Wirada Wongthewan

All posts tagged Wirada Wongthewan

Title: พูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตา / Poot Mai Auk Bauk Duay Num Dtah (I Don’t Say It Out Loud, I Tell You Through My Tears)
Artist: Virada Wongtewan (วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์ สยาม)
Album: [Single]
Year: 2016

พูดจาไม่ออกบอกทางสายตา ก็คงเข้าใจดีกว่า พูดออกมาให้เธอรู้ซึ้ง ไม่เคยคิดโกรธ
Poot jah mai auk bauk tahng sai dtah gor kong kao jai dee gwah poot auk mah hai tur roo seung mai koey kit groht
I don’t speak out loud, I tell you through my eyes, you’ll probably understand better than speaking out to make you realize, I never thought of getting angry
ไม่คิดที่จะฉุดดึง มีแค่เพียงแววตาคู่หนึ่ง อธิบายเป็นคำออกมา
Mai kit tee ja choot deung mee kae piang waew dtah koo neung attibai bpen kum auk mah
I never imagined pulling you back, I have only the look in my eyes to explain

พูดจาไม่ออกบอกเป็นความนัย ก็รู้ว่าเธอต้องไปน้ำใสๆ ก็ไหลออกตา เธอตัดสินใจ
Poot jah mai auk bauk bpen kwahm nai gor roo wah tur dtaung bpai num sai sai gor lai auk dtah tur dtut sin jai
I don’t speak out loud to tell you the meaning, I know you must go, clear water flows out of my eyes, you’ve decided
ใช่ไหมเธอจึงขอลา ตัวฉันคงไม่มีคุณค่า เสียเวลาจะมาเห็นใจ
Chai mai tur jeung kor lah dtua chun kong mai mee koon kah sia welah ja mah hen jai
Right? You want to say good-bye, I’m worthless, it’s a waste of time to come take sympathy on me

(**) ร้องไห้มาไม่ใช่อ้อนวอน แต่ความหลังความดีครั้งก่อน ยังตามหลอนไม่เคยเลือนหาย
Raung hai mah mai chai aun waun dtae kwahm lung kwahm dee krung gaun yung dtahm laun mai koey leuan hai
I’m crying, not begging, but the past and the goodness of the times before still haunt me, never fading away
สุขนักหนา สุขอุราอยู่เคียงกาย เป็นดั่งฝันที่พลันสลาย เธอเปลี่ยนไปอย่างไรคิดดู
Sook nuk nah sook oorah yoo kiang gai bpen dung fun tee plun salai tur bplian bpai yahng rai kit doo
I was so happy, so happy to be by your side, it’s like the dream instantly shattered, try looking at how you’ve changed

พูดจาไม่ออกบอกเป็นคำลา หมื่นคำพูดด้วยน้ำตา เป็นภาษาที่เธอคงรู้ ว่าจะเสียใจ แค่ไหนเมื่อเธอไม่อยู่
Poot jah mai auk bauk bpen kum lah meun kum poot duay num dtah bpen pahsah tee tur kong roo wah ja sia jai kae nai meua tur mai yoo
I don’t speak out loud to tell you good-bye, tens of thousands of words are spoken through my tears, it’s the language that you’ll probably understand how sad I am when you’re not here
ตาคู่เดิมที่เคยจ้องดู รู้ไว้เลยว่าเคยรักกัน
Dtah koo derm tee koey jaung doo roo wai loey wah koey ruk gun
The same eyes that used to stare at you, remember that they used to love you

(**)

   
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : หนู มิเตอร์

Title: รอเพราะรัก / Ror Pror Ruk (Waiting Because of Love)
Artist: Wirada Wongthewan
Album: [Single]
Year: 2013

จะซักกี่ปี ให้รอ รอพี่ก็รอได้
Ja suk gee bpee hai ror ror pee gor ror dai
However many years you want me to wait, wait for you, I’ll wait
ขอเพียงอย่าเผลอ อย่าเปลี่ยนใจ เอาหัวใจไปให้ใครขอร้อง
Kor piang yah plur yah bplian jai ao hua jai bpai hai krai kor raung
Just don’t get careless, don’t change your mind and take your heart to anyone else, I beg you
อดทนตั้งนาน รอสุขดังฝันเป็นคู่ครอง
Ot ton dtung nahn ror sook dung fun bpen koo kraung
I’ve endured it for so long, waiting for a happiness like I dreamed of to be mine
เพราะความรักที่คอยหมายปอง พ่อเนื้อทองของฉัน
Pror kwahm ruk tee koy mai bpaung por neua taung kaung chun
Because the love that I’ve desired is above gold for me

จะซักกี่ปี ให้รอตรงนี้ก็รอไหว
Ja suk gee bpee hai ror dtrong nee gor ror wai
However many years you want me to wait here, I’ll wait
ก็รอมาแล้วตั้งมากมาย จะรอเรื่อยไปให้เธอสงสาร
Gor ror mah laeo dtung mahk mai ja ror reuay bpai hai tur song sahn
I’ve waited through so much already, I’ll continue to wait for you to take pity on me
โปรดจงเห็นใจ อย่าตัดเยื่อใยมีต่อกัน
Bproht jong hen jai yah dtut yeua yai mee dtor gun
Please have sympathy for me, don’t cut off the relationship we have
เพราะความรักที่คงมั่น ไม่ผันไม่แปรแม้ซักนาที
Pror kwahm ruk tee kong mun mai pun mai bprae mae suk nahtee
Because my firm love hasn’t changed for even a minute

(*) รักเธอไม่คลาย สุดหัวใจ สุดหัวใจ
Ruk tur mai klai soot hua jai soot hua jai
I love you without change, with all my heart, with all my heart
จะหลับตานอนครั้งใด ยังส่งใจไปหาทุกที่
Ja lup dtah naun krung dai yung song jai bpai hah took tee
Every time I close my eyes, I still sent my heart to you every moment
รักเธอไม่คลาย สุดหัวใจเปี่ยมล้นข้ามปี
Ruk tur mai klai soot hua jai bpiam lon kahm bpee
I love you without change, all of my heart has been filled with love over the years
เธอจ๋าเธอฟังให้ดี รักที่มีให้เธอผู้เดียว
Tur jah tur fung hai dee ruk tee mee hai tur poo diao
Please, please listen carefully to the love I have for you alone

(**) จะซักกี่ปี จะรอ รอพี่จนหมดลม
Ja suk gee bpee ja ror ror pee jon mot lom
However many years it’ll be, I’ll wait, wait for you until I’m out of breath
จะรอความรักมาชื่นชม รอแม้นานนมก็ยังแน่นเหนียว
Ja ror kwahm ruk mah cheun chom ror mae nahn nom gor yung nae niao
I’ll wait for love to come and make me happy, I’ll wait even though it’ll be a long time, I’m still certain
ไม่เคยสนใจ ชายอื่นคนไหนไม่แลเหลียว
Mai koey son jai chai eun kon nai mai lae liao
I never care about any other men, I don’t pay attention to them
รักแต่พี่ด้วยใจเด็ดเดี่ยว รักคนเดียวน้องจึงต้องรอ
Ruk dtae pee duay jai det diao ruk kon diao naung jeung dtaung ror
I love only you with my only heart, I love you alone, so I must wait

(*,**)