Jaonaay

All posts tagged Jaonaay

Title: โกงรักไม่ได้ / Gohng Ruk Mai Dai (You Can’t Cheat Love)
Artist: Jaonaay
Album: OST ฉลาดเกมส์โกง / Chalaht Game Gohng
Year: 2020

มันเป็นเพราะเธอหรือ มันเป็นเพราะเรา
Mun bpen pror tur reu mun bpen pror rao
Is it because of you or because of me?
คงยังไม่เข้าใจความรู้สึกนี้
Kong yung mai kao jai kwahm roo seuk nee
I still don’t understand these feelings
แต่ที่เข้าใจ คือความหวั่นไหวต้องไม่มี
Dtae tee kao jai keu kwahm wun wai dtaung mai mee
But what I do understand is that I must not be shaken
เพราะเธอคือคนที่ฉันนั้นต้องห่าง
Pror tur keu kon tee chun nun dtaung hahng
Because you’re the person whom I must distance myself from

(*) กับเธอคนนี้ ขอโกงความรักได้ไหม
Gup tur kon nee kor gohng kwahm ruk dai mai
With you, can I cheat love?
เพราะว่าฉันนั้นมีความสุขเมื่อเราได้พบกัน
Pror wah chun nun mee kwahm sook meua rao dai pob gun
Because I’m happy when we’re together

(**) ฉันรักเธอ ทั้งหัวใจ ตั้งแต่เมื่อไหร่ ฉันไม่รู้
Chun ruk tur tung hua jai dtung dtae meua rai chun mai roo
I don’t know when I started loving you with all my heart
แต่คงต้องรอ และหาวิธีให้เราได้รักกัน
Dtae kong dtaung ror lae hah witee hai rao dai ruk gun
But I must wait and search for a way for us to love each other
จะเก่งเท่าไหร่ ก็โกงความรักไม่ได้
Ja geng tao rai gor gohng kwahm ruk mai dai
However skilled I am, I can’t cheat love

(*,**)

(กับเธอคนนี้ ขอโกงความรักได้ไหม
(Gup tur kon nee kor gohng kwahm ruk dai mai
(With you, can I cheat love?
เพราะว่าฉันนั้นมีความสุข เมื่อเราได้รักกัน)
Pror wah chun nun mee kwahm sook meua rao dai ruk gun)
Because I’m happy when we’re in love)

(**)

   

Lyrics / Composed : JAONAAY
Arranger : Pakawat Waiwitaya
Producer : Kidnappers
Executive Producer : Jetrin Wattanasin

Title: คนละชั้น / Kon La Chun (Each Person Has Their Own Level)
Artist: Jaonaay
Album: [Single]
Year: 2017

นั่งมองดูตัวเราเอง นั่งฟังเพลงประจำตัวเรา
Nung maung doo dtua rao eng nung fung pleng bprajum dtua rao
I sit and look at myself, listening to my music
ฟังแต่เพลง คนข้างล่างทุกวัน
Fung dtae pleng kon kahng lahng took wun
Listening only to the music of a low-level person every day
ได้แต่แหงนมองไปวันๆ ก็รู้ว่าคงจะไม่มีวัน
Dai dtae ngao maung bpai wun wun gor roo wah kong ja mai mee wun
I can only look up day by day, I know that there’s probably no way
ที่เธอนั้นจะมองเห็นกันซักที
Tee tur nun ja maung hen gun suk tee
That you’ll finally see me

(*) เธอนั้นสูงเกินจะใฝ่ อยู่ห่างไกลจากคนอย่างฉัน
Tur nun soong gern ja fai yoo hahng glai jahk kon yahng chun
You’re too high to aim for, too far away from a guy like me
ก็รู้ดีว่าไม่มีวัน แต่จะทำยังไงก็ไม่หยุดรักเธอ
Gor roo dee wah mai mee wun dtae ja tum yung ngai gor mai yoot ruk tur
I know full well that it’ll never happen, but whatever I do, I don’t stop loving you

(**) ก็เรานั้น มันคนละชั้น จะทำเช่นไร ให้มองเห็นกัน
Gor rao nun mun kon la chun ja tum chen ri hai maung hen gun
We each have our own level, what will I do to get you to look at me?
ก็เธอนั้น อยู่คนละชั้น ได้แต่แหงน มองขึ้นไป
Gor tur nun yoo kon la chun dai dtae ngaen maung keun bpai
You’re at your own level, I can only look up

ทำได้ แค่เพียง นั่งฝัน ว่าเธอ จะมองคน อย่างฉัน
Tum dai kae piang nun fun wah tur ja maung kon yahng chun
All I can do is sit and dream that you’d look at a guy like me
และคิดไปไกลว่าสักวัน ที่สองเราได้รักกัน
Lae kit bpai glai wah suk wun tee saung rao dai ruk gun
And imagine that some day, the two of us would love each other
แต่ฝันก็คงไม่กลายเป็นจริง
Dtae fun gor kong mai glai bpen jing
But my dreams probably won’t come true

เพราะความจริงเธอนะ อยู่บนนั้น
Pror kwahm jing tur na yoo bon nun
Because the truth is you’re up there
แต่ฉันยังอยู่ตรงนี้
Dtae chun yung yoo dtrong nee
But I’m still right here
อยากขอให้มีแค่ซักวัน ที่เธอนั้นได้เห็นกัน
Yahk kor hai mee kae suk wunt ee tur nun dai hen gun
I want there to be some day that you’ll see me
และฝันก็คงได้กลายเป็นจริง
Lae fun gor kong dai glai bpen jing
And my dreams will come true

(*,**)

อยู่ตรงนั้นเธอ Have Fun หรือเปล่า
Yoo dtrong nun tur have fun reu bplao
Are you having fun up there?
หรือที่จริงแล้วมันเงียบเหงาว่างเปล่า
Reu tee jing laeo mun ngiap ngao wahng bplao
Or is it really empty and lonely?
ถ้าเป็นอย่างนั้น ลดลงมา
Tah bpen yahng nun lot long mah
If it is, come on down
ลดชั้นลงมาอยู่ใกล้กันซักที
Lot chun long mah yoo glai gun suk tee
Lower your level and we’ll finally be near

(**,**)

ให้เธออยู่บนนั้น (ก็เรานั้นอยู่คนละชั้น)
Hai tur yoo bon nun (Gor rao nun yoo kon la chun)
I’ll let you stay up there (We each have our own level)
ก็ทำได้แค่ฝัน (ก็เรานั้นอยู่คนละชั้น)
Gor tum dai kae fun (gor rao nun yoo kon la chun)
I can only dream (We each have our own level)
(ก็เรานั้นอยู่คนละชั้น) อยากให้เธอมองมาซักที
(Gor rao nun yoo kon la chun) yahk hai tur maung mah suk tee
(We each have our own level) I want you to finally look at me