Zeal

All posts tagged Zeal

Title: เตลิด / Dtalert (Running Wild)
Artist: Zeal
Album: [Single]
Year: 2017

แตกแล้วหัวใจที่ร้าวมานาน
Dtaek laeo hua jai tee rao mah nahn
My heart that has been cracked for a long time has finally broken
ขาดแล้วเยื่อใยสุดท้ายในความสัมพันธ์
Kaht laeo yeua yai soot tai nai kwahm sumpun
It’s missing our final bonds in our relationship
ฉันเตรียมใจมาพักหนึ่ง ก่อนเราจะถึงทางตัน
Chun dtriam jai mah puk neung gaun rao ja teung tahng dtun
I prepared myself for a while before we reached our dead end
แต่มันทำไมยังไม่ชิน
Dtae mun tummai yung mai chin
But why am I still not used to it?

(*) เหมือนมันยังได้ยินคำว่าเธอรักอยู่
Meuan mun yung dai yin kum wah tur ruk yoo
It’s like I can still hear you saying you love me
ยังเถียงข้างๆ คูๆ ระหว่างสมองกับหัวใจ
Yung tiang kahng kahng koo koo rawahng samaung gup hua jai
There’s still an argument between my brain and my heart
ฉันรู้เธอลืมกันแล้ว แต่ฉันยังคงไม่ลืมอดีตที่พ้นไป
Chun roo tur leum gun laeo dtae chun yung kong mai leum adeet tee pon bpai
I know you’ve already forgotten me, but I still haven’t forgotten the past

(**) คนที่ทำร้ายหัวใจให้แหลกสลายจนไม่มีคำว่าชิ้นดี
Kon tee tum rai hua jai hai laek salai jon mai mee kum wah chin dee
The person who broke my heart and crushed it until there wasn’t a decent piece left
ไม่ใช่เธอกับเขา แต่ฉันเอาคืนวันเก่าๆมาย่ำยี ซ้ำแผลในใจ
Mai chai tur gup kao dtae chun ao keun wun gao gao mah yum yee sum plae nai jai
It’s not you and him, but I let the old days and nights come ravage me, reopening the wounds in my heart
เพราะมันยังไม่ลืม ยังไม่ลืมเธอสักที
Pror mun yung mai leum yung mai leum tur suk tee
Because I still haven’t forgotten, I still haven’t forgotten you at all
ที่เธอรักกับเขามันก็ควรจะยินดี
Tee tur ruk gup kao mun gor kuan ja yin dee
I should be happy that you’re in love with him
บาดแผลที่มันเกิด เพราะฉันคิดไปจนเตลิดทุกที
Baht plae tee mun gert pror chun kit bpai jon dtalert took tee
The scars that I’ve gotten are because I always let my thoughts run wild

ไม่โทษเธอเลยที่ทิ้งกันไป
Mai toht tur loey tee ting gun bpai
I don’t blame you for leaving me
เมื่อเขาคือความสดใสในชีวิตเธอ
Meua kao keu kwahm sot sai nai cheewit tur
When he is the brightness in your life
วันนั้นฉันพูดว่าฉันจบ แต่ยังครวญพร่ำเพ้อ
Wun nun chun poto wah chun jop dtae yung kruan prum pur
That day, I said I was over this, but I’m still caught up in it
เธอไม่ใช่คนทำร้ายกัน
Tur mai chai kon tum rai gun
You’re not the person who’s hurting me

(*,**,**)

บาดแผลที่มันเกิด เพราะคิดถึงเธอจนเตลิดคนเดียว
Baht plae tee mun gert pror kit teung tur jon dtalert kon diao
The scars that I’ve gotten are because I think of you until my thoughts run wild alone

&nbsp  

เนื้อร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง ZEAL
โปรดิวเซอร์ ZEAL

   

At first I thought I was going to be disappointed that this didn’t seem to be one of Zeal’s deliciously angry and passive aggressive songs that I love so much, but nope! It’s still full of bitterness and anger towards ones self, as sometimes we have to admit, someone else isn’t hurting us, we’re the ones hurting ourselves when we refuse to let go of an old relationship.

Title: บุคคลตัวอย่าง / Book Kon Dtua Yahng (Living Example)
Artist: Zeal
Album: 4Real
Year: 2008

คนเรามีหัวใจ เลยทำให้มีความรู้สึก
kon rao mee hua jai loie tam hai mee kwaam roo-seuk
We humans have a heart, so we have feelings
ฉันนึกจะทำอะไร ก็คิดถึงใจของเธอก่อน
chan neuk ja tam a-rai gor kit teung jai kong ter gon
Whatever I think of doing, I think about your feelings first
ว่าเดือดร้อนหรือไม่
waa deuat ron reu mai
If it would bother you or not
เธอก็คงรู้ดี ว่าตัวฉันมีความรู้สึก
ter gor kong roo dee waa dtua chan mee kwaam roo-seuk
You also know full well that I have feelings
แต่นึกจะทำอะไร ไม่คิดถึงใครว่าต้องเจ็บ
dtae neuk ja tam a-rai mai kit teung krai waa dtong jep
But whatever you think of doing, you don’t think about anyone who will get hurt
เก็บรักให้คนมากมาย
gep rak hai kon maak maai
Keeping your love for many people

(*) ถ้ารักกันไปดีๆ โดยไม่มีเรื่องคนอื่น
taa rak gan bpai dee-dee doi mai mee reuang kon eun
If wee happily love each other without the problems of others
มันฝืนใจเธอขนาดนั้น
man feun jai ter ka-naat nan
It’s such a struggle for you
ถ้าเห็นฉันมุมแรงๆ เปลี่ยนแปลงไม่หวาน
taa hen chan moom raeng-raeng bplian bplaeng mai waan
If you see me from a harsh angle changing and becoming not so sweet
และไม่ยอมเธอเหมือนทุกที…
lae mai yom ter meuan took tee…
And not giving in to you like always

(**) อยากให้รู้ว่าฉันมีเธอเป็นคนที่สอนทุกอย่าง
yaak hai roo waa chan mee ter bpen kon tee son took yaang
I want you to know that you’re the one who taught me everything
อย่าโมโหถ้าฉัน หลงทางเป็นคนไม่ดี
yaa moh-hoh taa chan long taang bpen kon mai dee
Don’t get pissed off if I get lost and become a bad guy
ถ้าฉันมีคนอื่น อย่ายืนร้องไห้เพื่อบอกกับฉัน
taa chan mee kon eun yaa yeun rong-hai peua bok gap chan
If I have someone else, don’t stand there and cry for me
ให้กลับมารัก เธอได้ไหม
hai glap maa rak ter daai mai
To come back and love you, okay?
หัวใจไม่ได้ต้องการทำอย่างนี้
hua jai mai daai dtong gaan tam yaang nee
My heart doesn’t want to do things like this
หัวใจแค่ลองทำตามสิ่งที่เธอคิดว่าดี แค่เท่านี้เอง
hua jai kae long tam dtaam sing tee ter kit waa dee kae tao nee eng
It just wants to try and follow the things you thought were right, that’s all

คงไม่มีวิธี ที่ทำให้เธอนั้นรู้สึก
kong mai mee wi-tee tee tam hai ter nan roo-seuk
There’s probably no other way to make you feel
ว่าลึกลงไปในใจ ฉันร้าวระบมยังไง
waa leuk long bpai nai jai chan raao ra-bom yang ngai
How broken my heart is deep down inside
นอกจากทำตัวเหมือนเธอ
nok jaak tam dtua meuan ter
Except behaving like you

(*,**)

อยากให้รู้ว่าฉันมีเธอเป็นคนที่สอนทุกอย่าง
yaak hai roo waa chan mee ter bpen kon tee son took yaang
I want you to know that you’re the one who taught me everything
จากวันนี้ถ้าฉัน หลงทางเป็นคนไม่ดี
jaak wan nee taa chan long taang bpen kon mai dee
From now on, if I get lost and become a bad guy
ถ้าฉันมีคนอื่น อย่ายืนร้องไห้เพื่อบอกกับฉัน
taa chan mee kon eun yaa yeun rong-hai peua bok gap chan
If I have someone else, don’t stand there and cry for me
ให้กลับมารัก เธอได้ไหม
hai glap maa rak ter daai mai
To come back and love you, okay?
หัวใจไม่ได้ต้องการทำอย่างนี้
hua jai mai daai dtong gaan tam yaang nee
My heart doesn’t want to do things like this
หัวใจแค่ลองทำตามสิ่งที่เธอคิดว่าดี แค่เท่านี้เอง
hua jai kae long tam dtaam sing tee ter kit waa dee kae tao nee eng
It just wants to try and follow the things you thought were right, that’s all

Title: ยิ่งห้ามยิ่งหวั่นไหว / Ying Hahm Ying Wun Wai (The More I Forbid Myself, the More Anxious I Get)
Artist: Zeal
Album: OST คลื่นชีวิต / Kleun Cheewit
Year: 2017

พยายามจะไม่รัก พยายามจะหักห้ามใจ ยิ่งใจขัดขืน ยิ่งทนไม่ไหว รักเธอไปทั้งใจ
Payayahm ja mai ruk payayahm ja huk hahm jai ying jai kut keun ying ton mai wai ruk tur bpai tung jai
I try not to love you, I try to forbid myself, but the more my heart resists, the more I can’t take it, I love you with all of my heart

พยายามไม่คิดถึง พยายามดึงความสนใจ แต่สุดท้ายใจก็แพ้ แพ้ให้กับคนที่ไม่สมควรจะผูกพัน
Payayahm mai kit teung payayahm deung kwahm son jai dtae soot tai jai gor pae pae hai gup kon tee mai som kuan ja pook pun
I try not to think of you, I try to restrain my interest, but in the end, my heart fails, it loses to the person whom I shouldn’t get involved with

(*) ใจยิ่งห้ามยิ่งหวั่นไหว ทำไมต้องเป็นแบบนั้น อยากลบความผูกพัน ที่ฉันนั้นมีต่อเธอ
Jai ying hahm ying wun wai tummai dtaung bpen baep nun yahk lop kwahm pook pun tee chun nun mee dtor tur
The more I forbid myself, the more anxious I get, why must it be like that? I want to erase the connection I have towards you
ยิ่งเจ็บยิ่งรักไม่เข้าใจ ยิ่งเกลียดเท่าไรก็ยิ่งเจอ ทำไมต้องรักเธอ ได้แต่ถามใจ ทำไมนะทำไม
Ying jep ying ruk mai kao jai ying gliet tao rai gor ying jur tummai dtaung ruk tur dai dtae tahm jai tummai na tummai
The more I hurt, the more I love you, I don’t understand, however more hate you, the more I see you, why must I love you? I can only ask my heart, why? Why?
(ทำไมต้องคิดถึงเธอ ให้สับสนในใจ ทำไมนะทำไม)
(Tummai dtaung kit teung tur hai sup son nai jai tummai na tummai)
(Why must I think of you, making me feel mixed up inside? Why? Why?)

เธอไม่ควรมาให้รัก ออกไปจากชีวิตได้ไหม ถ้าวันนั้นไม่หวั่นไหว หัวใจของฉันคงไม่ร้าวรานเหมือนวันนี้
Tur mai kuan mah hai ruk auk bpai jahk cheewit dai mai tah wun nun mai wun wai hua jai kaung chun kong mai rao rahn meuan wun nee
You shouldn’t come love me, please get out of my life, If my heart wasn’t shaken that day, it wouldn’t regret things like today

(*,*)

   

คำร้อง มโน นิมิต
ทำนอง/เรียบเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท

Title: ดาว / Dao (Stars)
Artist: Zeal
Album: 4Real
Year: 2008

มองดูท้องฟ้า ดูเวลาโดยใช้ดวงดาว
mong doo tong faa doo way-laa doi chai duang daao
Staring at the sky, I look at the time by starlight
ในรุ่งเช้า ดาวจะเลือนลางหายและจากไป
nai roong-chao daao ja leuan-laang haai lae jaak bpai
In the morning, the stars will fade away and disappear
เลื่อนลอยมันไปอย่างนี้ ฉันมันคงไม่มีใครมาสนใจ
leuan loi man bpai yaang nee chan man kong mai mee krai maa son-jai
Fading away like this, no one would be interested in me
ทิศทางบางทีไม่รู้ หันเงยมองขึ้นดูดาวบอกฉันได้
tit taang baang tee mai roo han ngoie mong keun doo daao bok chan daai
Sometimes I don’t know which direction to go, so I turn and gaze up at the stars, they can tell me

(*) ฝากชีวิตกับเธอครั้งก่อน บั่นถอนฉันทั้งหัวใจ
faak chee-wit gap ter krang gon ban ton chan tang hua jai
I entrusted my life to you before, and you stabbed and pulled out my entire heart
บอกกันแล้วจะมาหาใหม่…แล้วก็ไม่เคย
bok gan laew ja maa haa mai … laew gor mai koie
You told me that you will come back for me again…then you never did
ฝากชีวิตกับดาวไว้แม้ไม่ได้กอด ฉันไม่เสียใจเลย
faak chee-wit gap daao wai mae mai daai got chan mai sia jai loie
I entrust my life to the stars even though I can’t embrace them, I won’t regret it at all
เพราะคืน…นี้…มีดาวอยู่กับฉัน
pror keun … nee … mee daao yoo gap chan
Because tonight… the stars are with me

เธอเงียบหาย โดยไม่มีแววย้อนคืนมา
ter ngiap haai doi mai mee waew yon keun maa
You silently vanished, without even the slightest indication that you’d return
ดาวทั้งฟ้า ตอนกลางคืนยังแวะมาปลอบใจ
daao tang faa dton glaang keun yang wae maa bplop jai
The stars throughout the sky at night still dropped by to comfort me
เลื่อนลอยมันไปอย่างนี้ ฉันมองไปกี่ทียังไม่เห็นใคร
leuan loi man bpai yaang nee chan mong bpai gee tee yang mai hen krai
Fading away like this, however many times I look, I still don’t see anyone
ทิศทางบางทีไม่รู้ หันเงยมองขึ้นดูดาวบอกฉันได้
tit taang baang tee mai roo han ngoie mong keun doo daao bok chan daai
Sometimes I don’t know which direction to go, so I turn and gaze up at the stars, they can tell me

(*)

แต่วันคืนไหนเมฆหมอกมาบัง
dtae wan keun nai mek mok maa bang
Be it day or night, the clouds roll in
ปิดดาวดวงนั้นแทบหมดกำลัง
bpit daao duang nan taep mot gam-lang
Covering that star, I almost lost all my vigor

(*)

Title: Zero
Artist: Zeal
Album: [Single]
Year: 2016

คล้าย คล้ายรอให้ดวงตะวัน
Klai klai ror hai duang dtawun
It’s like waiting for the sun
ตกทางนั้น ทางทิศตะวันออก
Dtok tahng nun tahng tit dtawun auk
To set in the east
เหมือนบอกให้ฝน
Meuan bauk hai fon
It’s like telling the rain
อย่าหล่นลงมาจากฟ้า
Yah lon long mah jahk fah
Not to fall from the sky
และรอเวลาให้มันเดินย้อนไป
Lae ror welah hai mun dern yaun bpai
And waiting for time to turn back

คล้าย คล้ายรอทะเลเปลี่ยนสี
Klai klai ror talay bplian see
It’s like waiting for the sea to change colors
เส้นทางนี้ตรงเข้าไปทางออก
Sen tahng nee dtrong kao bpai tahng auk
This path leads straight to the exit

(*) เหมือนบอกให้ฝน
Meuan bauk hai fon
It’s like telling the rain
อย่าหล่นลงมาจากฟ้า
Yah lon long mah jahk fah
Not to fall from the sky
ใครจะนินทาก็ไม่เคยสน
Krai ja nintah gor mai koey son
I never pay attention to anyone who will gossip

(**) เหมือนรอให้เธอหันมอง
Meuan ror hai tur hun maung
Like waiting for you to turn and look at me
ใครก็คงไม่คิดจะลอง
Krai gor kong mai kit ja laung
Most people wouldn’t think of trying
แต่ว่าฉันเองอยากขอ
Dtae chun eng yahk kor
But I want
ลองดูได้ไหม
Laung doo dai mai
To try and see
เหมือนรอให้เธอรักกัน
Meuan ror hai tur ruk gun
Like waiting for you to love me
เป็นอะไรที่ไม่มีวัน
Bpen arai tee mai mee wun
It’s something that will never happen
แต่ว่าฉันเองอยากรู้
Dtae wah chun eng yahk roo
But I want to know
จะเป็นไปได้ไหมเธอ
ja bpen bpai dai mai tur
Is it possible?
(ไม่ลองก็คงไม่รู้)
(Mai laung gor kong mai roo)
(You won’t know if you don’t try)

แม้โอกาสจะมีแค่ศูนย์
Mae ohgaht ja mee kae soon
Even if there’s zero chance
ก็จะลุ้นจนหยดสุดท้าย
Gor ja loon jon yot soot tai
I’ll milk it to the last drop

(*,**)

ก็เหมือนว่ารออะไรสักอย่าง
Gor meuan wah ror arai suk yahng
It’s like waiting for something
ที่ดูยังไงก็ไม่มีทาง
Tee doo yung ngai gor mai mee tahng
That just seems impossible
แต่ว่าฉันเองอยากรัก
Dtae wah chun eng yahk ruk
But I want to love
อยากรักเพียงเธอคนนี้
Yahk ruk piang tur kon nee
Want to love only you

   
คำร้อง: ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง: ZEAL
Mixed and Mastered: ดนุภพ กมล

   
While I still think I prefer Zeal’s bitter, angry songs, I like the optimism in this one~ 😀 Sure some things seem highly unlikely, but why let it get you down? Why not at least try? What’s the worst that could happen?
Of course I love the sound of both the music and the vocals. Zeal is still my favorite major-label rock band, I think.
Eeesh, the music video, though. I thought Zeal would be free of the incomprehensible weirdness of Duckbar’s music videos since the departure of the label branch, but I guess not? Is the same old Duckbar team still doing their music videos? Hire a new team, please. Please.

Title: จากตรงนี้ / Jahk Dtrong Nee (From Right Here)
Artist: Zeal
Album: Zeal
Year: 2002

เมื่อก่อนมีเธออยู่เคียงข้างกาย
Meua gaun mee tur yoo kiang kahng gai
Before, when I had you by my side
ความเงียบเหงา ก็จางหายไป
Kwahm ngiap ngao gor jahng hai bpai
The loneliness had faded away
ความรู้สึกดีดีที่มีให้ คือทุกสิ่งที่ฉันได้จากเธอ
Kwahm roo seuk dee dee tee mee hai keu took sing tee chun dai jahk tur
The good feelings that you gave to me were everything that I got from you

(*) ไม่เคยรู้ ไม่เคยเข้าใจ กับเวลาที่มันเสียไป
Mai koey roo mai koey kao jai gup welah tee mun sia bpai
I never knew, never understood by the time it was too late
กับความรักที่เธอให้ ที่ฉันไม่เคยใส่ใจ
Gup kwahm ruk tee tur hai tee chun mai koey sai jai
With the love that you gave me that I never paid attention to

(**) จากตรงนี้คงมีแต่ฉันมีเพียงแค่ฝันถึงเราเท่านั้น
Jahk dtrong nee kong mee dtae chun mee piang kae fun teung rao tao nun
From right here, there’s only me, there’s only my dreams about us
เวลาก็ผ่าน ผ่านไปโดยไม่มีเธอ
Welah gor pahn pahn bpai doy mai mee tur
Time passes, passes by without you
อยากให้รู้ว่าคนคนนี้ ไม่อาจจะหนี
Yahk hai roo wah kon kon nee mai aht ja nee
I want you to know that this man won’t run away
ความจริงเหล่านั้น ที่ฉันได้ทำขึ้นมา
Kwahm jing lao nun tee chun dai tum keun mah
Those realities that I created
ต่างจากวันนั้นที่ฉันมีเธออยู่ ก็เห็นว่าเธอไม่มีค่า
Dtahng jahk wun nun tee chun mee tur yoo gor hen wah tur mai mee kah
Are different from the days that I had you, but didn’t see you as having any value

ตอนนี้ไม่มีเธออยู่ข้างกาย คิดถึงแต่เธอรู้ไหม
Dtaun nee mai mee tur yoo kahng gai kit teung dtae tur roo mai
Now I don’t have you by my side, do you know that I miss you?
หากย้อนเวลากลับไปได้ใหม่
hahk yaun welah glup bpai dai mai
If I could turn back time again
ฉันจะดูแล และจะไม่ทำให้เธอเสียใจ
Chun ja doo lae lae ja mai tum hai tur sia jai
I’d take care of you and wouldn’t hurt you

(*,**,**)

วันนี้ฉันไม่มีเธออยู่ เพิ่งรู้ว่าฉันจะเป็นบ้า
Wun nee chun mai mee tur yoo perg roo wah chun ja bpen bah
Today, when I don’t have you, I’ve just realized that I’ll go crazy

   
คำร้อง / ทำนอง Zeal
เรียบเรียง ปรัชญา มีบำรุง

Title: เงาในหัวใจ / Ngao Nai Hua Jai (A Shadow in My Heart)
Artist: Pex Zeal ft. Noona Neungthida
Album: OST เงาใจ / Ngao Jai
Year: 2015

ถ้าในวันนี้ เธอยังไม่แน่ใจ
Tah nai wun nee tur yung mai nae jai
If you’re still not sure today
ว่าฉันคนนี้ จะรักจะดูแลเธอได้หรือไม่
Wah chun kon nee ja ruk ja doo lae tur dai reu mai
If I can love and take care of you
ให้โอกาสฉัน พิสูจน์ตัวเอง
Hai ohgaht chun pisoot dtua eng
Give me a chance to prove myself
พิสูจน์ว่าหัวใจฉันมันรักเธอได้คนเดียว
Pisoot wah hua jai chun mun ruk tur dai kon diao
To prove that my heart can love only you
และจะรักจนตาย
Lae ja ruk jon dtai
And will love you to death

(*) ไม่ว่าจะเกิดอะไร ยังไงเมื่อไหร่
Mai wah ja gert arai yung ngai meua rai
No matter what happens, whatever or whenever
จะอยู่ตรงนั้นเพื่อเธอข้างกาย
Ja yoo dtrong nun peua tur kahng gai
I’ll be right there for you beside you
ไม่ว่าจะมีใคร ๆ มากมายเท่าไหร่
Mai wah ja mee krai krai mahk mai tao rai
No matter how many others there are
ก็ไม่อาจเปลี่ยนใจ ของฉันไป
Gor mai aht bplian jai kaung chun bpai
It won’t change my heart

(**) ถ้าเธอไม่รู้ ว่าเพราะอะไร ฉันถึงรักได้แต่เธอนั้น
Tah tur mai roo wah pror arai chun teung ruk dai dtae tur nun
If you don’t know why I can love only you
ก็จะทำให้รู้ ให้เธอได้ดู ให้เข้าใจเองสักวัน
Gor ja tum hai roo hai tur dai doo hai kao jai eng suk wun
I’ll make you know, make you see, make you understand me for once
ต้นเหตุและผล อยู่ลึกเกินไป ที่สุดใจของฉัน
Dton het lae pon yoo leuk gern bpai tee soot jai kaung chun
The cause and effect is too deep in my heart
ถ้าหากแสงส่องทางเข้าไปถึง
Tah hahk saeng saung tahng kao bpai teung
If you shine a light in the entrance
เธอจะเห็นเงาใครคนหนึ่ง อยู่กลางใจฉัน
Tur ja hen ngao krai kon neung yoo glahng jai chun
You’ll see one person’s shadow in the middle of my heart

ตั้งแต่วันนั้น ใจมันก็แน่ใจ
Dtung dtae wun nun jai mun gor nae jai
Since that day, my heart has been certain
ว่าฉันคนนี้ ชีวิตจะมีเพียงเธอเสมอไป
Wah chun kon nee cheewit ja mee piang tur samur bpai
That I would live only for you, always
ที่ผ่านมานั้น ไม่บอกกับเธอ ว่ารู้สึกเช่นไร
Tee pahn mah nun mai bauk gup tur wah roo seuk chen rai
I didn’t tell you how I felt in the past
เพราะกลัวคิดไปเองคนเดียว แต่จากนี้จนตาย
Pror glua kit bpai eng kond iao dtae jahk nee jon dtai
Because I’ve been afraid I was thinking one-sidely, but from now on until I die

(*,**,**,**)

ถ้าหากแสงส่องทาง
Tah hahk saeng saung tahng
If you shine a light in the entrance
เธอจะเห็นเงาใครคนหนึ่ง
Tur ja hen ngao krai kon neung
You’ll see one person’s shadow

Title: หมดชีวิตฉันให้เธอ / Mot Cheewit Chun Hai Tur (I Gave You My Whole Life)
Artist: Zeal ft. Bua Chompoo Ford
Album: 4Real
Year: 2008

หมดชีวิตฉันให้เธอ แต่วันนี้หัวใจเธอให้เขา
Mot cheewit chun hai tur dtae wun nee hua jai tur hai kao
I gave you my whole life, but today you gave your heart to him
คำว่ารัก ไอ้คำว่าเรา มันเป็นเพียงละคร แค่ตอนอยู่กับฉัน
Kum wah ruk ai kum wah rao mun bpen pian glakorn kae dtaun yoo gup chun
The word “love”, the word “us”, it’s just a drama, only when you’re with me

ทุกครั้งที่ละสายตา เวลาห่างกันทุกที
Took krung tee la sai dtah welah hahng gun took tee
Whenever I stop looking at you, when we’re apart from each other all the time
ฉันคนนี้กลายเป็นตัวอะไร
Chun kon nee glai bpen dtua arai
What have I become?
ฉันรู้ว่ารักสวยงาม ฉันรู้ว่ารักคือไฟ
Chun roo wah ruk suay ngahm chun roo wah ruk keu fai
I know that love is beautiful, I know that love is fire
ที่เผาทำลายคนให้เหมือนตายเพราะเธอ
Tee pao tum lai kon hai meuan dtai pror tur
That burns and destroys people like they’re dying because of you

(*) เจออะไรที่หนักหนามาทั้งชีวิต
Jur arai tee nuk nah mah tung cheewit
I’ve encountered so much in my entire life
ก็คิดไปว่าเธอคือคนๆนั้นที่จะไม่ทำให้ใจปวดร้าว
Gor kit bpai wah tur keu kon kon nun tee ja mai tum hai jai bpuat rao
So I thought that you’d be the one who wouldn’t break my heart

(**) หมดชีวิตฉันให้เธอ แต่วันนี้หัวใจเธอให้เขา
Mot cheewit chun hai tur dtae wun nee hua jai tur hai kao
I gave you my whole life, but today you gave your heart to him
คำว่ารัก ไอ้คำว่าเรา เอามันไปไกลๆ ไม่ต้องมาบอก
Kum wah ruk ai kum wah rao ao mun bpai glai glai mai dtaung mah bauk
The word “love”, the word “us”, take them away, you don’t have to tell me
พอแล้วที่ให้เธอ จะไม่เผลอทำตัวให้อ่อนไหว
Por laeo tee hai tur ja mai plur tum dtua hai aun wai
I’ve given you enough, I will not be careless and act weak
คงต้องเหงา แต่คงไม่ตาย
Kong dtaung ngao dtae kong mai dai
I might be lonely, but I won’t die
เราไม่มีอะไร เกี่ยวข้องกันอีกแล้วเธอ
Rao mai mee arai giao kaung gun eek laeo tur
We have nothing between us anymore

ไม่ต้องมาหาวิธี ทำดีเมื่อตอนสายไป รู้เอาไว้ฉันก็ยังเป็นคน
Mai dtaung mah hah witee tum dee meua dtaun sai bpai roo ao wai chun gor yung bpen kon
You don’t have to find a way to do good when it’s too late, keep in mind, I’m still a person
โดนซัดมาแล้วหลายที ไม่มีอะไรต้องทน
Dohn sut mah laeo lai tee mai mee arai dtaung ton
I’ve gotten thrown around so many times, I don’t have to endure anything
ใจนี้มันป่นไปไม่เหลือก็เพราะเธอ
Jai nee mun bpon bpai mai leua gor pror tur
This heart is left with nothing because of you

(*,**,**)

Title: รักเธอทั้งชีวิต / Ruk Tur Tung Cheewit (I’ll Love You All My Life)
Artist: Zeal
Album: OST สามี / Samee
Year: 2013

กี่เหตุผลอะไรมากมาย ที่ทำให้เราไม่ควรรักกัน
Gee het pon arai mahk mai tee tum hai rao mai kuan ruk gun
There are so many reasons for why we shouldn’t love each other
แต่ว่าฉันเองไม่สนใจ ขอฟังตัวเองเท่านั้น
Dtae wah chun eng mai son jai kor fung dtua eng tao nun
But I don’t care, I only want to listen to myself
มันอยากจะรักเธอ แม้ต้องเจอเรื่องราวอะไรก็ตาม
Mun yahk ja ruk tur mae dtaung jur reuang rao arai gor dtahm
I want to love you, whatever problems I must face, that’s fine
แต่หัวใจยังสั่งยังยืนยัน
Dtae hua jai yung sung yung yeun yun
But my heart still orders, still assures

อาจไม่เห็นทางเดินเข้าไป เข้าไปข้างในจิตใจของเธอ
Aht mai hen tahng dern kahng bpai kao bpai kahng nai jit jai kaung tur
You might not be able to see the path you’re following, following in your mind
แต่ว่าฉันเองไม่ท้อใจ ขอทุ่มเทไปอย่างนั้น
Dtae wah chun eng mai tor jai kor toom tay bpai yahng nun
But I’m not discouraged, I want to be devoted like that
ไม่อยากจะรักใคร แม้ว่าเธอไม่มองกลับมาก็ตาม
Mai yahk ja ruk krai mae wah tur mai maung glup mah gor dtahm
I don’t want to love anyone else, even if you’ll never look back at me, that’s fine
จะขอพยายามด้วยชีวิต
Ja kor payayahm duay cheewit
I ask to try with my life

(*) จะทำให้เธอได้รู้และได้เข้าใจ ว่าฉันรักเธอเท่าไหร่
Ja tum hai tur dai roo lae dai kao jai wah chun ruk tur tao rai
I want to make you realize and understand how much I love you
หมดชีวิตฉันให้เธอก็ยังน้อยไป
Mot cheewit chun hai tur gor yung noy bpai
Giving you all my life is still too little
จะทำให้เธอได้รู้และได้เข้าใจ ทุกสิ่งทุกความหมาย
Ja tum hai tur dai roo lae dai kao jai took sing took kwahm mai
I’ll make you realize and understand everything, every meaning
ในคำว่ารัก จากฉันคนนี้
Nai kum wah ruk jahk chun kon nee
In the word “love” from me

ต่างเพียงไหนถ้าเราเข้าใจ และมีอะไรข้างในเหมือนกัน
Dtahng piang nai tah rao kao jai lae mee arai kahng nai meuan gun
Whatever differences we have, if we understand and have the same feelings inside
อาจจะยากเย็นแต่สักวัน ฝันคงเป็นจริงใช่ไหม
Aht ja yahk yen dtae suk wun fun kong bpen jing chai mai
It might be difficult, but some day our dreams can be reality, right?
สิทธิ์อาจเป็นของเธอ หัวใจเธอเลือกทางที่เธอมั่นใจ
Sit aht bpen kaung tur hua jai tur leuak tahng tee tur mun jai
The right may be yours, your heart can choose the way that you’re certain of
ส่วนฉันจะรอไปอยู่อย่างนี้
Suan chun ja ror bpai yoo yahng nee
But as for me, I’ll wait like this

(*,*)

Title: สองรัก / Saung Ruk (Two Loves)
Artist: Zeal
Album: Zeal
Year: 2002

แต่ก่อนแต่ไรเข้าใจ ว่าการเป็นคนรัก
Dtae gaun dtae rai kao jai wah gahn bpen kon ruk
Before, I understood that being a lover
คือเรียนรู้กันและกัน
Keu rian roo gun lae gun
Was learning together
แต่ถ้าใครคนหนึ่ง ไม่ใช่ตัวจริง
Dtae tah krai kon neung mai chai dtua jing
But if one person isn’t sincere
ก็คงต้องจากกัน เหมือนดังเรื่องเธอกับฉัน
Gor kong dtaung jahk gun meuan dung reuang tur gup chun
We must separate, like what happened between you and me

ทนเจ็บและยอมรับมา
Ton jep lae yaum rup mah
I endured and accepted the pain
เมื่อเธอได้เจอตัวจริง กว่าฉันถึงต้องไป
Meua tur dai jur dtua jing gwah chun teung dtaung bpai
When you found your true self and I had to go
แต่มาวันนี้ เธอมีเรื่องราวมากมาย
Dtae mah wun nee tur mee reuang rao mahk mai
But today you have so many stories
ที่ฟังไม่เข้าใจ ยิ่งฟังยิ่งทรมานฉัน
Tee fung mai kao jai ying fung ying toramahn chun
That I listen to and don’t understand, the more I listen, the more I’m tortured

(*) เธอบอกเหตุผลที่หยุดความรักระหว่างฉัน
Tur bauk het pon tee yoot kwahm ruk grawahng chun
You told me the reason you stopped loving me
เพราะเธอไม่รู้ว่า จะรักเขามากกว่าไหม
Pror tur mai roo wah ja ruk kao mahk gwah mai
Was because you didn’t know how much more you loved him
ตัวปลอมอย่างฉันก็ยังคงรัก บอกอย่างนี้ได้ไง
Dtua bplaum yahng chun gor yung kong ruk bauk yahng nee dai ngai
But that you still love someone fake like me, how could you tell me like this?
อย่าปล่อยให้หวังกันอีกเลย
Yah bploy hai wung gun eek loey
Don’t let me go on hoping anymore

(**) สองรักฉันรับไม่ไหว เธอมีหนึ่งใจให้ไปตั้ง
Saung ruk chun rup maiw ai tur mee neung jai hai bpai dtung
I can’t accept being one of your two loves, you have one heart to spend
สองรักทั้งเขาและฉัน ฝันไปหรือเธอ
Saung ruk tung kao lae chun fun bpai reu tur
Two loves, both him and me? Keep on dreaming, girl
มีใครยอมทนบ้างไหม ลืมตาตื่นมาสักทีเถอะ
Mee krai yaum ton bahng mai leum dtah dteun mah suk tee tur
Who would put up with that? Open your eyes and wake up
สองหัวจิตหัวใจอย่างนี้ เลือกสักทีเถอะเอาสักทาง
Saung hua jit hua jai yahng nee leuak suk tee tur ao suk tahng
Two minds, two hearts like this, choose, pick one path

(*,**,**)