Mints

All posts tagged Mints

Title: ไม่ง่าย / Mai Ngai (It’s Not Easy)
English Title: “Still.”
Artist: Mints
Album: [Single]
Year: 2018

สุดท้ายก็ต้องยอมรับมัน
Soot tai gor dtaung yaum rup mun
In the end, I must accept it
ทุกอย่างที่พังก็เพราะฉัน
Took yahng tee pung gor pror chun
Everything that fell apart was because of me
กลับกันถ้าฉันเป็นเธอก็ไป
Glup gun tah chunbpen tur gor bpai
If I were you, I’d leave

ยังคงเจอกันอยู่ทุกวัน
Yungkong jur gun yoo took wun
We still see each other every day
แต่มันไม่เคยจะมีหวัง
Dtae mun mai koey ja mee wung
But I’ll never hope
ให้ย้อนคืนมาใหม่
Hai yaun keun mah mai
For things to go back to the way they were again

(*) ถ้ายังต้องเจอกันอย่างนี้
Th yung dtaung jur gun yahng nee
If we still must meet like this
ฉันคงจะทำใจไม่ได้
Chun kong ja tum jai mai dai
I won’t be able to take it

(**) ฉันคงต้องหายไป
Chun kong dtaung hai bpai
I must disappear
ห่างไปไม่เหมือนเดิม
Hahng bai mai meuan derm
Far away, to a different place
ต้องทิ้งวันเก่าๆ
Dtaung ting wung ao gao
I must leave behind the old days
ที่เคยมีเรา
Tee koey mee rao
That once had us
ข้างกัน
Kahng gun
Beside each other

แม้ฉันจะหายไป
Mae chun ja hai bpai
Even if I disappear
แต่มันก็เหมือนเดิม
Dtae mun gor meuan derm
It’s still the same
ยังคิดถึงวันเก่า
Yung kit teung wung ao
I still miss the old days
ที่เคยมีเรา
Tee koey meerao
That once had us

ก็รู้ว่ามันไม่ง่ายดาย
Gor roo wah munmai ngai dai
I know it’s not easy
กับการเจอคนที่เคยรัก
Gup gahn jur kon tee koey ruk
Meeting someone you used to love
อยากบอกให้รู้ฉันพร้อมเข้าใจ
Yahk bauk hai roo chun praum kao jai
I want to tell you that I’m ready to understand

แต่มันไม่เคยจะง่ายดาย
Dtae mun mai koey ja ngai dai
But it’s never easy
กับคนที่ผิดและยังหวัง
Gup kon tee pit lae yung wung
For the person who’s at fault and still hopes
ให้ย้อนคืนมาใหม่
Hai yaun keun mah mai
For things to go back to the way they were again

(*,**)

ถ้ายังต้องเจอกันแบบนี้
Tah yung dtaung jur gunbaep nee
If I still must see you like this
ฉันคงต้องทำใจ
Chun kong dtaung tum jai
I must deal with it

Title: เหลือ / Leua (Remaining)
English Title: “Fine”
Artist: Mints
Album: [Single]
Year: 2017

เป็นอีกครั้ง
Bpen eek krung
It’s once again
ที่ตัวฉัน
Tee dtua chun
That I
ต้องอยู่คนเดียวลำพัง
Dtaung yoo kon diao lumpung
Must be alone
กับภาพเหล่านั้น
Gup pahp lao nun
With those pictures

คงอีกนาน
Kong eek nahn
It’ll be even longer
เพราะวันนี้
Pror wun nee
Because today
ยังจมกับวัน ดีดี
Yung jom gup wun dee dee
I’m still sinking with the good days
ที่มีเราสองคน
Tee mee rao saung kon
That were just the two of us

จดจำทุกเรื่องราว
Jot jum took reuang rao
I remember every story
เหมือนผ่านไปเมื่อวาน
Meuan pahn bpai meua wahn
Like it happened yesterday
ไม่เหลือเลยซักทาง
Mai leua loey suk tahng
There’s no way left
ที่จะทำให้เธอกลับมา ฉันเข้าใจ
Tee ja tum hai tur glup mah chun kao jai
That will make you come back, I understand

(*) ต่อให้เหลือแค่ฉันในวันนี้
Dtor hai leua kae chun nai wun nee
Even though I’m all that’s left today
เหลือแค่เธอในความคิด
Leua kae tur nai kwahm kit
All that’s left is you in my thoughts
เหลือแค่นั้นก็พอ ไม่เป็นไร
Leua kae nun gor por mai bpen rai
Just that left is enough, it’s okay
แต่อย่างน้อยก็พอมีความหมาย
Dtae yahng noy gor por mee kwahm mai
But at least it’s enough to be meaningful
ทำให้ฉันเดินต่อไป
Tum hai chun dern dtor bpai
To make me continue moving forward
ไม่ต่างกับวัน ที่เคยมีเธออยู่ตรงนี้
Mai dtahng gup wun tee koey mee tur yoo dtrong nee
Like the days when I once had you right here

แค่ได้รู้
Kae dai roo
Just knowing
ว่าพรุ่งนี้
Wah proong nee
That tomorrow
ฉันจะไม่ได้เจอเธออีก
Chun ja mai dai jur tur eek
I won’t see you again

ก็คง ผิดหวัง
Gor kong pit wung
It’s disappointing
มันยิ่ง ตอกย้ำ
Mun ying dauk yum
The more it emphasizes it
แต่มันก็คงไม่มีน้ำตา
Dtae mun gor kong mai mee num dtah
But I won’t cry

ทำได้ แค่ยิ้ม แค่นั้น
Tum dai kae yim kae nun
All I can do is smile, that’s all
แค่ได้คิดถึง ก็ดี แค่ไหน
Kae dai kit teung gor dee kae nai
All I can do is think of you, but that’s pretty nice

(*)

   

Lyrics, Music and Arranged : mints & YY
Produced : YY
Recording engineer : YY
Mixed and Mastered : Machina