Around Band

All posts tagged Around Band

Title: เจ็บที่ยังรัก / Jep Tee Yung Ruk (It Hurts that I Still Love You)
Artist: Around
Album: [Single]
Year: 2018

เลิกกันฉันมีแต่ความเสียใจ ก็ไม่เคยลืมเธอได้เลยซักวัน
Lerk gun chun mee dtae kwahm sia jai gor mai koey leum tur dai loey suk wun
When we broke up, I had only sadness, but I never could forget you for even a day
ไม่เป็นทำอะไรใจเอาแต่คิด วนเวียนอยู่กับภาพของสองเรา
Mai bpen tum arai jai ao dtae kit won wian yoo gp pahp kaung saung rao
I can’t do anything, my heart only thinks, circulating with the images of the two of us

ที่ฉันนั้นเฝ้าตามเขาและเธอ รู้ตัวว่าทำแบบนั้นมันไม่ดี
Tee chun nun fao dtahm kao lae tur roo dtua wah tum baep nun mun mai dee
As I follow you and him, I realize that acting that way is bad
แต่ที่ฉันทำไปไม่คิดทำร้าย ก็ใจมันไม่ลืมเธอเสียที
Dtae tee chun tum bpai mai kit rum rai gor jai mun mai leum tur sia tee
But I don’t do what I do with the intention of hurting anyone, my heart won’t forget you

(*) ก็ไม่ได้เจ็บหัวใจที่เธอรักใคร แต่เจ็บหัวใจที่ยังรักเธอ
Gor mai dai jep hua jai tee tur ruk krai dtae jep hua jai tee yung ruk tur
I’m not hurting because your heart loves someone else, I’m hurting because my heart still loves you
อยากลืมแต่ใจมันไม่คิดจากไป ต้องทนทรมานเท่าไร แผลรักถึงจะหายดี
Yahk leum dtae jai mun mai kit jahk bpai dtaung ton toramahn tao rai plae ruk teung ja hai dee
I want to forget, but my heart won’t think of leaving, how long must I endure this torture until the wounds of love will heal?

ถึงแม้ต้องการให้เป็นเหมือนเก่า รักเราก็คงจะไม่คืนย้อนมา
Teung mae dtaung gahn hai bpen meuan gao ruk rao gor kong ja mai keun yaun mah
Even though I want things to be like they used to, our love won’t return
ขอเวลาทำใจคงอีกสักพัก จากนั้นฉันจะหลบไปให้ไกล
Kor welah tum jai kong eek suk puk jahk nun chun ja lop bpai hai glai
I want a little more time to learn to accept it, and from then, I’ll get far away

(*,*,*)

&bsp;  

เนื้อร้อง : แสนคม สมคิด
ทำนอง : พิเนตร ดุลยนัย
เรียบเรียง : บวรภัส จินต์ประเสริฐ / Around

Title: คนไม่รัก / Kon Mai Ruk (Someone Who Doesn’t Love You)
Artist: Around
Album: [Single]
Year: 2017

คนอยู่ด้วยกันทุกวันทำไมจะมองไม่ออกว่าเปลี่ยนไป
Kon yoo duay gun took wun tummai ja maung mai auk wah bplian bpai
Why couldn’t I see that the person who has been with me every day had changed?
ท่าทางอึดอัดของเธอฉันก็พอเข้าใจทุกอย่างดี
Tah tahng eut ut kaung tur chun gor por kao jai took yahng dee
I can understand all of your frustrated moods perfectly
เมื่อฉันก็ทำเพื่อเธอมามากมาย
Meua chun gor tum peua tur mah mak mai
When I’ve done so much for you
และสิ่งสุดท้ายคือยอมให้เธอจากไปเสียที
Lae sing soot tai keu yaum hai tur jahk bpai sia tee
And the final thing I did was be willing to let you finally leave me

(*) เมื่อคนไม่รักก็คือไม่รัก
Meua kon mai ruk gor keu mai ruk
When someone doesn’t love you, they don’t love me
ฉันเข้าใจทุกอย่างได้ดี
Chun kao jai took yahng dai dee
I can understand everything perfectly
มองตาก็รู้ ไม่อยากอยู่ตรงนี้
Maung dtah gor roo mai yahk yoo dtrong nee
Seeing it with my own eyes, I know, you don’t want to stay here
อย่าฝืนให้ลำบากใจ
Yah feun hai lumbahk jai
Don’t force this and make it hard
เมื่อคนไม่รักก็คือไม่รัก
Meua kon mai ruk gor keu mai ruk
When someone doesn’t love you, they don’t love me
ฉันก็คงไม่รั้งเธอไว้
Chun gor kong mai rung tur wai
I can’t hold you back
อย่างน้อยฉันมีเรื่องปลอบใจ
Yahng noy chun mee reuang bplaup jai
At least I have something to comfort myself with
ว่าเคยได้ใช้ชีวิตร่วมกับเธอ
Wah koey dai chai cheewit ruam gup tur
And that’s that I was once able to spend my life with you

ที่ฉันเคยพยายามประคองความรักของเราจบตรงนี้
Tee chun koey payayahm bprakaung kwahm ruk kaung rao jop dtrong nee
Our love that I once tried to support ends right here
ก็ขอให้เธอโชคดีกับทางที่ไม่มีฉันอีกต่อไป
Gor kor hai tur chohk dee gup tahng tee mai mee chun eek dtor bpai
But I wish you good luck on the path that doesn’t have me any more
เมื่อฉันก็ทำเพื่อเธอมามากมาย
Meua chun gor tum peua tur mah mahk mai
When I’ve done so much for you
และสิ่งสุดท้ายคือยอมให้เธอจากไปเสียที
Lae sing soot tai keu yaum hai tur jahk bpai sia tee
And the final thing I did was be willing to let you finally leave me

(*)

อย่ากังวลว่าเธอจะผิด
Yah gung won wah tur ja pit
Don’t worry that you’re doing anything wrong
ชีวิตฉันเองที่ดีไม่พอ
Cheewit chune ng tee dee mai por
It’s my life that wasn’t good enough
ก็เข้าใจที่เธอไม่รอ
Gor kao jai tee tur mai ror
I understand that you won’t wait
ฉันขอให้เธอได้ดีกับสิ่งที่ฝัน
Chun kor hai tur dai dee gup sing tee fun
I hope you can do well with the things you dream of

(*)

จะเป็นความทรงจำที่แสนดี
Ja bpen kwahm song jum tee saen dee
It’ll be a wonderful memory
ที่ช่วงหนึ่งของชีวิต มีเธอ
Tee chaung neung kaung cheewit mee tur
That at one point in my life, I had you

   

คำร้อง/ทำนอง : วีรยุทธ ชูลีกร (HALEEM)
เรียบเรียง : AROUND / บวรภัส จินต์ประเสริฐ