Chaba

All posts tagged Chaba

Title: หาย / Hai (Lost)
Artist: Chaba (ชบา)
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันทำอะไรให้เธอเสียใจ
Chun tum arai hai tur sia jai
What did I do that made you sad?
ฉันทำอะไรที่มันพลาดไป เกินเธอจะทน
Chun tum arai tee mun plaht bpai gern tur ja ton
What did I that screwed things up too much for you to bear?
ฉันพูดอะไรให้เธอร้อนใจ
Chun poot arai hai tur raun jai
What did I say that made you impatient?
ฉันพูดอะไรที่มันพาดพิง เรื่องเธอกับใคร
Chun poot arai tee mun paht ping reuang tur gup krai
What did I say that referred to you and someone else?

(*) มันต้องมีเหตุผล ที่รักมันตาย
Mun dtaung mee het pon tee ruk mun dtai
There must be a reason that our love has died
เธอช่วยอธิบาย ให้ฉันเข้าใจ ว่าเพราะทำไม
Tur chuay attibai hai chun kao jai wah pror tummai
Please explain and make me understand why

(**) ไม่ใช่ตอบกันอย่างนี้
Mai chai dtaup gun yahng nee
This isn’t the way to answer me
ไม่ใช่ตอบด้วยการหายไป
Mai chai dtaup duay gahn hai bpai
You don’t answer by disappearing
ที่เธอตอบกันอย่างนี้
Tee tur dtaup gun yahng nee
You answering me like this
เป็นคำตอบไม่มีหัวใจ
Bpen kum dtaup mai mee hua jai
Is a heartless answer

ฉันทำอะไรให้เธอเสียใจ
Chun tum arai hai tur sia jai
What did I do that made you sad?
ไม่รู้ทำไมระหว่างสองเรา ถึงต้องห่างไกล
Mai roo tummai rawahng saung rao teung dtaung hahng glai
I don’t know why a distance has grown between us
หรือมีวันนึงเธอไปพบใคร
Reu mee wun neung tur bpai pob krai
Or was there a day that you met someone else?
เขาทำให้ใจที่เคยมั่นคง เริ่มจะเปลี่ยนไป
Kao tum hai jai tee koey mun kong rerm ja bplian bpai
She made your heart that was once steadfast start to change

(*,**)

ฉันทบทวนเรื่องราว ที่ผ่านกันมา
Chun top tuan reuang rao tee pahn gun mah
I’ve reconsidered our past
แต่ไม่เคยเข้าใจซักครั้ง
Dtae mai koey kao jai suk krung
But I’ve never once understood it
ฉันแค่อยากรับรู้ ฉันอยากฟังดู
Chun kae yahk rup roo chun yahk fung doo
I just want to know, I want to hear
ในต้นเหตุที่ไปจากฉัน
Nai dton het tee bpai jahk chun
The reason for you leaving me

(**,**)

ฉันทำอะไรให้เธอเสียใจ
Chun tum arai hai tur sia jai
What did I do that made you sad?

   

คำร้อง-ทำนอง: ปณิธิ เลิศอุดมธนา
เรียบเรียง-โปรดิวเซอร์ : ณรงค์ เดชะ

   

I am so happy to see Chaba active again! I just love her voice so much~

Title: ขอพื้นที่ / Kor Peun Tee (I Want Some Space)
English Title: “Space”
Artist: Chaba (ชบา)
Album: [Single]
Year: 2016

(*) ฉันจะไม่หยุดรักเธอ แค่เพียงเพราะว่าเธอไม่ได้รักกัน
Chun ja mai yoot ruk tur kae piang pror wah tur mai dai ruk gun
I won’t stop loving you just because you don’t love me
ขอพื้นที่ให้ฉัน รักเธอไปอย่างนั้น เธอรักใครก็รักเขาไปแค่ให้ฉันรักเธอ
Kor peun tee hai chun rukt ur bpai yahng nun tur ruk krai gor ruk kao bpai kae hai chun ruk tur
I want some space to let me love you like that, whoever you love, go ahead and love them, just let me love you

ฉันไม่เคยฉันไม่เคยจะรักใคร จนวันนั้นเมื่อฉันได้พบเธอ
chun mai koey chun mai koey ja ruk krai jon wun nun meua chun dai pob tur
I never, I never loved anyone until that day that I met you
เธอสว่างมากตั้งแต่แรกพบเจอ ตั้งแต่วันนั้นหัวใจฉันก็มีแต่เธอ
Tur sawahng mahk dtung dtae raek pob jur dtung dtae wun nun hua jai chun gor mee dtae tur
You were so bright since the first time we met, since that day, my heart has had only you

(**) แต่แล้วก็ปรากฏว่าฉันนั้นมีคู่แข่ง แต่ฉันก็พยายามวิ่งแซงเพื่อจะคว้าใจ
Dtae laeo gor bprahgot wah chun nun mee koo kaeng dtae chun gor payayahm wing saeng peua ja kwah jai
But now it seems like I have a rival, but I’ll try to run and beat them to grabbing your heart
แต่แล้วก็ปรากฏว่าฉันนั้นสู้ไม่ไหว ฉันทำแทบตาย เธอบอกให้เป็นเพื่อนกัน
Dtae laeo gor bprahgot wah chun nun soo mai wai chun tum taep dtai tur bauk hai bpen peuan gun
But now it seems like I can’t fight it, I’ve done all I can, but you tell me we’re friends

(*,**,*)

   
เนื้อร้อง/ทำนอง : Vespa
เรียบเรียง : ธันวา บุญสูงเนิน , ธนพงศ์พันธ์ บูรณะคุปต์

Title: 10 เปอร์เซ็นต์ / Sip Percen (10 PERCENT)
Artist: Chaba (ชบา)
Album: [Single]
Year: 2016

(*) 10 เปอร์เซ็นต์ จาก 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้ชาย
Sip percent jahk roy percent kaung poo chai
Ten percent out of 100 percent of men
ชอบใจร้าย ชอบหายตัวไปไร้ร่องรอย
Chaup jai rai chaup hai dtua bpai rai raung roy
Like being cruel, like disappearing without a trace
และเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยที่รู้อีก 30
Lae bpercent yahng noy tee roo eek sahm sip
And I know at least another 30 percent
ไม่ต้องมองเค้ามีเจ้าของเค้าอยู่
Mai dtaung maung kao mee jao kaung kao yoo
Don’t have to look, they’re already taken

(**) มีเปอร์เซ็นต์ เผื่อไว้จำเป็นอีก 50
Mee percent peua wai jum bpen eek hah sip
There’s still another 50 percent
อย่างที่รู้ เจ้าชู้ซะหมดไม่มีดี
Yahng tee roo jao choo sa mot mai mee dee
As you know, they’re all players with nothing good about them
ไม่ต้องกลัว หักลบยังเหลืออีกตั้ง10
Mai dtaung glua huk lop yung leua eek dtung sip
There’s no need to be afraid, that still leaves another 10 percent
ก็ยังดีไหนขอฉันเจอสักหน่อย
Gor yung dee nai kor chun jur suk noy
Where’s the ones who are still good? I want to meet them

(***) ผู้ชายที่เหลือ ดีๆยังเหลือ
Poo chai tee leua (dee dee yung leua)
The men who are left (Good ones are still left)
ผู้ชายที่เหลือมันน้อยเหลือเกิน
Poo chai tee leua mun noy leua gern
The men who are left are too few
ทำไมฉันหาไม่เจอ ไม่เจอะ ไม่เจอสักคน
Tummai chun hah mai jur mai jur mai jur suk kon
Why haven’t I found, haven’t found, haven’t found one?
ผู้ชายที่เหลือ 10เปอร์เซ็นต์สุดท้าย
Poo chai tee leua (sip percent soot tai)
The men who are left (the last ten percent)
ตกใจที่รู้ ที่รู้ว่าต๊ายตาย
Dtok jai tee roo tee roo wah dtai dtai
It’s surprising to know, to know that, oh my god
10 เปอร์เซ็นต์ เหลืออยู่ไม่ใช่ผู้ชาย
Sip percent leua yoo mai chai poo chai
The ten percent who are left are gay
(เค้าไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใข่ผู้ชาย)
(Kao mai chai mai chai mai chai poo chai)
(They’re not, they’re not, they’re not men)
นี่ไงผู้ชาย นั่นน่ะไม่ใช่
Nee ngai poo chai nun na mai chai
That one’s straight! (No he’s not)
นั่นใช่ไม่ใช่ เอ๊ะหรือว่าใช่
Nun chai mai chai eh reu wah chai
Is that one? (Eh, perhaps he is)
นี่ไงผู้ชาย นั่นน่ะไม่ใช่
Nee ngai poo chai nun na mai chai
That one’s straight! (No he’s not)
ใช่ ไม่ใช่หรอ
Chai mai chai ror
Yes! (No way)

(*,**,***,***)

เค้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
Kao mai chai mai chai mai chai mai chai
He’s gay, he’s gay, he’s gay, he’s gay!

   
เนื้อร้อง/ทำนอง จารึก ไกรสรพงษ์
เรียบเรียง จารึก ไกรสรพงษ์, ณัฐวุฒิ นันทศิริ