Annita

All posts tagged Annita

Title: ถูกหรือผิดไม่รู้ / Took Reu Pit Mai Roo (I Don’t Know If It’s Right or Wrong)
Artist: Annita (แอนนิต้า)
Album: Annita’s Room
Year: 2006

ฉันถูกหรือเปล่าไม่รู้ ฉันผิดหรือเปล่าไม่รู้
Chun took reu bplao mai roo chun pit reu bplao mai roo
I don’t know if I’m right, I don’t know if I’m wrong
รู้แต่ว่าเธอคือทุกๆ อย่าง
Roo dtae wah tur keu took took yahng
I only know that you’re everything
มันเกิดขึ้นอย่างช้าๆ แทรกซึมมาทุกทาง
Mun gert keun yahng chah chah saek seum mah took tahng
It happened slowly, taking over everything
ผูกพันอย่างไม่ท้นรู้ตัว
Pook pun yahng mai tun roo dtua
Forming a connection before I realized it

(*) พรุ่งนี้จะเป็นยังไง ฉันเดาอะไรไม่ได้
Proong nee ja bpen yung ngai chun dao arai mai dai
I can’t guess how tomorrow will be
ต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่รู้
Dtor bpai ja bpen yahng rai mai roo
I don’t know how things will be from now on

(**) ไม่มีเหตุผลใดๆ ในความรัก
Mai mee het pon dai dai nai kwahm ruk
There’s no reason in love
แค่มีเพียงคำว่ารัก
Kae mee piang kum wah ruk
There’s only love
ทำตามบทบาทที่หัวใจมันสั่ง
Tum dtahm bot baht tee hua jai mun sung
Following the role that my heart commands
ไม่มีเหตุผลใดๆ จะเหนี่ยวรั้ง
Mai mee het pon dai dai ja niao rung
There’s no reason that will discourage me
ปล่อยมันไปตามหัวใจ
Bploy mun bpai dtahm hua jai
I’m letting myself follow my heart
ฉันถูกหรือเปล่าไม่รู้ ฉันผิดหรือเปล่าไม่รู้ จริงๆ
Chun took reu bplao mai roo chun pit reu bplao mai roo jing jing
I really don’t know if I’m right or wrong

รู้เปล่าว่าอยากเจอเธอ
Roo bplao wah yahk jur tur
Do you know that I want to see you?
หายใจเข้าออกเป็นเธอ
Hai jai kao auk bpen tur
You are my breath
รู้แต่ว่าอยากพูดคุยทุกวัน
Roo dtae wah yahk poot kooey took wun
All I know is that I want to talk to you every day
เมื่อไหร่ที่อยู่ใกล้กัน
Meua rai tee yoo glai gun
When we’re near
เหมือนมันจะทรมาน
Meuan mun ja toramahn
It’s like it’s torture
ยิ่งทำให้คิดถึงเหลือเกิน
Ying tum hai kit teung leua gern
The more it makes me think about you so much

(*,**,*,**)

   

คำร้อง : สีฟ้า
ทำนอง / เรียบเรียง : ณัฐวัฒน์ คณโฑแก้ว

Title: ลอยขึ้นฟ้า / Loy Keun Fah (Floating Up to the Sky)
Artist: Annita (แอนนิต้า)
Album: Annita’s Room
Year: 2006

ลอย ลอย ลอย ขึ้นฟ้า
Loy loy loy keun fah
Floating, floating, floating up to the sky
ลอย ลอย ลอย ขึ้นฟ้า
Loy loy loy keun fah
Floating, floating, floating up to the sky

เบลอ ๆ ได้ฟังก็เบลอเลย
Blur blur dai fung gor blur loey
Blur, blur, I can listen, but it’s a blur
ยิ่งฟังยิ่งเบลอ ยิ่งฟังยิ่งเผลอว่าจริงหรือฝัน
Ying fung ying blur ying fung ying plur wah jing reu fun
The more I listen, the more it’s a blur, the more I listen, the more I’m absently wondering if this is real or a dream
งง ๆ ว่าคืนหรือกลางวัน
Ngong ngong wah keun reu glahng wun
I’m confused as to if this is night or the middle of the day
มือไม้ของฉันเอง กลับไม่รู้ต้องอยู่ที่ไหน
Meu mai kaung chun eng glup mai roo dtaung yoo tee nai
I don’t know where I should put my hands

(*) เพื่อนกันมาแสนนาน เจอะกันก็น๊านนาน
Peuan gun mah saen nahn jur gun gor nahn nahn
We’ve been friends for so long, we’ve met each other for a long time
เจอะกันกี่ครั้งก็มีแค่นั้น พูดกันเรื่อยเปื่อย
Jur gun gee krung gor mee kae nun poot gun reuay bpeuay
How many times have we seen each other and nothing else came of it? We talk to each other constantly
เพื่อนกันที่แสนดี ทำใจฉันละลาย
Peuan gun tee saen dee tum jai chun lalai
You’re a wonderful friend, you make my heart melt
ก็ใจมันหาย…เมื่อเธอกระซิบว่ารัก…
Gor jai mun hai meua tur grasip wah ruk
My heart disappeared when you whispered that you love me

(**) ลอย ลอย ลอยขึ้นฟ้า ใจฉันหวิวล่องลอยขึ้นฟ้า
Loy loy loy keun fah jai chun wiew laung loy keun fah
Floating, floating, floating up to the sky, my heart is dizzy floating up to the sky
ลอย ลอย ใจฉันหาย ลอยขึ้นไปบนฟ้า
Loy loy jai chun hai loy keun bpai bon fah
Floating, floating, my heart disappeared, floating up in the sky
ลอย ลอย ลอยขึ้นฟ้า ใจฉันหวิวล่องลอยขึ้นฟ้า
Loy loy loy keun fah jai chun wiew laung loy keun fah
Floating, floating, floating up to the sky, my heart is dizzy floating up to the sky
ลอย ลอย ลอยขึ้นบนฟ้า….
Loy loy loy keun bon fah
Floating, floating, floating up into the sky

เบา ๆ กระซิบมาเบา ๆ
Bao bao grasip mah bao bao
Softly, softly, you whispered softly, softly
ยิ่งฟังยิ่งหนาว ใจมันก็ยิ่งเบาลอยอยู่อย่างนั้น
Ying fung ying nao jai mun gor ying bao loy yoo yahng nun
The more I listen, the colder it gets, the more my heart gently floats like that
โอ๊ย ๆ จะทำยังไงกัน
Oy oy ja tum yung ngai gun
Oh, oh, what will I do?
มือไม้ของฉันต้องบิดอย่างนั้น มันหยุดได้ไหม
Meu mai kaung hun dtaung bit yahng nun mun yoot dai mai
My hands are wringing like this, can it stop?

(*,**)

ลอย ลอย ลอย ขึ้นฟ้า
Loy loy loy keun fah
Floating, floating, floating up to the sky
ลอย ลอย ลอย ขึ้นฟ้า
Loy loy loy keun fah
Floating, floating, floating up to the sky
ลอย ลอย ลอย ขึ้นฟ้า
Loy loy loy keun fah
Floating, floating, floating up to the sky
ลอย ลอย ลอย ขึ้นฟ้า
Loy loy loy keun fah
Floating, floating, floating up to the sky

(*,**)

   

คำร้อง : ชาญชัย แซ่ก๊วย
ทำนอง : ณัฐวัฒน์ คณโฑแก้ว
เรียบเรียง : วีริศ แก่นกำจร

Title: แค่มอง / Kae Maung (Just Look)
Artist: Annita (แอนนิต้า)
Album: Where R U?
Year: 2002

อยากส่งยิ้มให้เธอ
Yahk song yim hai tur
I want to smile at you
อยากไปยืนข้างเธอ
Yahk bpai yeun kahng tur
I want to stand beside you
ก็กลัวว่าทำให้เธอต้องวุ่นวาย
Gor glua wah tum hai tur dtaung woon wai
But I’m scared it will bother you
อยากเข้าไปพูดคุย
Yahk kao bpai poot kooey
I want to go up and talk to you
อยากเข้าไปทักทาย
Yahk kao bpai tuk tai
I want to go up and say hi
แต่คนของเธอก็อาจไม่เข้าใจ
Dtae kon kaung tur gor aht mai kao jai
But your girlfriend might not understand

(*) และแม้ความจริง ฉันเคยอยู่ตรงนั้น
Lae mae kwahm jing chun koey yoo dtrong nun
And even though in reality I was once right there
แต่ตัวฉันก็รู้ก็เข้าใจ
Dtae dtua chun gor roo gor kao jai
But I know, I understand
ว่าวันนี้ไม่มีสิทธิ์
Wah wun nee mai mee sit
That today I don’t have the right
จะคิดสักเท่าไหร่ ก็ได้เพียง
However much I think about it, I can only

(**) แค่มอง ก็เพียงทำได้แค่มอง
Kae maung gor piang tum dai kae maung
Just look, all I can do is just look
แค่มอง มองเธอตรงนี้เรื่อยไป
Kae maung maung tur dtrong nee reuay bpai
Just look, continuously look at you from right here
แค่มอง มองเธอจนลับตาไกล
Kae maung maung tur jon lup dtah glai
Just look, look at you until you’re out of sight
ไม่มากไปใช่ไหม
Mai mahk bpai chai mai
It’s not too much, right?
ที่ใครสักคนหนึ่งจะแค่มอง
Tee krai suk kon neung ja kae maung
That someone is just looking at you?

บอกตัวเองเท่าไร
Bauk dtua eng tao rai
However much I tell myself
อยากตัดใจเท่าไร
Yahk dtut jai tao rai
However much I want to give you up
ก็ยังไม่เคยห้ามใจได้สักที
Gor yung mai koey hahm jai dai suk tee
I still have never been able to stop myself
อยากหลบไปให้ลืม
Yahk lop bpai hai leum
I want to get away and forget
กับเรื่องราวที่มี
Gup reuang rao tee mee
The memories that I have
อีกใจก็ยังจะ อยากมองเห็นเธอ
Eek jai gor yung ja yahk maung hen tur
But again, my heart still wants to look at you

(*,**,**)

ที่ใครสักคนหนึ่ง
Tee krai suk kon neung
That one person
และมีคนคน หนึ่งจะแค่มอง
Lae mee kon kon neung ja kae maung
And that you have one person who is just looking?

   

คำร้อง : เทอดไทย ทองนาค
ทำนอง : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
เรียบเรียง : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร