Arii

All posts tagged Arii

Title: นอนหลับไหม? / Naun Lup Mai (How Was Your Sleep?)
Artist: Arii
Album: [Single]
Year: 2020

(*) เธอจะนอนหลับไหม ถ้าไม่มีฉัน
Tur ja naun lup mai tah mai mee chun
Will you sleep if you don’t have me?
จะนอนได้หรอ ถ้าไม่มีคน คอยคุยด้วยทุกคืน
Ja naun dai reu tah mai mee kon koy kooey duay took keun
Can you sleep if you don’t have someone talking with you every night?
ก็แค่อยากรู้ เธอจะคิดตรงกัน
Gor kae yahk roo tur ja kit dtrong gun
I just want to know if you feel the same
หรือแค่ฉันนั้นคิดไปเอง ทุกที
Reu kae chun nun kit bpai eng took tee
Or am I just the only one thinking this?

อากาศมันหนาว นานแค่ไหน ที่ไม่มีใครให้กอด
Ahgaht mun nao nahn kae nai tee mai mee krai hai gaut
The weather is cold, how long haven’t I had anyone to hug?
ก็บอกให้เธอฟัง เผื่อว่าเธออาจจะเหงาอยู่เหมือนกัน
Gor bauk hai tur fung peua wah tur aht ja ngao yoo meuan gun
I’m telling you in case you’re lonely too

(**) แล้วถ้าฉันหายไปเธอจะตามไหม
Laeo tah chun hai bpai tur ja dtahm mai
If I disappeared, would you follow me?
เพราะว่าฉันนั้นกลัวว่าฉันจะคิดไปเอง
Pror wah chun nun glua wah chun ja kit bpai eng
Because I’m scared I’m the only one who feels this way
กลัวเธอจะมองว่าฉันเป็นเพียงแค่เพื่อนคนหนึ่ง
Glua tur ja maung wah chun bpen piang kae puean kon neung
I’m scared you’ll see me as just a friend
กลัวว่าสุดท้ายจริงๆเธอไม่คิดอะไร
Glua wah soot tai jing jing tur mai kit arai
Afraid that in the end, you really don’t feel anything

เพราะเพื่อนกัน เขาไม่คุย กันทุกวัน เลยอยากรู้
Pror peuan gun kao mai kooey gun took wun loey yahk roo
Because friends don’t talk every day, so I want to know

(*)

(***) จะมีบ้างไหมที่เธอจะหวั่นไหว
Ja mee bahng mai tee tur ja wun wai
Is there anything that makes you nervous?
คนตรงนี้ ข่มใจไม่ไหวถ้าได้เป็นแค่เพื่อนเธอ
Kon dtrong nee kom jai mai wai tah dai bpen kae peuan tur
I wouldn’t be able to control my heart if I were just your friend
ช่วยบอกให้รู้ที ไม่อยากเหงาเดียวดาย ถ้ามีเธออยู่ใกล้ๆก็คงดี
Chuay bauk hai roo tee mai yahk ngao diao dai tah mee tur yoo glai glai gor kong dee
Please tell me and let me know, I don’t want to be lonely and alone, it would be nice if I had you near

เพื่อนอ่ะ แบบว่าเป็นแค่เพื่อนอ่ะ
Peuan a baep wah bpen kae puean a
Friends, it’s like we’re just friends
เป็นแค่เพื่อนคนนึงที่อยากจะเช็ดเวลาเค้กเปื้อนปาก
Bpen kae peuan kon neung tee yahk ja chet welah cake bpeuan bpahk
I’m just a friend who wants to wipe your face when you get cake on it
อยากเอามือมาเลื่อนจับ อยากจะนอนเป็นเพื่อนหลับ
Yahk ao meu mah leuan jup yahk ja naun bpen peuan lup
I want to slip my hand into yours, I want to be sleeping buddies
แต่คงจะไม่ต้องcheck เธอมองกับเราว่าเป็นแค่เพื่อนอ่ะ
Dtae kong ja mai dtaung check tur maung gup rao wah bpen kae peuan a
But there’s no need to check, you see me as just a friend
แบบว่าซะงั้น
Baep wah sa ngun
It’s like that
ถาม เป็นไปได้ แค่ไหน ก็เธอบอกเป็นได้ แค่นั้น
Tahm bpen bpai dai kae nai gor tur bauk bpen dai kae nun
I ask if it’s possible, but you tell me that’s all that is
ทำดีกับเธอแทบตายสุดท้ายเธอหายไปทั้งวัน
Tum dee gup tur taep dtai soot tai tur hai bpai tung wun
I do as much for you as I can, but in the end, you disappear all day
คำตอบคือ เพื่อนชาย คือสิ่งที่ได้เป็นรางวัล
Kum dtaup keu peuan chai keu sing tee dai bpen rahng wun
The answer is “male friend,” that’s what I get as my prize
เธอบอกว่าเป็นแค่เพื่อนเท่านั้น เอาไปเท่านี้ละกัน
Tur bauk wah bpen kae peuan tao nun ao bpai tao nee la gun
You tell me that I’m just a friend, but I’ll take it

(**)

ก็เราไม่อยากเป็นเพื่อนเธอแล้ว
Gor rao mai yahk bpen peuan tur laeo
I don’t want to be your friend anymore
เพื่อนบ้านเธอดิเขาไม่คุยทุกวัน
Peuan bahn tur di kao mai kooey took wun
You don’t talk with your neighbor every day
อยากฟังเสียงเธอก็จริง
Yahk fung siang tur gor jing
I want to hear your voice, it’s true
แต่ฉันก็กลัวหัวใจตัวเองจะพัง
Dtae chun gor glua hua jai dtua eng ja pung
But I’m afraid my heart will collapse
ถึงจะอยู่ใน close friend แต่ไม่อยากเป็น just friend
Teung ja yoo nai close friend dtae mai yahk bpen just friend
Even though we’re close friends, I don’t want to be just friends

(*,***)

ทุกข้อความ ที่ ฉันส่งไปหาเธอ
Took kor kwahm tee chun song bpai hah tur
Every message that I’ve sent you
เธอจะรู้สึกมันได้มาก เท่าไหร่
Tur ja roo seuk mun dai mahk tao rai
How did you feel about them?
ก็กลัวเหลือเกิน ว่าต้องมาเสียใจ
Gor glua leua gern wah dtaung mah sia jai
I’m so scared that I’ll end up sad
เลยอยากถาม เธอจะนอนหลับไหม
Loey yahk tahm tur ja naun lup mah
So I want to ask, will you be able to sleep?

(*,***)

   

Produced By : Arisara Takahashi (ARII) / Akarapon Sukrasorn
Lyrics & Melody : Arisara Takahashi (ARII)
Record Director : Oradee Suketta
Arranged : Akarapon Sukrasorn
Mixed, Edited and Mastered : Akarapon Sukrasorn