Yaya Ying

All posts tagged Yaya Ying

Title: อยากสวย / Yahk Suay (I Want to Be Pretty)
Artist: Ying Rhatha (หญิง รฐา – Yaya Ying)
Album: [Single]
Year: 2017

คนที่มันสวย ใคร ใครก็แบบว่าถูกใจ
Kon tee mun suay krai krai gor baep wah took jai
It’s like every beautiful person is so pleasing
แบบว่าสวยไง จะทำอะไรก็ดูดี
Baep wah suay ngai ja tum arai gor doo dee
I mean, whatever pretty people do, they look good
คนไม่ค่อยสวย ไม่ค่อยจะเกิดเลยสักที
Kon mai koy suay maikoy ja gert loey suk tee
That doesn’t really happen for people who aren’t really pretty
เหี่ยวมันทั้งปี เมื่อไหร่จะดีนะเรา
Hiao mun tung bpee meua rai ja dee na rao
Wilted all year, when will I be good?

(*) แบบว่าสวยแล้วร้าย ร้าย
Baep wah suay laeo rai rai
It’s like being pretty is evil
ทำไมคล้าย คล้ายน่าเอ็นดู
Tummai klai klai nah en doo
Why do they seem so charming?
เดียงสาไม่ชี้ไม่รู้ ไม่เป็นไรก็มันสวย
Diang sah mai chee mai roo mai bpen rai gor mun suay
They could be low intelligence, but it’s okay, they’re pretty
เรามันเป็นไง ทำดียังไงก็แค่ซวย
Rao mun bpen ngai tum dee yungngai gor kae suay
What’s up with me? However good I try to be, I’m just unlucky
ไม่เหมือนที่เขาสวย สวย ก็เลยเซ็งจะตายชัก ว้า
Mai meuann tee kao suay suay gor loey seng ja dtai chuk wah
I’m not like those beautiful people, I’m so sick of it!

(**) อยากสวย ทำไมไม่ค่อยสวย
Yahk suay tummai mai koy suay
I want to be pretty, why aren’t I very pretty?
ก็ไอ้กระจกเฮงซวย ส่องแล้วไม่สวยยังงี้
Gor ai grajok heng suay saung laeo mai suay yung ngee
My mirror is terrible, I look in it and I’m not pretty like this
ไม่สวยแล้วยังจะปากเสีย มันชักจะอ่อนจะเพลีย
Mai suay laeo yung ja bpahk sia mun chuk ja aun ja plia
I’m not pretty, so I’m still verbally abused, I’m getting sick and tired of it
อย่างนี้จะไม่ให้เศร้า ยังไงล่ะหนอ
Yahng nee ja mai hai sao yung ngai la nor
How could I not be depressed over this?

คนที่สวย สวย เขาก็ไม่ต้องแบบว่าตะกาย
Kon tee suay suay kao gor mai dtaung baep wah dtagai
Beautiful people don’t have to scramble
เหนื่อยกันมากมาย ไม่ต้องวุ่นวายให้ปวดหัว
Neuay gun mahk mai mai dtaung woon wai hai bpuat hua
Or be so tired, there’s no need to stress and get headaches
คนไม่ค่อยสวย คงต้องไปผ่าตลอดตัว
Kon mai koy suay kong dtaung bpai pah dtalaut dtua
People who aren’t very pretty have to get work done all over
เจ็บก็ไม่กลัว ให้ผ่ากี่ทีก็เอา
Jep gor mai glua hai pah gee tee gor ao
It’ll hurt, but I’m not scared, however many times I have to go under the knife, bring it on

(*,**,*,**,**)

   

คำร้อง : เสาวลักษณ์ ลีละบุตร(แอม)
ทำนอง : วรฤทธิ์ เล่ห์วิสุทธิ์
เรียบเรียง : ศรัณย์ ตันติตระกูล

   

Ying continues to try to reinvent herself from the old days. I feel like she tries to be like Palmy, dancing strangely and like no one is watching, but unlike Palmy, she just makes it look so…awkward and cringeworthy. I know this song/video was sponsored by a beauty product, but seriously could this song get any more superficial? Complaining that you’re jealous of pretty people because they can be ignorant and it’s okay for them? Ehh, not impressed with this release.

Title: อย่าแผ่ว / Yah Paeo (Don’t Be Soft)
Artist: Ying Rhatha (หญิง รฐา – Yaya Ying) ft. DJ Matoom (มะตูม)
Album: [Single]
Year: 2017

ถ้าชอบใจก็ต้องจัด ถ้าคิดรักกันก็ต้องจิก รีบให้ไวเอาใจให้ถึง
Tah chaup jai gor dtaung jut tah kit ruk gun gor dtaung jik reep hai wai ao jai hai teung
If you like me, you’ve gotta make plans, if you’re thinking of loving me, you’ve gotta be persistant, hurry up and take my heart away
ช้าไม่ทันเต็มที่หน่อย อย่าค่อยค่อยทำเร่งนิดนึง รุกนิดนึงเดี๋ยวแพ้คนอื่น
Chah mai tun dtem tee noy yah koy koy tum reng nit neung rook nit neung diao pae kon eun
If you’re slow, you’ll completely miss out, don’t wait around, act a little quicker, attack a little, or pretty soon I’ll fall for someone else

(*) Don’t you dare แรงแค่ไหนโชว์ออกมา
Don’t you dare raeng kae nai show auk mah
Don’t you dare, show how strong you are
คิดว่ามีดีก็ไม่ต้องกลัว
Kit wah mee dee gor mai dtaung glua
If you think you’ve got some good stuff, there’s no need to be scared
งัดมาเลย Size แค่ไหนเอาให้ชัวร์
Ngut mah loey size kae nai ao hai show
Be forceful, show how big your size is
มา เข้ามา มาเลย
Mah kao mah mah loey
Come, come on, c’mon!

(**) อย่าแผ่วนะ อย่าแผ่วนะ
Yah paeo na yah paeo na
Don’t be soft, don’t be soft
รุกให้แรงช่วยเร่งให้เร็ว ไม่ Fail หรอกนะ
Rook hai raeng chuay reng hai rew mai fail ruak na
Attack fiercely, please hurry up, you won’t fail
อย่าแผ่วนะ อย่าแผ่วนะ
Yah paeo na yah paeo na
Don’t be soft, don’t be soft
ช้าไม่ชัวร์และฉันก็ไม่เอา เป็นงานหน่อยนะ
Chah mai sure lae chun gor mai ao bpen ngahn noy na
Being slow is unsure and I don’t want that, that’s how the job works

รู้ว่าเธอก็ต้องเหนื่อย แต่ฮึดนิดนึงอย่าเพิ่งเอื่อย
Roo wah tur gor dtaung neuay dtae heut nit neung yah perng euay
I know that you’ve gotta be tired, but focus a little, don’t go leasurely about it
เร่งเรื่อยเรื่อยก็ฟินก็ถึง
Reng reuay reuay gor fin gor teung
Always rushing is awesome, you’ll reach it
ฉันนะเชียร์เต็มที่เลย ก็รู้ไว้เธอนำที่หนึ่ง
Chun na cheer dtem tee loey gor roo wai tur num tee neung
I’m fully cheering you on, I know you’re in the lead
เหลือนิดนึงช่วยเร่งให้สุด
Leua nit neung chuay reng hai soot
Just a little bit left, please hurry it up

(*,**)

หลบค่ะ ชะนี! เลิกแอ๊บซะที เลิกเป็น Lady ลูกกวาด
Lop ka cha nee lerk aep sa tee lerk bpen lady look gwaht
Get out of here, bitch! Stop acting so ditzy, quit being a candy girl
ชักช้าคนอื่นก็ปาดหน้า ผู้ก็หนี มาค่ะคุณแม่จะสอน แม่มีวิธี
Chuk chah kon eun gor bpaht nah poo gor nee mah ka koon mae ja saun mae mee witee
If you delay, someone else will cut you off, people run away, c’mon, honey, this queen will teach you, I have my ways
หนึ่ง ถ้า He ไม่รุกต้องรู้จักบุกเข้าไปก่อน
Neung tah he mai rook dtaung roo juk book kao bpai gaun
One: If he doesn’t make the first move, you have to know how to do it yourself
สอง อย่าทำตัวwantทำให้ง่ายแต่ยากเข้าไว้
Saung yah tum dtua want tum hai ngai dtae yahk kao wai
Two: Don’t act like you want him, keep it simple but difficult
สาม เค้าพูดไรมาต้องทำหน้าไม่เข้าใจ
Sahm kao poot rai mah dtaung tum nah mai kao jai
Three: Whatever he says, you have to act like you don’t understand
สี่ กลับบ้านไม่ได้ เดินเองไม่ไหว ช่วยหนูที
See glup bahn mai dai dern eng mai wai chuay noo tee
Four, “I can’t go home, I can’t walk by myself, help me!”

Baby if you want it, then show me that you got it
Don’t stop what you started, cause we just want to party

(*,**)

Baby if you want it, then show me that you got it
Don’t stop what you started, cause we just want to party

   

คำร้อง มานพ สุขพาสน์เจริญ/ หญิง รฐา
ทำนอง/เรียบเรียง Kokaholix

   

I feel like I should hate this song, as it has stupid lyrics, isn’t the best style for her voice, and as many decades as she’s been in the entertainment industry, she still can’t dance naturally haha. But I like the energy in this, I keep listening to it. xD And what the heck happened to Matoom? Haha. How come whenever celebs come out, they always have to blow the doors off the closet and be the stereotypical flamboyant, catty, bitchy, wrist-flipping kind of gay?

Title: พูดไม่ออก / Poot Mai Auk (Can’t Speak)
Artist: Yaya Ying (ญาญ่าญิ๋ง)
Album: ญาญ่าญิ๋ง (Yaya Ying)
Year: 1999

อยากมีถ้อยคำ เพื่อฉุดดึงเธอ
Yahk mee toy kum peua choot deung tur
I want to have words to hold you back
อยากจะทำทุกอย่าง เหนี่ยวรั้งตัวเธอ
Yahk ja tum took yahng niao rung dtua tur
I want to do everything to block your way
เพียงแค่เจอสายตา ที่แสนเย็นชาของเธอ
Piang kae jur sai dtah tee saen yen chah kaung tur
Just looking into your extremely cold eyes
ก็เจ็บในใจ พูดไม่ออก
Gor jep nai jai poot mai auk
Breaks my heart, I can’t speak

(*) อยากถามสักคำ ว่าผิดอะไร
Yahk tahm suk kumw ah pit arai
I want to ask what was wrong
สิ่งที่ทำเพื่อเธอ ผิดพลั้งยังไง
Sing tee tum peua tur pit plung yung ngai
How did I screw up the things I did for you?
แต่ฉันไม่มีเรี่ยวแรง ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน
Dtae chun mai mee riao raeng mai roo ja rerm dtrong nai
But I don’t have any strength, I don’t know where to start
เมื่อเธอยืนยันว่าเธอต้องไป
Meua tur yeun yun wah tur dtaung bpai
When you confirmed that you had to go

(**) ก็ฉันไม่รู้ จะบอกเธอได้ยังไง
Gor chun mai roo ja bauk tur dai yung ngai
I don’t know how I can tell you
จะบอกว่าฉันเสียใจ และยังต้องการให้เธออยู่
Ja bauk wah chun sia jai lae yung dtaung gahn hai tur yoo
Tell you that I’m sad and still want you to stay
แต่ฉันไม่รู้ จะหยุดยังเธอได้ยังไง
Dtae chun mai roo ja yoot yung tur dai yung ngai
But I don’t know how to stop you
เมื่อเธอไม่มีหัวใจ เหลืออยู่
Meua tur mai mee hua jai leua yoo
When you don’t have any feelings left
ก็ได้แต่ปล่อยให้เธอเดินจากฉันไป
Gor dai dtae bploy hai tur dern jahk chun bpai
I can only let you walk away from me

(*,**)

เพียงอยากให้เธอรู้ สิ่งที่ใจจะขอ
Piang yahk hai tur roo sing tee jai ja kor
I only want to let you know the things my heart is asking for
ให้เธอเข้าใจ ฉันบ้าง
Hai tur kao jai chun bahng
For you to understand me at all
ก็ใจมันยังรักเธอ แต่รู้ว่าไม่มีหวัง
Gor jai mun yung ruk tur dtae roo wah mai mee wung
My heart still loves you, but I know that it’s hopeless
จะทำอย่างไรหากไม่มีเธอ
Ja tum yahng rai hahk mai mee tur
What will I do if I don’t have you?

(**)

ก็ได้แต่ปล่อยให้เธอเดินจากฉันไป
Gor dai dtae bploy hai tur dern jahk chun bpai
I can only let you walk away from me
ก็ได้แต่มองภาพเธอเดินจากฉันไป
Gor dai dtae bploy hai tur dern jahk chun bpai
I can only let you walk away from me

   
ญาญ่า หญิง – พูดไม่ออก
คำร้อง / ทำนอง สายลม
เรียบเรียง ประภาวิลี มีใจมาก

Title: ไม่ง่ายเลย / Mai Ngai Loey (It’s Not Easy)
Artist: Yaya Ying (ญาญ่าญิ๋ง)
Album: ญาญ่าญิ๋ง (Yaya Ying)
Year: 1999

เป็นแค่เพียงผู้หญิงที่มีแต่ความจริงใจ
Bpen kae piang poo ying tee mee dtae kwahm jing jai
I’m just a girl who only has sincerity
ก็การจะบอกรักใครไม่ง่ายเลยจริงจริง
Gor gahn ja bauk ruk krai mai ngai loey jing jing
Telling someone I love them really isn’t easy
เธออยากฟังคำนั้นคำว่ารักจากฉัน
Tur yahk fung kum nun kum wah ruk jahk chun
You wanted to hear those words, that I love you
แต่เธอกลับมาทิ้งกันแล้วฉันควรทำไง
Dtae tur glup mah ting gun laeo chun kuan tum ngai
But you ended up dumping me, now what should I do?

(*) ก็ไม่รู้จะนานสักเพียงใด
Gor mai roo ja nahn suk piang dai
I don’t know how long it’s been
เสียน้ำตาซักเท่าไหร่
Sia numd tah suk tao rai
Or how many tears I’ve lost
แผลที่เธอฝากไว้ไม่อยากจะจำ
Plae tee tur fahk wai mai yahk ja jum
I don’t want to remember the wounds you left me with

(**) อยากลืมใครบางคนที่ทำให้ฉันเจ็บช้ำ
Yahk leum krai bahng kon tee tum hai chun jep chum
I want to forget the person who hurt me
อยากลืมคำบางคำที่ยังจดจำขึ้นใจ
Yahk leum kum bahng kum tee yung jot jum keun jai
I want to forget the words that I still remember in my heart
เกลียดเธอคนใจดำทำให้รักแล้วก็ไป
Gliet tur kon jai dum tum hai ruk laeo gor bpai
I hate you, you cruel person who made me love them, then left
อีกยาวนานแค่ไหนใจจะลืมทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับเธอ
Eek yao nahn kae nai jai ja leum took yahng tee giao gup tur
However much longer it’ll be, my heart will forget everything involving you

(*,**)

Title: รักแท้ไม่มีจริง / Ruk Tae Mai Mee Jing (True Love Doesn’t Exist)
Artist: Yaya Ying
Album: OST The Sixth Sense 2
Year: 2012

เปราะบางเหลือเกิน หลากสีที่เรียงร้อย
Bpor bahng leua gern lahk see tee riang roy
So fragile, composed of many colors
เปราะบางเหลือเกิน เจ้าผีเสื้อตัวน้อย
Bpor bahng leua gern jao pee seua dtua noy
So fragile, the tiny butterfly
ความงามชั่ววัน โบยบินเลื่อนลอย ไม่นานโรยรา
Kwahm ngahm chua wun boy bin leuan loy mai nahn roy rah
One day, the beauty flutters unstably and soon wilts

ปวดใจเหลือเกิน ที่เฝ้าแต่ห่วงหา
Bpuat jai leua gern tee fao dtae huang hah
It breaks my heart so much to just be worried
ปวดใจเหลือเกิน ที่รักและศรัทธา
Bpuat jai leua gern tee ruk lae suttah
It breaks my heart so much to love and believe
ความรักของเรา หรือจะโรยราเหมือนเจ้าผีเสื้อ
Kwahm ruk kaung rao reu ja roy rah meuan jao pee seua
Will our love wilt like the butterfly?

ปีกแห่งรักที่แสนเบาบาง อับปางแค่ลมบางเบา
Bpeek haeng ruk saen bao bahng un bahng kae lop bahng bao
The wings of love are so fragile, and it goes down with just a gentle breeze
คำมั่นสัญญาวันเก่าไม่มีความหมาย
Kum mun sunyah wun gao mai mee kwahm mai
The old promises are meaningless
จะรักกันชั่วนิรันดร์ แล้วไยเธอจะทำลาย
Ja ruk gun chua nirun laeo yai tur ja tum lai
That you would love me for eternity, then you end up hurting me
ทำร้ายจิตใจไม่เหลือเลย
Tum rai jit jai mai leua loey
Destroying my heart with nothing left

คนที่หัวใจกำลังสลาย จะเป็นจะตายเท่ากัน
Kon tee hua jai gumlung salai ja bpen ja dtai tao gun
For a person whose heart is shattered, living or dying doesn’t matter
คนที่สิ้นความหวังก็สิ้นเรี่ยวแรงหายใจ
Kon tee sin kwahm wung gor sin riao raeng hai jai
The person who is hopeless is also out of strength to breathe
เมื่อเธอไม่อยู่เพื่อฉัน แล้วฉันจะอยู่เพื่อใคร
Meua tur mai yoo peua chun laeo chun ja yoo peua krai
When you’re not here for me, who will I live for?
จะอยู่เพื่อรักทำไม ทำไม เมื่อในวันนี้
Ja yoo peua ruk tummai tummai meua wun wun nee
Why live for love, why, why today
รักแท้ไม่มีจริง
Ruk tae mai mee jing
True love doesn’t exist?

คนที่หัวใจกำลังสลาย จะเป็นจะตายเท่ากัน
Kon tee hua jai gumlung salai ja bpen ja dtai tao gun
For a person whose heart is shattered, living or dying doesn’t matter
คนที่สิ้นความหวังก็สิ้นเรี่ยวแรงหายใจ
Kon tee sin kwahm wung gor sin riao raeng hai jai
The person who is hopeless is also out of strength to breathe
เมื่อเธอไม่อยู่เพื่อฉัน แล้วฉันจะอยู่เพื่อใคร
Meua tur mai yoo peua chun laeo chun ja yoo peua krai
When you’re not here for me, who will I live for?
จะอยู่เพื่อรักทำไม ทำไม เมื่อในวันนี้
Ja yoo peua ruk tummai tummai meua wun wun nee
Why live for love, why, why today
หมดแล้วที่เคยผูกพัน หมดแล้วเวลาของฉัน
Mot laeo tee koey pook pun mot laeo welah kaung chun
Our once relationship is now over, my time is up
ไม่เหลืออะไรให้ฝันไม่ว่าพรุ่งนี้
Mai mee leua arai hai fun mai wah proong nee
I don’t have anything left to dream about, regardless of tomorrow
….รักแท้ไม่มีจริง
Ruk tae mai mee jing
True love doesn’t exist

Title: โยกไปย้ายมา / Yohk Pai Yai Mah (Shake It, Move Away)
Artist: Yaya Ying
Album: Jeedd!
Year: 2001

ขอทีนะ ต้องขอต้องขอเอาไว้
Kor tee na dtaung kor dtaung kor ao wai
I’m begging you, I gotta gotta ask you
ขอได้ไหม ดีไหมดีไหมอย่าเลย
Kor dai mai dee mai dee mai yah loey
Can I ask you? Is it okay? Or shouldn’t I?
เดี๋ยวก็รัก สักพักสักพักก็เฉย
Diao gor ruk suk puk suk puk gor choey
One moment you love me and the next you’re silent
เหมือนอย่างเคย ไม่รู้ไม่รู้ทำไม
Meuan yahng koey mai roo mai roo tummai
It’s usually like this, I don’t know, don’t know why

(*) ไปจากกัน ไม่ทันไม่ทันจะลา
Pai jahk gun mai tun mai tun ja lah
When you left, you didn’t, didn’t say good-bye
ยังกลับมา อันนี้ไม่ค่อยเข้าใจ
Yung glup mah un nee mai koy kao jai
But you still come back, I don’t really understand this

(**) โยกทางโน้น ประเดี๋ยวก็ส่ายทางนี้
Yohk tahng nohn pra diao gor sai tahng nee
You’re shakin’ it over there, then pretty soon you swing it back this way
อยู่ดีๆ ก็หนีไปมีใครๆ
Yoo dee dee gor nee pai mee krai krai
All the sudden you desert me for someone else
โยกทางโน้น ไม่รู้จะส่ายทางไหน
Yohk tahng nohn mai roo ja sai tahng nai
You’re shakin’ it over there, I don’t know which way you’ll swing it next
อยากจะย้าย ไปรักไปมีใครๆก็เชิญ
Yahk ja yai pai ruk pai mee krai krai gor chern
If you want to move and go love someone else, go ahead

แล้ววันนี้ มารักมารักกับฉัน
Laeo wun nee mah ruk mah ruk gup chun
So today you come love, come love me
แล้ววันนั้น ไปรักไปรักกับใคร
Laeo wun nun pai ruk pai ruk gup krai
Then that day you go love, go love someone else
ลืมไปนิด มันรับมันรับไม่ไหว
Leum pai nit mun rup mun rup mai wai
Forget it, I can’t, I can’t accept this
ลืมไปไหน ไม่รู้ไม่รู้จริง
Leum pai nai mai roo mai roo jing jing
How you can forget where you are I really, really don’t know

(**,*,*,*,*)

ไม่ง่ายเลย / Mai Ngai Loey (It’s Not Easy)
ไม่อยากเป็นแบบนี้ / Mai Yahk Bpen Baep Nee (I Don’t Want to Be Like This)
พูดไม่ออก / Poot Mai Auk (Can’t Speak)
รักแท้ไม่มีจริง / Ruk Tae Mai Mee Jing (True Love Doesn’t Exist)
อย่าแผ่ว / Yah Paeo (Don’t Be Soft)
อยากสวย / Yahk Suay (I Want to Be Pretty)
โยกไปย้ายมา / Yohk Pai Yai Mah (Shake It, Move Away)

   
All songs tagged Yaya Ying