Lamoon

All posts tagged Lamoon

Title: Pastel
Artist: Lamun (ละมุนแบนด์)
Album: [Single]
Year: 2018

ในชีวิตเราก็คงต้องมีบางวัน
Nai cheewit rao gor kong dtaung mee bahng wun
In our lives, there will probably be some days
ที่มันไม่ค่อยจะดี
Tee mun mai koy ja dee
That aren’t very good
ในชีวิตเราบางทีก็คงต้องมี
Nai cheewit rao bahng tee gor kong dtaung mee
In our loves, sometimes there will probably be
เรื่องที่ไม่เคยเข้าใจ
Reuang tee mai koey kao jai
Things we never understand

คิดทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
Kit top tuan eek krung neung
Reconsider it again
คิดทบทวนอย่างทุกข์ใจ
Kit top tuan yahng took jai
Reconsider the suffering
เรื่องที่มันอยู่ข้างใน…ใครรู้
Reuang tee mun yoo kahng nai krai roo
Who knows the matters inside?
ก็ได้แต่เจ็บและทนไป
Gor dai dtae jep lae ton bpai
We can only hurt and endure it

อยู่ในเรื่องราวที่ดูเหมือนสีหม่นๆ
Yoo nai reuang rao tee doo meuan see mon mon
In a story that seems bleak
เจ็บจนหัวใจเจียนตาย
Jep jon hua jai jian dtai
Hurting until our hearts nearly die
มองดูเรื่องราวที่มันค่อยๆ เป็นไป
Maung doo reuang rao tee mun koy koy bpen bpai
Look at the unfolding story
จากมุมที่แสงยังมี
Jahk moon tee saeng yung mee
From a corner that still has light

(*) คิดทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
Kit top tuan eek krung neung
Reconsider it again
คิดทบทวนด้วยหัวใจ
Kit top tuan duay hua jai
Reconsider it with your heart
คิดให้มันเปลี่ยนผันดู…ได้ไหม
Kit hai mun bplian pun doo dai mai
Can you think about it change your views?
แค่มองอะไรให้มันเป็น
Kae maung arai hai mun bpen
Just look at everything and make it

(**) มองโลกแบบสี Pastel เย…
Maung lohk baep see pastel yeah
Look at the world like it’s pastel, yeah
อย่างน้อยอะไรๆ ก็คงดี
Yahng noy arai arai gor kong dee
At least everything would be nice
ในวันที่สีหม่น
Nai wun tee seemon
During the bleak days
รอวันที่เราเข้าใจแค่มองอะไรๆ ให้มันเป็น
Ror wun tee rao kaojai kae maung arai arai hai mun bpen
Waiting for the days we understand, just look at everything and make it
มองโลกแบบสี Pastel เย…
Maung lohk baep see pastel yeah
Look at the world like it’s pastel, yeah
อย่างน้อยก็คงไม่เจ็บเกินไป
Yahng noy gor kong mai jep gern bpai
At least it won’t hurt too much
ในวันพรุ่งนี้
Nai wun proong nee
Tomorrow
ก็คงจะเป็นวันที่ดีด้วยสี Pastel ในใจ
Gor kong ja bpenwun tee dee duay see pastel nai jai
Will be a good day with pastel colors in your heart

หากวันนี้เธอยังคงเสียใจฟูมฟาย
Hahk wun nee tur yung kong sia jai foom fai
If today you’re still sad and tearful
กับวันที่สีเทาๆ
Gup wun tee see tao tao
From grey days
ให้มองดูเรื่องราวที่มันค่อยๆ เป็นไป
Hai maung doo reuang rao tee mun koy koy bpen bpai
I want you to look at the unfolding story
จากมุมที่แสงยังมี
Jahk moom tee saeng yung mee
From a corner that still has light

(*,**,**)

   

Executive Producer: พีราวัชร์ อัศววชิรวิท
Producer: ชวิน จิตรสมบูรณ์
Melody: ชวิน จิตรสมบูรณ์
Lyrics: ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์
Arrange: ชวิน จิตรสมบูรณ์
Acoustic & Electric guitars: ชวิน จิตรสมบูรณ์
Piano: ชวิน จิตรสมบูรณ์
Bass: ณัฐพนธ์ จำนงเวช
Drums: สุรสิทธิ์ เจริญรัตน์ (Ake Mr.Team)
Recording studio: Little Box Studio / ห้องบันทึกเสียงไกลปืนเที่ยง
Mix down and mastering: ขัตมาน ชูกลิ่น

Title: ตั้งแต่วันนั้นน / Dtung Dtae Wun Nun (Since That Day)
Artist: Lamoon
Album: Lamoon
Year: 2005

นั่งดูหนังสือก็หวั่นไหว ไม่รู้มันเป็นอะไร
Nung doo nung seu gor wun wai mai roo mun bpen arai
Sitting and reading a book, I’m nervous, I don’t know what it is
ประเดี๋ยวก็มีหน้าเธอ ล่องลอยเข้ามา
Bpradiao gor mee nah tur laung loy kao mah
In one moment, there’s your face floating up
ฟังเพลงหรือดูทีวี ดูภาพพวกดารา
Fung pleng reu doo TV doo pahp puak dahrah
Listening to misic or watching TV, looking at pictures of celebrities
ข้างในแววตาก็เป็นภาพเธอ
Kahng nai waew dtah gor bpen pahp tur
In my eyes, it’s your image

ออกไปดูหนังก็ยังเผลอ ก็คิดว่าไปด้วยกัน
Auk bpai doo nung gor yung plur gor kit wah bpai duay gun
Going out to see a movie, I’m still absent-minded and think we’re going together
เผลอๆบางทีก็หัน เหลียวมองหาเธอ
Plur plur bahng tee gor hun liao maung hah tur
Sometimes I absently turn around looking for you
เดินดูข้าวของก็นึก ว่าคนข้างๆคือเธอ
Dern doo kao kaung gor neuk wah kon kahng kahng keu tur
Walking and looking at things, I think the person next to me is you
หลับยังละเมอทุกคืน
Lup yung lamur took keun
Closing my eyes, I still daydream every night

(*) อยากให้พรุ่งนี้ยังมีเธอ เหมือนครั้งวันวาน
Yahk hai proong nee yung mee tur meuan krung wun wahn
I want to still have you tomorrow like yesterday
ทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีอีกแล้ว
Tung tee roo wah mun mai mee eek laeo
Even though I know I don’t have you anymore

(**) ตั้งแต่วันนั้นที่ฝนสร่างฟ้า ตั้งแต่วันที่เธอจากไป
Dtung dtae wun nun tee fon sahng fah dtung dtae wun tee tur jahk bpai
Since the day the rain cleared the sky, since the day you left me
ไม่มีวันไหนที่ฉันไม่คิดถึงเธอ
Mai mee wun nai tee chun mai kit teung tur
There’s never a day I don’t think about you
ยิ่งค่ำคืนไหนได้แหงนมองฟ้า
Ying kum keun nai dai ngaen maung fah
The more night falls, I look up at the sky
ฝากดวงดาวเป็นพันล้านไปถึงเธอ
Fahk duang dao bpen pun lahn bpai teung tur
Entrusting the billions of stars to reach you
ฝากบอกให้เธอได้รู้ ว่าคิดถึงเธอจริงๆ
Fahk bauk hai tur dai roo wah kit teung tur jing jing
Entrusting them to tell you and let you know that I really miss you

ข่าวในหนังสือก็ติดตาม อ่านซ้ำมันทุกเรื่องไป
Kao nai nun seu gor dtit dtahm ahn sum mun took reuang bpai
I take note of the information in books, reading everything repeatedly
ไม่ใช่อะไรเผื่อมี เรื่องราวของเธอ
Mai chai arai peua mee reuang rao kaung tur
It’s nothing to have your matters
เดินไปทุกมุมทุกที่ ที่ๆเคยมีเธอ เผื่อจะพบเจอซักวัน
Dern bpai took moom took tee tee tee koey mee tur peua ja pob jur suk wun
Walking by every corner, every place you used to be so I can see you some day

(*,**,**)