7 O’Clock

All posts tagged 7 O’Clock

Title: นี่เธอไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้ / Nee Tur Mai Roo Reu Glaeng Mai Roo (Do You Not Know This Or Are You Pretending Not To?)
Artist: 7 O’Clock
Album: Post Meridiem
Year: 2009

สิ่งที่ฉันนั้นทำให้เธอมากมายซะจน
Sing tee chun nun tum hai tur mahk mai sa jon
The many things I’ve done for you
มันดูไม่มีเหตุผลถ้าเป็นแค่เพื่อนกัน
Mun doo mai mee het pon tah bpen kae peuan gun
It seems like there was no reason to if we’re just friends
แต่ทำไมเหมือนเธอก็ยังคงคิดไม่ทัน
Dtae tummai meuan tur gor yung kong kit mai tun
So why does it seem like you still haven’t figured it out?
ไม่มีเพื่อนกันที่ไหนทำให้กันแบบนี้
Mai mee peuan gun tee nai tum hai gun baep nee
There’s no friends anywhere who would do things like this for each other

(*) ที่ชอบไปบ่น ที่ชอบเป็นห่วง
Tee chaup bpai bon tee chaup bpen huang
I like complaining, I like worrying about you
ที่ชอบวุ่นวายกับเธอ
Tee chaup woon wai gup tur
I like bothering you
ที่โทรหาทั้งๆที่ไม่มีธุระ มันคืออะไร
Tee toh hah tung tung tee mai mee toora mun keu arai
I call even though I don’t have any business to discuss, what could it be?
ทำไมเธอไม่เข้าใจ
Tummai tur mai kao jai
Why don’t you understand?

(**) นี่เธอไม่รู้รึว่าใครรักเธอเท่าไหร่
Nee tur mai roo reu wah krai ruk tur tao rai
Do you not know how much someone loves you?
นี่เธอไม่รู้รึว่าไงฉันคิดอะไร
Nee tur mai roo reu wah ngai chun kit arai
Do you not know how I feel or what?
ต้องให้ฉันพูดใช่มั้ย ว่าฉันรู้สึกกับเธอมากมาย
Dtaung hai chun poot chai mai wah chun roo seuk gup tur mahk mai
I have to say it, don’t I? That I have a lot of feelings for you
นี่เธอไม่รู้รึว่าใครรักเธอเท่าไหร่
Nee tur mai roo reu wah krai ruk tur tao rai
Do you not know how much someone loves you?
นี่เทอไม่รู้รึว่าไงเพื่อนคนนึงคิดไปขนาดไหน
Nee tur mai roo reu wah ngai peuan kon neung kit bpai kanaht nai
Do you not know to what extent one friend is thinking or what?
เธอรู้ตัว รึเปล่า นี่เธอไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้
Tur roo dtua reu bplao nee tur mai roo reu glaeng mai roo
Do you realize? Do you not know this or are you just pretending not to?

อยากจะมีซักคำให้เธอเข้าใจซักที
Yahk ja mee suk kum hai tur kao jai suk tee
I want there to be some words to make you finally understand
ก็กลัวว่าคำเหล่านี้จะทำเธอโกรธฉัน
Gor glua wah kum lao nee ja tum tur groht chun
But I’m afraid that these words would make you angry with me

(*,**,**)

   

คำร้อง จ้อน เลนส์นอน
ทำนอง โอ๋ 7 O’clock / Rubber Duck
เรียบเรียง โอ๋ 7 O’clock

Title: คนในไม่ออก คนนอกไม่เข้า / Kon Nai Mai Auk Kon Nauk Mai Kao (The Person Inside Hasn’t Come Out, the Outsider Can’t Come In)
Artist: 7 O’Clock
Album: [Single]
Year: 2013

เธอก็เอาแต่บ่นกัน บอกว่าฉันนะเฉยชา
Tur gor ao dtae bon gun bauk wah chun na choey cha
You only grumble to me, I’m telling you that I’m indifferent
ดูเหมือนว่าตลอดเวลา ไม่เคยเต็มใจคิดรักกัน
Doo meuan wah dtalaut welah mai koey dtem jai kit ruk gun
It seems like all the time, you’re never willing to love me
มองตัวเองสักหน่อยไหม เคลียร์อะไรหมดหรือยัง
Maung dtua eng suk noy mai clear arai mot reu yung
Have you tried taking a look at yourself? Is everything cleared up yet?
อยากให้คนๆอื่นจริงจัง แต่เธอไม่ทำให้เห็นเลย
Yahk hai kon kon eun jing jung dtae tur mai tum hai hen loey
You really want me to be someone else, but I can’t make you see

(*) พูดอยู่ได้ว่าเธอลืมเขาไปแล้วหมดใจ
Poot yoo dai wah tur leum kao bpai laeo mot jai
You can say that you’ve completely forgotten her
เชื่อได้ไง เมื่อยังเหม่อลอยทั้งวัน
Cheua dai ngai meua yung mur loy tung wun
But how can I believe you when you’re still distracted all day?

(**) บอกมาที สภาพอย่างนี้นี่หรือที่พร้อมรักใคร
Bauk mah tee sapahp yahng nee nee reu tee praum ruk krai
Tell me, in a state like this, are you ready to love anyone?
เรียกร้องทำไม ไม่พร้อมเริ่มใหม่ อย่าบ่น อย่างนั้น
Riak raung tummai mai praum rerm mai yah bon yahng nun
Why cry out? If you’re not ready to start over, don’t grumble like that
ปากพูดมาว่าลืมว่าลืมแต่คิดถึงเขาทุกวัน
Bpahk poot mah wah leum wah leum dtae kit teung kao took wu n
Your mouth says that you’ve forgotten her, but you think of her every day
คนในหัวใจ นั้นยังไม่ออก
Kon nai hua jai nun yung mai auk
The person in your heart still hasn’t come out
คนนอกอย่างฉันคงไม่มีวันเข้าไป
Kon nauk yahng chun kong mai mee wun kao bpai
An outsider like me will probably never get in

เธอเป็นคนให้ฉันเข้ามาแทน วันที่เขามาทิ้งกัน
Tur bpen kon hai chun kao mah taen wun tee kao mah ting gun
You’re the person who chose me instead when she abandoned you
ก็รู้ต้องค่อยๆลืมมัน แต่นี่ก็นานมากเกินไป
Gor roo dtaung koy koy leum mun dtae nee gor nahn mahk gern bpai
I knew you’d have to gradually forget her, but this is way too long
เรื่องนี้ฉันนั้นผิดเหรอ ใจเธอยังคิดถึงใคร
Reuang nee chun nun pit ror jai tur yung kit teung krai
Am I wrong about this? Who is your heart still thinking of?
จะให้เดินไปต่อยังไง ข้างในเธอยังไม่ว่างเลย
Ja hai dern bpai dtor yung ngai kahng nai tur yung mai wahng loey
How do you want to continue on like this? Inside you’re still not available

(*,**)

พร้อมที่จะทุ่มเทให้กัน พร้อมที่จะรักเธอทั้งใจ
Praum tee ja toom tay hai gun praum tee ja ruk tur tung jai
I’m ready to be devoted to you, I’m ready to love you with all of my heart
แต่ขอแค่ให้ว่างพอเข้าไป
Dtae kor kae hai wahng por kao bpai
But all I ask is that you have enough space to let me in
แต่ให้ทำยังไง เจ้าของคนเก่ายังจองอยู่ตรงนั้น
Dtae hai tum yung ngai jao kaung kon gao yung jaung yoo dtrong nun
But what do you want me to do? Your former lover still has reserves in there

คนในไม่ออก คนนอกไม่เข้า / Kon Nai Mai Auk Kon Nauk Mai Kao (The Person Inside Hasn’t Come Out, the Outsider Can’t Come In)
นี่เธอไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้ / Nee Tur Mai Roo Reu Glaeng Mai Roo (Do You Not Know This Or Are You Pretending Not To?)

   
All songs tagged 7 O’Clock