Bean Napason

All posts tagged Bean Napason

Title: คนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม / Kon Tee Chai Mai Dtaung Payayahm (The Right Person Doesn’t Need to Try)
Artist: Bean Napason (บีน นภสร)
Album: [Single]
Year: 2019

ก็รักแต่เธอทุ่มเทให้เธอทั้งชีวิตให้ไป
Gor ruk dtae tur toom tay hai tur tung cheewit hai bpai
I only love you, I’ve devoted my entire life to you
ก็ขอสิ่งเดียวแค่เพียงหัวใจของเธอที่ให้มา
Gor kor sing diao kae piang hua jai kaung tur tee hai mah
The only thing I asked for was your heart
แต่เหมือนสิ่งเดียวที่ฉันได้คืนก็มีเพียงน้ำตา
Dtae meuan sing diao tee chun dai keun gor mee piang num dtah
But it’s like the only thing I’ve gotten in return was tears
และดูเหมือนว่าเธอยิ่งจางยิ่งห่างฉันไป
Lae doo meuan wah tur ying jahng ying hahng chun bpai
And it seems like the more you fade away, the further apart you are from me

(*) เมื่อความพยายามไม่เคยมีความหมาย
Meua kwahm payayahm mai koey mee kwahm mai
When perseverance is never meaningful
สุดท้ายรักกลับกลายเป็นเพียงแค่ความฝัน
Soot tai ruk glup glai bpen piang kae kwahm fun
In the end, love ends up being just a dream
และวันนี้ ก็เหลือเพียงฉัน กับความปวดร้าว
Lae wun nee gor leua paing chun gup kwahm bpuat rao
And today, all that’s left is me and the pain

(**) ยิ่งรักเท่าไหร่ยิ่งเป็นคนไม่สำคัญ
Ying ruk tao rai ying bpen kon mai sumkun
The more I love you, the less important I am to you
ยิ่งพยายามยิ่งเหมือนไม่มีความหมาย
Ying payayahm ying meuan mai mee kwahm mai
The more I try, the more it’s like I’m meaningless
ไม่เข้าใจ
Mai kao jai
I don’t understand
เต็มไปด้วยคำถาม ว่าฉันไม่ดีหรือยังไง
Dtem bpai duay kum tahm wah chun mai dee reu yung ngai
I’m filled with questions like am I no good or what?
แค่เห็นเธอกับเขา ฉันถึงได้เข้าใจ
Kae hen tur gup kao chun teung dai kao jai
Just seeing you with her, I was able to understand
ว่าคนที่ใช่มันไม่ต้องพยายาม
Wah kon tee chai mun mai dtaung payayahm
That the right person doesn’t need to try

ก็พร้อมจะเดินหายไปไม่ทำให้เธอต้องรำคาญ
Gor praum ja dern hai bpai mai tum hai tur dtaung rumkahn
I’m ready to walk away and not annoy you
ก็ขอขอบคุณสายตาถ้อยคำที่มันช่างเย็นชา
Gor kor kaup koon sai dtah toy kum teemun chahng yen chah
I want to thank you for your indifferent gaze and words
จากนี้ต่อไปฉันคงต้องยอมเข้าใจและถอยมา
Jahk nee dtor bpai chun kong dtaung yaum kao jai lae toy mah
From now on, I must understand and retreat
กอดตัวเองทบทวนทุกๆน้ำตาที่เสียไป
Gaut dtua eng top tuan took took num dtah tee sia bpai
Hugging myself and reconsidering every tear I’ve lost

(*,**,**)

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : คชภัค ผลธนโชติ
Produced By โซ่ ETC , PORTRAIT , คชภัค ผลธนโชติ
Lyrics By PORTRAIT, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์
Melody By นภสร ชัยพรเรืองเดช , PORTRAIT , คชภัค ผลธนโชติ
Arrange By โซ่ ETC

Title: รอฟังคำนั้น / Ror Fung Kum Nun (Waiting to Hear Those Words)
Artist: Bean Napason
Album: [Single]
Year: 2018

ทุกครั้งที่เธอทำทุกอย่าง เธอคงไม่ตั้งใจ
Took krung tee tur tum took yahng tur kong mai dtung jai
Every time you do all the right things, you probably don’t intend it
ทุกเรื่องที่เธอทำลงไป ให้ฉันต้องรู้สึกดี
Took reaung tee tur tum long bpai hai chun dtaung roo seuk dee
Everything that you’ve done has made me feel good
ไม่รู้จะห้ามตัวเองยังไง ไม่ให้คิดไปไกลกว่านี้
Mai roo ja hahm dtua eng yung ngai mai hai kit bpai glai gwah nee
I don’t know how to forbid myself and not let myself think any further than this
ก็กลัวจะสายเกินไป ถ้าเธอไม่คิดอะไร
Gor glua ja sai gern bpai tah tur mai kit arai
I’m scared it’ll be too late if you don’t feel anything

(*) ถ้าฉันคิดเธอจะคิดเหมือนกันไหม
Tah chun kit tur ja kit meuan gun mai
If I think it, will you think the same thing?
ถ้าฉันพูดเธอจะชอบหรือเปลี่ยนไป
Tah chun poot tur ja chaup reu bplian bpai
If I tell you, will you like it or would you change?
ฉันไม่รู้จริงๆ อะไรที่เธอคิดในใจ
chun mai roo jing jing arai tee tur kit nai jai
I really don’t know what you’re thinking in your heart

(**) เฝ้ารอแค่คำนั้น หวังจะได้ยินแค่คำนั้น
Fao ror kae kum nun wung ja dai yin kae kum nun
I’m just waiting for those words, just hoping to hear those words
อยากรู้ว่าใจเธอเหมือนกัน กับฉันรึเปล่า ใช่รึเปล่า
Yahk roo wah jai tur meuan gun gup chun reu bplao chai reu bplao
I want to know if your heart is the same, the same as mine, is it?
รอคำนั้น คำที่มันดังในใจฉัน ถ้าในหัวใจเธอเหมือนกัน
Ror kum nun kum tee mun dung nai jai chun tahnai hua jai tur meuan gun
I’m waiting for those words, the words that are loud in my heart, if it’s the same in your heart
ช่วยพูดคำว่ารัก คำว่ารัก ได้หรือเปล่า
Chuay poot kum wah ruk kumw ah ruk dai reu bplao
Could you please say that you love me, that you love me?

ถ้าฉันและเธอคิดตรงกัน บอกฉันจะได้รึเปล่า
Tah chun lae tur kit dtrong gun bauk chun ja dai reu bplao
If we feel the same, could you tell me?
ถ้าฉันและเธอกลายเป็นเรา อย่างนั้นก็คงจะดี
Tah chun lae tur glai bpen rao yahng nun gor kong ja dee
It would be nice if you and I became “us”
ถ้าฉันไม่คิดไปเองคนเดียว อยากขอฟังคำคำนี้
Tah chun mai kit bpai eng kon diao yahk kor fung kum kum nee
If I’m not just thinking by myself, I want to hear these words
ไม่อยากให้สายเกินไป ถ้าเธอเองก็มีใจ
Mai yahk hai sai gern bpai tah tur eng gor mee jai
I don’t want it to be too late if you don’t have feelings for me

(*,**,**)

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : THANAPOL MAHATHORN
LYRICS : ACHARIYA DULYAPAIBOON
MELODY : ACHARIYA DULYAPAIBOON
ARRANGE : THANAPOL MAHATHORN
MIXED, EDITED & MASTERED : DANUPHOP KAMOL