White Flag

All posts tagged White Flag

Title: เธอมีเขา / Tur Mee Kao (You Have Him)
English Title: “White Flag”
Artist: 3.2.1
Album: โคตะระ มันเดย์ / Kodtara Monday
Year: 2013

Excuse me, I’m missing missing you again
Excuse me, I’m missing missing you again
จะตอนนี้ตอนไหน ทำอะไรห้ามก็ไม่หยุด
Ja dtaun nee dtaun nai tum arai hahm gor mai yoot
Be it here or anywhere, whatever I do, I can’t stop
ฉุดตัวเองไม่ให้คิดถึงเธอ
Choot dtua eng mai hai kit teung tur
I’ve pulled myself away from thinking of you
เธอคงสบายดี Better be with the better man
Tur kong sabai dee better be with the better man
You’re probably good, better be with the better man

มีคนบอกว่าถ้ารักใครจริง ต้องปล่อยเขาไป
Mee kon bauk wah tah ruk krai jing dtaung bploy kao bpai
People have said that if you really love someone, you have to let them go
พยายามจะตัวบอกเอง ว่าเธอคงอยากมีชีวิตใหม่
Payayahm ja dtua bauk eng wah tur kong yahk mee cheewit mai
I’ve tried to tell myself that you want a new life
I’m sorry blame it on me
I’m sorry, blame it on me
too late
It was too late

(*) เธอเลือกเอง ฉันก็คงไม่เป็นอะไร
Tur leuak eng chun gor kong mai bpen arai
You chose, I’m okay
เธอเลือกเอง ฉันก็ยอมจะเข้าใจ
Tur leuak eng chun gor yaum ja kao jai
You chose, I understand
เขาก็คงจะรักเธอ แม้ฉันรักเธอเธอมากกว่า
Kao gor kong ja ruk tur mae chun ruk tur tur mahk gwah
He loves you, even though I love you more
แต่ให้ทำยังไง
Dtae hai tum yung ngai
But what do you want me to do?

(**) เธอมีเขา ฉันก็ต้องไป เรื่องง่าย ๆ ที่ไม่ต้องคิดก็พอจะเข้าใจ
Tur mee kao chun gor dtaung bpai reuang ngai ngai tee mai dtaung kit gor por ja kao jai
You have him, I must go, it’s a simple matter that doesn’t need to be thought about, I understand
ฉันรักเธอมากแค่ไหน มันก็คงไม่พอ ไม่อยากจะขอ เดี๋ยวเธอจะลำบากใจ
Chun ruk tur mahk kae nai mun gor kong mai por mai yahk ja kor diao tur ja lumbahk jai
However much I love you, it’s not enough, I don’t want to ask and annoy you
แต่คำว่ารัก ฉันก็จะเก็บให้เธอ แบบนี้เสมอ และไม่ว่านานแค่ไหน
Dtae kum wah ruk chun gor ja gep hai tur baep nee samur lae mai wah nahn kae nai
But I’ll keep my love for you like this always, and no matter how long it’ll be
I Love You คำสุดท้ายที่ฉันจะทิ้งให้เธอ
I love you kum soot tai tee chun ja ting hai tur
“I love you” will be the final words I leave for you

Yeah ถ้าลองสมมติว่าเธอไม่มีเขา
Yeah tah laung sommoot wah tur mai mee kao
Yeah, if I tried supposing that you didn’t have him
ถ้าลองสมมติว่าเราทั้งสองคนรักกัน
Tah laung sommoot wah rao tung saung kon ruk gun
If I tried supposing that the two of us were in love
แค่คิดก็แทบจะทนไม่ได้
Kae kit gor taep ja ton mai dai
I nearly can’t take just thinking about it
แต่ความจริงกับความฝันมันต่างกัน ยิ่งกว่าในนิยาย
Dtae kwahm jing gup kwahm fun mun dtahng gun ying gwah ni yai
But the difference between dreams and reality is greater than in fairytales

เธอที่บ้านจะมีอีกไหม ใครสักคนที่เหมือนเธอ
Tur tee bahn ja mee eek mai krai suk kon tee meuan tur
Is there anyone else like you at your house?
ก็ขอแค่ใครสักคน ที่ทำให้รู้สึกเหมือนเธอ
Gor kor kae krai suk kon tee tum hai roo seuk meuan tur
I just want someone who makes me feel like you
Your smile your eyes ทุก ๆ ทางที่ได้เจอ
Your smile your eyes took took tahng tee dai jur
Your smile, your eyes, every way I see you
you change my world now my world twirls
You change my world, now my world twirls

(*,**)

ที่ผมพูดออกไป baby i was lie i’m just trying
Tee pom poot auk bpai baby I was lie I’m just trying
What I said, baby, I was lying, I’m just trying
เล่นสกปรก พอเขาเผลอก็พร้อมจะ charge it
Len sok bprok por kao plur gor praum ja charge it
Playing dirty, as soon as he’s careless, I’m ready to charge it
ที่ต้องไป ไม่ได้คิดจะไปไหนไกล
Tee dtaung bpai mai dai kit ja bpai nai glai
I gotta go, but I wasn’t thinking of going far
กลับไปตั้งหลักก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่
Glup bpai dtung luk gaun laeo diao koy jur gun mai
I’ll go back to rebuilding myself, then I’ll wait to see you again
I’m a dirty man พร้อมจะแทรกกลางระหว่างเธอ
I’m a dirty man praum ja saek glahng rawahng tur
I’m a dirty man, I’m ready to stick it right into you
เมื่อไหร่ทะเลาะกับเขา let you know ยังอยู่เสมอ
Meua rai talor gup kao let you know yung yoo samur
Whenever you fight with him, I’ll let you know I’m still always here
คนอย่างผมมันปากไม่ตรงกับใจ พูดอย่างทำอย่างตาม style yes
Kon yahng pom mun bpahk mai dtrong gup jai poot yahng tum yahng dtahm style yes
A person like me, my mouth doesn’t match my heart, what I say and what I do are a different style, yes

(**,**)