About

All posts tagged About

Title: ยินดีด้วยนะ / Yin Dee Duay Na (Congratulations)
Artist: About
Album: [Single]
Year: 2018

เธอคงมีความสุขกับคน ใหม่
Tur kong mee kwahm sook gup kon mai
You’re probably happy with your new boyfriend
ส่วนฉันคนนี้ไม่เป็นไร
Suan chun kon nee mai bpen rai
As for me, it’s okay
อย่ามาแคร์ แค่คนเก่า
Yah mah care kae kon gao
Don’t worry about someone who’s just your ex
สิ่งที่เธอต้องทำคือดูแล เขาเอาไว้ให้ดีๆ
Sing tee tur dtaung tum keu doo lae kao ao wai hai dee dee
What you must do is take good care of him
อย่าได้มีปัญหากัน
Yah dai mee bpunhah gun
Don’t let problems develop between you

(*) ขอให้เธอโชคดี กับสิ่งที่เธอนั้นเลือก
Kor hai tur chohk dee gup sing tee tur nun leuak
I wish you good luck with the things you’ve chosen
ถึงฉันเสียใจ แต่เธอนั้นคิดถูกแล้ว
Teung chun sia jai dtae tur nun kit took laeo
Even though I’m sad, you had the right thought

(**) ยินดีด้วยนะ ที่วันนี้เธอมีความสุข
Yin dee duay na tee wun nee tur mee kwahm sook
Congratulations on being happy today
เมื่อได้เห็นเธอมีความสุขฉันก็อุ่นใจ
Meua dai hen tur mee kwahm sook chun gor oon jai
When I see you happy, my heart gets warm
แม้ต้องฝืนยิ้มทั้งน้ำตา
Mae dtaung feun yim tung num dtah
Even though I must force a smile through the tears
ยินดีกับเธอนะ ที่เธอนั้นได้เจอคนใหม่
Yin dee gup tur na tee tur nun dai jur kon mai
I’m happy for you for finding someone new
คนที่รักเธอด้วยหัวใจ
Kon tee ruk tur duay hua jai
Someone who really loves you with his heart
แค่ได้เห็นรอยยิ้มของเธอ ฉันก็สุขใจ
Kae dai hen roy yim kaung tur chun gor sook jai
Just being able to see your smile makes me happy

ที่จริงฉันก็อยากจะรั้งเธอ
Tee jing chun gor yahk ja rung tur
Actually, I want to hold you back
แต่ก็ทำได้แค่รักเธอ
Dtae gor tum dai kae ruk tur
But all I can do is love you
และเห็นเธอมีความสุข
Lae hen tur mee kwahm sook
And see you happy

(*,**,*,**)

แต่สักวันหนึ่งฉันต้องลืม
Dtae suk wun neung chun dtaung leum
But some day, I must
ลืมเธอให้ได้
Leum tur hai dai
Be able to forget you

   

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ศักดิ์นคร พูคุ้ม(บอมAbout)

Title: ทนไหว / Ton Wai (I Can Take It)
Artist: About
Album: [Single]
Year: 2019

ในนาทีที่เธอได้เดินจากกัน
Nai nahtee tee tur dai dern jahk gun
The moment you left me
หยดน้ำตาคงกลั้นไม่ไหว
Yot num dtah kong glun mai wai
I couldn’t swallow my tears
มันปวดร้าวจนแทบขาดใจ
Mun bpuat rao jon taep kaht jai
It hurt to death

ไม่มีเรี่ยวแรงจะเดินต่อไป
Mai mee riao raeng ja dern dtor bpai
I don’t have the strength to keep walking
สองขาฉันก้าวไม่ไหว
Saung kah chun gao mai wai
My two legs can’t move
มันเจ็บช้ำไปจนถึงหัวใจ
Mun jep chum bpai jon teung hua jai
It hurts all the way to my heart

(*) แม้ว่ามันต้องเจ็บสักแค่ไหน
Mae wah mun dtaung jep suk kae nai
No matter how much I must hurt
ฉันต้องทนให้ไหว
Chun dtaung ton hai wai
I must be able to bear it
เมื่อไม่มีเธออีกแล้ว
Meua mai mee tur eek laeo
When I don’t have you anymore

(**) เจ็บแค่นี้คงไม่ถึงตาย
Jep kae nee kong mai teung dtai
It just hurts, it won’t kill me
แค่ปวดร้าวทุรนทุราย
Kae bpuat rao tooron toorai
It’s just so painful
แต่ยังมีลมหายใจ..ให้ทนต่อ
Dtae yung mee lom hai jai hai ton dtor
But I still have the breath to continue enduring it
รู้แค่ว่าฉันนั้นทรมาน
Roo kae wah chun nun toramahn
I just know that I’m tortured
แต่ยังดีที่มีน้ำตา
Dtae yung dee tee mee num dtah
But it’s still good to have tears
คอยปลอบฉัน ทำให้ความเจ็บนั้น..มันน้อยลง
Koy bplaup chun tum hai kwahm jep nun mun noy long
To comfort me and lessen the pain

แต่ชีวิตของฉันต้องเดินต่อไป
Dtae cheewit kaung chun dtaung dern dtor bpai
But my life must move on
ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหน
Mai wah mun ja yahk kae nai
No matter how difficult it’ll be
บอกตัวเอง แค่นี้ไม่เป็นไร
Bauk dtua eng kae nee mai bpen rai
I tell myself that this is okay

(*,**,**)

ฉันต้องทนให้ไหว
Chun dtaung ton hai wai
I must be able to endure it
แม้มันต้องเจ็บ..แทบขาดใจ
Mae mun dtaung jep taep kaht jai
Even though it hurts to death

   

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ศักดิ์นคร พูคุ้ม ( บอมAbout)