Vespa

All posts tagged Vespa

Title: รักเธอไปแล้ว / Ruk Tur Bpai Laeo (I Love You Already)
Artist: Vespa (R-Siam – เวสป้า อาร์ สยาม)
Album: [Single]
Year: 2016

(*) ตอนที่เธอนั้นเลิกกับเขา ฉันก็เข้าไปทำทุกอย่าง
Dtaun tee tur nun lerk gup kao chun gor kao bpai tum took yahng
When you broke up with him, I did everything for you
ทำทุกอย่างไม่ต่างจากคนรักกัน ก็หวังที่เธอจะลืมรักเขา
Tum took yahng mai dtahng jahk kon ruk gun gor wung tee tur ja leum ruk kao
I did everything no different than a lover in hopes that you would forget you loved him
ก็หวังให้เธอจะลืมรักเก่า สุดท้ายเธอก็เลือกเขาไปหมดหัวใจ
Gor wung hai tur ja leum ruk gao soot tai gur gor leuak kao bpai mot hua jai
I hoped you’d forget your old love, but in the end, you chose him with all of your heart
แอบไปอ่านข้อความที่เธอง้อเขามากมาย เหมือนเธอเอามีดควักมาปักหัวใจ
Aep bpai ahn kor kwahm tee tur ngor kao mahk mai meuan tur ao meet kwuk mah bpuk hua jai
Secretly reading your messages making up with him was like you taking a knife and scooping out my heart

(**)ฉันรักเธอไปแล้วจะให้ทำเช่นไร แต่เธอย้อนไปกับใครก็คงจะถอนใจยาก แต่ถ้าได้ฟังเพลงนี้แปลว่าเราไกลจาก ให้รู้ว่ารักเธอมากและรักที่สุดหัวใจ
Chun ruk tur bpai laeo ja hai tum chen rai dtae tur yaun bpai gup krai gor kong ja taun jai yahk dtae tah dai fung pleng nee bplae wah rao glai jahk hai roo wah ruk tur mahk lae ruk tee soot hua jai
I love you already, what do you want me to do? But you went back with someone else, it’s difficult to sigh, but if you listen to this song, it means we’re far apart, I want you to know that I love you so much, and I love you with all of my heart

(*,**)

เธอนั้นชอบฟังเพลงเปิดเพลงรัก ฉันจึงเลือกทำเพลงแต่งเพลงนี้
Tur nun chaup fung pleng bpert pleng ruk chun jeung leuak tum pleng dtaeng pleng nee
You like to listen to music and turn on love songs, so I chose to write this song
เผื่อวันหนึ่งเธอนั้นก็อาจจะได้ยิน…ฉัน
Peua wun neung tur nung or aht ja dai yin chun
In case one day, you might hear me

(**)

ฉันนั้นรักเธอมาก และฉันไม่อาจรักใคร
Chun nun ruk tur mahk lae chun mai aht ruk krai
I love you so much, and I wont love anyone else

   

คำร้อง/ทำนอง : เวสป้า เรียบเรียง : สิทธิพร สิงห์ไทสงค์

Title: เจ้าชู้ก็รู้ตัว / Jao Choo Gor Roo Dtua (The Flirt Realized)
Artist: Vespa (เวสป้า อาร์ สยาม)
Album: [Single]
Year: 2015

คนที่เจ้าชู้ไม่ได้เป็นคนไม่ดี
Kon tee jao choo mai dai bpen kon mai dee
Flirts aren’t bad people
ถ้าไม่เคยลองสักทีจะรู้ไม่ดีได้ไง
Tah mai koey laung suk tee ja roo mai dee dai ngai
If you never try it yourself, how could you know they’re bad?
คนที่เจ้าชู้ ไม่ได้แปลว่ามันหลายใจ
Kon tee jao choo mai dai bplae wah mun lai jai
Just because someone’s a flirt doesn’t mean they’re unfaithful
แค่ยังไม่เจอะใคร ถูกใจสุด ๆ สักที
Kae yung mai jur a krai took jai soot soot suk tee
They just still haven’t found the person who fully satisfies them

(*) ที่เคยผ่านมาเป็นบางนิสัยไม่ใช่สันดาน
Tee koey pahn mah bpen bahng nisai mai chai sun dahn
What has happened has been some uncharacteristic behaviors
แค่ประสบการณ์มันสอนให้ฉันต้องเป็นอย่างนี­้
Kae bprasop gahn mun saun hai chund taung bpen yahng nee
Just experience has taught me to be like this

(**) คนที่เจ้าชู้ หลายใจ
Kon tee jao choo lai jai
The unfaithful flirt
วันนี้เป็นคนใหม่เททุ่มใจให้เธอ
Wun nee bpen kon mai tay toom jai hai tur
Has become a new person today, devoting their heart to you
คนที่เจ้าชู้วันนี้พบเจอ (วันนี้พบเจอ)
Kon tee jao choo wun nee pob jur (wun nee pob jur)
The flirt has found today (found today)
ใจมันมีแต่เธอรักเพียงเธอคนเดียว
Jai mun mee dtae tur ruk piang tur kon diao
That their heart has only you and loves you alone
คนที่เจ้าชู้ก็รู้ตัวแล้วว่ารัก
Kon tee jao choo gor roo dtua laeo wah ruk
The flirt realized it and fell in love
พอรู้อีกทีก็รัก ยอมพักไอ้เรื่องเบื้องหลัง
Por roo eek tee gor ruk yaum puk ai reuang beuang lung
As soon as they knew it was love, they laid the matters of the past to rest
คนที่เจ้าชู้ อยากจะมีรักแท้สักครั้ง
Kon tee jao choo yahk ja mee ruk tae suk krung
The flirt wants to have true love for once
รักเธอเข้าอย่างจัง ก็หวังให้เธอเชื่อใจ
Ruk tur kao yahng jung gor wung hai tur cheua jai
I’m completely in love with you, I hope you believe me

(* , **)

Title: รักเธอแปรผันรักฉันเหมือนเดิม / Ruk Tur Prae Pun Ruk Chun Meuan Derm (Your Love Fluctuates, Mine Stays the Same)
Artist: Vespa
Album: [Single]
Year: 2012

ก่อนจากกันวันนี้ ฉันมีสัญญาจากใจ
Gaun jahk gun wun nee chun mee sunyah jahk jai
Before you leave today, I have a promise from my heart
แม้เราจะต้องจากไป แต่หัวใจฉันยังรักมั่น
Mae rao ja dtaung jahk pai dtae hua jai chun yung ruk mun
Though we must be separated, my heart still steadfastly loves you

เธอเอ่ยลาวันนี้ แม้ฉันจะต้องสับสน
Tur oey lah wun nee mae chun ja dtaun sup son
You said good-bye today, though I must be confused
แต่เธอคงมีเหตุผล ฉันต้องทนรับ ต่อให้เจ็บปวดหัวใจ
Dtae tur kong mee het pon chun dtaung ton rup dtor hai jep puat hua jai
You probably have a reason, so I must accept it, even though it breaks my heart

(*) มองฉันสบตาฉัน ไม่ว่าวันไหน
Maung chun sop dtah chun mah wai wun nai
Look at me, into my eyes, regardless of the day
ถ้าเขาเปลี่ยนไป ให้รีบกลับมา
Tah kao plian pai hai reep glup mah
If he changes, hurry back

(**) โปรดกลับมาหากันใหม่ ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
Proht glup mah hah gun mai mai wah proong nee ja pen yahng rai
Please come back to me again, no matter how tomorrow will be
รักฉันไม่เปลี่ยน จะยังคงเหมือนเดิม
Ruk chun mai plian ja yung kong meuan derm
My love won’t change, it’s still the same
โปรดกลับมาหากันใหม่ เพราะฉันฝากใจเอาไว้ที่เธอ
Proht glup mah hah gun mai pror chun fahk jai ao wai tee tur
Please come back to me again, because I gave you my heart
ต่อให้เธอแปรผัน รักฉันก็ยังเหมือนเดิม
Dtor hai tur prae pun ruk chun gor yung meuan derm
Though you fluctuate, my love is still the same

(*,**,**)

Title: ติดปีกความคิดถึง / Dtit Peek Kwahm Kit Teung (Escaping From My Thoughts of You)
Artist: Vespa
Album: ติดปีกความคิดถึง / Dtit Peek Kwahm Kit Teung (Escaping From My Thoughts of You)
Year: 2012

(*) ไม่ว่าเธอจะอยู่แสนไกล ตรงไหนของโลกใบนี้
Mai wah tur ja yoo saen glai dtrong nai kaung lohk bai nee
Regardless of wherever you are on this earth
จะมีความรู้สึกดี ดี ของฉันนั้นลอยไปหา
Ja mee kwahm roo seuk dee dee kaung chun nun loy pai hah
My good feelings will be floating after you
อาจจะมองไม่เห็นด้วยตา
Aht ja maung mai hen duay dtah
You might not be able to see it with your eyes
แต่จะชัดเจนทุกเวลา ข้างในหัวใจ
Dtae ja chut jen took welah kahng nai hua jai
But it will be clear at every moment inside your heart

(**) ติดปีกให้ความคิดถึง ไปหาคนที่ห่างไกล
Dtit peek hai kwahm kit teung pai hah kon tee hahng glai
Escaping and letting my thoughts of you search far and wide for you
ผูกโบว์ให้ความห่วงใย ส่งไปยังที่แห่งหนึ่ง
Pook boy hai kwahm huang yai song pai yung tee haeng neung
Tying up my concern with a bow and sending it to one place
จะมีถ้อยคำมากมาย ที่ใช้แทนความคิดถึง
Ja mee toy kum mahk mai tee chai taen kwahm kit teung
There’s so many words that can be used to express my thoughts of you
แต่ก็คงไม่มีสักคำหนึ่ง จะเอ่ยแทนความลึกซึ้ง ข้างในหัวใจ
Dtae gor kong mai mee suk kum neung ja oey taen kwahm leuk seung kahng nai hua jai
But there’s not a single word that can express the impression deep in my heart

(*,**,**)

เจ้าชู้ก็รู้ตัว / Jao Choo Gor Roo Dtua (The Flirt Realized)
รักเธอไปแล้ว / Ruk Tur Bpai Laeo (I Love You Already)
รักเธอแปรผันรักฉันเหมือนเดิม / Ruk Tur Bprae Pun Ruk Chun Meuan Derm (Your Love Fluctuates, Mine Stays the Same)
ติดปีกความคิดถึง / Dtit Peek Kwahm Kit Teung (Escaping From My Thoughts of You)

   
All songs tagged Vespa