Vitamin A

All posts tagged Vitamin A

Title: โดนเอาใจ / Dohn Ao Jai (You’ve Had Your Heart Taken)
Artist: Vitamin A
Album: Overdance – Dance World
Year: 1992(?)

อีตอนรักกันใหม่ ๆ อะไรมันก็หว๊านหวาน
Ee dtaun ruk gun mai mai arai mun gor wahn wahn
When we first fell in love, everything was sweet
ไม่ต้องคอยมาเติมน้ำตาล แค่อยู่ใกล้ กันก็หวานอยู่แล้ว
Mai dtaung koy mah dterm num dtahn kae yoo glai gun gor wahn yoo laeo
There was no need to add any sugar, just being near you was sweet enough
เธอบอกว่ามีแต่ฉัน ชีวิตจะมีแต่ฉัน
Tur bauk wah mee dtae chun cheewit mee dtae chun
You told me you had only me, that your life had only me
สํญญากับฉันอย่างนั้น รับปากกันกับฉันอย่างงี้
Sunyah gup chun yahng nun rup pahk gun gup chun yahng ngee
You promised me like that, you guaranteed me like this

(*) แต่วันนี้เธอดูแปลก ๆ หรือว่าใครทำใจเธอแตก
Dtae wun nee tur doo plaek plaek reu wah krai tum jai tur dtaek
But today you seem strange, has someone made your heart split?
มีอาการเหมือนคนเบื้อเบื่อ พูดอะไรไม่เคยน่าเชื่อ
Mee ahgahn meuan kon beua beua poot arai mai koey nah cheua
You’re showing signs of someone who’s bored, whatever you say, it’s never believable
เอะอะก็เอาแต่จะเลิกกัน ไม่เข้าใจก็เอาแต่จะเลิกกัน
Eh a gor ao dtae ja lerk gun mai koa jai gor ao dtae ja lerk gun
Eh ah, you only want to break up, I don’t understand, but you just want to break up
ยังไง เป็นยังไง นี่เป็นเพราะเค้าใช่ไหม
Yung ngai pen yung ngai nee pen pror kao chai mai
How? What was it? It’s because of him, isn’t it?

(**) ไปโดนเค้า เอาใจ เอาใจแค่นิดเดียว
Pai dohn kao ao jai ao jai kae nit diao
You’ve had your heart taken by him, you’ve had your heart taken a little
ถึงกับติดใจเค้าแล้วหรือยังไง
Teung gup dtit jai kao laeo reu yung ngai
So have you been impressed by him or what?
ไปโดนเค้าเอา เอาใจ เอาใจ ใจเธอแค่ครั้งเดียว
Pai dohn kao ao ao jai ao jai jai tur kae krung diao
You’ve had your heart taken, taken by him just once
ถึงกับจะลืม ลืมฉันไปเลย
Teung gup ja leum leum chun pai loey
So now you’re going to forget, forget all about me

ไอ้เราก็รัก ๆ กันมานี่ก็นานหลายปี
Ai rao gor ruk ruk gun mah nee gor nahn lai pee
We’ve loved each other for so many years
มันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมหล่ะ ที่จะลืม ๆกันไป
Mun gor dtaung mee bahng chai mai la tee ja leum leum gun pai
There must be something, right? That you’re going to forget, forget about me
แต่ว่าฉันก็เชื่อใจเธอ คิดว่าเราก็เชื่อใจกัน
Dtae wah chun gor cheua jai tur kit wah rao gor cheua jai gun
But I trusted you, I thought we could trust each other
ถ้าเป็นไปได้อย่างนั้น มันก็คงไม่มีอะไร
Tah pen pai dai yahng nun mun gor kong mai mee arai
If it could have been like that, this probably wouldn’t be anything

(*,**,**)

ฉันต้องร้องไห้ฟูมฟาย เพราะเธอไปมีแฟนใหม่
Chun dtaung raung hai foom fai pror tur pai mee faen mai
I must cry hysterically because you’ve gotten a new boyfriend
เธอทิ้งฉันลงไปได้ยังไง ปล่อยให้ฉันนั่งทำมิวสิค
Tur ting chun long pai dai yung ngai ploy hai chun nung tum music
How could you dump me? Leaving me to sit and write music
เพลงเศร้าโอ๊ยมันเหงา เหงาจนแทบขาดใจ
Pleng sao oy mun ngao ngao jon taep kaht jai
Sad songs, oh, they’re so lonely, lonely until I nearly die
เป็นเพราะเค้าใช่ไหม มันเป็นเพราะเค้าใช่ไหม
Pen pror kao chai mai mun pen pror kao chai mai
It’s because of him, isn’t it? It’s because of him, isn’t it?

(**,**)

Title: มันหนาว / Mun Nao (It’s Cold)
Artist: Vitamin A
Album: Dance World
Year: 1992(?)

ไฟนะมันร้อน ใครๆก็รู้ว่ามันหนะร้อน
Fai na mun rorn krai krai gor roo wah mun na rorn
Fire is hot, everyone knows that it’s hot
ทุกคนเค้าก็สอนไอ้เรื่องร้อนๆอย่าเข้าไปใกล้
Took kon kao gor son ai reuang ron ron yah kao pbai glai
Everyone teaches about the heat, don’t go near it
อย่างเธอนี่ก็เรียกว่าร้อน แต่ว่าเธอร้อนแบบเร้าใจ
Yahng tur nee gor riak wah rorn dtae wah tur rorn baep rao jai
Like you’re called hot, but you’re hot in an exciting way
ต่อให้ฉันนะลุกเป็นไฟ ถ้าได้อยู่ใกล้เธอฉันก็ยอม
Dtor hai chun na look pben fai tah dai yoo glai tur chun gor yorm
Even if I’d catch fire, if I could be near you, I’d do it
หนาวๆๆ พอถึงหน้าหนาวสาวๆขาแตก
Nao nao nao por teung nah nao sao sao kah dtaek
Cold cold cold until it’s so cold, your skin will crack
มองดูก็จะเห็นรอยแยก สาวๆขาแตกไม่สวยนะจ๊ะ
Mong doo gor ja hen roy yaek sao sao kah dtaek mai suay na ja
Girls with visible cracks aren’t very pretty, huh?
มามะมะมาทางนี้ มาให้พี่ช่วยทาโลชั่น
Mah ma ma mah tahng nee mah hai pee chuay tah lotion
C-c-c-c’mon, this way, let me help you put on lotion
อย่างน้องนะต้องทา 2 ชั้น เรามาทาโลชั่นด้วยกัน 2 คน
Yahng nong na dtong tah 2 chun rao mah tah lotion duay gun song kon
You should put on two coats, we should put on lotion together

(*)ก็มันหนาว ก็มันหนาว ก็มันหนาว หนาว
Gor mun nao gor mun nao gor mun nao nao
It’s cold, it’s gold, it’s cold, cold
ก็มันหนาว ก็มันหนาว นะนะนาวหน่าว
Gor mun nao gor mun nao na na nao nao
It’s cold, it’s cold, c-c-cold!
ก็มันหนาว ก็มันหนาว ก็มันหนาว หนาว
Gor mun nao gor mun nao gor mun nao nao
It’s cold, it’s gold, it’s cold, cold
ก็มันหนาว ก็มันหนาว ก็เลยต้องมีสาวๆ
Gor mun nao gor mun nao gor loey dtong mee sao sao
It’s cold, it’s cold, I really need a girl!

มันหนาวอะไรอย่างงี้ ถ้าจะให้ดีต้องลุกขึ้นส่ายๆ
Mun nao arai yang ngee tah ja hai dee dtong sook keun sai sai
When everything’s cold like this, if you want to be okay, you gotta stand up and move!
ใกล้เข้าไปอีกนิด ขยับเข้าไปชิดๆกันเข้าไว้
Glai kao pbai eek nit kayup kao pbai chit chit gun kao wai
Come a little closer, move nearer, c’mon
ใกล้กันเดี๋ยวเราก็อุ่น โยกกันชุลมุนทุกคนนะมีไฟ
Glai gun diao rao gor oon yohk gun choon moon took kon na mee fai
Get closer and we’ll be warm, move crazily together and everyone will have heat
เบียดกันนิด ติดกันหน่อย ถึงจะไม่บ่อยแต่ก็ชื่นใจ
Biat gun nit dtit gun noy teung ja mai boy dtae gor cheun jai
Crowd together a little, stick together, though it’s unusual, it’s refreshing
1-2-3 อยากเข้าไปถามว่าเธอชื่ออะไร
neung song sahm yahk kao pbai tahm wah tur cheu arai
1 2 3 I wanna go up and ask what your name is
One-Two-Three ถ้าจะให้ดีเป็นแฟนกันมั้ย
One two three tah ja hai dee pben faen gun mai
One two three, if you’d be so kind to be my girlfriend?
อากาศก็เย็นอย่างงี้ อยู่คนเดียวไม่ดีเดี๋ยวจะเฉาตาย
Ahgat gor yen yahng ngee yoo kon diao mai dee diao ja chao dtai
When the weather’s cold like this, to be alone isn’t good, you’ll freeze to death!
ฉันรักเธอ เธอรักฉัน เรารักกันให้มันอุ่นใจ
Chun ruk tur tur ruk chun rao ruk gun hai mun oon jai
I love you, you love me, we’ll love each other and be warm!

(*, *)