Am Atchariya

All posts tagged Am Atchariya

Title: เก็บ / Gep (Keep)
Artist: Am Atchariya (อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์)
Album: OST เจ้าจอม / Jao Jaum
Year: 2016

ยังคงมีความจริงที่ฉันซ่อนอยู่ มันคือความในใจที่ฉันรู้สึก ที่มันได้แต่อยู่ในที่ลึกๆของหัวใจ
Yung kong mee kwahm jing tee chun saun yoo mun keu kwahm nai jai tee chun roo seuk tee mun dai dtae yoo nai tee leuk leuk kaung hua jai
There’s still a truth that I’ve hidden, it’s the things in my heart that I feel, that can only remain deep inside my heart
ทั้งที่อยากจะบอกให้เธอได้ฟัง แต่อะไรบางอย่างก็ทำให้ฉันไม่บอกไป จนวันที่เธอเดินไปจากฉัน
Tung tee yahk ja bauk hai tur dai fung dtae arai bahng yahng gor tum hai chun mai bauk bpai jon wun tee tur dern bpai jahk chun
Even though I wanted to tell you, something kept me from doing so, until the day you left

รู้ว่ามันคงสายเกินไปใช่ไหม แต่อยากให้เธอรู้ แม้ว่านานเท่าไร แต่ใจของฉันยัง
Roo wah mun kong sai gern bpai chai mai dtae yahk hai tur roo mae wah nahn tao rai dtae jai kaung chun yung
I know that it’s too late, right? But I want to let you know, no matter how long it’s been, my heart still

(*) เก็บทุกคำไว้ข้างใน ทุกคำต้องเก็บไว้ ทุกคำที่บอกให้ใครได้ยินไม่ได้สักครั้ง
Get took kum wai kahng nai took kum dtaung gep wai took kum tee bauk hai krai dai yin mai dai suk krung
Keeps every word inside, every word must be kept in, every word that I’ve never once told anyone
เก็บทุกคำไว้ที่ใจ แม้นานสักแค่ไหน จะเก็บเอาคำคำนี้เอาไว้ บอกเธอสักวัน
Gep took kum wai tee jai mae nahn suk kae nai ja gep ao kum kum nee ao wai bauk tur suk wun
I keep every word in my heart, no matter how long it’s been, I’ll keep these words, I’ll tell you some day
(จะรอจนวันที่เราได้พบกันใหม่ จะบอกเธอ คำนั้น)
(Ja ror jon wun tee rao dai pob gun mai ja bauk tur kum nun)
(I’ll wait until the day we meet again, then I’ll tell you those words)

คงจะมีสักวันที่ฉันได้บอก วันที่จะได้บอกทุกความรู้สึก ที่มันเก็บมานานในที่ลึกๆ ของหัวใจ
Kong ja mee suk wun tee chun dai bauk wun tee ja dai bauk took kwahm roo seuk tee mun gep mah nahn nai tee leuk leuk kaung hua jai
Some day I’ll tell you, I’ll tell you all of my feelings that I’ve kept hidden for so long deep inside my heart
สิ่งที่อยากจะบอกให้เธอได้ฟัง จะบอกเธอทุกอย่างว่าฉันนั้นรัก รักเธอเท่าไร ไม่ปล่อยให้เธอเดินไปอีกครั้ง
Sing tee yahk ja bauk hai tur dai fung ja bauk tur took yahng wah chun nun ruk ruk tur tao rai mai bploy hai tur dern bpai eek krung
The tthings I want to tell you, I’ll tell you everything, how much I love you, I won’t let you walk away again

มันคงยังไม่สายเกินไปใช่ไหม ที่จะบอกเธอให้รู้เอาไว้ ว่าใจของฉันยัง
Mun kong yung mai sai gern bpai chai mai tee ja bauk tur hai roo ao wai wah jai kaung chun yung
It’s not too late, is it? To tell you that my heart still

(*,*)

   
คำร้อง/ทำนอง อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง Banana Boat

Title: ลืม / Leum (Forget)
Artist: Am Atchariya (แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์)
Album: OST ดั่งสวรรค์สาป / Dung Sawun Sahp
Year: 2015

นี่ฉันลืม อะไรไปหรือเปล่า
Nee chun leum arai bpai reu bplao
Am I forgetting something?
กับเรื่องราว ที่เคยทำร้ายใจ
Gup reuang rao tee koey tum rai jai
About the situations that once broke my heart
บางครั้ง อดีตไม่คืนย้อนไป
Bahng krung adeet mai keun yaun bpai
Sometimes, the past doesn’t come back
ไม่ได้ตั้งใจ ให้เธอต้องปวดร้าว
Mai dai dtung jai hai tur dtaung bpuat rao
I didn’t mean for you to get hurt

(*) รู้แล้วว่ารัก ห่วงแต่เธอเมื่อวันที่เกือบสาย
Roo laeo wah ruk huang dtae tur meua wun tee geuap sai
I know now that I love you, I worry only about you when it’s too late
เธอก็คงต้องเสียใจ ที่ผ่านมา
Tur gor kong dtaung sia jai tee pahn mah
You’re probably sad over the past
รู้แล้วว่าฉัน ทำลายใจของคนที่ห่วงหา
Roo laeo wah chun tum lai jai kaung kon tee huang hah
I know that I’ve broken the heart of the person I care about
คนดีๆ ที่มีมา คือเธอคนนี้
Kon dee dee tee mee mah keu tur kon nee
The wonderful person whom I’ve had is you

(**) แค่อยากให้ลืม ลืมเรื่องราวไม่ดี สิ่งที่เคยได้ทำ
Kae yahk hai leum leum reuang rao mai dee sing tee koey dai tum
I just want to forget, forget the bad situations and the things that I once did to you
อย่าจดจำเมื่อวาน ลืมมันได้ไหม
Yah jot jum meua wahn leum mun dai mai
Don’t remember yesterday, please forget it
อยากบอก บอกว่าฉันเสียใจ
Yahk bauk bauk wah chun sia jai
I want to tell you, tell you that I’m sorry
ทำให้เธอทุกข์ทนมาจนป่านนี้
Tum hai tur took ton mah jon bpahn nee
For making you suffer this long
เวลาที่มีจากนี้ไป จะทำด้วยรักให้เธอรู้
Welah tee mee jahk nee bpai ja tum duay ruk hai tur roo
With the time I have from now on, I’ll act out of love to let you know
อยู่เพื่อรัก รักเธอ หมดหัวใจ
Yoo peua ruk ruk tur mot hua jai
I’ll live to love, love you with all of my heart

จากวันนี้ ขอทำเพื่อเธอ
Jahk wun nee kor tum peua tur
From now on, I want to do things for you
อยู่เพื่อเธอ ถ้าฉันยังหายใจ
Yoo peua tur tah chun yung hai jai
I’ll live for you, if I’m still breathing
ให้เรา มีแต่เรื่องราวที่ดี
Hai rao mee dtae reuang rao tee dee
Let us have only good memories
ให้รักที่มี ดูแลกันและกัน
Hai ruk tee mee doo lae gun lae gun
Let the love we have take care of us

(*,**)

จะอยู่เพื่อรัก รักเธอ หมดหัวใจ
Ja yoo peua ruk ruk tur mot hua jai
I’ll live to love, love you with all of my heart

   
คำร้อง สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์
ทำนอง หมูหวาน & ธนเกียรติ
เรียบเรียง ธนเกียรติ