Min Chaokuay

All posts tagged Min Chaokuay

Title: นิสัยหมาๆ / Nisai Mah Mah (B*tch Habits)
Artist: Min Chaokuay (มิน เฉาก๊วย)
Album: [Single]
Year: 2018

คบกันมา ไม่รู้ว่าเธอมีใคร
Kop gun mah mai roo wah tur mee krai
When we dated, I didn’t know you had someone else
ความรู้สึกลึกๆในใจ บ่งบอกว่าเธอไม่เคยมีฉัน
Kwahm roo seuk leuk leuk nai jai bong bauk wah tur mai koey mee chun
The feelings deep in my heart indicate that you never had me
เธอปิดบังบางอย่าง เหมือนว่าเธอกำลังหลอกกัน หลอกใช้ฉันมานานแสนนานมารยาแม่งร้อยเล่มเกวียน
Tur bpit bung bahng yahng meuan wah tur gumlung lauk gun lauk chai chun mah nahn saen nahn mah rayah maeng roy lem gawian
You’ve been hiding something, it’s like you’re deceiving me, you’ve used me for so long, you’ve tricked me hundreds of f*ck*ng times

(*) เพื่อนคืนนี้ว่าไง ช่วยปลอบใจกูหน่อยได้ไหม
Peuan keun nee wah ngai chuay bplaup jai goo noy dai mai
What about tonight, friends? Please comfort my heart
ผู้หญิงเจ้าชู้หลายใจ หลอกลวงทิ้งกูไปหาคนอื่น
Poo ying jao choo lai jai lauk luang ting goo bpai hah kon eun
An unfaithful woman has deceived me and threw me away to find someone new
แก้วนี้ขอแบบเพียวๆ ถ้าไม่เมากูจะกินทั้งคืน
Gaeo nee kor baep piao piao tah mai mao goo ja gin tung keun
I want this glass to be pure alcohol, if I don’t get drunk, I’ll drink all night
อยากเมาแล้วไม่อยากตื่น อยากจะลืม ลืมมันซักที
Yahk mao laeo mai yahk dteun yahk ja leum leum mun suk tee
I want to get drunk and not wake up, I want to forget, finally forget it

(**) เจ็บแทบตายที่รักมึงข้างเดียว
Jep taep dtai tee ruk meung kahng diao
It hurts to death that I loved you one-sidedly
ไม่เคยแลเหลียวมึงไม่เคยสนใจ
Mai koey lae liao meung mai koey son jai
You never took care of me, you never cared
ถ้าหากไม่รักก็เเค่ปล่อยกูไป
Tah hahk mai ruk gor kae bploy goo bpai
If you don’t love me, just let me go
และอย่ามาทำนิสัยหมาๆอีกเลย
Lae yah mah tum nisai mah mah eek loey
And don’t come with your b*tch habits again
เจ็บแทบตายที่รักคนใจดำ
Jep taep dtai tee ruk kon jai dum
It hurts to death that I love someone with a black heart
ยิ่งรักยิ่งช้ำมันทรมานรู้ไหม
Ying ruk ying chum mun toramahn roo mai
The more I love you, the more it hurts, do you know how torturous it is?
เสียดายน้ำตาที่เคยไหลออกไป
Sia dai num dtah tee koey lai auk bpai
I regret the tears I’ve ever lost
ไม่น่าเชื่อใจคนเจ้าชู้หลอกลวง อย่างเธอ
Mai nah cheua jai kon jao choo lauk luang yahng tur
I shouldn’t have trusted a deceptive player like you

(*,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง : มิน เฉาก๊วย
เรียบเรียง : สุเทพ หะขุนทด
Record room : Kumpapan record
Mixes Down : สุเทพ หะขุนทด
Mastered : Stucools Mastering Studio

Title: รักควายควาย / Ruk Kwai Kwai (Foolish Love)
Artist: Min Chaokuay (มิน เฉาก๊วย)
Album: [Single]
Year: 2017

ก็อยากจะเมาให้ลืมเธอ ลืมความรักที่แสนห่วย
Gor yahk ja mao hai leum tur leum kwahm ruk tee saen huay
I want to get drunk to forget you, to forget this sh*tty love
ความรักควายควายให้เอากลับคืนไปเลยไป
Kwahm ruk kwai kwai hai ao glup keun bpai loey bpai
You can take this foolish love back

เคยเป็นคนดีแต่ตอนนี้ที่เปลี่ยนไป
Koey bpen kon dee dtae dtaun nee tee bplian bpai
I used to be a good person, but now that’s changed
เพราะว่าหัวใจฉันมันพังไปหมดแล้ว
Pror wah hua jai chun mun pung bpai mot laeo
Because my heart has been destroyed
เคยโดนสวมเขาจากนางมารร้ายตัวแม่
Koey dohn suam kao jahk nahn mahn rai dtua mae
I’ve been cheated on by an evil b*tch before
แม่งโคตรตอแหล เจ็บใจจริงๆ
Maeng koht dtor lae jep jai jing jing
She was a f*ck*ng liar, it really broke my heart

(*) เพื่อนเอย วันนี้กูอยากกินเหล้า
Peuan oey wun nee goo yahk gin laeo
Hey, friends, I want to go drinking today
อยากกินให้เมาๆ ให้ลืมมันเป็นวันสุดท้าย
Yahk gin hai mao mao hai leum mun bpen wun soot tai
I want to get drunk and forget about it for the last time

(**) ก็อยากจะเมาให้ลืมเธอ ลืมความรักที่แสนห่วย
Gor yahk ja mao hai leum tur leum kwahm ruk tee saen huay
I want to get drunk to forget you, to forget this sh*tty love
ความรักควายควายให้เอากลับคืนไปเลยไป
Kwahm ruk kwai kwai hai ao glup keun bpai loey bpai
You can take this foolish love back
ไม่เอาอีกแล้วกับความรักของตาย
Mai ao eek laeo gup kwahm ruk kaung dtai
I don’t want the love of a sl*t anymore
ก็ไม่ได้อยากเป็นควาย เพราะกูเจ็บแล้วกูจำ
Gor mai dai yahk bpen kwai pror goo jep laeo goo jum
I don’t want to be an idiot, because I’ve been hurt before, so I remember

สันดานอย่างเธอคงไม่มีใครชอบ
Sun dahn yahng tur kong mai mee krai chaup
Nobody likes a bad apple like you
เพราะเธอเที่ยวหลอกให้ใครเขาเจ็บช้ำ
Pror tur tiao lauk hai krai kao jep chum
Because you deceive everyone and hurt them
สับรางเก่งจริงนะผู้หญิงใจดำ
Sup rahng geng jing na poo ying jai dum
You’re really good at jumping from guy to guy, you black-hearted woman
สิ่งที่เธอทำมันเลวมากรู้ไหม
Sing tee tur tum mun leo mahk roo mai
Do you know that the things you do are really evil?

(*,**)

แคร์ทำไม แค่ผู้หญิงหญิงเจ้าชู้
Care tummai kae poo ying ying jao choo
Why should I care? I’m just a playgirl
ยังไม่ตายก็คิดดู ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร
Yung mai dtai gor kit doo gor mai hen ja bpen arai
It’s not like you’re dead, so I don’t see what the big deal is
ไม่ใช่แม่สักหน่อย ก็แค่ผู้หญิงใจร้าย
Mai chai mae suk noy gor kae poo ying jai rai
I’m not your mom, I’m just a cruel woman
ก็ปล่อยมันไป… ถ้าอยากจะเมาก็เอาเลย
Gor bploy mun bpai tah yahk ja mao gor ao loey
Let it go, if you want to get drunk, then go ahead
ให้ลืมความรักที่แสนห่วย ความรักควายควาย
Hai leum kwahm ruk tee saen huay kwahm ruk kwai kwai
Forget about this sh*tty love, this foolish love
เธออย่าเอามาใส่ใจ จบจากตรงนี้จบจากความรักของตาย
Tur yah ao mah sai jai jop jahk dtrong nee jop jahk kwahm ruk kaung dtai
Don’t pay any attention to it, it ends right here, you’re free from this easy love
เธอจะไม่ได้เป็นควาย เพราะเธอเจ็บแล้วคงจำ
Tur ja mai dai bpen kwai pror tur jep laeo kong jum
You won’t be an idiot because you were hurt, now you’ll remember

(**)

   

คำร้อง : มิน เฉาก๊วย
เรียบเรียง : สุเทพ หะขุนทด
Mixdown : Kumpapan Recorder
Mastering : Stucools Mastering Studio