจะต้องทุกข์ต้องทรมาน
Tum bpai dtahm hua jai aht ja dtaung took dtaung toramahn
I’ll follow my heart, it might suffer and be torturous
เพื่อแลกสักวันกับคนที่ฝังใจ
Peua laek suk wun gup kon tee fung jai
In order some day be with the person imprinted in my heart

(*) จะมีไหมใครคนนั้น ที่รักกันจริงสักที
Ja mee mai krai kon nun tee ruk gun jing suk tee
Will there be anyone who really loves me?
อาจจะเป็นเธอคนนี้ เป็นเธอคนนี้ใช่ไหม
Aht ja bpen tur kon nee bpen tur kon nee chai mai
It might be you, it’s you, right?
จะมีไหมใครคนนั้น ที่รักฉันทั้งหัวใจ
Ja mee mai krai kon nun tee ruk chun tung hua jai
Does that person who loves me with all their heart exist?

ฉันอาจไขว่คว้า ความรักที่ฉันยังขาดหาย
Chun aht kwai kwah kwahm ruk tee chun yung kaht hai
I might grab the love I’m still missing
ฉันอาจเลวร้าย ในสายตาของคนทั่วไป
Chun aht leo rai nai sai dtah kaung kon tua bpai
I might seem cruel in the eyes of everyone else
ยังไม่มีสักคน จะมองฉันที่ตรงหัวใจ
Yung mai mee suk kon ja maung chun tee dtrong hua jai
There’s still no one who looks at my heart
ที่ฉันทำไป ทำไปเพราะรักเธอ
Tee chun tum bpai tum bpai pror ruk tur
What I do, I do because I love you

(*)

เธอใช่ไหมที่จะทำ ให้ชีวิตฉันนั้นสมบูรณ์
Tur chai mai tee ja tum hai cheewit chun nun somboon
It’s you who will make my life perfect, right?

   

Written by:สีฟ้า/อภิไชย เย็นพูนสุข