Yinglee Sijumpol

All posts tagged Yinglee Sijumpol

Title: แฟนนินจา / Faen Ninja (Ninja Lover)
Artist: Yinglee Sijumpol (หญิงลี ศรีจุมพล)
Album: อยู่เย็นเป็นโสด / Yoo Yen Bpen Soht (Living Singly)
Year: 2015

ปากบอกว่า รักไม่คิดดูแล
Bpahk bauk wah ruk mai kit doo lae
Your mouth says you love me, but you never think of taking care of me
ปากบอกว่า แคร์ไม่เคยโทรหา
Bpahk bauk wah care mai koey toh hah
Your mouth says you care, but you never call
ปากบอกว่า หึงทำซึ้งสายตา
Bpahk bauk wah heung tum seung sai dtah
Your mouth says you’re jealous, but you act distant
ข้อความไปหาแชทมาเป็นครั้งคราว
Kor kwahm bpai hah chat mah bpen krung krao
Send messages to chat every once in a while

นานจะได้เจอเธอตกใจ
Nahn ja dai jur tur dtok jai
We met for a long time, then you surprised me
คุยไม่ทันไรหายไปใจเหงา
Kooey mai tun rai hai bpai jai ngao
Without a word, you disappeared, I was lonely
แอบฝึกวิชานินจาตัวเบา
Aep feuk wichah ninjah dtua bao
You’ve secretly been practicing ninjitsu
ถึงโผล่กับสาวสวยได้ในไอจี
Teung ploh gup sao suay dai nai IG
Until you reappeared with a pretty girl on IG

(*) ผลุบผลุบ โผล่โผล่ อย่างกับนินจา
Ploop ploop ploh ploh yahng gup ninja
You pop in and out like a ninja
ผลุบผลุบ โผล่โผล่
Disappearing and reappearing
ถ้าเราไม่โทรหา เธอก็หายตัวเหมือนผี
Tah rao mai toh hah tur gor hai dtua meuan pee
If I didn’t call, you’d vanish like a ghost
คอยพลางตัวอยู่กับใครนานนานมาที
Koy plahng dtua yoo gup krai nahn nahn mah tee
Waiting while you’re with someone else for a long time
ระวังให้ดี จะเจอกับอาวุธลับ
Rawung hai dee ja jur gup ahwootlup
Be careful, or you’ll meet my secret weapon;
นินจาตัวแม่
Ninja dtua mae
The ninja queen

(**) เมื่อก่อนนี้ไล่ ให้นี้ยังมา
Meua gaun nee lai hai nee yung mah
You’re being chased and I’m still coming
เดี๋ยวนี้โทรหานินจาตัดสาย
Diao nee toh hah ninjah dtut sai
Now if you call, a ninja will cut the line
ฝึกตีลังกาไว้นะคุณชาย
Feuk dee lung gah wai na koon chai
Practice hard doing somersaults, mister
จับได้เมื่อไรนายตายแน่นินจา
Jup dai meua rai nai dtai nae ninja
When I catch you, you’ll die for sure, ninja

(*,**,*,**)

Title: น้อยใจเพราะไอเลิฟยู / Noi Jai Pror I Love You (I’m Upset Because I Love You)
Artist: Yinglee Sijumpol (หญิงลี ศรีจุมพล)
Album: อยู่เย็นเป็นโสด / Yoo Yen Bpen Soht (Living Singly)
Year: 2015

ใครใครก็ชอบเธอ ใครใครก็รักเธอ
Krai krai gor chaup tur krai krai gor ruk tur
Everyone likes you, everyone loves you
แต่เธอนะเหรอไม่รู้ว่าเธอ
Dtae tur na ror mai roo wah tur
But you, I don’t know
อ่ะเธอน่ะรักใคร ดูเราก็รักกัน
A tur na ruk krai doo rao gor ruk gun
Who you love, it seems like we love each other
โทรคุยแทบทุกวัน แต่ปากเธอนั้น
Toh kooey tap took wun dtae bpahk tur nun
We talk on the phone nearly every day, but when your mouth
บอกรักใครกัน ฉันนะสงสัยจัง
Bauk ruk krai gun chun na song sai jung
Tells who you love, I’m really suspicious
คารมเธอดี้ดี เอาใจก็ดี้ดี
Kahrom tur dee dee ao jai gor dee dee
Your eloquence is nice, your behavior is good
ใครเจอแบบนี้ต้องรักแล้วสิ
Krai jur baep nee dtaung ruk laeo si
Anyone who meets you like this would have to fall in love with you
ใครเจอต้องระวัง ฉันเองก็รักเธอ
Krai jur dtaung rawung chun eng gor ruk tur
Everyone who meets you better be careful, I love you
จะเล่าให้เธอฟัง น้อยใจทุกครั้ง
Ja lao hai tur fung noy jai took krung
I’ll tell you, I’m upset every time
เพราะรักเธอจัง กลัวเธอไปนอกใจ
Pror ruk tur jung glua tur bpai nauk jai
Because I love you so much, I’m afraid you’ll be unfaithful

(*) โอ้ย อยากรู้ อยากรู้ ว่าเธอรักใคร
Oy yahk roo yahk roo wah tur ruk krai
Oh, I want to know, I want to know who you love
ข่าวลือว่าเธอเป็นคนหลายใจ
Kao leu wah tur bpen kon lai jai
Rumor has it you’re a man of many hearts
แค่รู้ก็ปิ๊ด ปิ๊ด เกือบตาย
Kae roo gor bpit bpit geuap dtai
Just knowing that absolutely kills me
ก็คนมันขี้น้อยใจ ก็เพราะว่าไอ เลิฟ ยู
Gor kon mun kee noy jai gor pror wah i love you
But people are sensitive because of “I love you”

(**) ไอ เลิฟ ยู อยากให้ยู เลิฟ ไอ
I love you yahk hai you love I
I love you, I want you to love me
แต่ว่ายู เลิฟ ใคร ฉันก็นอยน้อยใจ
Dtae wah you love krai chun gor noy noy jai
But if you love someone else, I’m upset
เพราะว่าไอ เลิฟ ยู แคร์ยู มิสยู
Pror wah I love you care you miss you
Because I love you, I care about you, I miss you
เลิฟ ยู เลยน้อยใจ
Love you loey noy jai
I love you, so I’m upset
ให้รู้ เลิฟ ยู เลยน้อยใจ
Hai roo love you loey noy jai
I want you to know that I love you, so I’m upset

ใครใครก็ชอบเธอ ใครใครก็รักเธอ
Krai krai gor chaup tur krai krai gor ruk tur
Everyone likes you, everyone loves you
แต่เธอนะเหรอไม่รู้ว่าเธอ
Dtae tur na rur mai roo wah tur
But you, I don’t know
อ่ะเธอนะรักใคร ฉันเองก็รักเธอ
Ah tur na ruk krai chun eng gor ruk tur
Who you love, I love you
จนแทบจะบ้าตาย จะทนไม่ไหว
Jon taep ja bah dtai ja ton mai wai
So much that I’m going crazy, I can’t take it
เพราะว่าน้อยใจ เพราะไอนะเลิฟ ยู
Pror wah noy jai pror I na love you
Because I’m upset because I love you

(*,**,**)

Title: หยอกแล้วบ๊ายบาย / Yauk Laeo Bye Bye (If You Tease Me, Then Bye-Bye)
Artist: Yinglee Sijumpol (หญิงลี ศรีจุมพล)
Album: อยู่เย็นเป็นโสด / Yoo Yen Bpen Soht (Living Singly)
Year: 2015

(*) ถ้าไม่ชอบ ถ้าไม่จีบก็อย่ามาทัก
Tah mai chaup tah mai jeep gor yah mah tuk
If you don’t like me, if you’re not going to flirt, don’t come and say hello
ถ้าไม่รัก ถ้าไม่หวงอย่ามาลวงหลอก
Tah mai ruk tah mai huang yah mah luang lauk
If you don’t love me, if you’re not jealous, don’t come deceiving me
อย่ามาจีบเล่นเล่นให้ช้ำชอก
Yah mah jeep len len hai chum chauk
Don’t flirt and play around and hurt me
มาแกล้งหยิกแกล้งหยอกแล้วก็บ๊ายบาย
Mah glaeng yik glaeng yauk laeo gor bye bye
If you come and pick on me and tease me, then bye bye
ถ้ารักฉัน ชอบฉันขอให้หมั่นเอา
Tah ruk chun chaup chun kor hai mun ao
If you love me, like me, I want you to be consistent
เอาอก เอาใจ เอาใจใส่
Ao auk ao jai ao jai sai
Bring your heart, try to please me, pay attention to me
ให้หมั่นแชท แชท แชทคุยกันไว้
Hai mun chat chat chat kooey gun wai
Consistently chat, chat, chat with me
จะแชทเฟส แชทไลน์ แชทได้ทั้งวัน
Ja chat face chat line chat dai tung wun
Chat on Facebook, chat on line, I can chat all day

(**) อยากกินตับ กินลาบ หรือกินก้อย
Yahk gun dtup gin lahp reu gun goy
Do you want to eat liver, eat larb, eat salad
จะกินกล้วย กินอ้อย หรือจะกินฉัน
Ja gin gluay gin oy reu ja gin chun
Eat bananas, eat sugar, or eat me?
ให้กินตับ ตับ ตับ ได้แค่นั้น
Hai gin dtup dtup dtup dai kae nun
You can only eat liver, liver, liver
อย่างอื่นของฉันห้ามกินนะ
Yahng eun kaung chun hahm gin na
You can’t eat anything else of mine
จะกินน้ำ กินนม ให้กินได้
Ja gin num gin nom hai gin dai
If you’ll drink water, drink milk, go ahead
หรือกินหอยตัวใหญ่ กุ้ง ปู ปลา
Reu gin hoy dtua yai goong bpoo bplah
Or eat giant clams, shrimp, crabs, fish
กินส้มตำไทย ตำปลาร้า
Gin som dtum thai dtum bplah rah
Eat Thai somtum, tum plara
แถมกินพิซซ่า แต่อย่ากินฉันเด้อ
Taem gin pizza dtae yah gin chun dur
Eat some pizza, but don’t eat me (+)
อย่ามาหลอกให้อยากแล้วจากไป
Yah mah lauk hai yahk laeo jahk bpai
Don’t trick me into wanting you, then leave
หลอกให้อยากชิดใกล้ อยากเป็นแฟนเธอ
Lauk hai yahk chit glai yahk bpen faen tur
Tricking me into wanting to get near you, wanting to be your girlfriend
อย่ามาหลอกให้รัก จนนอนเพ้อ
Yah mah lauk hai ruk jon naun pur
Don’t trick me into loving you so much, I can’t sleep
ให้คิดถึงคอยเก้อ แล้วก็บ๊ายบาย
Hai kit teung koy gur laeo gor bye bye
If you make me think of you in vain, then bye bye

(*,**)

บ๊ายบาย บ๊ายบาย บ๊ายบาย
Bye bye bye bye bye bye
Bye bye bye bye bye bye
หยอกแล้วบ๊ายบาย
Yauk laeo bye bye
If you tease me, then bye bye
มาจีบแล้วก็ไปล่ะบ๊ายบาย ให้เศร้า
Mah jeep laeo gor bpai la bye bye hai sao
If you came to flirt then leave, bye bye, making me sad
ขี้ตั๋วขี้ตั๋ว ขี้ตั๋ว โกหกน้ำเน่า
Kee dtua kee dtua kee dtua goh hok num nao
Jerk, jerk, jerk, liar liar pants on fire
บอกรักวอนเว้า แล้วบ๊ายบาย
Bauk ruk waun wao laeo bye bye
Telling me you love me, then bye bye
หายเลย หายเลย บ๊ายบายหายเลย
Hai loey hai loey bye bye hai loey
Disappear, disappear, bye bye, disappear

ขอร้อง ขอร้อง รักน้องอย่ามาลวงหลอก
Kor raung kor raung ruk naung yah mah luang lauk
I’m begging you, I’m begging you, if you love me, don’t deceive me
กลัวไปตกบ่อคารมพี่เอ๋ย
Glua bpai dtok bor kahrom pee oey
I’m afraid I’ll fall into your pit of eloquence
มีแฟนไม่กล้าเปิดเผย มีคู่ไม่กล้าเฉลย
Mee faen mai glah bpert poey mee koo mai glah chaloey
You don’t dare reveal if you have a girlfriend, you don’t dare answer if you have a lover
กลัวรักลงเอย ไปเลยบ๊ายบาย
Glua ruk long oey bpai loey bye bye
I’m afraid of love dying, so go, bye bye
กลัวรักลงเอย ไปเลยบ๊ายบาย
Glua ruk long oey bpai loey bye bye
I’m afraid of love dying, so go, bye bye

   
[+ – Note that the term “to eat someone/someone’s heart” in Thai in such a sense as this means, like “to chew someone up and spit them out” in English, like “use and abuse” and not the sexual connotation :’D]

Title: อยู่เย็นเป็นโสด / Yoo Yen Bpen Soht (Living Singly)
Artist: Yinglee Sijumpol (หญิงลี ศรีจุมพล)
Album: อยู่เย็นเป็นโสด / Yoo Yen Bpen Soht (Living Singly)
Year: 2015

(*) อยู่เย็นเป็นโสด อย่างนี้
Yoo yen bpen soht yahng nee
Living singly like this
ไม่มีแฟน ก็ไม่ตาย
Mai mee faen gor mai dtai
I won’t die without a boyfriend
อยู่กินคนเดียว อย่างนี้ ก็ดี
Yoo gin kon diao yahng nee gor dee
Eating alone like this is fine
แฮปปี้จะตาย
Happy ja dtai
I’m perfectly happy

ไม่ใช่ไม่มีใครเอา
Mai chai mai mee krai ao
It’s not that no one wants me
แต่เจอขี้เมา เจ้าชู้วุ่นวาย
Dtae jur kee mao jao choo woon wai
But I meet drunkards and troublesome playboys
บ้างดูดีมีสไตล์ แต่พบคบกันไป
Bahng doo dee mee style dtae pob kop gun bpai
Some look good and have style, but when I date them
หล่อนกลายเป็นชะนี
Laun glai bpen chanee
They turn into monkeys

โสด มานานนมเน
Soht mah nahn nom nay
I’ve been single for so long
โสดช้ำจำเจก็โอเคดี
Soht chum jum jay gor okay dee
Being single has repetitively hurt me, but it’s okay
กลับดึกได้เต็มที่
Glup deuk dai dtem tee
I can come back late as I please
ค้างไหนไม่มี คำถามกวนหัวใจ
Kahng nah mai mee kumt ahm guan hua jai
If I stay overnight anywhere, there’s no questions bothering my heart

(**) ไม่มีแฟน เป็นลาภอันประเสริฐ
Mai mee faen bpen lahp un bprasert
Not having a boyfriend is a blessing
สวยเริ่ด เชิดโสดเข้าไว้
Suay rert chert soht kao wai
I’m pretty, outstanding, and in control of my singleness

(*)

แฟน จะหาคงไม่ยาก
Faen ja hah kong mai yahk
It’s not difficult finding a boyfriend
ก็แค่ผิวปาก ไม่ยากเลยเชียว
Gor kae piew bpahk mai yahk loey chiao
I just need to whistle, really, it’s not hard at all
เดินห้างดูหนังคนเดียว
Dern hahng doo nung kon diao
Walking in the stores, watching a movie alone
เข้านอนคนเดียว แค่เปลี่ยวหัวใจ
Kao naun kon diao kae bpliao hua jai
Sleeping alone is just solitary in my heart

(**,*,**,*,*,**,*)

Title: ผู้ชายหลายบ้าน / Poo Chai Lai Bahn (Man of Many Homes)
Artist: Yinglee Sijumpol (หญิงลี ศรีจุมพล)
Album: ขาขาวสาวลำซิ่ง / Kah Kao Sao Lumsing
Year: 2012

รักกันใหม่ใหม่ อะไรอะไรก็ดี
Ruk gun mai mai arai arai gor dee
We loved each other again and again, everything is fine
นุ่มนวลพูดจาท่าที ช่างแสนดีไม่มีขัดใจ
Noom nuan poot jah tah tee chahng saen dee mai mee kut jai
With a gentle demeanor, it was wonderful, there’s no offense
ใส่ใจเสมอ เหมือนเธอไม่เคยห่างไกล
Sai jai samur meuan tur mai koey hahng glai
You always paid attention to me like you’re never far
รักเราช่างดูสดใส โลกทั้งใบช่างดูชื่นหวาน
Ruk rao chahng doo sot sai lohk tung bai chahng doo cheun wahn
Our love seemed so bright, the whole world seemed so sweet

ต่อมาเริ่มห่าง ท่าทางดูเหมือนเย็นชา
Dor mah rerm hahng tah tahng doo meuan yen chah
Then we start to get distant, your demeanor seems indifferent
ไม่แคร์กันแม้สายตา เปลี่ยนวาจาสีหน้ารำคาญ
Mai care gun mae sai dtah bplian wah jah see nah rumkahn
You didn’t care if I was even in your sight, your words changed and your expression is annoyed
น้ำตาลเริ่มขม ชื่นชมแค่เพียงไม่นาน
Numdtahn rerm kom cheun chom kae piang mai nahn
The sugar is beginning to get bitter, your praises don’t last very long
แล้วเธอก็ออกอาการ เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนแฟนหลายทาง
Laeo tur gor auk ahgahn bplian ahhahn bplian faen lai tahng
You’re showing the symptoms; changing your food, changing your girlfriend in many ways

(*) ฉันผิดตรงไหน ถึงไปมีใครหลายคน
Chun pit dtrong nai teung bpai mee krai lai kon
Where did I go wrong that you went and had many other girls?
เห็นเธอทำตัวชอบกล เปลี่ยนเป็นคนมีบ้านหลายหลัง
Hen tur tum dtua chaup gon bplian bpen kon me bahn lai lung
I see you acting strange, becoming a person with many homes
ผู้หญิงคนนั้น เขาคงสวยน่ารักน่าชัง
Poo ying kon nun kao kong suay naruk nachung
Those girls are probably pretty, cute, and lovely
คนคอยน้อยใจเสียจัง บ้านพังพังรักเธอด้วยใจ
Kon koy noy jai sia jung bahn pun pun ruk tur duay jai
The person waiting is very hurt, her home collapsing, she loves you with her heart

(**) หนึ่งเดียวเท่านั้น เลือกฉันก็ยังมีเรา
Neung diao tao nun leuak chun gor yung mee rao
There can only be one; choose me and there can still be us
รักใครสักคนเลือกเอา ฉันหรือเขาจะเคียงข้างใคร
Ruk krai suk kon leuak ao chun reu kao ja kiang kahng krai
If you love someone else, choose them, me or her, who will be beside you?
อย่ามีหนึ่งสอง สำรองรักพอได้ไหม
Yah mee neung saung sum raung ruk por dai mai
Don’t keep one or two as backup, can our love be enough?
เมื่อไรจะเลิกออกลาย พ่อคนหลายใจผู้ชายหลายบ้าน
Meua rai ja lerk auk lai por kon lai jai poo chai lai bahn
When will you stop your bad behavior? Your father was an unfaithful man of many homes

(*,**)

อย่ามีหนึ่งสอง สำรองรักพอได้ไหม
Yah mee neung saung sum raung ruk por dai mai
Don’t keep one or two as backup, can our love be enough?
เมื่อไรจะเลิกออกลาย พ่อคนหลายใจผู้ชายหลายแฟน
Meua rai ja lerk auk lai por kon lai jai poo chai lai faen
When will you stop your bad behavior? Your father was an unfaithful man of many girlfriends

Title: รอสายคนโสด / Ror Sai Kon Soht (Waiting On the Line for a Single Person)
Artist: Yinglee Sijumpol (หญิงลี ศรีจุมพล)
Album: อยู่เย็นเป็นโสด / Yoo Yen Bpen Soht (Living Singly)
Year: 2014

บางลีลาต้องขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด
Bahng lee lah dtaung kor toht bahng ahrom kaung kon soht
Some styles must be apologized for, some moods of a single person
โปรดทำความเข้าใจ
Bproht tum kwahm kao jai
Please make an understanding
ไม่ต้องการทำให้โกรธ แค่ให้รู้ว่ายังโสด
Mai dtaung gahn tum hai groht kae hai roo wah yung soht
I don’t want to make you angry, I just want you to know I’m still single
จึงโหลดเพลงมารอสาย
Jeung loht pleng mah ror sai
So I’ve loaded a song for when I’m waiting on the line

(*) เพราะว่าเคยอกหักจากการรักคนมีแฟน
Pror wah koey auk huk jahk gahn ruk kon mee faen
Because I’ve been broken-hearted before over loving someone who already had a girlfriend
อ้อมแขนมีคนรอขอบ๊ายบาย
Aum kaen mee kon ror kor bye bye
His embrace had someone waiting, so he said bye bye
ขออภัย เข้าใจไหมคะแฟนชาวบ้าน
Kor apai kao jai mai ka faen chao bahn
Please forgive me, do you understand, my common lover?

(**) ไม่มีสัญญาณตอบรับ จากเลขหมายที่คุณเรียกในขณะนี้
Mai mee sunyahn dtaup rup jahk lek mai tee koon riak nai kana nee
There’s no sign of an answer from the number you’re calling for now
คนมีแฟนต้องขอโทษที ถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญาณ
Kon mee faen dtaung kor toht tee tah hahk bur nee mai mee sunyahn
I must apologize to people with girlfriends, if they call this number, there won’t be a signal
ตั้งค่าใจไว้เป็นแบบรอ สายเฉพาะคนโสดเท่านั้น
Dtung kah jai wai bpen baep ror sai chapror kon soht tao nun
I’ve set my heart on waiting on the line specifically for a single person only
คนไม่โสดขอโทษแล้วกัน ถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสาย
Kon mai soht kor toht laeo gun tah hahk wah chun ja reep wahng sai
I’m sorry to people who aren’t single if I hurry up and hang up
คนโสดจะได้โทรมา
Kon soht ja dai toh mah
A single person will call…

ไม่ใช่คนที่ใจดำ แค่ต้องดูพฤติกรรม
Mai chai kon tee jai dum kae dtaung doo preuttigum
I’m not a black-hearted person, I just need to watch my behavior
กลัวทำให้นอนช้ำใจ
Glua tum hai naun chum jai
I’m afraid it might make me go to sleep with a broken heart
โดนปู้ยี่และปู้ยำ ใจต้องหาคนมาดาม
Dohn bpoo yee lae bpoo yum jai dtaung hah kon mah dahm
And be destroyed, my heart needs to find reinforcement
รอยช้ำที่ถูกทำไว้
Roy chum tee took tum wai
Against the bruises it’s gotten

(*,**,*,**,**)

Title: Number One
Artist: BANKK CASH ft. Yinglee Sijumpol
Album: [Single]
Year: 2014

เห็นเธอแล้วบอกรักเธอเลยได้ไหม
Hen tur laeo bauk ruk tur loey dai mai
I’ve seen you, can I tell you I love you?
ก็ใจของฉันมันฟ้องบอกฉันว่าเธอนะใช่
Gor jai kaung chun mun faung bauk chun wah tur na chai
My heart is indicating and telling me you’re the one
ไม่ได้มาโกหกลวงหลอกพูดผิดสักนิดเลยเธอ
Mai dai mah gohhok luang lauk poot pit suk nit loey tur
I’m not lying, deceiving, or speaking falsely at all
ก็ใจมันเผลอเจอรักรุมเร้าว่าเธอน่ะใช่
Gor jai mun plur jur ruk room rao wah tur na chai
My heart has carelessly found love and is harassing me that you’re the one

(*) พอดีว่ายังไม่มีใคร
Por dee wah yung mai mee krai
Perfect, I still don’t have anyone
ก็ใจมันลอยลอยตามเธอไป
Gor jai mun loy loy dtahmt ur bpai
My heart is floating out after you
คิดสิคิดสิคิดสิคิด ก็ตัวเราเองจะทำยังไง
Kit si kit si kit si kit gor dtua rao eng ja tum yung ngai
Think, think, think, think, what will we do?
เธอมาทำให้ใจละเมอ
Tur mah tum hai jai lamur
You make my heart daydream
เตือนตัวเองเวลาเจอเธอ
Dteuan dtua eng welah jur tur
Warning myself when I meet you
พยายามไม่มองไปเจอ
Payayahm mai maung bpai jur
Trying not to look and see you
แต่รู้ทั้งรู้ว่าคงไม่ห้ามใจ
Dtae roo tung roo wah kong mai hahm jai
But I know full well I can’t forbid my heart

(**) โอ้..เจอกี่ครั้งก็ใช่เลยคนนี้
Oh jur gee krung gor chai loey kon nee
Oh, however many times we meet, you’re the one
หันไปมองเธอแต่ละที แค่นี้ก็ Love You Baby
Hun bpai maung tur dtae la tee kae nee gor love you baby
Turning and looking at you each time, just this, I love you baby

(***) เอาใจไปเลยคนดี you’re number one
Ao jai bpai loey kon dee you’re number one
You’ve taken my heart, sweetie, you’re number one
number one number one
Number one, number one
ก็เธอคือ number one
Gor tur keu number one
You’re number one
number one number one
Number one, number one
ก็เธอคือ number one
Gor tur keu number one
You’re number one
number one number one
Number one, number one
ก็เธอคือ number one
Gor tur keu number one
You’re number one
number one number one number one
Number one, number one, number one

ขอใจเธอมาแลกเบอร์โทรได้มั้ย
Kor jai tur mah laek bur toh dai mai
Can I have your heart in exchange for my number?
แค่อยากจะโทรบอกเธอและย้ำว่าเธอน่ะใช่
Kae yahk ja toh bauk tur lae yum wah tur na chai
I just want to call and tell you again that you’re the one
แค่อยากจะโทรบอกเธอ
Kae yahk ja toh bauk tur
I just want to call and tell you
บอกรักฝันดี Goodnight
Bauk ruk fun dee good night
Tell you that I love you, sweet dreams, good-night
ถ้าหากไม่รบกวนนัก บอกรักทุกวันยังได้
Tah hahk mai rop guan nuk bauk ruk took wun yung dai
If it’s not too much of a bother, I can still tell you every day that I love you

(*,**,***,**)
โอ้ I Love You…
Oh, I love you

(**,***)

Title: หญิงลั้ลลา / Ying Lulla (Carefree Girl)
Artist: Yinglee Sijumpol
Album: ขาขาวสาวลำซิ่ง / Kah Kao Sao Lumsing (Racing White Female Legs)
Year: 2012

อยู่คนเดียว มันเหงาเปลี่ยวหัวใจ คิดวุ่นวายจะไปไหนดีหว่า
Yoo kon diao mun ngao bpliao hua jai kit woon wai ja bpai nai dee wah
Being alone is so lonely, I’m trying to think, where should I go?
โทรหาเพื่อน ไปเที่ยวกันดีกว่า ไปลั้ลลาตามประสาคนโสด
Toh hah peuan bpai tiao gun dee gwah bpai lulla dtahm bprasah kon soht
I call my friends, it’d be nice to go out with them, being carefree and naturally single
หนุ่มคนไหน จ้องจะขอเบอร์ เราพึ่งเจอไม่ให้เบอร์อย่าโกรธ
Noom kon nai jaung ja kor bur rao peung jur mai hai bur yah groht
Any guy will stare and ask for our numbers, but we just met, so I won’t give it to him, don’t get angry
เล่นตัวก่อน อย่างอนนะขอโทษ เดี๋ยวให้หมดทุกเบอร์เลยค่ะ
Len dtua gaun yah ngaun na kor toht diao hai mot took bur loey ka
I play hard-to-get first, don’t pout, I’m sorry, pretty soon I’ll give you all my numbers

(*) ฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ ไม่ใช่ผู้หญิงเลิศหรู แต่ฉันเป็นหญิงลั้ลลา
Chun mai chai pooing jao choo mai chai poo ying lert roo dtae chun bpen ying lulla
I’m not a playgirl, I’m not a magnificent woman, but I’m a carefree girl
ฉันไม่ชอบความขี้เหงา ฉันชอบคุยชอบเมาท์ เที่ยวให้ใจเริงร่า
Chun mai chaup kwahm kee ngao chun chaup kooey chaup mouth tiao hai jai rerng rah
I don’t like being lonely, I like talking and chatting and going out and having a good time
ดื่มกันบ้างล่ะเป็นบางเวลา อิสระแบบผู้หญิงลั้ลลา
Dteum gun bahng la bpen bahng welah isara baep poo ying lulla
Drinking together sometimes, it’s freedom like a carefree girl
ถึงไม่เลิศไม่สวยปานนางฟ้า ถึงเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดา
Teung mai lert mai suay bpahn nahng fah teung bpen kae poo ying tummadah
Though I’m not perfect, I’m not as beautiful as an angel, though I’m just an average girl
แต่น้องจะพา อ้ายไปขึ้นสวรรค์
Dtae naung ja pah ai bpai keun sawan
But I’ll lead you up to heaven

(**) เต้นเฮฮา หนอราตรีนี้ หน้าเวทีล่ะถึงไหนถึงกัน
Dten hey hah nor radtree nee nah wetee la teung nai teung gun
Dance, woo-hoo, tonight will be front stage until the very end
ใครว่าแน่ มาเต้นแข่งกับฉัน
Krai wah nae mah dten kaeng gup chun
Whoever is certain, come and dance with me
คนคออ่อน ก็ถอยไปแล้วกัน
Kon kor aun gor toy bpai laeo gun
Weak people should get back
ขอหนึ่งวัน ขอให้ฉันลั้ลลา
Kor neung wun kor hai chun lulla
I just want one day, let me be carefree

(*,**,*)
พาอ้ายขึ้นสวรรค์
Pah ai keun sawan
Lead you to heaven

Title: ขอใจเธอแลกเบอร์โทร / Kor Jai Tur Laek Bur Toh (I Want Your Heart In Exchange For My Number)
Artist: Yinglee Sijumpol (หญิงลี ศรีจุมพล)
Album: ขาขาวสาวลำซิ่ง / Kah Kao Sao Lumsing (Racing White Female Legs)
Year: 2012

แวบเดียวแค่ดู ก็ทำให้รู้ว่าเธอนะโดนหัวใจ
Waep diao kae doo gor tum hai roo wah tur na dohn hua jai
In one moment, just looking you made me realize that you’ve struck my heart
อยากบอกเหลือเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหน
Yahk bauk leua gern wah tur naruk kae nai
I want to tell you so badly how cute you are
จริตมากไปกลัวมันไม่ดีไม่งาม
Jarit mahk bpai glua mun mai dee mai ngahm
But such behavior is too much, I’m afraid it’d be bad and not pretty

ก็เลยเก๊กฟอร์ม ทำเป็นอ้อมค้อมทำเป็นว่าดูเฉยเมย
Gor loey gek form tum bpen aum kaum tum bpen wah doo choey moey
So I’m acting stuck-up, I’m acting in direct, I’m acting indifferent
จนเธอมาขอ เบอร์โทรเข้าทาวแล้วเอ๋ย
Jon tur mah kor bur toh kao tao laeo oey
Until you come and ask for my number
อยากบอกจังเลย ถึงบ้านให้รีบโทรหา
Yahk bauk jung loey teung bahn hai reep toh hah
I really want to tell you to hurry and call when you get home

(*) เบอร์โทรอื่น จะได้ยินเสียงรอสาย
Bur toh eun ja dai yin siang ror sai
Another telephone number will hear the voice of some waiting on the line
แบบ แบบ แบบ ว่าให้รอ
Baep baep baep wah hai ror
In a way that’s making me wait
แต่เบอร์นี้ จะได้ยินเสียงใจบอกว่า
Dtae bur nee ja dai yin siang jai bauk wah
But at this number, you’ll hear the voice of my heart telling you

(**) ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝาก หัวใจ
Tahn gumlung kao soo borigahn rup fahk hua jai
You’re reaching the service of accepting my heart
ลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไป ใจให้เก็บรักษา
Long tabian fahk wai dtua ao glup bpai jai hai gep ruk sah
I’ve registered and returned my heart for you to adopt it
ยอมจำนนเธอแล้ววันนี้แค่แรก เห็นหน้า
Yaum jum non tur laeow un nee kae raek hen nah
I surrendered to you today at just the first glimpse of your face
ฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอ แลกเบอร์โทร
Fahk wai gup chun na hua jai kaung tur laek bur toh
Deposit your heart with me in exchange for my phone number

ใจคงขาดหวิว หากเธอโดนซิวเพราะมีมือดีโฉบไป
Jai kong kaht wiw hahk tur dohn siew pror mee meu dee chohp bpai
My heart is missing, I’m dizzy, if you can, grab it, because you have good, steady hands
รักแรกของฉัน ไม่รู้มีอีกเมื่อไร
Ruk raek kaung chun mai roo mee eek meua rai
I don’t know when I’ll have another first love
เอาใจแลกใจ อย่างนี้ไว้ก่อนและดี
Ao jai laek jai yahng nee wai gaun lae dee
I want a heart in exchange for a heart, keep it first like this and be good to it

(*,**,*,**,*,**)

#
30 จีบได้ / Sahm Sip Jeep Dai (30-Year-Olds Can Flirt)

C
ชีวิตดี๊ดี / Cheewit Dee Dee (Life is Good)
ชัด ช่าว (Chut Chao)

F
แฟนใหม่ก็เอา แฟนเก่าก็รัก / Faen Mai Gor Ao Faen Gao Gor Ruk (You Want Your New Girlfriend, But You Love Your Old Girlfriend)
แฟนนินจา / Faen Ninja (Ninja Lover)

J
แจ๋ว / Jaew (Awesome)

K
เข้าใจตรงกันนะ / Kao Jai Dtrong Gun Na (Please Understand Me)
ขอใจเธอแลกเบอร์โทร / Kor Jai Tur Laek Bur Toh (I Want Your Heart In Exchange For My Number)

M
เมื่อไหร่จะทำกับฉันบ้าง / Meua Rai Ja Tum Gup Chun Bahng (When Will You Act Like That With Me?)

N
น้อยใจเพราะไอเลิฟยู / Noi Jai Pror I Love You (I’m Upset Because I Love You)

P
ผู้ชายหลายบ้าน / Poo Chai Lai Bahn (Man of Many Homes)

R
รอสายคนโสด / Ror Sai Kon Soht (Waiting On the Line for a Single Person)
รักนะ จุ๊บๆ / Ruk Na Joop Joop (I Love You, Kiss Kiss)

Y
อยากอยู่ในอ้อมกอดเธอ / Yahk Yoo Nai Aum Gaut Tur (I Want to Be in Your Embrace)
หยอกแล้วบ๊ายบาย / Yauk Laeo Bye Bye (If You Tease Me, Then Bye-Bye)
หญิงลั้ลลา / Ying Lulla (Carefree Girl)
อยู่เย็นเป็นโสด / Yoo Yen Bpen Soht (Living Singly)

  
Album Reviews
อยู่เย็นเป็นโสด / Yoo Yen Bpen Soht (Living Singly)

   
All songs tagged Yinglee Sijumpol