Handmade

All posts tagged Handmade

Title: ใจคอไม่ดี / Jai Kor Mai Dee (Bad Mood)
Artist: Handmade
Album: [Single]
Year: 2018

เสียดายวันนั้นฉันเองที่พูดไป
Sia dai wun nun chun eng tee poot bpai
I regret that day that I spoke
ให้เป็นเหมือนเดิมก็ไม่ได้
Hai bpen meuan derm gor mai dai
I can’t make things go back to the way they were
ยังเสียใจที่ทำขนาดนั้น
Yung sia jai tee tum kanaht nun
I’m still sad that I did that
คิดถึงเธอทรมานอยู่ทุกวัน
Kit teung tur toramahn yoo took wun
Missing you tortures me every day
ชีวิตที่เราเคยมีกันเหลือเพียงฉันที่ยังอ้างว้าง
Cheewit tee rao koey mee gun leua piang chun tee yung ahng wahng
All that’s left in my life that once had you is just me who’s still empty

(*) จนในวันนี้เธอมีเขาคอยดูแลหัวใจ
Jon nai wun nee tur mee kao koy doo lae hua jai
To this day, you have him taking care of your heart
ได้ยินแทบใจสลายถ้ามันยังไม่สาย
Dai yin taep jai salai tah mun yung mai sai
Hearing that nearly shattered my heart, if it’s still not too late
โปรดอภัยให้กันสักครั้ง
Bproht apai hai gun suk krung
Please forgive me

(**) ยิ่งเจอก็ยิ่งเหงาไม่เจอก็ยิ่งเศร้า
Ying jur gor ying ngao mai jur gor ying sao
The more I see you, the lonelier I get, if I don’t see you, the sadder I get
อยากให้เรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่
Yahk hai rao glup mah rerm dton gun mai
I want us to get back together and start over again
เพิ่งรู้ว่าชีวิตที่เสียเธอมันไม่ง่าย
Perng roo wah cheewit tee sia tur mun mai ngai
I’ve just realized that a life in which I’ve lost you isn’t easy
จะตายให้ได้ทุกที
Ja dtai hai dai took tee
I die every time
คนมันเคยรักคนเคยผูกพัน
Kon mun koey ruk kon koey pook pun
People who have ever loved someone, people who have ever been in a relationship
อย่าโกรธกันนานได้ไหมพอสักที
Yah groht gun nahn dai mai por suk tee
Don’t get angry at each other for a long time, okay? Enough is enough
กลับมารักกันอีกครั้งอย่าแกล้งกันอย่างนี้
Glup mah ruk gun eek krung yah glaeng gun yahng nee
Come back and love me again, don’t tease me like this
รู้บ้างไหมตอนนี้ใจคอมันไม่ดีเลย
Roo bahng mai dtaun nee jai kor mun mai dee loey
Do you know that I”m in a bad mood right now?

ฉันก็รู้ดีว่าฉันเองก็พลาดไป
Chun gor roo dee wah chun eng gor plaht bpai
I know full well that I screwed up
จะย้อนเวลาก็ไม่ได้เธอร้องไห้เธอผิดหวัง
Ja yaun welah gor mai dai tur raung hai tur pit wung
I can’t turn back the time, you cried, you were disappointed

(*,**,**,**)

Title: หายใจก็เจ็บ / Hai Jai Gor Jep (Breathing Hurts)
Artist: Handmade
Album: [Single]
Year: 2017

ฉันควรจะลืม ฉันควรเข้าใจ..
Chun kuan ja leum chun kuan kao jai
I should forget, I should understand
ฉันควรจะลืม ลืมถ้อยคำที่เธอบอกรักไว้มากมาย
Chun kuan ja leum leum toy kum tee tur bauk ruk wai mahk mai
I should forget, forget your words telling me you love me so much
ฉันควรเข้าใจ ว่าเธอไปตามทางที่มันดีกว่า
Chun kuan kao jai wah tur bpai dtahm tahng tee mun dee gwah
I should understand that you’ve gone to follow a better path

ฉันควรจะลืม ลืมถ้อยคำที่เธอเคยย้ำเคยสัญญา
Chun kuan ja leum leum toy kum tee tur koey yum koey sunyah
I should forget, forget the words that you once emphasized, once promised
ฉันควรเข้าใจ ว่าชีวิตต้องอยู่ต่อไปนับจากนี้
Chun kuan kao jai wah cheewit dtaung yoo dtor bpai nup jahk nee
I should understand that life must go on from this point forward

(*) ถูกแล้ว ที่ทุกๆคนบอกฉันให้ทำใจ ถูกแล้ว ที่ฉันต้องเลิกฟูมฟายสักที
Took laeo tee took took kon bauk chun hai tum jai took laeo tee chun dtaung lerk foom fai suk tee
It was true, everyone telling me to come to terms with it, it was true that I must finally stop
อยู่กับตัวเองไปสักพัก เขาว่าทุกๆอย่าง จะดี
Yoo gup dtua eng bpai suk puk kao wah took took yahng ja dee
If I be by myself for a bit, they say everything will be good

(**) จะอยู่ได้อย่างไรแค่ฉันหายใจก็เจ็บแล้ว
Ja yoo dai yahng rai kae chun hai jai gor jep laeo
How can I live? Just breathing hurts
อยู่ได้อย่างไร ลืมเธอไม่ไหวเลยซักที
Yoo dai yahng rai leum tur mai wai loey suk tee
How can I live? I can’t forget you at all
ต่อให้ทนฝืนสักเท่าไร ใจก็ยังรับรู้ได้อยู่ดี
Dtor hai ton feun suk tao rai jai gor yung rup roo dai yoo dee
No matter how much I try to resist it, my heart still realizes it full well
ว่าขาดเธอ ก็คง ต้องขาดใจ
Wah kaht tur gor kong dtaung kaht jai
That I’ll die without you
(ทำยังไงก็รักเธออยู่ดี ไม่มีเธอ ก็ไม่อยาก จะหายใจ)
(Tum yung ngai gor ruk tur yoo deemai mee tur gor mai yahk ja hai jai)
(Whatever I do, I love you no matter what, without you, I don’t want to breathe)

ไม่เคยจะลืม เรื่องดีๆที่เคยทำให้กันและกัน
Mai koey ja leum reuang dee dee te ekoey tum hai gun lae gun
I’ll never forget the good times that once brought us together
ไม่เคยเข้าใจ ว่าทำไมไม่พอใช้รั้งตัวเธอ
Mai koey kao jai wah tummai mai por chai rung dtua tur
I’ll never understand why it wasn’t enough to hold you back
ไม่เคยจะลืม ภาพทุกเช้าที่เราลืมตามาก็เจอ
Mai koey ja leum pahp took chao tee rao leum dtah mah gor jur
I’ll never forget the image that I opened my eyes to see every morning
ไม่เคยเข้าใจ ว่าทำไมต้องไม่มีแล้วนับจากนี้
Mai koey kao jai wah tummai dtaung mai mee laeo nup jahk nee
I’ll never understand why I must be without you from now on

(*,**,**)

   

Lyric : เหนือวงศ์
Recorded,mixed&mastered at Music Bugs Studio
Engineered : ชาย นาวาวัตน์
Produced : ศราวุธ นนทรีย์
Executive Producer : ชนินทร์ วรากุลนุเคราะห์