Y Not 7

All posts tagged Y Not 7

Title: คิดอะไรมากมาย / Kit Arai Mahk Mai (Thinking Too Much)
Artist: Y Not 7
Album: [Single]
Year: 2006

(*) เรื่องมันแล้วไปแล้ว ให้มันแล้วกันไป
Reuang mun laeo bpai laeo hai mun laeo gun bpai
Let bygones be bygones
ยังไงก็เป็นแค่วันเก่า
Yung ngai gor bpane kae wun gao
No matter what, it’s just the past
ที่ดูเหมือนโชคร้ายไม่ใช่วันของเราก็เท่านั้น
Tee doo meuan chohk rai mai chai wun kaung rao gor tao nun
What seems like bad luck just isn’t our day, that’s all

(**) ไม่ต้องร้องอีกแล้วไม่เอาแล้วคนดี
Mai dtaung raung eek laeo mai ao laeo kon dee
You don’t have to cry anymore, come now, darling
ชีวิตไม่ได้มีไว้เซ็ง
Cheewit mai dai mee wai seng
You’re not alive to be bored
ใครไม่รักอย่ารักก็กรรมของมันเอง
Krai mai ruk yah ruk gor gum kaung mun eng
If someone doesn’t love you, then don’t love them, that’s their own karma
มันโง่เองช่างมัน ช่างมัน
Mun ngoh eng chahng mun chahng mun
It’s stupid, forget it, forget it

(***) คิดอะไรมากมาย หนักสมอง
Kit arai mahk mai nuk samaung
You’re thinking too much, stressing your brain
แค่อย่าไปมองว่าเป็นเรื่องใหญ่
Kae yah b pai maung wah bpen reuang yai
Just don’t think of it as a big deal
เสียน้ำตามากไป แค่หัวใจโทรมๆ
Sia num dtah mahk bpai kae hua jai sohm sohm
You’re wasting too many tears, you’re just wearing out your heart
ไม่ต้องไปมัวเสียดงเสียดาย
Mai dtaung bpai mua sia dong sia dai
There’s no need to focus on what could have been
คิดอะไรมากมาย
Kit arai mahk mai
You’re thinking too much
กับคนพันธุ์นั้นที่ไม่มีวันรู้คุณค่าใคร
Gup kon pun nun tee mai mee wun roo koon kah krai
Over some jerk who will never realize the value of anyone
ทิ้งมันไปให้ไกล
Ting mun bpai hai glai
Throw him far away
แค่หัวใจกลวงๆ อย่าให้มันถ่วงเธออยู่เลย
Kae hua jai gluang gluang yah hai mun tuang tur yoo loey
Just hollow out your heart, don’t let it weigh you down

(*,**,***)

คิดอะไรมากมาย
Kit arai mahk mai
You’re thinking too much
คิดอะไรมากมาย
Kit arai mahk mai
You’re thinking too much

Title: ยังไงก็โดน / Yung Ngai Gor Dohn (No Matter What, I’m Hit)
Artist: Y Not 7
Album: Never Die
Year: 1999

อย่ามาซ้ำ อย่ามาย้ำ
Yah mah sum yah mah yum
Don’t come and repeat it, don’t come and emphasize
เรื่องที่เราเคยทำผิดไว้
Reuang tee rao koey tum pit wai
The mistakes I’ve made
จากวันนั้น จากวันไหน
Jahk wun nun jahk wun nai
From that day, from any day
ขอให้ลืมมันไปกันสักที
Kor hai leum mun bpai gun suk tee
I want you to forget them

เกิดเป็นคน มีหัวใจ
Gert bpen kon mee hua jai
I was born a person with a heart
ยังตั้งใจจะทำสิ่งดี
Yung dtung jai ja tum sing dee
I still intend to do good things
แต่มันท้อ ลงทุกที
Dtae mun tor long took tee
But I’m discouraged every time
ก็ไม่เห็นมีใครส่งเสริม
Gor mai hen mee krai song serm
It doesn’t seem like anyone is encouraging me

(*) อยากจะเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคม
Yahk ja bpen kon dee kon neung nai sung kom
I want to be a good person in society
แต่มันจมลงดินเพียงเพราะแค่คำคน
Dtae mun jop long din piang pror kae kum kon
But I’m sinking into the ground just because of people’s words
ขยับหน่อยเป็นต้องโดน..คำคนตอกย้ำ
Kayup noy bpen dtaung dohn kum kon dtauk yum
Moving just a little is another strike, people’s words emphasize it

(**) ไม่ทำอะไรก็โดน ถึงจะทำก็โดน
Mai tum arai gor dohn teung ja tum gor dohn
If I don’t do anything, I’m hit, if I do, I’m still hit
สู้เกินไปก็โดน ถอยเกินไปก็โดน
Soo gern bpai gor dohn toy gern bpai gor dohn
If I fight too much, I’m hit, if I retreat too far, I’m hit
แล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำอย่างไร
Laeo yung ngai dtor bpai laeo ja tum yahng rai
So now what? What do I do now?
แล้วมันจะไม่ตายได้ไง…
Laeo mun ja mai dtai dai ngai
How has it not died?
คิดเอาเองแล้วกัน
Kit ao eng laeo gun
Think to yourself, okay?

อย่ามาคุ้ย อย่ามาแคะ
Yah mah kooey yah mah kae
Don’t come talk to me, don’t come digging things up
แงะเรื่องราวเอามาประจาน
Ngae reuang rao ao mah bprajahn
Prying and exposing matters
จะทำดี กว่าเมื่อวาน
Ja tum dee gwah meua wahn
I’ll do better than yesterday
ให้สาบานก็ยอมแต่ขอที
Hai sahbahn gor yaum dtae kor tee
I swear, I give in, but I beg of you

อย่าทำร้าย กันนักเลย
Yah tum rai gun nuk loey
Don’t hurt me so badly
ยังไม่เคยตั้งใจเท่านี้
Yung mai koey dtung jai tao nee
I never intended this
จะกลับใจ ไปด้านดี
Ja glup jai bpai dahn dee
I’ll return my heart to the good side
แต่อย่างนี้จะทำได้ไง
Dtae yahng nee ja tum dai ngai
But how can I do that like this?

(*,**,**,**)

คิดเอาเองแล้วกัน
Kit ao eng laeo gun
Think to yourself, okay?

   
คำร้อง : จักราวุธ แสวงผล
ทำนอง : ชาตรี คงสุวรรณ
เรียบเรียง : ณัฐ สุวรรณโพธิ์ และ ปีศาจ

Title: ทิ้งรักลงแม่น้ำ / Ting Ruk Long Mae Num (Throw Love Into the River)
Artist: Y Not 7
Album: Y Not 7
Year: 1995

เพราะรักแล้วช้ำ รักมันทำลาย
Pror ruk laeo chum ruk mun tum lai
Because I’ve loved and gotten hurt, love destroyed
ทำลายจิตใจ ให้เราเป็นบ้า
Tum lai jit jai hai rao bpen bah
Destroyed my mind and drove me crazy
เพราะรักแล้วเสีย เสียทั้งน้ำตา
Pror ruk laeo sia sia tung num dtah
Because I’ve loved and lost, I’ve lost tears
ที่เราไม่เคยเสียให้ใคร
Tee rao mai koey sia hai krai
That I’ve never lost over anyone else before

(*) เก็บความรักทีพ่ายแพ้ เพราะคนๆหนึ่ง
Gep kwahm ruk tee pai pae pror kon kon neung
Gather the failed love because of one person
ทิ้งความเจ็บช้ำ ที่เกาะกินในใจ
Ting kwahm jep chum tee gor gin nai jai
Throw away the pain that’s gnawing away in my heart
ทิ้งลงแม่น้ำแล้วลืมทุกอย่าง
Ting long mae num laeo leum took yahng
Throw it in the river and forget everything
นั่งมองดูความรักลอยไป
Nung maung doo kwahm ruk loy bpai
Sit and watch love float away

(**) ปล่อยให้ไหลไป ให้ลอยลงสู่ทะเลให้หายไป
Bploy hai lai bpai hai loy long soo talay hai hai bpai
Let it flow away, let it float towards the sea and disappear
ให้มันอย่าคืนย้อนมา
Hai mun yah keun yaun mah
Don’t let it come back
ทิ้งไป เพราะรักนั้นทำกับเราให้เสียใจ
Ting bpai pror ruk nun tum gup rao hai sia jai
Throw it away because that love makes me sad
ให้ลอยไปไกล ให้ไปไกลๆ
Hai loy bpai glai hai bpai glai glai
Let it float far away, let it go far
ไม่มีอะไรต้องเหลือ ทิ้งแล้วทุกอย่าง
Mai mee arai dtaung leua ting laeo took yahng
Nothing must be left, throw away everything

รู้แล้วครั้งนี้ รักคือตัวการ
Roo laeo krung nee ruk keu dtua gahn
I know this time love is the culprit
ทำคนเบิกบานให้กลายเป็นเศร้า
Tum kon berk bahn hai glai bpen sao
Making happy people become sad
ขืนรักแล้วหลง ให้มันมอมเมา
Keun ruk laeo long hai mun maum mao
Forcing love and infatuation and leading one astray
ก็โดนมันแผดเผา เจียนตาย
Gor dohn mun paet pao jian dtai
Burn it all down

(*,**,**)

Title: Yeah! Yeah!
Artist: Y Not 7
Album: Yeah!
Year: 1999

Yeah yeah, ( Yeah, yeah, yeah )
Yeah yeah, ( Yeah, yeah, yeah )
Yeah yeah

เอาไงเอากัน เป็นไรไป เราลูกผู้ชายทั้งนั้น
Ao ngai ao gun bpen rai bpai rao look poo chai tung nun
Take whatever you want, what’s wrong? We’re all boys
จะเป็นยังไง ก็เป็นกัน จะไปไหม (Yeah yeah)
Ja bpen yung ngai gor bpen gun ja bpai mai (yeah yeah)
However it’ll be, it’ll be, will you go? (yeah yeah)
ตีรันฟันแทง คือคนจริง เราวัวกระทิงทั้งแก๊งค์
Dtee run fun taeng keu kon jing rao wua grating tung gaeng
A brawl is real people, our whole gang are bulls
ใครมาแรงแรง เราไปแรง จะไปไหม (Yeah yeah)
Kra mah raeng raeng rao bpai raeng ja bpai mai (yeah yeah)
Whoever is hostile towards us, we’re hostile back, will you go? (yeah yeah)

( Yeah, yeah, yeah ) Yeah yeah,
( Yeah, yeah, yeah ) Yeah yeah,

หนังสือหนังหา ตำราเรียน มันคืออะไรไม่รู้
Nung seu nung hah dtum rah rian mun keu arai mai roo
A book? A textbook? I don’t know what that is
ไม่มีเวลา ชำเลืองดู จะไปละ (Yeah yeah)
Mai mee welah chum leuang doo ja bpai la (yeah yeah)
I don’t have time, look, are you going? (yeah yeah)
พ่อแม่พี่น้อง จะเป็นไง ไม่ต้องใส่ใจทั้งนั้น
Por mae pee naung ja bpen ngai mai dtaung sai jai tung nun
You don’t have to pay attention to how your parents or siblings are
พรุ่งนี้เดี๋ยวเขา ไปประกัน จะไปละ (Yeah yeah)
Proong nee diao kao bpai bpragun ja bpai la (yeah yeah)
Tomorrow they’ll go for sure, are you going? (yeah yeah)

(*) ตกลงไหม อัดเลยไหม
Dtoklong mai ut loey mai
Okay? Are you in?
ตกลงไหม (สู้ มันสู้ มันสู้ มันสู้สู้)
Dtoklong mai soo mun soo mun soo mun soo soo
Okay? (Fight, fight, fight, fight, fight)

(**) สู้ตาย แบบควายควาย เป็นลูกผู้ชาย หมาหมา
Soo dtai baep kwai kwai bpen look poo chai mah mah
Fight to the death like buffalo, we’re dog boys
เสียแรง เกิดกันมา (สู้ มันสู้ มันสู้ มันสู้สู้)
Sia raeng gert gun mah (soo mun soo mun soo mun soo soo)
It’s a waste of effort, it happened (fight, fight, fight, fight, fight)
ลากกัน ให้ไปตาย ไม่รู้อะไรนักหนา
Lahk gun hai bpai dtai mai roo arai nuk nah
Dragging each other to our deaths, we don’t know much of anything
หัวมี แต่แตงขวา ก็เอาแต่ เย๊เยเย่
Hua mee dtae dtaeng kwah gor ao dtae yay yay yay
Our heads are just melons, focused only on yay yay yay

( Yeah, yeah, yeah ) Yeah yeah,
( Yeah, yeah, yeah ) Yeah yeah,

Yeah yeah,

Yeah yeah

(*,**,**)

( Yeah, yeah, yeah ) Yeah yeah,
( Yeah, yeah, yeah ) Yeah yeah,

พ่นชื่อเอาไว้บนกำแพง แสดงให้คนเขารู้
Pon cheu ao wai bon gum paeng sadaeng hai kon kao roo
Blowing their names on the wall, showing and letting them know
พ่อแม่พวกนั้นมันคือตู จะดีไหม
Por mae puak nun mun keu dtoo ja dee ma
I’m their parents, okay?
พ่นชื่อไว้แล้วคือคนจริง คนจริงต้องมีศักดิ์ศรี
Pon cheu wai laeo keu kon jing kon jing dtaung mee suk see
Blowing their names on the wall is a real person, real person must have honor
ใครไปใครมาเราชวนตี จะดีไหม
Krai bpai krai mah rao chuan dtee ja dee mai
Whoever comes and goes, let’s hid time, okay?