KT Long Flowing

All posts tagged KT Long Flowing

Title: ได้แค่ / Dai Kae (I Can Only)
Artist: KT Long Flowing
Album: [Single]
Year: 2018

เธอเป็นยังไงสบายดีไหมเธอ
Tur bpen yung ngai sabai dee mai tur
How are you? Are you well?
ตั้งแต่เลิกกันไป เราก็ไม่ได้พบเจอ
Dtung dtae lerk gun bpai rao gor mai dai pob jur
We haven’t seen each other since we broke up
ไม่ได้พบเจอกันเลย
Mai dai pob jur gun loey
We haven’t seen each other

ใจก็อยากจะลองลองทักไง
Jai gor yahk ja laung laung tuk ngai
My heart wants to try getting a hold of you
แต่เรานั้นเลิกกันแล้วถ้าเกิดว่าทักไป
Dtae rao nun lerk gun laeo tah gert wah tuk bpai
But we broke up, if I said hello
กลัวว่าเธอจะผิดใจกับเขา
Glua wah tur ja pit jai gup kao
I’m scared it’ll cause problems for you with him

(*) แล้วฉันควรทำอย่างไง ก็คิดถึงเธอเกินไป
Laeo chun kuan tum yahng ngai gor kit teugn tur gern bpai
So what should I do? I miss you too much
ทำไงให้หายพยายามให้ตายก็ไม่เห็นลืม
Tum ngai hai hai payayahm hai dtai gor mai hen leum
Whatever I do to get over it, I try to death, but I don’t seem to forget
ยกให้เขาทั้งใจ ตอนสุดท้ายเขาเป็นอื่น
Yok hai kao tung jai dtaun soot tai kao bpen eun
You gave him your entire heart when in the end, he was someone else
สิ่งที่ได้คืนกลับมาก็มีแค่น้ำตา
Sing tee dai keun glup mah gor mee kae num dtah
The thing I got in return was just tears

(**) ได้แค่ภาวนาวอนให้ฟ้าช่วยที
Dai kae pahwanah waun hai fah chuay tee
I can only pray and beg heaven to help
คนใหม่ของเธอขอให้ดีกว่าฉันคนนี้
Kon mai kaung tur kor hai dee gwah chun kon nee
I hope your new boyfriend is better than me
ได้แค่ภาวนาวอนให้ฟ้าช่วยที
Dai kae pahwanah waun hai fah chuay tee
I can only pray and beg heaven to help
ให้เธอได้เจอกับคนดีๆอย่างที่ต้องการ
Hai tur dai jur gup kon dee dee yahng tee dtaung gahn
I hope you can meet someone good like you desire

เจอกันที่ไหน ก็อยากให้เธอทัก
Jur gun tee nai gor yahk hai tur tuk
Whenever we meet, I want you to greet me
คงไม่ยากเย็นใช่ไหม อย่างน้อยก็เคยรักกัน
Kong mai yahk yen chai mai yahng noy gor koey ruk gun
It’s not difficult, right? At least we were once in love
หมดสิทธิ์แล้วที่จะได้ครอบครองใจ
Mot sit laeo tee ja dai kraup kraung jai
I don’t have the right to possess your heart anymore
แต่เรื่องที่รักเธอยังไม่เป็นสองหรือรองใคร
Dtae reuang tee ruk tur yung mai bpen saung reu raung krai
But the matter of my love for you still isn’t #2 or ranked behind anyone else

ยอมรับว่าใจดวงนี้ยังรู้สึกดีและผูกผัน
Yaum rup wah jai duang nee yung roo seuk dee lae pook pun
I admit that this heart still has good feelings and a connection towards you
แต่อะไรที่ขาดไปแล้วก็จะไม่กลับไปผูกมัน
Dtae arai tee kaht bpai laeo gor ja mai glup bpai pook mun
But whatever is missing won’t come back
กับการเป็นเพื่อนมันคงจะดีที่สุด
Gup gahn bpen peuan mun kong ja dee tee soot
With being friends, it’s probably for the best
จะอยู่ให้ได้ตรงนี้ ถึงมันจะเหงาที่สุด
Ja yoo hai dai dtrong nee teung mun ja ngao tee soot
I can stay right here for you, even though it’ll be so lonely

(*,**)

ฉันจะจดจำแค่ตอนที่เรารักกัน
Chun ja jot jum kae dtaun tee rao ruk gun
I’ll only remember when we loved each other
และจะเก็บไว้ในความทรงจำตลอดไป
Lae ja gep wai nai kwahm song jum dtalaut bpai
And I’ll keep it in my memories forever

ฉันไม่เคยลืมว่าเราเคยรักกันเพียงใด
Chun mai koey leum wah rao koey ruk gun paing dai
I’ll never forget how much we loved each other
ความคิดถึง ไม่เคยหาย
Kwahm kit teung mai koey hai
My longing for you has never disappeared
ถึงเธอจะมีเขาแล้วก็ตาม
Teung tur ja mee kao laeo gor dtahm
Even though you have him already

(**)

   

เนื้อร้อง/ KT Long Flowing
ทำนอง/ KT Long Flowing
ร้อง / KT/ป๋อมแป๋ม
beat prod by. New_one
Mixed & Mastered- KT Long Flowing