Indigo

All posts tagged Indigo

Title: เจ็บยังเป็นของฉัน / Jep Yung Bpen Kaung Chun (The Pain is Still Mine)
Artist: Indigo
Album: [Single]
Year: 2018

เจ็บในครั้งนั้นฉันยังเคยฝังจำ สิ่งที่เธอนั้นทำเกินจะเข้าใจ
Jep nai krung nun chun yung koey fung jum sing tee tur nun tum gern ja kao jai
I still remember the pain of that time, the things you did were too much to understand
จบกันได้แล้วให้เธอจากฉันไป ไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ไม่ต้องพบเจอ
Jop gun dai laeo hai tur jahk chun bpai mai wah ja bpen wun nai gor mai dtaung pob jur
I ended it, I wanted you to leave me, no matter the day, there was no need for us to meet again

อาจเป็นคนใจร้าย ที่ต้องทำให้เธอรู้สึก
Aht bpen kon jai rai tee dtaung tum hai tur roo seuk
I might be a cruel person for making you feel like this
แต่ที่จริงข้างในลึกๆ ความเจ็บยังเป็นของฉัน
Dtae tee jing kahng nai leuk leuk kwahm jep yung bpen kaung chun
But in reality, deep down inside, the pain is still mine

(*) กลับกลายเป็นฉันแพ้ เป็นฝ่ายที่คิดถึงแค่เธออยู่อย่างนั้น
Glup glai bpen chun pae bpen fai tee kit teung kae tur yoo yahng nun
I’ve ended up being the loser, I’m the one who’s thinking only of you like that
ที่แล้วมาความเจ็บ ก็ไม่เทียบเท่ากับการที่ฉันไม่มีเธอ ในวันนี้
Tee laeo mah kwahm jep gor mai tiap tao gup gahn tee chun mai mee tur nai wun nee
The pain of the past doesn’t compare to not having you today

เธอจะรู้ไหมคนที่บอกให้เธอไป ก็รู้แล้วว่าในวันนี้มันไม่มีเธอไม่ได้
Tur ja roo mai kon tee bauk hai tur bpai gor roo laeo wah nai wun nee mun mai mee tur mai dai
Do you know that the person who told you to go now knows today that he can’t be without you?
อาจเป็นคนใจร้ายที่เคยทำให้เธอรู้สึก
Aht bpen kon jai rai tee dtaung tum hai tur roo seuk
I might be a cruel person for making you feel like this
แต่ที่จริงข้างในลึกๆ ยังอยากกลับเป็นเหมือนเดิม
Dtae tee jing kahng nai leuk leuk yung yahk glup bpen meuan derm
But in reality, deep down inside, I want things to go back to the way they were

(*,*,*)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by สุดเขต จึงเจริญ / เอิ๊ต ภัทรวี
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by บัญชา คำลือชา (บลู)
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Musician
Vocal & Electric Guitar by บัญชา คำลือชา (บลู)
Bass by ขวัญชนก พันธุระ (ขวัญ)
Electric Drums by กานต์ชนก ม่อมพะเนาว์ (โดนัท)
Sound Design by Indigo
Recording at StudioRhino by โอ๊บ
Mixed & Mastered at StudioRhino by โอ๊บ

   

Another angsty song for this band, but I guess it matches the “blue” feel of their visual style and band name

Title: แค่เราไม่ได้รักกัน / Kae Rao Mai Dai Ruk Gun (We Just Don’t Love Each Other)
Artist: Indigo
Album: [Single]
Year: 2018

แค่ไม่ตั้งใจในวันนั้น
Kae mai dtung jai nai wun nun
It just wasn’t what I intended that day
แค่เป็นน้ำมันที่ลุกติดไฟเมื่อเชื้อมันอยู่ใกล้
Kae bpen num mun tee look dtit fai meua cheua mun yoo glai
The oil was just lit on fire when it got too close to the fuel
แค่ช่วงอารมณ์เผลอใจไม่ได้คิดอะไรไปมากมาย
Kae chuang ahrom plur jai mai dai kit arai bpai mahk mai
It was just a moment of carelessness, I wasn’t thinking too much about it

แค่คนสองคนที่เหงา
Kae kon saung kon tee ngao
We were just two lonely people
แค่คนรักกันชั่วคราวในช่วงเวลาสั้นๆ
Kae kon ruk gun chua krao nai chuang welah sun sun
Just people who temporarily loved each other for a short time
แค่เมื่อลืมตาขึ้นมากลายเป็นฝันเธอก็ไป
Kae meua leum dtah keun mah glai bpen fun tur gor bpai
When I just opened my eyes, it became a dream and you left

(*) ควรจะลืมได้แล้ว แต่ยังคิดถึงเหลือเกิน
Kuan ja leum dai laeo dtae yung kit teung leua gern
I should forget you already, but I still miss you so much
เธอคงลืมไปแล้ว ได้แต่บอกตัวเองซ้ำๆอยู่เหมือนเดิม
Tur kong leum bpai laeo dai dtae bauk dtua eng sum sum yoo meuan derm
You’ve probably forgotten me already, I can only tell myself over and over again

(**) แค่เราไม่ได้รักกัน
Kae rao mai dai ruk gun
We just don’t love each other
แค่มันเป็นเพียงความสัมพันธ์ที่ชั่วคราว
Kae mun bpen piang kwahm sumpun tee chua krao
It was just a temporary relationship
แค่ผ่านมาให้รู้สึกและจากกันด้วยความว่างเปล่า
Kae pahn mah hai roo seuk lae jahk gun duay kwahm wahng bplao
You just passed by, made me feel it, then left me with emptiness
แค่เราไม่ได้รักกัน แค่นั้นเอง
Kae rao mai dai ruk gun kae nun eng
We just don’t love each other, that’s all

อยากกอดให้นานกว่านี้
Yahk gaut hai nahn gwah nee
I want to embrace you for longer than this
อยากมีวิธีที่ฉันบอกเธอว่ายังรักเท่าไร
Yahk mee witee tee chun bauk tur wah yung ruk tao rai
I want to have a way to tell you how much I still love you
ไม่ใช่แค่อารมณ์เผลอใจเพราะฉันคิดอะไรไปมากมาย
Mai chai kae ahrom plur jai pror chun kit arai bpai mahkmai
It wasn’t just a moment of carelessness because I’m thinking so much about it

(*,**,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by เอก Season Five, ยักษ์ Clash
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
ทำนอง บัญชา คำลือชา (บลู) ,เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
เรียบเรียง เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: Indigo
Artist: Indigo
Album: [Single]
Year: 2018

เหลือแค่แสงเลือนลางในห้องที่ฝันของฉันถูกปิดตาย
Leua kae saeng leuan lahng hai haung tee fun kaung chun took bpit dtai
All that’s left is a fading light in the room where my dreams are being shut down
ฟ้านั้นสวยเพียงใดข้างนอกนั้น
Fah nun suay piang dai kahng nauk nun
However beautiful the sky is outside
ชีวิตแค่ภาพลวงตา ไขว่ขว้าซ้ำๆวนเวียนจนเหนื่อย
Cheewit kae pahp luang dtah kwai kwah sum sum won wian jon neuay
Life is just an illusion, I reach out over and over in a cycle until I’m tired
(เฝ้ารอ)ถึงเวลาที่ฉันจะบินหลุดพ้น ลอยหลุดไป
(Fao ror) teung welah tee chun ja bin loot pon loy loot bpai
(Waiting) for the time that I’ll fly out and float away

Fly..

หยาดฝนที่ร่วงลงมา ฟ้าที่ร้องเหมือนเป็นคำขู่
Yaht fon tee ruang long mah fah tee raung meuan bpen kum koo
The raindrops that fall, the sky that shouts like it’s threatening
ขัดขวางฉันไว้ให้ยอมหยุดอยู่แค่นี้
Kut kwahng chun wai hai yaum yoot yoo kae nee
Block me, making me just give in and stop
ทิ้งไว้โลกความจริง หลีกหนีให้พ้นหนทางวุ่นวาย
Ting wai lohk kwahm jing leek nee hai pon hon tahng woon wai
I throw away the real world and flee down a chaotic path
ดาวดวงใดส่องแสงอยู่ฝั่งนั้น ฉันจะไป
Dao duang dai saung saeng yoo fung nun chun ja bpai
I’ll go to any stars shining on the other side

Fly..

ท้องฟ้าจะเป็นอย่างไร ความฝันจะไกลเพียงใด
Taung fah ja ben yahng rai kwahm fun ja glai piang dai
However the sky will be, however far away my dreams are
อยากรู้จะเป็นยังไง ก็ขอลองดู
Yahk roo ja bpen yung ngai gor kor laung doo
I want to know how it will be, so I want to try it and see
แสงนั้นจะงามแค่ไหน จะสูงจะไกลเท่าไหร่
Saeng nun ja ngahm kae nai ja soong ja glai tao rai
However beautiful that light will be, however high and far it is
สุดท้ายจะเป็นยังไง จะขอลองดู
Soot tai ja bpen yung ngai ja kor laung doo
However it will be in the end, I want to try it and see

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by เอก Season Five, ยักษ์ Clash
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
ทำนอง : บัญชา คำลือชา (บลู)
เรียบเรียง : Indigo

   
It sounds a little generic, to be honest, and like their first single, doesn’t exactly impress me too much. Although I do like that this definitely has more positive lyrics as compared to the whiny emo lyrics of their debut~ And maybe the music video will blow me away when it’s released

Title: ยังคง / Yung Kong (Kept)
Artist: Indigo
Album: [Single]
Year: 2017

อยู่กับความว่างเปล่า กอดกับความเงียบเหงา ไม่มีใคร
Yoo gup kwahm wahng bplao gaut gup kwahm ngiap ngao mai mee krai
Living with the emptiness, embracing the loneliness, I have no one
ผ่านไปแล้วทุกอย่าง จบความฝันไป ไม่มีเธอ
Pahn bpai laeo took yahng jop kwahm fun bpai mai mee tur
Everything has already passed, the dream has ended, I don’t have you

(*) (เพราะ)แต่ความรักยังคงอยู่ ยังคงรู้สึก ยังคงคิดถึงเธอเหลือเกิน
(Pror) dtae kwahm ruk yung kong yoo yung kong roo seuk yung kong kit teung tur leua gern
(Because) But love still remains, I still feel it, I still miss you so much
ฉันยัง เหมือนเดิม อยู่ตรงนี้ ให้เธอได้รู้ว่า
Chun yung meuan derm yoo dtrong nee hai tur dai roo wah
I’m still the same, right here, I want you to know that

(**) หมดทั้งชีวิตก็มีเพียงเธอ ความรักที่ฉันให้ไป หมดทั้งใจ จะเป็นอย่างนั้นเสมอไป ไม่เคยลืม
Mot tung cheewit gor mee piang tur kwahm ruk tee chun hai bpai mot tung jai ja bpen yahng nun samur bpai mai koey leum
My entire life has only you, the love that I gave you with all of my heart will always be like that, I’ll never forget
ภาพนั้นที่สองเราเคยมีกัน จะจดจำไม่เคยเปลี่ยนไป ว่าเรารักกันแค่ไหน
Pahp nun tee saung rao koey mee gun ja jot jum mai koey bplian bpai wah rao ruk gun kae nai
The image when the two of us once had each other, I’ll remember, never to change, how much we loved each other

เก็บสิ่งดีๆทุกอย่าง ช่วงเวลาครั้งนั้น ที่ฉันมีเธอ
Gep sing dee dee took yahng chuang welah krung nun tee chun mee tur
I’ve kept all the good things from those times that I had you

(*,**)

อยู่กับความว่างเปล่า กอดกับความเงียบเหงา ไม่มีใคร
Yoo gup kwahm wahng bplao gaut gup kwahm ngiap ngao mai mee krai
Living with the emptiness, embracing the loneliness, I have no one
เก็บสิ่งดีๆทุกอย่าง ช่วงเวลาครั้งนั้น
Gep sing dee dee took yahng chuang welah krung nun
I’ve kept all the good things from those times
และไม่ว่านานแค่ไหน จะยังมีเธอ
Lae mai wah nahn kae nai ja yung mee tur
And no matter how long it’s been, I’ll still have you

   

Lyrics by เอก Season Five, โอ๊บ เพิ่มศักดิ์, ยักษ์ Clash
Lyrics Director : สุดเขต จึงเจริญ
ทำนอง บัญชา คำลือชา (บลู)
เรียบเรียง เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ & บัญชา คำลือชา

   

For a first taste of this band, I’m not really impressed, but it’s so hard for me to personally get into whiny emo songs like this. But if that’s your thing, I hope you like this band~