Chaba

All posts tagged Chaba

Title: หลอกเก่ง / Lauk Geng (Good at Deceiving)
Artist: Chaba (ชบา) ft. Kob Flat Boy and Bank Smith
Album: [Single]
Year: 2019

(*) รักแท้เหมือนผี รู้ว่ามี แต่ก็ไม่เคยเจอ
Ruk tae meuan pee roo wah mee dtae gor mai koey jur
True love is like a ghost, I know it exists, but I’ve never found it
รักแท้ก็เหมือนเจอผี ถ้าผีไม่มีเราก็ไม่ได้เจอ
Ruk tae gor meuan jur pee tah pee mai mee rao gor mai dai jur
True love is like finding a ghost, if ghosts don’t exist, we’ll never find it

ดูทรงคงโดนผู้ชายหลอกบ่อย
Doo song kong dohn poo chai lauk boy
It seems like you’ve been deceived by men often
เหมือนจะรักแล้วก็หายอันนี้เค้าเรียกหลอกอ่อย
Meuan ja ruk laeo gor hai un nee kao riak lauk oy
It’s like they love you, then they disappear, this is what they call getting tricked
หลอกแดกอันนี้แนะนำให้โดดต่อย
Lauk daek un nee nae num hai doht dtoy
For this trick, I’d advise you to jump and attack
ถ้าทะลึ่งผีทะเลก็น่าจะโดนตบหน่อย
Tah taleung pee talay gor nah ja dohn dtop noy
If a ghost springs up from the sea, you should knock them back

ผู้ชาย ไม่ใช่ผี แต่ก็หลอก ได้น้า
Poo chai mai chai pee dtae gor lauk dai nah
Men aren’t ghosts, but they can deceive
ผู้ชาย บางคน หลอกเก่งกว่าผีอีกจ้า
Poo chai bahng kon lauk geng gwah pee eek jah
Some men are better at deceiving than ghosts
ถ้าเจอแบบนี้อย่าเผลอใจเชียวนา
Tah jur baep nee yah plur jai chiao nah
If you meet one like this, don’t be careless
เตือนไว้เลย เตือนไว้เลย
Dteuan wai loey dteuan wai loey
I’m warning you, I’m warning you

มันจะมาเป็นเงาๆ ทำให้เราไม่แน่ใจ
Mun ja mah bpen ngao ngao tum hai rao mai nae jai
They’ll come up in a blur, making us uncertain
เหมือนจะใช่แต่ก็ไม่ เอ๊ะยังไง แว็บมาแว็บไป
Meuan ja chai dtae gor mai eh yung ngai waep mah waep bpai
It’s like they’re the one, but they’re not, eh, what the heck? One moment they come, the next they go
เอ๊ะยังไง เหมือนจะรัก แต่สุดท้าย เอ้าหลอก (หลอกเก่ง)
Eh yung ngai meuan ja ruk dtae soot tai ao lauk (lauk geng)
Eh, what the heck? It’s like they love you, but in the end, ohh, it was a trick (they’re good at deceiving)

ที่ผีหลอกคือเค้ามาขอส่วนบุญ
Tee pee lauk keu kao mah kor suan boon
When ghosts deceive us, it’s to ask for merit
แต่ผู้ชายที่มาหลอกนี่หวังขโมยใจคุณ
Dtae poo chai tee mah lauk nee wung kamoy jai koon
But men who deceive do it in hopes to steal your heart
แล้วอย่างนี้ใครน่ากลัวกว่าว้า
Laeo yahng nee krai nah glua gwah wah
So in this case, who’s scarier?
ผีเหรอ หึ ผู้ชายจ้า
Pee ror heu poo chai jah
Ghosts? Psh, no, men

(*)

เธอหลอกว่าเธอจะรัก แล้วก็จากไป
Tur lauk wah tur ja ruk laeo gor jahk bpai
You deceived me into thinking that you’d love me, then you left
แล้วรักแท้ที่ฝัน ฉันจะได้เจอมันไหม
Laeo ruk t ae tee fun chun ja dai jur mun mai
So will I be able to find the true love of my dreams?
ไป ไป ปะปะ ไปไป ถ้าไม่มีใจ
Bpai bpai bpa bpa bpai bpai tah mai mee jai
Go, go, g-g-go, go if you don’t have feelings for me
หลอกกันอย่างงี้ ขอให้เวรกรรมตามทันให้หมด
Lauk gun yahng ngee kor hai wen gum dtahm tun hai mot
Deceiving me like this, I hope karma follows you till the end
ทำยังไงดี ทำยังไงดี ทำยังไงดี ทำยังไงดี
Tum yung ngai dee tum yung ngai dee tum yung ngai dee tum yung ngai dee
What should I do? What should I do? What should I do? What should I do?
ไล่มันไปที พวกผู้ชายเจ้าชู้ ไล่มันไปที
Lai mun bpai tee puak poo chai jao choo lai mun bpai tee
Get rid of them, all the playboy men, get rid of them
รักดีๆ ฉันอยู่ตรงนี้ เมื่อไหร่จะมาสักที
Ruk dee dee chun yoo dtrong nee meua rai ja mah suk tee
Good love, I’m right here, when will you finally come?
ถ้ามาช้าจะไม่รักใครแล้วน้า รักจริงอย่าลีลา Can you feel me
Tah mah chah ja mai ruk krai laeo nah ruk jing yah lee lah can you feel me
If you come slowly, I won’t love anyone, true love, don’t dilly-dally, can you feel me?

(*)

ผีรักทุกวินาเธอ เผลอรักทุกวินาที
Pee ruk took winah tur plur ruk took winahtee
Ghosts love everything about you, carelessly loving every second
ผีรักเธอมาเป็นเปอ เผลอรักเธอมาเป็นปี
Pee ruk tur mah bpen bpur plur ruk tur mah bpen bpee
Ghosts love you 100%, carelessly loving you for years
ผีไม่มัว (ผีไรว้า) ก็ผีไม่มัว (ผีไรว้า) ก็ผีไม่มัว ผัวไม่มีไงเล่า (ได้หรอ)
Pee mai mua (pee rai wah) gor pee mai mua (pee rai wah) gor pee mai mua pua mai mee ngai laeo (dai rur)
Don’t focus on ghosts (What ghost?) Don’t focus on ghosts (What ghost?) Don’t focus on ghosts, you don’t have a husband (okay?)

หลอกกินตับเค้าเรียกว่าผีในผับ
Lauk gun dtup kao riak wah pee nai pub
Tricking you into eating liver, they call that a ghost in the club
หลอกจับในแชทเค้าเรียกว่าผีมือถือ
Lauk jup nai chat kao riak wah pee meu teu
Deceptively grabbing you in a chat, they call that a phone ghost
มาหลอกให้รักอันนี้เค้าเรียกว่าผีอำ
Mah lauk hai ruk un nee kao riak wah pee ah
Tricking you into loving them, this is what they call a ghost
ทำให้เจ็บซ้ำๆ เค้าเรียกเจ้ากรรมนายเวร
Tum hai jep sum sum kao raik jao gum nai wen
Making you hurt over and over, they call this enemies from a past life

รักแท้นี่มันอยู่ที่ไหน เปิด GPS หน่อยได้ไหม
Ruk tae nee mun yoo tee nai bpert GPS noy dai mai
Where is this true love? Can I turn on the GPS?
แชร์โลมาก็ได้เดี๋ยวเดินไป แต่ค่าเสียเวลาคือต้องรักตลอดไป
Share loh mah gor dai diao dern bpai dtae kah sia welah keu dtaung ruk dtalaut bpai
Share your location and I’ll be right there, but the price of wasting my time is having to love me forever

(*,*)

   

คำร้อง: ชูขวัญ
Rap: KOB FLAT BOY
ทำนอง: ณรงค์ เดชะ
Arranged and Produced by ณรงค์ เดชะ

   

I LOVE this song. I love Chaba and her unique voice, and I think Kob Flat Boy is one of the few rising hiphop stars that I really like and who doesn’t completely repulse me. I’m not sure who Bank Smith is, but this mashup almost reminds me of a modern Bazoo~ I dig it a lot.

Title: หา / Hah (Search)
Artist: Kob (กบ) Flat Boy and Chaba (ชบา)
Album: [Single]
Year: 2018

อย่าเห็นแก่ตัวแล้วหายไป โดย ไม่บอกอะไรเพราะคนที่ค้างคา ไม่ใช่คนที่จากไป
Yah hen gae dtua laeo hai bpai doy mai bauk arai pror kon tee kahng kah mai chai kon tee jahk bpai
Don’t be selfish and just disappear without telling anyone because the person remaining isn’t the one who left
ถ้ายังให้เกียรติกัน ช่วยบอกฉัน อะไรที่อยู่ในใจ เบื่อหน่าย อึดอัด ไม่ได้ดั่งใจ
Tah yung hai gian gun chuay bauk chun arai tee yoo nai jai beua nai eut ut mai dai dung jai
If you’d still give me the honor, please tell me whatever’s in your heart, if you were weary, uncomfortable, or things aren’t as you had hoped
ความเงียบถ้าเปรียบเหมือนงานศิลป์
Kwahm ngiap tah bpriap meuan ngahn sin
If you compare silence with art
แต่นี่มันรักเรา และโทษทีฉันแม่งไม่อิน
Dtae nee mun ruk rao lae toht tee chun maeng mai in
But this is our love, and my punishment is so unfitting
เหตุผลคือสิ่งเดียวที่อยากได้ยิน
Het pon keu sing diao tee yahk dai yin
The reason is the one thing that I want to hear
แล้วจะบินหรือจะเดินก็เชิญไปตามต้องการ
Laeo ja bin reu ja dern gor chern bpai dtahm dtaung gahn
So if you want to fly or walk, you’re welcome to do whatever you desire

(*) รักที่เธอพูดตอนเราอยู่ด้วยกัน
Ruk tee tur poot dtaun rao yoo duay gun
The love you spoke of when we were together
ขอแลกคืนด้วยเหตุผลที่เลิกกับฉัน
Kor laek keun duay het pon tee lerk gup chun
I want to trade it for the reason you broke up with me

(**) ไม่ใช่ตอบกันอย่างนี้
Mai chai dtaup gun yahng nee
This isn’t an answer
ไม่ใช่ตอบด้วยการหายไป
Mai chai dtaup duay gahn hai bpai
Disappearing isn’t an answer
ที่เธอตอบกันอย่างนี้
Tee tur dtaup gun yahng nee
Answering like this
เป็นคำตอบไม่มีหัวใจ
Bpen kum dtaup mai mee hua jai
Is a heartless answer

หายไม่พูดจา จากไปไม่พูดลา
Hai mai poot jah jahk bpai mai poot lah
You disappeared without saying anything, you left without a good-bye
ลืมรักที่ให้มา จากไปง่ายเหมือนกระพริบตา
Leum ruk tee hai mah jahk bpai ngaimeuan gra prip dtah
You forgot about the love we shared, you left so easily in the blink of an eye
ลา ไม่บอก เธอแม่งโคตรกระจอก
Lah mai bauk tur maeng koht grajauk
You didn’t say good-bye, you’re so f*ck*ng lame
ที่บ้านไม่สอนรึไงจะมาจะไปยังไงอย่างน้อยต้องบอก
Tee bahn mai saun reu ngai ja mah ja bpai yung ngai yahng noy dtaung bauk
Did your family never teach you that when you’re coming or going, you should at least tell someone?
มีคำที่อยากตะคอกเผื่อเธอจะปวดใจ
Mee kum tee yahk dta kauk peua tur ja bpuat jai
There are some things I want to shout at you to break your heart
ตอนได้พูดมาก ตอนจากเสือกเป็นใบ้
Dtaun dai poot mahk dtaun jahk seuak bpen bai
When you said so much, when you had the audacity to become mute
ถ้าไม่มีปัญญารักษาใจใคร อย่าเข้ามา ทำให้คนเค้าต้องเสียใจ
Tah mai mee bpunyah ruk sah jai krai yah kao mah tum hai kon kao dtaung sia jai
If there is a higher power taking care of everyone’s hearts, don’t come and make them sad

(*, **)

ฉันทบทวนเรื่องราว ที่ผ่านกันมา
Chun top tuan reuang rao tee pahng un mah
I’ve reconsidered the matters of our past
แต่ไม่เคยเข้าใจซักครั้ง
Dtae mai koey kao jai suk krung
But I’ve never once understood
ฉันแค่อยากรับรู้ ฉันอยากฟังดู
Chun kae yahk rup roo chun yahk fung doo
I just want to know, I just want to hear
ในต้นเหตุที่ไปจากฉัน
Nai dton het tee bpai jahk chun
The reason that you left me

เศร้าเสียใจกว่าการที่เราเลิกกัน คือรักคนที่กระจอก ไม่กล้าบอกอะไรสักคำ
Sao sia jai gwah gahn tee rao lerk gun keu ruk kon tee grajauk mai glah bauk arai suk kum
What’s more upsetting than us breaking up is that I loved someone who was so lame, they didn’t dare say a word

   

คำร้อง-ทำนอง: ปณิธิ เลิศอุดมธนา
Rap: Kob Flat Boy
เรียบเรียง-โปรดิวเซอร์ : ณรงค์ เดชะ

   

I LOVE Chaba’s voice, and every time she has a new single, it never disappoints. I love the style of this song, I think her voice makes a nice contrast with Kob’s non-autotuned rapping, and I like the lyrics, relating to the growing problem these days of people just ghosting rather than talking things out or giving a proper break-up. Another excellent release for Chaba~

Title: หาย / Hai (Lost)
Artist: Chaba (ชบา)
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันทำอะไรให้เธอเสียใจ
Chun tum arai hai tur sia jai
What did I do that made you sad?
ฉันทำอะไรที่มันพลาดไป เกินเธอจะทน
Chun tum arai tee mun plaht bpai gern tur ja ton
What did I that screwed things up too much for you to bear?
ฉันพูดอะไรให้เธอร้อนใจ
Chun poot arai hai tur raun jai
What did I say that made you impatient?
ฉันพูดอะไรที่มันพาดพิง เรื่องเธอกับใคร
Chun poot arai tee mun paht ping reuang tur gup krai
What did I say that referred to you and someone else?

(*) มันต้องมีเหตุผล ที่รักมันตาย
Mun dtaung mee het pon tee ruk mun dtai
There must be a reason that our love has died
เธอช่วยอธิบาย ให้ฉันเข้าใจ ว่าเพราะทำไม
Tur chuay attibai hai chun kao jai wah pror tummai
Please explain and make me understand why

(**) ไม่ใช่ตอบกันอย่างนี้
Mai chai dtaup gun yahng nee
This isn’t the way to answer me
ไม่ใช่ตอบด้วยการหายไป
Mai chai dtaup duay gahn hai bpai
You don’t answer by disappearing
ที่เธอตอบกันอย่างนี้
Tee tur dtaup gun yahng nee
You answering me like this
เป็นคำตอบไม่มีหัวใจ
Bpen kum dtaup mai mee hua jai
Is a heartless answer

ฉันทำอะไรให้เธอเสียใจ
Chun tum arai hai tur sia jai
What did I do that made you sad?
ไม่รู้ทำไมระหว่างสองเรา ถึงต้องห่างไกล
Mai roo tummai rawahng saung rao teung dtaung hahng glai
I don’t know why a distance has grown between us
หรือมีวันนึงเธอไปพบใคร
Reu mee wun neung tur bpai pob krai
Or was there a day that you met someone else?
เขาทำให้ใจที่เคยมั่นคง เริ่มจะเปลี่ยนไป
Kao tum hai jai tee koey mun kong rerm ja bplian bpai
She made your heart that was once steadfast start to change

(*,**)

ฉันทบทวนเรื่องราว ที่ผ่านกันมา
Chun top tuan reuang rao tee pahn gun mah
I’ve reconsidered our past
แต่ไม่เคยเข้าใจซักครั้ง
Dtae mai koey kao jai suk krung
But I’ve never once understood it
ฉันแค่อยากรับรู้ ฉันอยากฟังดู
Chun kae yahk rup roo chun yahk fung doo
I just want to know, I want to hear
ในต้นเหตุที่ไปจากฉัน
Nai dton het tee bpai jahk chun
The reason for you leaving me

(**,**)

ฉันทำอะไรให้เธอเสียใจ
Chun tum arai hai tur sia jai
What did I do that made you sad?

   

คำร้อง-ทำนอง: ปณิธิ เลิศอุดมธนา
เรียบเรียง-โปรดิวเซอร์ : ณรงค์ เดชะ

   

I am so happy to see Chaba active again! I just love her voice so much~

Title: ขอพื้นที่ / Kor Peun Tee (I Want Some Space)
English Title: “Space”
Artist: Chaba (ชบา)
Album: [Single]
Year: 2016

(*) ฉันจะไม่หยุดรักเธอ แค่เพียงเพราะว่าเธอไม่ได้รักกัน
Chun ja mai yoot ruk tur kae piang pror wah tur mai dai ruk gun
I won’t stop loving you just because you don’t love me
ขอพื้นที่ให้ฉัน รักเธอไปอย่างนั้น เธอรักใครก็รักเขาไปแค่ให้ฉันรักเธอ
Kor peun tee hai chun rukt ur bpai yahng nun tur ruk krai gor ruk kao bpai kae hai chun ruk tur
I want some space to let me love you like that, whoever you love, go ahead and love them, just let me love you

ฉันไม่เคยฉันไม่เคยจะรักใคร จนวันนั้นเมื่อฉันได้พบเธอ
chun mai koey chun mai koey ja ruk krai jon wun nun meua chun dai pob tur
I never, I never loved anyone until that day that I met you
เธอสว่างมากตั้งแต่แรกพบเจอ ตั้งแต่วันนั้นหัวใจฉันก็มีแต่เธอ
Tur sawahng mahk dtung dtae raek pob jur dtung dtae wun nun hua jai chun gor mee dtae tur
You were so bright since the first time we met, since that day, my heart has had only you

(**) แต่แล้วก็ปรากฏว่าฉันนั้นมีคู่แข่ง แต่ฉันก็พยายามวิ่งแซงเพื่อจะคว้าใจ
Dtae laeo gor bprahgot wah chun nun mee koo kaeng dtae chun gor payayahm wing saeng peua ja kwah jai
But now it seems like I have a rival, but I’ll try to run and beat them to grabbing your heart
แต่แล้วก็ปรากฏว่าฉันนั้นสู้ไม่ไหว ฉันทำแทบตาย เธอบอกให้เป็นเพื่อนกัน
Dtae laeo gor bprahgot wah chun nun soo mai wai chun tum taep dtai tur bauk hai bpen peuan gun
But now it seems like I can’t fight it, I’ve done all I can, but you tell me we’re friends

(*,**,*)

   
เนื้อร้อง/ทำนอง : Vespa
เรียบเรียง : ธันวา บุญสูงเนิน , ธนพงศ์พันธ์ บูรณะคุปต์

Title: 10 เปอร์เซ็นต์ / Sip Percen (10 PERCENT)
Artist: Chaba (ชบา)
Album: [Single]
Year: 2016

(*) 10 เปอร์เซ็นต์ จาก 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้ชาย
Sip percent jahk roy percent kaung poo chai
Ten percent out of 100 percent of men
ชอบใจร้าย ชอบหายตัวไปไร้ร่องรอย
Chaup jai rai chaup hai dtua bpai rai raung roy
Like being cruel, like disappearing without a trace
และเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยที่รู้อีก 30
Lae bpercent yahng noy tee roo eek sahm sip
And I know at least another 30 percent
ไม่ต้องมองเค้ามีเจ้าของเค้าอยู่
Mai dtaung maung kao mee jao kaung kao yoo
Don’t have to look, they’re already taken

(**) มีเปอร์เซ็นต์ เผื่อไว้จำเป็นอีก 50
Mee percent peua wai jum bpen eek hah sip
There’s still another 50 percent
อย่างที่รู้ เจ้าชู้ซะหมดไม่มีดี
Yahng tee roo jao choo sa mot mai mee dee
As you know, they’re all players with nothing good about them
ไม่ต้องกลัว หักลบยังเหลืออีกตั้ง10
Mai dtaung glua huk lop yung leua eek dtung sip
There’s no need to be afraid, that still leaves another 10 percent
ก็ยังดีไหนขอฉันเจอสักหน่อย
Gor yung dee nai kor chun jur suk noy
Where’s the ones who are still good? I want to meet them

(***) ผู้ชายที่เหลือ ดีๆยังเหลือ
Poo chai tee leua (dee dee yung leua)
The men who are left (Good ones are still left)
ผู้ชายที่เหลือมันน้อยเหลือเกิน
Poo chai tee leua mun noy leua gern
The men who are left are too few
ทำไมฉันหาไม่เจอ ไม่เจอะ ไม่เจอสักคน
Tummai chun hah mai jur mai jur mai jur suk kon
Why haven’t I found, haven’t found, haven’t found one?
ผู้ชายที่เหลือ 10เปอร์เซ็นต์สุดท้าย
Poo chai tee leua (sip percent soot tai)
The men who are left (the last ten percent)
ตกใจที่รู้ ที่รู้ว่าต๊ายตาย
Dtok jai tee roo tee roo wah dtai dtai
It’s surprising to know, to know that, oh my god
10 เปอร์เซ็นต์ เหลืออยู่ไม่ใช่ผู้ชาย
Sip percent leua yoo mai chai poo chai
The ten percent who are left are gay
(เค้าไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใข่ผู้ชาย)
(Kao mai chai mai chai mai chai poo chai)
(They’re not, they’re not, they’re not men)
นี่ไงผู้ชาย นั่นน่ะไม่ใช่
Nee ngai poo chai nun na mai chai
That one’s straight! (No he’s not)
นั่นใช่ไม่ใช่ เอ๊ะหรือว่าใช่
Nun chai mai chai eh reu wah chai
Is that one? (Eh, perhaps he is)
นี่ไงผู้ชาย นั่นน่ะไม่ใช่
Nee ngai poo chai nun na mai chai
That one’s straight! (No he’s not)
ใช่ ไม่ใช่หรอ
Chai mai chai ror
Yes! (No way)

(*,**,***,***)

เค้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
Kao mai chai mai chai mai chai mai chai
He’s gay, he’s gay, he’s gay, he’s gay!

   
เนื้อร้อง/ทำนอง จารึก ไกรสรพงษ์
เรียบเรียง จารึก ไกรสรพงษ์, ณัฐวุฒิ นันทศิริ