Chino Atipat

All posts tagged Chino Atipat

Title: ไม่วิเศษ / Mai Wiset (Not Special)
Artist: Chino Atipat (ชีโน่ อธิภัทร)
Album: [Single]
Year: 2019

ไม่ได้วิเศษอะไร
Mai dai wiset arai
I’m not special at all
ไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าใคร
Mai dai ying yai gwah krai
I’m not greater than anyone
ไม่ได้มีฤทธิ์หรือเดชอันใดที่เหนือสามัญ
Mai dai mee rit reu det un dai tee neua sah mun
I don’t have any extraordinary power or divinity
ไม่ได้มีเวทและมนตร์
Mai dai mee wet lae mon
I don’t have any magic spells
ไม่ได้มีกลหรือยันต์
Mai dai mee gon reu yun
I don’t have any incantations
มีแค่หัวใจของฉัน ที่แสนจะธรรมดา
Mee kae hua jai kaung chun tee saen ja tummadah
I have only my heart that’s so average

(*) และเหตุผลเพียงหนึ่งเดียว ที่ทำให้ฉันกล้าพอจะสู้ต่อไป
Lae het pon piang neung diao tee tum hai chun glah por ja soo dtor bpai
And this is the one reason that makes me brave enough to keep fighting
กี่อันตราย กี่เรื่องเลวร้าย ฉันพร้อมจะป้องกัน
Gee undtarai gee reuang leo rai chun praum ja bpaung gun
However many dangers, however many hazards, I’m ready to protect you

(**) ฉันเป็นแค่เพียง เพียงคนที่รัก
Chun bpen kae piang piang kon tee ruk
I’m just, just a guy who loves you
รักเธอเกินกว่าจะยอมให้ใคร
Ruk tur gern gwah ja yaum hai krai
Who loves you too much to let anyone
มาทำร้าย หรือทำลาย
Mah tum rai reu tum lai
Hurt or harm you
ให้เธอเจ็บและช้ำ
Hai tur jep lae chum
And cause you pain
ขอดูแลเธอ ไปชั่วชีวิต
Kor doo lae tur bpai chua cheewit
I want to take care of you throughout my lifetime
แลกด้วยทุกสิ่งฉันก็จะทำ
Laek duay took sing chun gor ja tum
In return, I’ll do everything
ทำเพื่อเธอ เพื่อเธอเท่านั้น
Tum peua tur peua tur tao nun
For you and you alone
ชีวิตฉัน มอบไว้เพื่อเธอ จนตาย
Cheewit chun maup wai peua tur jon dtai
I’m giving my life to you until I die

ไม่เคยลังเลสักนิด
Mai koey lung lay suk nit
I’ve never hesitated a moment
ไม่เคยคิดท้อสักวัน
Mai koey kit tor suk wun
I’ve never felt discouraged
เพราะเธอนั้นสูงค่ากับฉัน มีความหมายมากเกินกว่าสิ่งใด
Pror tur nun soong kah gup chun mee kwahm mai mahk gern gwah sing dai
Because you’re priceless to me, you’re more meaningful than anything else

(*,**)

ฉันเป็นแค่เพียง เพียงคนที่รัก
hun bpen kae piang piang kon tee ruk
I’m just, just a guy who loves you
รักเธอเกินกว่าจะยอมให้ใคร
Ruk tur gern gwah ja yaum hai krai
Who loves you too much to let anyone
มาทำร้าย หรือทำลาย
Mah tum rai reu tum lai
Hurt or harm you
ให้เธอเจ็บและช้ำ
Hai tur jep lae chum
And cause you pain
ขอดูแลเธอ ไปชั่วชีวิต
Kor doo lae tur bpai chua cheewit
I want to take care of you throughout my lifetime
แลกด้วยทุกสิ่งฉันก็จะทำ
Laek duay took sing chun gor ja tum
In return, I’ll do everything
ทำเพื่อเธอ เพื่อเธอเท่านั้น
Tum peua tur peua tur tao nun
For you and you alone
ชะตาฉัน จะผูกไว้กับเธอ จนตาย
Chadtah chun ja pook wai gup tur jon dtai
My destiny is to be bound to you until I die

   

นักร้อง : ชิโน่ อธิภัทร
คำร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : ธิติวัฒน์ รองทอง
Producer : ธิติวัฒน์ รองทอง

   

Is this from a lakorn OST? That’s a pretty melodramatic music video otherwise haha

Title: ทำตัวไม่ถูก / Tum Dtua Mai Took (I Can’t Behave)
Artist: Chino Atipat (ชีโน่ อธิภัทร)
Album: [Single]
Year: 2019

ได้เพียงยิ้มเท่านั้น เมื่อเห็นภาพของเรา
Dai piang yim tao nun meua hen pahp kaung rao
I can only smile when I see our picture
เหมือนเวลามันย้อน เหมือนเห็นภาพสะท้อน
Meuan welah mun yaun meuan hen pahp sataun
It’s like time turns backwards when I see the image
ความทรงจำที่เลยผ่าน
Kwahm song jum tee loey pahn
Of past memories

ได้รู้จักความรัก ในวันที่ไม่เข้าใจ
Dai roo juk kwahm ruk nai wun tee mai kao jai
I got to know love when I didn’t understand
ยังไม่เคยเรียนรู้ เมื่อหัวใจร่ำร้อง
Yung mai koey rian roo meua hua jai rum raung
I still had never learned when my heart was crying out
ต้องทำตัวเช่นไร
Dtaung tum dtua chen rai
How I should behave

(*) ทำตัวไม่ถูกเมื่อเจอความรัก ทำทุกอย่างที่ตรงข้ามใจ
Tum dtua mai took meua jur kwahm ruk tum took yahng tee dtrong kahm jai
I can’t behave when I find love, I do everything opposite of my feelings
ยิ่งคิดถึงเรื่องวันนั้น อยากทำให้ดีกว่านั้น แต่มันก็สายไป
Ying kit teung reuang wun nun yahk tum hai dee gwah nun dtae mun gor sai bpai
The more I think about those days, I want to make it better, but it’s too late
เก็บไว้ได้เพียงความทรงจำ
Gep wai dai piang kwahm song jum
I can only keep the memories

คนที่แอบรักคนนั้น วันนี้ยังเสียดาย
Kon tee aep ruk kon nun wun nee yung sia dai
The person who secretly had a crush on you still regrets it to this day
ก็เธอไม่เคยได้รู้ เพื่อนของเธอคนนี้
Gor tur mai koey dai roo peuan kaung tur kon nee
You never knew that your friend
มันมีเรื่องในใจ
Mun mee reuang nai jai
Had something hidden in his heart

(*)

แต่มันยังสวยงาม ไม่จางหาย
Dtae mun yung suay ngahm mai jahng hai
But it’s still beautiful, it hasn’t faded away

ทำตัวไม่ถูกเมื่อเจอความรัก ทำทุกอย่างที่ตรงข้ามใจ
Tum dtua mai took meua jur kwahm ruk tum took yahng tee dtrong kahm jai
I can’t behave when I find love, I do everything opposite of my feelings
ยิ่งคิดถึงเรื่องวันนั้น อยากทำให้ดีกว่านั้น แต่ก็รู้คงสายไป
Ying kit teung reuang wun nun yahk tum hai dee gwah nun dtae gor roo kong sai bpai
The more I think of those days, I want to make it better, but I know it’s too late
ถ้าเพียงแค่ฉันกล้าพูดว่ารัก หากว่าปากไม่ตรงข้ามใจ
Tah piang kae chun glah poot wah ruk hahk wah bpahk mai dtrong kahm jai
If I had just been brave enough to say that I loved you, if my mouth didn’t say the opposite of my feelings
ยิ่งคิดถึงนาทีนั้น หากฉันได้พูดคำนั้น
Ying kit teung nahtee nun hahk chun dai poot kum nun
The more I think of that moment, if I had said those words
ก่อนที่เราต้องลาไกล ให้เธอได้รับรู้ความจริง
Gaun tee rao dtaung lah glai hai tur dai rup roo kwahm jing
Before we had to say good-bye, if I had let you know the truth
ให้รู้ว่าเธอมีความหมาย
Hai roo wah tur mee kwahm mai
had let you know what you mean to me
คิดถึงเธอคนนั้น หากฉันได้พูดคำนั้น ว่ารู้สึกเช่นไร
Kit teung tur kon nun hahk chun dai poot kum nun wah roo seuk chen rai
I miss you, if I had said those words, how I felt
คงไม่ต้องเสียเธอไป
Kong mai dtaung sia tur bpai
Maybe I wouldn’t have had to lose you

   

คําร้อง – สุรชัย พรพิมานแมน
ทำนอง – กิตติพงษ์ คำสาตร์, พูนศักดิ์ จตุระบุล, พงษ์พันธ์ พลสิทธิ์
เรียบเรียง – ชลันทร์ ศุกระรุกิจ
Executive Producer – พูนศักดิ์ จตุระบุล
Producer – พงษ์พันธ์ พลสิทธิ์

   

Such a young singer, I wasn’t really expecting much when I went to listen to this, but wow, he does have a really pleasant-sounding voice~ Not bad for a major label debut, and I hope his voice doesn’t change too much as he ages haha (how old is he?)