I Hate Monday

All posts tagged I Hate Monday

Title: ดัน…รู้สึก / Dun…Roo Seuk (Insists…I Feel)
Artist: I Hate Monday
Album: I Hate Monday
Year: 2020

อยู่ตรงนี้ฉันยังอยู่ กับภาพความทรงจำ
Yoo dtrong nee chun yong yoo gup pahp kwahm song jum
I’m still right here with the memories
ภาพยังชัดแม้มันจบไปแล้ว
Pahp yung chut mae mun jop bpai laeo
The vision is still clear, even though it’s already over
กอดความรักไว้เหมือนเก่า กอดไว้ไม่ปล่อยไป
Gaut kwahm ruk wai meuan gao gaut wai mai bploy bpai
I embrace the love just the same, I hug it and don’t let go
ไม่ยอมรับว่ามันจากไปแล้ว
Mai yaum rup wah mun jahk bpai laeo
I refuse to accept that it’s gone

(*) มันนานแล้ว นานเท่าไหร่ กี่ฤดูที่เปลี่ยนผัน
Mun nahn laeo nahn tao rai gee reudoo tee bplian pun
It’s been a long time, however long it’s been, however many seasons have changed
แต่ใจฉันยังไม่เปลี่ยนจากวันนั้นเลย
Dtae jai chun yung mai bplian jahk wun nun loey
My heart still hasn’t changed from that day

(**) ก็ใจฉันมันดันยังรัก ถึงแม้ว่านานเพียงใด
Gor jai chun mun dun yung ruk teung mae wah nahn piang dai
My heart insists I still love you, no matter how long it’s been
ปล่อยให้ใจแหลกสลาย (มันไม่ลืมเธอสักที)
Bploy hai jai laek salai (mun mai leum tur suk tee)
I let my heart be destroyed (it hasn’t forgotten you)
ผิดที่ฉันลืมเธอไม่ไหว หัวใจฉันดันรู้สึก
Pit tee chun leum tur mai wai hua jai chun dun roo seuk
It’s my fault for being unable to forget you, my heart insists I feel this
แม้อยากจะลืมให้หมดใจ
Mae yahk ja leum hai mot jai
Even though I want to forget you with all my heart

รูปใบนั้นรูปคู่เรา ถึงแม้ไม่เห็นมัน ก็ยังฝันถึงทุกวันเสมอ
Roop bai nun roop koo rao teung mae mai hen mun gor yung fun teung took wun samur
The picture we took together, even though I haven’t been looking at it, I still dream about it every night
หมอนใบนั้นที่เธอกอด วางทิ้งไว้ตรงนั้น เผลอกอดมันทุกๆ คืนเสมอ
Maun bai nun tee tur gaut wahng ting wai dtrong nun plur gaut mun took took keun samur
The pillow you hugged, that you left over there, I absently hug it every night

(*,**,**)

   

คำร้อง พัทธมน พรหโมปการ/ อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
ทำนอง พัทธมน พรหโมปการ
เรียบเรียง I Hate Monday
Produced by ประทีป สิริอิสสระนันท์
Co-Producer เพชรภูมิ เพชรแก้ว
Additional Musician พัชรพล วงษ์คำชาว (Bass)
Engineered & Recorded by วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิชย์
Recorded at Grand studio
Mixed & Mastered by พีท ตันสกุล

Title: ปล่อยเธอไป / Bploy Tur Bpai (Let You Go)
English Title: “Hide & Seek”
Artist: I Hate Monday
Album: [Single]
Year: 2020

เรื่องราวทุกอย่าง ยังมีความหมาย
Reuang rao took yahng yung mee kwahm mai
Every story is still meaningful
ที่เราร่วมทาง สุขสมและเสียใจ
Tee rao ruam tahng sook som lae sia jai
Where we faced the happiness and sadness together
แต่วันนี้ที่ต้องจาก อยากให้รู้ว่าฉันเข้าใจ
Dtae wun nee tee dtaung jahk yahk hai roo wah chun kao jai
But today when you must leave, I want you to know that I understand
มีแค่สิ่งนี้ที่จะฝาก คือความคิดถึง และยังอยากรู้
Mee kae sing neee tee ja fahk keu kwahm kit teung lae yung yahk roo
There’s just one thing I’ll leave you with, and that’s my thoughts of you, and I still want to know

(*) ในตอนนี้เธอไปอยู่ไหน
Nai dtaun nee tur bpai yoo nai
Where have you gone now?
อยู่ตรงนั้น เป็นอย่างฉันบ้างไหม
Yoo dtrong nun bpen yahng chun bahng mai
Are you like me over there?
คิดถึงวันที่เราเคยมีแต่ความเข้าใจ
Kit teung wun tee rao koey mee dtae kwahm kao jai
Missing the days that we once had, but with understanding
คิดถึงเธอแต่ว่าเธอคิดถึงฉันบ้างไหม
Kit teung tur dtae wah tur kit teung chun bahng mai
I miss you, but do you miss me?
ภาพเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเธอจำได้แค่ไหน
Pahp lao nun sing lao nun tur jum dai kae nai
How much do you remember those images, those things?

และวันนี้ก็รู้ดี ว่าคงถามได้เพียงแค่ในใจ
Lae wun nee gor roo dee wah kong tahm dai piang kae nai jai
And today, I know full well that I can only ask in my heart

รักที่สวยงาม กลายเป็นทนฝืน
Ruk tee suay ngahm glai bpen ton feun
A beautiful love has become forced
ใจที่ต้องคืนเมื่อถึงเวลา
Jai tee dtaung keun meua teung welah
Hearts must be returned when it’s time
จากวันนั้นที่เราห่าง อาจจะทำให้ทรมาน
Jahk wun nun tee rao hahng aht ja tum hai toramahn
Since that day we separated, it might be torture
แต่ว่าสิ่งนี้ยังไม่จาง คือความคิดถึง และยังอยากรู้ว่า
Dtae wah sing nee yung mai jahng keu kwahm kit teung lae yung yahk roo wah
But the thing that still hasn’t faded are my thoughts of you, and I still want to know

(*)
และวันนี้ก็รู้ดี ว่าคงทำได้เพียงแค่ปล่อย…เธอไป
Lae wun nee gor roo dee wah kong tum dai piang kae bploy tur bpai
And today, I know full well that all I can do is let you go

(*)
และวันนี้ก็รู้ดี ว่าคงทำได้เพียงแค่ปล่อย…เธอไป
Lae wun nee gor roo dee wah kong tum dai piang kae bploy tur bpai
And today, I know full well that all I can do is let you go

   

เนื้อร้อง ภัทรกร ธนภัคศิวการ / อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
ทำนอง ภัทรกร ธนภัคศิวการ
เรียบเรียง I Hate Monday
โปรดิวเซอร์ ประทีป สิริอิสสระนันท์

   

Given their name, I was expecting a harder sound for some reason, but this is still a nice, bittersweet easy-listening song