Homeless

All posts tagged Homeless

Title: เกินกว่าจะจินตนาการ / Gern Gwah Ja Jindtanahgahn (Beyond Imagination)
Artist: Homeless
Album: [Single]
Year: 2019

เคยคิดไว้ตั้งนาน
Koey kit wai dtung nahn
I used to think for a long time
ถ้าวันหนึ่งไม่มีเธอ
Tah wun neung mai mee tur
If one day I didn’t have you
ฉันคงอยู่ ฉันคงสู้ไหว
Chun kong yoo chun kong soo wai
I would survive, I would be able to fight
พอวันนึงที่เธอจากฉันไป
Por wun neung tee tur jahk chun bpai
But as soon as the day came that you left me
จึงได้เข้าใจ ว่าฉันคิดผิด
Jeung dai kao jai wah chun kit pit
I understood that I thought wrong

ตายังมองที่ตรงนั้น
Dtah yung maung tee dtrong nun
My eyes still look there
ที่ๆ เรานั่งคู่กัน ตรงที่เมื่อก่อน
Tee tee rao nung koo gun dtrong tee meua gaun
To the place where we sat together before
ไม่เคยซึ้งในความหมาย
Mai koey seung nai kwahm mai
I never appreciated the meaning
พอวันหนึ่งที่เธอจากฉันไป
Por wun neung tee tur jahk chun bpai
But as soon as the day came that you left me
มันก็รับแทบไม่ไหว
Mun gor rup taep mai wai
I nearly couldn’t accept it
เพิ่งรู้ในใจว่ารักเธอมากจน
Perng roo nai jai wah ruk tur mahk jon
I just realized in my heart that I love you so much that

(*) เกินกว่าจะจินตนาการ
Gern gwah ja jindtanahgahn
It’s beyond imagination
ชีวิตที่ไม่มีเธอข้างๆ
Cheewit tee mai mee tur kahng kahng
A life without you by my side
จะใช้มันโดยลำพังยังไง
Ja chai mun doy lumpung yung ngai
How will I spend it alone?
นอนหลับตลอดกาล
Naun lup dtalaut gahn
Sleeping forever
คงเป็นทางสุดท้าย
Kong bpen tahng soot tai
It’s the last option
ของคนที่ขาดหัวใจ
Kaung kon tee kaht hua jai
Of a person without a heart

ใจมันคอยแต่ทวงถาม
Jai mun koy dtae suang tahm
My heart still presses
ทุกเรื่องราวที่เลยผ่าน
Took reuang rao tee loey pahn
Every story of the past
ถึงแม้จะจบแต่รักไม่เคยจางไป
Teung mae ja jop dtae ruk mai koey jahng bpai
Even though it’s over, my love has never faded
ได้เจอกับความจริงมากมาย
Dai jur gup kwahm jing mahk mai
I found so much of the truth
ในวันที่สายไป
Nai wun tee sai bpai
When it was too late
เพิ่งรู้ในใจว่ารักเธอมากจน
Perng roo nai jai wah ruk tur mahk jon
I just realized in my heart that I love you so much that

(*,*)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : อาทิตย์ วงศ์ธาราธิคุณ
เรียบเรียง : Homeless

Title: เพลงของเธอ / Pleng Kaung Tur (Your Song)
Artist: Homeless
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันมองหาคำหนึ่งคำ เพื่อมอบให้คนหนึ่งคน
Chun maung hah kum neung kum peua maup hai kon neung kon
I’m searching for a word to give one person
ในวันที่เขาสับสน
Nai wun tee kao sup son
When they’re feeling confused
ในคืนที่ท้อแท้และเดียวดาย
Nai keun tee tor tae lae diao dai
During the nights when they’re exhausted and alone
ฉันจึงร้องเพลงหนึ่งเพลง
Chun jeung raung pleng neung pleng
So I’m singing one song
ไว้แทนถ้อยคำข้างใน
Wai taen toy kum kaung nai
To stand for the words inside
แค่อยากให้มีความหมายมากพอช่วยลบรอยน้ำตา
Kae yahk hai mee kwahm mai mahk por chuay lop roy num dtah
I just want to give it enough meaning to help dry the tears

(*) และนี่คือเพลงของเธอ
Lae nee keu pleng kaung tur
And this is your song
เสียงเพลงที่มาจากใจ
Siang pleng tee mah jahk jai
The music that comes from the heart
หากเธอนั้นท้อแท้ขึ้นเมื่อไหร่ก็เปิดมันฟังเบาๆ
Hahk tur nun tor tae keun meua rai gor bpert mun fung bao bao
If you’re ever feeling discouraged, just turn it on and listen

(**) ให้มันเติมเต็มในคำว่ารัก. ให้เธอได้รู้ว่ามากแค่ไหน
Hai mun dterm dtem nai kum wah ruk hai tur dai roo wah mahk kae nai
Let it fill you with love, letting you know how much
ให้มันเติมรักลงไปในหัวใจ
Hai mun dterm ruk long bpai nai hua jai
Let it fill your heart with love
ให้มันคอยเตือนเราในยามห่างกัน
Hai mun koy dteuan rao nai yahm hahng gun
Let it remind you of us when we’re far apart
ให้ในดวงใจเธอมีแต่ฉัน
Hai nai duang jai tur mee dtae chun
To let your heart have only me
ให้เรามีกันและกันเสมอ
Hai rao mee gun lae gun samur
Let us always have each other
ให้มันแทนคำว่าฉันรักเธอ
Hai mun taen kum wah chun ruk tur
Let it stand for the words “I love you”
ให้มันตราตรึงในใจเราตลอดไป
Hai mun dtrah dtreung nai jai rao dtalaut bpai
Let it be imprinted in our hearts forever

แม้เราจะไกลแค่ไหนหัวใจไม่เคยห่างกัน
Mae rao ja glai kae nai hua jai mai koey hahng gun
No matter how far apart we are, our hearts are never separated
อยากบอกให้รู้ว่าฉัน
Yahk bauk hai roo wah chun
I want you to know that I
จะไม่ทิ้งให้เธอเดียวดาย
Ja mai ting ha tur diao dai
Won’t abandon you by yourself
ทุกคืนที่เธอเหน็บหนาว
Took keun tee tur nep nao
Every night that you’re cold
ทุกคราวที่เธอเหนื่อยใจ
Took krao tee tur neuay jai
Every time you’re tired
จะโอบกอดเธอเอาไว้
Ja ohp gaut tur ao wai
I’ll embrace you
ด้วยเพลงที่ร้องให้เธอได้ฟัง
Duay pleng tee raung hai tur dai fung
With the song that I sing for you

(*,**,*,**,**)

   

เนื้อร้อง : mr.sunday อาทิตย์ วงศ์ธาราธิคุณ
ทำนอง : mr.sunday
เรียบเรียง : Homeless