urboytj

All posts tagged urboytj

Title: ผี / Pee (GHOST)
Artist: UrboyTJ ft. Maiyarap
Album: [Single]
Year: 2020

ช่วยมาหลอกว่าเธอหนะรักฉัน
Chuay mah lauk wah tur na ruk chun
Please deceive me into thinking you love me
หลอกว่าเธอไม่รักมัน หลอกว่าเราเป็นคู่กรรม
Lauk wah tur mai ruk mun lauk wah rao bpen koo gum
Trick me into thinking you don’t love him, trick me into thinking that we’re fated lovers
หลอกว่าเราเป็นคู่กัน
Lauk wah rao bepn koo gun
Deceive me into thinking we’re a couple
ละถ้าเธอเป็นนักเขียน ฉันก็เป็นพู่กัน
La tah tur bpen nuk kiang chun go rbpen poo gun
If you’re the author, I’m your paintbrush
ตามตอแยทั้งวัน เหมือนฉันเป็นผู้พัน
Dtahm dtor yae tung wun meuan chun bpen poo pun
On your case all day like I’m the Colonel
ถ้าเธอเองไม่มีใจ มาหลอกฉันที
Tah tur eng mai mee jai mah lauk chun tee
If you don’t have feelings for me, deceive me
และอย่าเพิ่งหนีไปมีใคร
Lae yah perng nee bpai mee krai
And don’t just run off with someone else
ช่วยโกหกว่ารักกันได้ไหม
Chuay goh hok wah ruk gun dai mai
Please lie that you love me
แบบไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไร
Baep mai dtaung mee ngeuan kai arai
There’s no stipulations
เธอหลอกให้รักแล้วเธอก็จากฉันไป
Tur lauk hai ruk laeo tur gor jahk chun bpai
You’ve tricked me into loving you, then you left me
เธอหลอกให้หลงแล้วเธอก็ทิ้งฉันอยู่ตรงนี้
Tur lauk hai long laeo tur gor ting chun yoo dtrong nee
You tricked me into becoming infatuated, then you abandoned me right here
ไม่มียอมมาเหลียวมาแล ฉันกลายเป็นคนอ่อนแอ
Mai mee yaum mah liao mah lae chun glai bpen kon aun ae
You’re unwilling to take care of me, I’ve become a weak person
แต่ใจมันยังคงอยากให้เธอยังหลอกฉันอีกที อยู่แบบนี้
Dtae jai mun yung kong yahk hai tur yung lauk chun eek tee yoo baep nee
But my heart still wants you to deceive me again like this

(*) หลอกว่ารัก ฉันอีกวันจะได้ไหม
Lauk wah ruk chun eek wun ja dai mai
Please deceive me into thinking that you love me for another day
หลอกว่าเธอ ยังมีหัวใจให้กับฉันอยู่
Lauk wah tur yung mee hua jai hai gup chun yoo
Trick me into thinking that you still have feelings for me
แม้ว่ามันจะไม่จริง แม้ว่าเธอไม่สนใจฉัน
Mae wah mun ja mai jing mae wau tur mai son jai chun
Even though it’s not true, even though you don’t care about me
ก่อนที่จะไม่เจอกัน เธอช่วยหลอกฉันที
Gaun tee ja mai jur gun tur chuay lauk chun tee
Before we won’t see each other anymore, please deceive me
หลอกว่ารัก ฉันอีกครั้งจะได้ไหม
Lauk wah ruk chun eek krung ja dai mai
Please trick me into thinking that you love me again
หลอกว่าเธอ ยังมีหัวใจให้กับฉันอยู่
Lauk wah tur yung mee hua jai hai gup chun yoo
Trick me into thinking that you still have feelings for me
แม้ว่ามันจะต้องเจ็บปวด แม้ว่าไม่เป็นเหมือนกับฝัน
Mae wah mun ja dtaung jep bpuat mae wah mai bpen meuan gup fun
Even though it’s going to hurt, even though it’s not like my dreams
ถ้าเธอยังได้ยินฉัน ได้โปรดช่วยมาๆ หลอกฉันที
Tah tur yung dai yin chun dai bproht chuay mah mah lauk chun tee
If you can still hear me, please come and deceive me

รบกวนเธอช่วยหลอกฉันหน่อย
Rop guan tur chuay lauk chun noy
Can I bother you to please deceive me?
เหมือนที่เธอเคยทำอยู่บ่อยๆ
Meuan tee tur koey tum yo oboy boy
Like you used to do often
ช่วยหลอกกันให้นานกว่านี้
Chuay lauk gun hai nahn gwah nee
Please deceive me a little longer
หลอกให้เหมือนกับผี อีกสักทีสักหน่อย
Lauk hai meuan gup pee eek suk tee suk noy
Deceive me like a ghost once again
ถ้าหากเธอเป็นผี ฉันจะไม่กลัวเธอหลอก
Tah hahk tur bpen pee chun ja mai glua tur lauk
If you were a ghost, I wouldn’t be scared of you tricking me
กลัวอย่างเดียว คือกลัวไม่มีเธอกอด
Glua yahng diao keu glua mai mee tur gaut
The one thing I’m scared of is not having you to hug me
มาๆหายๆ เธอเป็นอย่างนี้ตลอด
Mah mah hai hai tur bpen yahng nee dtalaut
You come and then you disappear, you’re always like this
นี่เธอคนหรือผี คำถามนี้ช่วยตอบ
Nee tur kon reu pee kum tahm nee chuay dtaup
Are you a person or a ghost? Please answer this question
ผีอย่างเธอก็คงจะหลอกให้รัก
Pee yahng tur gor kong ja lauk hai ruk
A ghost like you tricked me into loving you
หลอกให้หลง แล้วเธอก็คงไม่รัก
Lauk hai long laeo tur gor kong mai ruk
Tricked me into becoming infatuated with you, then you didn’t love me
ผีชอบมา รูปแบบที่มองไม่ชัด
Pee chaup mah roop baep tee maung mai chut
Ghosts love showing up unclear
ชอบมาหลอกให้อยาก แล้วก็จากไปครับ
Chaup mah lauk hai y ahk laeo gor jahk bpai krup
They like tricking us into doing what they want, then leaving
ผีอย่างเธอนี่น่าโดนจับถ่วงน้ำ
Pee yahng tur nee nah dohn jup tuang num
A ghost like you was caught in the water
จะได้ไม่มีใครเห็น เพราะฉันก็หวงของฉัน
Jai dai mai mee krai hen pror chun gor huang kaung chun
So that no one can see, because I’m possessive of what’s mine
พูดจริงๆนะ นี่ไม่ใช่คำขู่
Poot jing jing na nee mai chai kum koo
I’m serious, this isn’t a threat
อยากพูดกับเธอจังว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่
Yahk poot gup tur jung wah mai cheua yah lop loo
I really want to tell you that I don’t believe you, don’t be disrespectful

(*)

   

Produced by URBOYTJ
Written by URBOYTJ & MAIYARAP
Composed by URBOYTJ
Arranged by URBOYTJ & CHONLATAS CHANSIRI
Guitar by CHONLATAS CHANSIRI
Mixed by URBOYTJ
Mastering by URBOYTJ

Title: ไม่อยากนอนคนเดียว / Mai Yahk Naun Kon Diao (I Don’t Want to Sleep Alone)
Artist: UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ไม่อยากนอนคนเดียว Hey เธอ
Mai yahk naun kon diao hey tur
I don’t want to sleep alone, hey, you
ไม่อยากนอนคนเดียว
Mai yahk naun kon diao
I don’t want to sleep alone
ไม่อยากนอนคนเดียว Hey เธอ
Mai yahk naun kon diao hey tur
I don’t want to sleep alone, hey, you
ไม่อยากนอนคนเดียว
Mai yahk naun kon diao
I don’t want to sleep alone

(**) ถ้าเธอเหงาเธอก็โทรมานะ
Tah tur ngao tur gor toh mah na
If you’re lonely, call me
ไม่ต้องการจะได้หวังอะไร
Mai dtaung gahn ja dai wung arai
I don’t want to get my hopes up
ถ้าเธอเองก็ยังไม่มีใคร
Tah tur eng gor yung mai mee krai
If you still don’t have anyone
คืนนี้เธอก็มาหากัน
Keun nee tur gor mah hah gun
Come see me tonight

ไม่ชอบจะนอนคนเดียว และไม่ชอบจะออกไปเที่ยว
Mai chaup ja naun kon diao lae mai chaup ja auk bpai tiao
I don’t like sleeping alone, and I don’t like going out
ดึกๆดื่นๆมันก็ยังไม่หลับ
Deuk deuk deun deun mun gor yung mai lup
Late at night, I still can’t sleep
มันทำให้เรากระสับกระส่าย กระหื่นกระหาย กะวนกะวาย
Mun tum hai rao grasup grasai graheun grahai gawon gawai
It makes me restless, thirsty, and agitated
เหงาแบบจะเป็นและแทบจะตาย
Ngao baep ja bpen lae taep ja dtai
I’m lonely to death
มันนอนคนเดียวก็ยังไม่ได้
Mun naun kon diao gor yung mai dai
I still can’t sleep alone
อยากให้เธอมานอนเป็นเพื่อนจะได้ไหม
Yahk hai tur mah naun bpen peuan ja dai mai
I want you to come sleep with me as a friend
ถ้าเธอเองนั้นก็ไม่ได้ติดอะไร
Tah tur eng nun gor mai dai dtit arai
If you’re not tied up with anything else
คิดถึงจนทนแทบจะไม่ไหว
Kit teung jon ton taep ja mai wai
I miss you so much, I nearly can’t take it
มานอนด้วยกันเหอะ เอาไหม
Mah naun duay gun hur ao mai
Come sleep with me, want to?
ไม่ล่วงไม่เกินหรอกบอกให้
Mai luang mai gern rauk bauk hai
I’m not implying anything, I’m telling you
I’m real nice
I’m real nice

(*,**)

ถ้านอนคนเดียวเดี๋ยวผีมาหลอกละจะให้ทำยังไง
Tah naun kon diao diao pee mah lauk la ja hai tum yung ngai
If I sleep alone, soon ghosts will haunt me, what do you want me to do?
ไอ้เรามันเหงา ก็เรื่องมันเศร้า ยังนอนคนเดียวไม่ได้
Ai rao mun ngao gor reuang mun sao yung naun kon diao mai dai
I’m lonely, it’s a sad situation, I still can’t sleep alone
มีเธอมานอนข้างๆ ซะบ้าง จะได้สบายใจ
Mee tur mah naun kahng kahng sa bahng ja dai sabai jai
If I had you sleeping beside me, I’d be at ease
ไม่อยากจะตื่นมาเหงาไง จะได้ไหม
Mai yahk ja dteun mah ngao ngai ja dai mai
I don’t want to wake up lonely, please
ละเธอหละจะว่าไง ถ้าเธอเองไม่ติดไร
La tur la ja wah ngai tah tur eng mai dtit rai
So what do you say? If you’re not tied up with anything
จะนอนนี้หรือนอนนู้น จะนอนไหนก็ allright
Ja naun nee reu naun noon ja naun nai gor all right
We can sleep here or sleep there, wherever we sleep, it’s all right
เราพร้อมไป เธอพร้อมไหม จะเอาไง
Rao praum bpai tur praum mai ja ao ngai
I’m ready, are you ready? Want to?
เราไม่มีใคร ถ้าเธอไม่มีใคร
Rao mai mee krai tah tur mai mee krai
I don’t have anyone, if you don’t have anyone
มานอนเป็นเพื่อนกันหน่อยจะได้ไหมอะ
Mah naun bpen peuan gun noy ja dai mai a
Come sleep with me as a friend

(*,**)

   

Produced by UrboyTJ
Composed by UrboyTJ
Arranged by UrboyTJ, Chonlatas Chansiri, Four 25 Hours
Lyrics by UrboyTJ

Title: Happy Pill
Artist: Paam ft. UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2019

แปลกดีเธอทำให้ฉันกังวลใจตลอดอยู่อย่างนี้
Bplaek dee tur tum hai chun gung won jai dtalaut yoo yahng nee
It’s strange that you always make me worried like this
ก็กลัวว่ามันจะดูไม่ดีถ้าเธอยังไม่เข้าใจ
Gor glua wah mun ja doo mai dee tah tur yung mai kao jai
I’m scared it’ll look bad if you don’t understand
แค่ลองพยายามทำให้เธอมาสนใจ
Kae laung payayahm tum hai tur mah son jai
I just try to make you interested
ถ้ารู้ว่าชอบอะไรก็จะเป็นให้อย่างนั้น
Tah roo wah chaup arai gor ja bpen hai yahng nun
If I knew what you liked, I’d be like that
You know that I like you, like you
You know that I like you, like you
อยากให้เธอได้อยู่ใกล้ ๆ กัน ได้ไหม
Yahk hai tur dai yoo glai glai gun dai mai
I want you to be near me, please?

(*) ถ้าเธอไม่รู้ มองกันให้ดีเดี๋ยวเธอก็รู้
Tah tur mai roo maung gun hai dee diao tur gor roo
If you don’t know, take a good look at me and soon you’ll know
ว่าฉันคือยารักษาให้เธอลองดู
Wah chun keu yah ruk sah hai tur laung doo
That I’m a caring pill that I want you to try out
ให้ฉันได้ลองเข้าไปในใจเธอสักครั้งคงดี
Hai chun dai laung kao bpai nai jai tur suk krung kong dee
It would be nice if you let me try entering your heart for once

(**) Oh baby come and try me
Oh, baby, come and try me
ให้ฉันเป็นยารักษาให้เธอนั้นหายดี
Hai chun bpen yah ruk sah hai tur nun hai dee
Let me be the pill that treats you and makes you better
ใช้เวลาไม่นาน Just come and try me
Chai welah mai nahn just come and try me
Just for a little bit, just come and try me
I wanna be around you
I want to be around you
It’s a good time, a good time, baby
It’s a good time, a good time, baby
หากว่าฉันได้เป็นคนนั้น
Hahk wah chun dai bpen kon nun
If I can be that person
I will never let you down
I will never let you down
No, just let me be your happy pill, happy pill
No, just let me be your happy pill, happy pill

Yeah U know I’m down plus. I be a little bit ซึมเศร้า
Yeah you know I’m down plu I be a little bit seum sao
Yeah, you know I’m down, plus I’ve been a little bit depressed
I’m ill and you’re my pill, just take me to my pillow
I’m ill and you’re my pill, just take me to my pillow
I’mma swallow U จนกว่าผมจะหายดี
I’mma swallow you jon gwah pom ja hai dee
I’m going to swallow you until I’m all better
I don’t need no doctor , ขอแค่มี U and me
I don’t need no doctor kor kae mee you and me
I don’t need any doctor, I just want it to be you and me
Got me going crazy when it quarter past three
Got me going crazy when it’s a quarter past three
ยังไม่หลับไม่นอนตั้งแต่ตีสามตีสี
Yung mai lup mai naun dtung dtae dtee sahm dtee see
I still haven’t slept since 3 or 4am
ต้องการคุณมาอยู่ตรงใกล้ ๆ รู้สึกเหงา ๆแปลก ๆอยู่ข้างใน
Dtaung gahn koon mah yoo dtrong glai glai roo seuk ngao ngao bplaek bplaek yoo kahng nai
I need you to be near me, I feel lonely and strange inside
ตอนนี้ยังอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้
Dtaun nee yung yoo kon diao mai koy dai
Right now I can’t really survive alone
I’m dying , need U here in my life
I’m dying, I need you here in my life

(*,**)

แค่มองตาเธอก็รู้
Kae maung dtah tur gor roo
Just looking into your eyes, I know
เธอเองก็คิดเหมือนกันอยู่
Tur eng gor kit meuan gun yoo
You feel the same
เพียงแค่เธอนั้นยังลังเลใจ
Piang kae tur nun yung lung lay jai
You’re still just hesitant
Baby, I’ll be good to you
Baby, I’ll be good to you
ฉันไม่อันตรายต่อเธอ oh baby
Chun mai undtarai dtor tur oh baby
I’m not dangerous for you, oh, baby

(**)

   

Executive Producer: Danai Thongsinthusak
Lyrics & Melody by Stickyrice Killah, PAAM, UrboyTJ
Arranged by Nino , Ben Luss
Produced and Mixed by Nino by Nino
Keyboard by Ben Luss
Recorded at Nino Trap House, Vintage Studio
Mastered by Dot Dominic Okune

Title: TMRW
Artist: Lazy Loxy, Og-Anic, UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2019

(*) Tomorrow รอจะลืมตาขึ้นมาเจอเธอ
Tomorrow ror ja leum dtah keun mah jur tur
Tomorrow, I’m waiting to open my eyes and see you
ชอบเธออย่างจังตั้งแต่แรกเจอ
Chaup tur yahng jung dtung dtae raek jur
I’ve really liked you since I first met you
มีเธออยู่ข้างกันมันคงจะดี
Mee tur yookahng gun mun kong ja dee
It would be nice if I had you beside me
เฝ้ารอเจอเธออีกในวันพรุ่งนี้ วันพรุ่งนี้
Faoror jur tur eek nai wun proong nee wun proong nee
Waiting to see you again tomorrow, tomorrow

เธอเหมือนกับลมเย็นๆ ที่พัดมาตอนเช้าๆ
Tur meuan gup lom yen yen tee put mah dtaun chao chao
You’re like the cold wind that blows in the morning
เธอเหมือนกับวอร์มไลท์ส่องประกายเวลาหนาวๆ
Tur meuan gup warm light saung bpragai welah nao nao
You’re like a warm light shining down when it’s cold
เฝ้ารอวันไหนที่จะได้เจอแม้เพียงบางคราว
Fao ror wun nai tee ja dai jur mae piang bahng krao
I wait for any day I’ll be able to see you, even for only a moment
คิดถึงเธอ ทุกเวลาแล้วเธอล่ะ How about you
Kit teung tur took welah laeo tur la how about you
I think about you at all times, and how about you?

ฉันก็หวังว่าเธอน่ะจะไม่ใจร้าย
Chun gor wung wah tur na ja mai jai rai
I hope you won’t be cruel
รู้ตัวบ้างไหมว่าทำฉันหวั่นไหว
Roo dtua bahng mai wah tum chun wun wai
Do you realize that you make me nervous?
อยากมาอยู่ข้างกันไหม
Yahk mah yoo kahng gun mai
Do you want to be beside me?
ฉันรับประกันว่าทุกๆ วันจะพาเธอผ่อนคลาย
Chun rup bpragun wah took took wun ja pah tur paun klai
I guarantee that we’ll chill every day

ไม่ต้องกลัวไปนะคนดี มีแค่เรากับเสียงดนตรี
Mai dtaung glua bpai na kon dee mee kae rao gup siang dondtree
There’s no need to be scared, darling, there’s only us and the music
เฝ้ารอเธออยู่ตรงนี้ If you ready มาสิ Baby
Foa ror tur yoo dtrong nee if you ready mah si baby
I’m waiting for you right here, if you’re ready, come on, baby
วันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงไม่รู้ I don’t know ที่รู้ๆ
Wun proong nee ja bpen yung ngai mai roo I don’t know tee roo roo
I still don’t know how tomorrow will be, I don’t know, what I do know is

(*)

ไม่ต้องไปคิดสับสน
Mai dtaung bpai kit sup son
You don’t have to wonder
อยากเที่ยวคุณนัดกับผม
Yahk tiao koon nut gup pom
If you want to go out, make a date with me
เธอรู้ความรักน่ะหวาน
Tur roo kwahm ruk na wahn
You know my love is sweet
ถ้าเกิดได้รักจากผม
Tah gert dai ruk jahk pom
If you happen to get love from me
ยังอยากพบอยากเจอ
Yung yahk pob yahk jur
I still want to see you, want to meet with you
ผมอยากรู้จักเธอ
Pom yahk roo juk tur
I want to get to know you
Ok I’m alright
Okay, I’m all right

ชอบเธอมันผิดไหม
Chaup tur mun pit mai
Is it wrong that I like you?
ค่ำคืนยาม Midnight
Kum keun yahm midnight
At night at midnight
ไม่เป็นดั่งที่คิดไว้
Mai bpen dung tee kit wai
It’s not like I imagined
ความรักมีพิษร้าย
Kwahm ruk mee pit rai
Love is toxic
เธอวนขวาแล้วชิดซ้าย
Tur won kwah laeo chit sai
You spin to the right, then you’re close to the left
ไม่พบเจอเลยคำตอบ
Mai pob jur loey kum dtaup
I can’t find an answer
ยังเสาะหาทางออก
Yung sor hah tahng auk
I’m still searching for a way out

เราหายใจทางปอด
Rao hai jai tahng bpaut
We breathe through our lungs
สูดตั้งแต่ควันไปยันหมอก
Soot dtung dtae kwun bpai yun mauk
Inhaling from smoke to fog
และที่บอกคืออยากจะบอกเอาไว้ว่า
Lae tee bauk keu yahk ja bauk ao wai wah
And what I tell you is I want to tell you that
คงจะดีถ้าเราได้เจอกันข้างหน้า
Kong ja dee tah rao dai jur gun kahng nah
It would be nice if we could meet face-to-face
ถ้าเป็นเธอฉันต้องไปเจอเธอให้ได้
Tah bpen tur chun dtaung bpai jur tur hai dai
If it’s you, I’d go out and see you for sure
ถึงเราจะฝ่าไปไม่ง่าย
Teung rao ja fah bpai mai ngai
Even though it won’t be easy for us to push through
ทุกๆ ครั้งที่เจอเวลาเธอมาใกล้ๆ
Took took krung tee jru welah tur mah glai glai
Every time I see you when you come near
ผมทำใจแทบไม่ได้
Pom tum jai taep mai dai
I nearly can’t take it

(*)

คิดถึงเธออยู่ทุกวัน
Kit teung tur yoo took wun
I think about you every day
รอเธออยู่ตรงนี้
Ror tur yoo dtrong nee
I’m waiting for you right here
I got my mind thinking bout u lately
I’ve got my mind thinking about you lately
คิดถึงเธออยู่ทุกคืน
Kit teung tur yoo took keun
I think about you every night
รอจะเจอเธอตอนตื่น
Ror ja jur tur dtaun dteun
Waiting to see you when I wake up
It’s about d*mn time
It’s about d*mn time
That I got to got to meet ya
That I got to, got to meet you
Got to got to see ya
Got to, got to see you
นับวันที่จะได้เจอ Am I พึมพำพร่ำเพ้อ Like
Nup wun tee ja dai jur am I peum pum prum pur like
Counting the days till I’ll be able to see you, am I going crazy like?

เธอจะรักกัน รักกันบ้างรึเปล่า
Tur ja ruk gun ruk gun bahng reu bplao
Will you love me, love me at all?
เธอจะคิดถึงกันอยู่บ้างรึเปล่า
Tur ja kit teung gun yoo bahng reu bplao
Will you think of me?
เธออยู่ไหนอะ ทำไรอะ
Tur yoo nai a tum rai a
Where are you? What are you doing?
ตอนนี้จะอยู่กับใครอะ
Dtaun nee ja yoo gup krai a
Who are you with right now?
พรุ่งนี้จะเจอกันไหม
Proong nee ja jur gun mai
Will we meet tomorrow?
I’m pretty sure I’ll be alright
I’m pretty sure I’ll be all right
ถ้าเธอ Okay no need to โลเล
Tah tur okay no need to loh lay
If you’re okay, there’s no need to hesitate
You need to lay low
You need to lay low
Plus I’ll doing okay
Plus I’ll be doing okay

(*,*)

   

LYRICS – LAZYLOXY X OG-ANIC X URBOYTJ
PRODUCER – NINO
MIXED & MASTERED- NINO

Title: แบกไม่ไหว / Baek Mai Wai (Can’t Bear It)
Artist: UrboyTJ ft. Lazyloxy
Album: [Single]
Year: 2018

หนักเหลือเกินเหลือเกินเรื่องจริงที่เราต้องมาเผชิญ
Nuk leua gern leua gern reuang jing tee rao dtaung mah pachern
It’s so stressful, it’s a real issue that we must face
เหนื่อยเหลือเกินเหลือเกินก็คงจะได้แค่ Let It Burn
Neuay leua gern leua gern gor kong ja dai kae let it burn
I’m so tired, but all I can do is let it burn
เธอเองไม่ช่วยกันเลยซักนิด จะให้ฉันคิดยังไง
Tur eng mai chuay gun loey suk nit ja hai chun kit yung ngai
You don’t help me a bit, how do you expect me to feel?
ต้องแบกความรักพังๆนี้ไว้ มันจะทนไม่ไหว
dtaung baek kwahm ruk pung pung nee wai mun ja ton mai wai
Having to bear this dying love, I can’t take it
รักมันไม่เคยที่จะพอ เธอเหมือนไม่อยากจะไปต่อ
Ruk mun mai koey tee ja por tur meuan mai yahk ja bpai dtor
Love is never enough, it’s like you don’t want to continue this
ฉันเองก็ชักจะเริ่มท้อ ควรที่จะต้องทำยังไง
Chun eng gor chuk ja rerm tor kuan tee ja dtaung tum yung ngai
I’m starting to get discouraged, what should I do?
ตอนนี้มันเริ่มไม่โอเค เธอไม่พอใจเธอก็เท
Dtaun nee mun rerm mai okay tur mai por jai tur gor tay
Right now things are starting to not be okay, you’re not satisfied, so you’ll dump me
อยู่ต่อกันก่อนจะได้ไหม Baby
Yoo dtor gun gaun ja dai mai baby
Can you stay with me first, baby?

(*) แบกคนเดียวไม่ไหว ฉันมันกำลังจะตาย
Baek kon diao mai wai chn mun gumlung ja dtai
I can’t bear it alone, I’m going to die
แบกคนเดียวไม่ไหว ฉันควรจะทำยังไง
Baek kon diao mai wai cun kuan ja tum yung ngai
I can’t bear it alone, what should I do?
แบกคนเดียวไม่ไหว รักที่มันพังทลาย
Baek kon diao mai wai ruk tee mun pung talai
I can’t bear our dying love alone
ต้องทนให้ไหว ไม่ให้เธอไป
Dtaung ton hai wai mai hai tur bpai
I must endure it and not let you leave
Cuz’ ฉันยังอยากให้เธออยู่
Cause chun yung yahk hai tur yoo
Because I still want you to stay

เธอบอกว่าเธอนั้นทนไม่ไหว เธอต้องการจะไป
Tur bauk wah tur nun ton mai wai tur dtaung gahn ja bpai
You told me that you couldn’t take it, that you wanted to leave
เธอคงเบื่อ Warm Light ความรักของเรามันเก่าใช่ไหม
Tur kong beua warm light kwahm ruk kaung rao mun gao chai mai
You said you were bored of the warm light, our love is old, isn’t it?
ฉันรู้ว่าฉันนั้นเคยผิดพลัง อยากขอโอกาสอีกครั้ง
Chun roo wah chun nun koey pit plung yahk kor ohgaht eek krung
I know that I once screwed up, I want one more chance
แต่เธอกลับไม่สนใจปล่อยรักฉันตายลำพัง
Dtae tur glup mai son jai bploy ruk chun dtai lum pung
But you don’t care, you’re letting my love die alone
เธอบอกว่าเราเข้ากันไม่ได้ ทั้งๆที่เราเคยเข้ากันบ่อย
Tur bauk wah rao kao gun mai dai tung tung tee rao koey kao gun boy
You told me that we didn’t get along, even though we used to get it on often
ทุกๆวันนี้เวลาที่เจอเธอเหมือนเธอกินข้าวไม่อร่อย
Took took wun nee welah tee jur tur meuan tur gun gao mai aroy
These days, whenever I see you, it’s like you’re eating something disgusting
ถ้าเธอนั้นต้องการจะจากไป ถ้ารั้งไม่ไหวฉันก็ต้องปล่อย
Tah tur nun dtaung gahn ja jahk bpai tah rung mai wai chun gor dtaung bploy
If you want to leave, if I can’t hold you back, I must let you go
แค่อยากให้เธอยังอยู่กับฉันตรงนี้อีกหน่อย ฉัน
Kae yahk hai tur yung yoo gup chun dtrong nee eek noi chun
I just want you to still stay with me right here for a little longer, I

(*,*)

   

Produced by UrboyTJ
Written by UrboyTJ & Lazyloxy
Composed by UrboyTJ & Lazyloxy
Arranged by UrboyTJ & Chonlatas Chansiri
Mixed by UrboyTJ
Mastering by UrboyTJ

Title: Wanna Tell You
Artist: Sunny Day ft. UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2018

(*) อยากจะร้องเพลงบอกรักเธอสักครั้งหนึ่ง
Yahk ja raung pleng bauk ruk tur suk krung neung
I want to sing a song to tell you that I love you
ไม่เคยร้องเพลงแบบ แบบนี้ให้ใครได้ฟัง
Mai koey raung pleng baep baep nee hai krai dai fung
I’ve never sang a song like this for anyone before
รักนี้มาจากใจขอเชื่อฉัน
Ruk nee mah jahk jai kor cheua chun
This love comes from my heart, believe me
from da bottom of my heart yeah yeah
From the bottom of my heart, yeah, yeah

(*)

จะบอกรักเธอ ในวันสวยๆ
Ja bauk ruk tur nai wun suay suay
I’ll tell you I love you on a beautiful day
ในวันใสๆ ที่ฟ้านั้นดูเป็นใจ
Nai wun sai sai tee fah nun doo bpen jai
On a bright day when the sky seems just right
แค่มีเธอกับฉัน บรรยากาศดีๆ
Kae mee tur gup chun bunyahgaht dee dee
Just me and you and a nice atmosphere
เราจะทำให้โลกนี้สวยงาม Yeah yeah
Rao ja tum hai lohk nee suay ngahm yeah yeah
We’ll make this world beautiful, yeah, yeah

เธอคงไม่รู้ ว่ารักฉันมากมาย
Tur kong mai roo wah ruk chun mahk mai
You probably don’t know how much love I have
วันคืนผ่านไป ว่ารักนี้ยังคงอยู่
Wun keun pahn bpai wah ruk nee yung kong yoo
The days and nights pass by, but I’m telling you this love is still here
ไม่มีเสื่อมคลาย แม้วันที่โหดร้าย
Mai mee seuam klai mae wun tee hoht rai
It never lessons, even on bad days
ฉันก็ยังจะอยู่ข้างๆ เธอ Oh baby
Chun gor yun ja yoo kahng kahng tur oh baby
I’ll still be beside you, oh, baby

(*,*)

ไม่ต้องกลัวนะ โลกนี้สดใส
Mai dtaung glua na lohk nee sot sai
You don’t have to be afraid, this world is bright
สิ่งที่เธอมองหา ขอให้เธอเดินไป
Sing tee tur maung hah kor hai tur dern bpai
I hope you keep going after the things you’re searching for
ฉันจะอยู่ใกล้ๆ ใกล้ที่หัวใจเธอ
Chun ja yoo glai glai glai tee hua jai tur
I’ll be near, near your heart
และเราจะเดินไปด้วยกัน Yeah yeah
Lae rao ja dern bpai duay gun yeah yeah
And we’ll continue on together, yeah, yeah

ก็ไม่ต้องห่วงนะ ฉันไม่ไปไหน
Gor mai dtaung huang na chun mai bpai nai
You don’t have to worry, I’m not going anywhere
ขอแค่เชื่อใจ ให้ฉันได้เข้าใจเธอ
Kor kae cheua jai hai chun dai kao jai tur
I just want to trust you, make me understand you
ให้เธอเปิดใจ รักฉันเข้าไปเหอะ
Hai tur bpert jai ruk chun kao bpai hur
Open your heart and let my love in
i will be Urboy TJ Oh yeah yeah
I’ll be Urboy TJ, oh, yeah, yeah

นักเลงcallไม่วายร้าย
Nuk leng call mai wah rai
I’m called a thug, I’m not devilish
วายร้ายไม่ได้ใจร้าย
Wai rai mai dai jai rai
Devilish, I’m not cruel-hearted
บอกรักเธอเข้าใจมั้ย
Bauk ruk tur kao jai mai
I’m telling you I love you
ลงในเพลงนี้ ให้เธอเข้าใจ
Long nai pleng nee hai tur kao jai
In this song, letting you understand
จะไปกลัวไร รักเธอจะตาย
Ja bpai glua rai ruk tur ja dtai
What’s there to be scared of? I’ll love you to death
ride or die baby yes be mine
Ride or die, baby, yes, be mine
ไม่ต้องห่วง baby เนี่ยไม่มีใคร
Mai dtaung huang baby nia mai mee krai
You don’t have to worry, baby, I don’t have anyone else
let’s make a baby
Let’s make a baby
yes you and I
Yes, you and I
all day all night I’m sayin’ love to u love to you แบบเนี่ย
All day all night I’m saying love to you love to you baep nia
All day, all night, I’m saying love to you, love to you, like this

(*)

นักเลงคนนี้ ผู้ชายคนนี้
Nuk leng kon nee poo chai kon nee
This thug, this man
บอกรัก รักในเพลง เพลงนี้
Bauk ruk ruk nai pleng pleng nee
Is telling you he loves you in this song
มาจากใจ มาจากใจ ให้เธอมาจากใจ มาจากใจ
Mah jahk jai mah jahk jai hai tur mah jahk jai mah jahk jai
It’s coming from my heart, it’s coming from my heart for you, it’s coming from my heart, it’s coming from my heart
ให้เธอ ให้เธอได้คนเดียว เธอรู้ไว้เหอะ
Hai tur hai tur dai kon diao tur roo wai hur
For you, for you alone, keep that in mind

(*,*,*)

   

คำร้อง : Sunny Day
ทำนอง : Sunny Day
เรียบเรียง : Sunny Day
Music produced by Keezybbb

   

I like the style of the music video, with the guy rescuing the girl from a brothel, but that line “Let’s make a baby”, is anyone actually ever picked up by that line?? Because I can’t think of anything more of a turn-off

Title: ไม่เข้าใจ / Mai Kao Jai (I Don’t Understand)
English Title: “Lost”
Artist: UrboyTJ ft. Zeal
Album: [Single]
Year: 2018

ผมทุ่มทุกอย่างที่มีให้เธอเลยหมดหน้าตัก
Pom toom took yahng tee mee hai tur loey mot nah dtuk
I’ve devoted everything I had to you, I’m out of talismans
และทำทุกทางที่คิดว่าเธอนั้นจะมารัก
Lae tum took tahng tee kit wah tur nun ja mah ruk
And I’ve done every way I could think of for you to come love me
แต่ยิ่งทำก็ยิ่งรู้สึกเสียใจ
Dtae ying tum gor ying roo seuk sia jai
But the more I do, the sadder I feel
เมื่อเธอไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำลงไป
Meua tur mai hen koon kah kaung sing tee tum long bpai
When you don’t see the value of the things i do
มันทรมานแต่เธอก็ไม่เคยรับรู้
Mun toramahn dtae tur gor mai koey rup roo
It’s torture, but you never acknowledge it
แล้วผมจะโทษใครได้มันก็สมแล้ว
Laeo pom ja toht krai dai mun gor som laeo
And who can I blame? It’s fitting
รักเองเจ็บเองโทษใครไม่ได้
Ruk eng jep eng toht kraimai dai
I chose to love, so I hurt myself, I can’t blame anyone else
Love with pain ก็ปวดเองทำไงก็ไม่หาย
Love with pain gor bpuat eng tum ngai gor mai hai
Love with pain, I hurt myself, whatever I do, it doesn’t disappear

ไม่มีใครผิดทั้งนั้นถ้ามันจะผิดก็ฉัน
Mai mee krai pit tung nun tah mun ja pit gor chun
It’s no one’s fault, if it’s anyone’s it’s mine
ที่รักเธอมากไปและไม่เคยเผื่อใจ
Tee ruk tur mahk bpai lae mai koey puea jai
For loving you too much and never being careful
แต่คนมันรักเข้าไปแล้ว
Dtae kon mun ruk kao bpai laeo
But a person in love dives right in
ตัดใจมันก็คงไม่ทัน I’m so into you
Dtut jai mun gor kong mai tun I’m so in to you
I’m too late to give you up, I’m so in to you
But I don’t know what to do
But I don’t know what to do

(*) ยิ่งรักเธอเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียใจ
Ying ruk tur tao rai gor ying sia jai
The more I love you, the sadder I am
ยิ่งใกล้เธอเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนไกล
Ying glai tur tao rai gor ying meuan glai
The closer to you I get, the further away it seems
ให้เธอมองมาตรงที่แววตา
Hai tur maun gmah dtrong tee waew dtah
I want you to look me right in the eye
เธอนั้นเคยเห็นฉันบ้างไหม
Tur nun koey hen chun bahng mai
Have you ever noticed me?
หรือว่าเธอไม่เคยจะสนใจ
Reu wah tur mai koey ja son jai
Or will you never be interested?

(**) ยิ่งรักเธอเท่าไหร่ยิ่งไม่เหลือใคร
Ying ruk tur tao rai ying mai leua krai
The more I love you, the more I don’t have anyone left
ยิ่งใกล้เธอเท่าไหร่เธอก็ยิ่งหายไป
Ying glai tur tao rai tur gor ying hai bpai
The closer to you I get, the more you disappear
พยายามลืมก็ไม่ยอมลืมไม่รู้ต้องทำยังไง
Payayahm leum gor mai yaum leum mai roo dtaungtum yung ngai
I’ve tried to forget, but I refuse to, I don’t know what I must do
ยิ่งรักเท่าไรก็ยิ่งไม่เข้าใจ
Ying ruk tao rai gor ying mai kao jai
The more I love you, the more I don’t understand

You like a mystery มีแต่ history
You like a mystery mee dtae history
You’re like a mystery, there’s only history
I’m a memories I’m fade away
I’m a memory, I’m fading away
But I keep coming back
But I keep coming back
Cause I never get enough
Cause I never get enough
I’m so in to you
I’m so in to you
And i don’t know what to do
And I don’t know what to do

(*,**,*,**)

   

Produced by UrboyTJ
Composed by UrboyTJ
Arranged by UrboyTJ, Chonlatas, Ken Zeal, Four 25 Hours
Lyrics by UrboyTJ

Title: ไม่ตอบ / Mai Dtaup (No Answer)
Artist: UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2018

(*) เวลาทักไปก็ไม่ตอบ
Welah tuk bpai gor mai dtaup
When I say hi, you don’t answer
โทรไปก็ไม่ตอบ
Toh bpai gor mai dtaup
When I call, you don’t answer
ถามไปก็ไม่ตอบ
Tahm bpai gor mai dtaup
If I ask you a question, you don’t answer
จะเอายังไงได้โปรดช่วยบอก
Ja ao yung ngai dai bproht chuay bauk
What do you want? Please tell me

(*)

(**) ตอนเนี้ยมัน Missing you
Dtaun nia mun missing you
Right now I’m missing you
And I don’t know what to do
And I don’t know what to do
บอกกันซักทีให้รู้
Bauk gun suk tee hai roo
Just tell me and let me know
อยู่ที่ไหน จะทำไร อยู่กับใคร My Babae
Yoo tee nai ja tum rai yoo gup krai my baby
Where are you? What are you doing? Who are you with, my baby

ตอนเนี้ยเวลาเท่าไหร มองดูนาฬิกา
Dtaun nia welah tao rai maung doo nahligah
Right now, no matter what time it is, I’m watching the clock
ชักจะไม่แน่ใจ และคิดว่าเธอจะทักเข้ามา
Chuk ja mai nae jai lae kit wah tur ja tuk kao mah
I’m really not sure, and I’m wondering if you’ll say hi
ตอนนี้จะตีห้ากว่า
Dtaun nee ja dtee hah gwah
Right now it’s past 5am
Where have you been I wanna know where you are now
Where have you been? I want to know where you are now
อยากรู้เธอทำอะไร Same time right here
Yahk roo tur tum arai same time right here
I want to know what you’re doing at the same time right here
คิดถึงกันบ้างไหม ยังอยากให้เธอหนะทักเข้ามา
Kit teung gun bahng mai yung yahk hai tur na tuk kao mah
Do you miss me? I still want you to say hi
ไม่ว่าเวลาเท่าไหร่
Mai wah welah tao rai
No matter what time it is
You know I’m down ถ้าเธอต้องการไม่ว่าตอนไหน
You know I’m down tah tur dtaung gahn mai wah dtaun nai
You know I’m down, if you need me, no matter when

แต่
Dtae
But

(*,*,**)

ถ้าเหงาขึ้นมาเมื่อไหร่ Look at your phone
Tah ngao keun mah meua rai look at your phone
If you’re ever lonely, look at your phone
You’re not alone เพียงตอบข้อความที่ส่งเข้าไป
You’re not alone piang dtaup kor kwahm tee song kao bpai
You’re not alone, just answer the message I sent you
Type and reply
Type and reply
แค่เรื่องง่ายๆ เธอคงจะทำมันได้ใช่ไหม
Kae reuang ngai ngai tur kong ja tum mun dai chai mai
It’s a simple thing, you can do it, right?
คิดถึงเธอทุกคืน เธอนอนรึยัง
Kit teung tur took keun tur naun reu yung
I miss you every night, are you sleeping yet?
ฉันยังคงไม่ลืม และอยากให้เธอมานอนด้วยกัน
Chun yungkong mai leum lae yahk hai tur mah naun duay gun
I still haven’t forgotten, and I want you to come sleep with me
หยุดเวลาไว้ซักวัน
Yoot welah wai sukw un
Stop the time for a day
If you’re alone I just wanna call you right now
If you’re alone, I just want to call you right now

(*,*,**)

ไม่อยากจะไปรบกวนให้มากมาย
Mai yahk ja bpai rop guan hai mahk mai
I don’t want to bother you too much
แต่เด็กมันเหงาจะให้ทำไงได้
Dtae dek mun ngao ja hai tum ngai dee
But your boy is lonely, what do you want me to do?
งอแงจะคิด จะคิดถึงแต่เธอ
Ngor ngae ja kit ja kit teung dtae tur
I’m pouting, thinking, thinking only of you
เวลาไม่เจอก็เบลอจนเพ้อเจ้อ
Welah mai jur gor blur jon pur jur
When I don’t see you, things get blurred until I go crazy
อยากคุยอยากเจอถ้าเธอไม่ว่าไร
Yahk kooey yahk jur tah tur mai wah rai
I want to talk to you, I want to see you, if you don’t object to anything
Just text me back ASAP จะได้ไหม
Just text me back asap ja dai mai
Just text me back ASAP, please
ส่งรูปให้ดู Tonight เธอทำไร
Song roop hai doo tonight tur tum rai
Send me a picture, what are you doing tonight?
จะไม่งอแง วอแว อีกต่อไป
Ja mai ngor ngae wor wae eed dtor bpai
And I won’t pout or disturb you anymore

อย่าเพิ่งหนีกันไปไหน
Yah perng nee gun bpai nai
Don’t just run away from me
อยู่กับฉันนานๆได้ไหม
Yoo gup chun nahn nahn dai mai
Please stay with me for a long time
ตอนเนี้ยไม่มีใคร
Dtaun nia mai mee krai
Right now I don’t have anyone
I’m so lonely you know that I need you my babae
I’m so lonely, you know that I need you, my baby

งอแง งอแง งอแง
Ngor ngae ngor ngae ngor ngae
I’m pouting, pouting, pouting
งอแง งอแง งอแง
Ngor ngae ngor ngae ngor ngae
I’m pouting, pouting, pouting
งอแง งอแง งอแง
Ngor ngae ngor ngae ngor ngae
I’m pouting, pouting, pouting

   

Produced by UrboyTJ
Composed, Arranged by UrboyTJ
Written by UrboyTJ
Mixed & Mastered by UrboyTJ

   

I like the colors of the music video, but the song is a little too suffocating for me haha

Title: ขี้แพ้ / Kee Pae (LOSER)
Artist: UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2018

I’m just a ขี้แพ้ ไอ้ขี้แพ้
I’m just a kee pae ai kee pae
I’m just a loser, just a loser
ที่ต้องเสียเธอให้กับใคร
Tee dtaung sia tur hai gup krai
Who must lose you to someone else
ไม่เคยจะ Win This love war I’m a Loser
Mai koey ja win this love war I’m a loser
I’ll never win this love war, I’m a loser
รอเธอเดินหันหลังและจากไป
Ror tur dern hun lung lae jahk bpai
I’m waiting for you to turn around and leave
And D**n it hurts like
And d**n, it hurts like
เจ็บปวดและทรมานเหมือนจะเป็นจะตาย
Jep bpuat lae tormahn meuan ja bpen ja dtai
It’s painful and torturous to death
That what it’s feel like s**t
That’s what it feels like, s**t

ไม่ว่าจะทำสักแค่ไหนไม่ว่าจะทำมันยังไง
Mai wah ja tum suk kae nai mai wah ja tummun yung ngai
No matter how much I do, no matter how I do it
เธอเองก็เลือกจะจากไป D**n
Tur eng gor leuak ja jahk bpai d**n
You choose to leave me, d**n

ได้แต่มาคุยกับตัวเอง
Dai dtae mah kooey gup dtua eng
I can only talk to myself
โดดเดี่ยวในทางที่เลือกเองผมผิดเอง
Doht diao nai tahng tee leuak eng pom pit eng
All alone in a way that I chose myself, it’s my fault

(*) เป็นแค่ไอ้ขี้แพ้อ่อนแอให้เธอได้เห็น
Bpen kae ai kee pae aun ae hai tur dai hen
I’m just a loser, weak for you to see
ทั้งที่ไม่อยากเป็นแต่ฉันต้องทำเช่นไร
Tung tee mai yahk bpen dtae chun dtaung tum chen rai
Even though I don’t want to be, but what can I do?
เป็นแค่ไอ้ขี้แพ้ดูแลตัวเองไม่ไหว
Bpen kae ai keep pae doo lae dtua eng mai wai
I’m just a loser, I can’t take care of myself
ก็ต้องเสียเธอไปและไม่มีวันกลับมา
Gor dtaung sia tur bpai lae mai mee wun glup mah
I must lose you, and you’ll never come back

I’m so weak
I’m so weak
อ่อนแอทุกครั้งที่มันได้ยินชื่อของเธอ
Aun ae took krung tee mun dai yin cheu kaung tur
I’m weak every time that I hear your name
กะ weak ก็ตอนที่ได้รู้ว่าเธออยู่กับเขา
Ga week gor dtaun tee dai roo wah tur yoo gup kao
I’m weak when I know that you’re with him
Receive harder
It’s even harder
นี่คือเหตุผลที่เขียน This song to reach her
Nee keu het pon tee kian this song to reach her
This is the reason that I wrote this song to reach her
Cause I’m Loser ที่ Lose เธอ
Cause I’m a loser tee lose tur
Cause I’m a loser who lost you
I’m a F**king S**ker
I’m a f**king s**ker

(**) ทำไมเธอไปมันยังไม่เข้าใจ
Tummai tur bpai mun yung mai kao jai
I still don’t understand why you left
มีคำถามที่ค้างอยู่ในใจ
Mee kum tahm tee kahng yoo nai jai
There are questions remaining in my heart
เธอช่วยกลับมาตอบเหตุผล
Tur chuay glup mah dtaup het pon
Please come back and answer the reason
ให้คนขี้แพ้คนนี้จะได้ไหม
Hai kon kee pae kon nee ja dai mai
For this loser
ถึงดูแลเธอไม่ไหว
Teung doo lae tur mai wai
Even though I couldn’t take care of you
แต่ก็ให้เธอไปทั้งหัวใจ
Dtae gor hai tur bpai tung hua jai
But I let you go with my entire heart
And now I’m lost, alone tonight nada right
And now I’m lost, alone tonight, nada, right?

(*,*,**)

   

Produced by UrboyTJ
Composed by UrboyTJ, Four 25 Hours
Arranged by UrboyTJ, Chonlatas Chansiri
Lyrics By UrboyTJ

Title: รักน้องคนเดียวววว / Ruk Naung Kon Diao (I Only Love You)
Artist: UrboyTJ ft. Sunny Suwanmethanon (ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์) and Nichkhun Horvejku (นิชคุณ หรเวชกุล)
Album: OST น้อง.พี่.ที่รัก / Naung Pee Tee Ruk
Year: 2018

คำว่ารัก คำว่ารัก
Kum wah ruk kum wah ruk
The word “love,” the word “love”
พูดว่ารักไม่ยากเท่าไร
Poot wah ruk mai yahk tao rai
It’s not hard to say it
สิ่งที่ฉันกำลังพูดไปอาจฟังดูน้ำเน่า
Sing tee chun gumlung poot bpai aht fung doo num nao
The things that I’m saying might sound emo
อย่าเพิ่งหนี ฉันจะกล่าว
Yah perng nee chun ja glao
Don’t run away yet, I’ll elaborate
อาจไม่มีบทกลอนยืดยาว
Aht mai mee bot glaun yeut yao
I might not have a long poem
You’re the one and only girl for then and now
You’re the one and only girl for then and now

(*) ถ้าหากว่าไม่ลำบาก ก็อยากพูดดังๆ
Tah hahk wah mai lumabhk gor yahk poot dung dung
If it’s not troublesome, I want to shout it out loud
ถ้าไม่เป็นการรบกวน จะพูดมันอีกครั้ง
Tah mai bpen gahn rop guan ja poot mun eek krung
If it’s not a bother, I’ll say it again
สิ่งที่จะได้ฟังคือคำที่ฉันไม่เคยให้ใคร
Sing tee ja dai fung keu kum tee chun mai koey hai krai
The thing that you’ll hear are the words that I’ve never given anyone else
รักน้องคนเดียว รักน้องคนเดียว
Ruk naung kon diao ruk naung kon diao
I love only you, I love only you
รักน้องคนเดียว ไม่ขอข้องเกี่ยวใคร
Ruk naung kon diao mai kor kaung giao krai
I love only you, I don’t want to get involved with anyone else
รักน้องคนเดียว รักน้องคนเดียว
Ruk naung kon diao ruk naung kon diao
I love only you, I love only you
รักน้องคนเดียว คนเดียว คนเดียว
Ruk naung kon diao kon diao kon diao
I love only, only, only you

อาจไม่ดี อาจไม่งาม
Aht mai dee aht mai ngahm
I might be bad, I might not be pretty
อาจจะเผลอทำร้ายหัวใจ
Aht ja plur tum rai hua jai
I might carelessly break your heart
และดูเหมือนว่าฉันไม่แคร์ เป็นแค่วายร้าย (ฉันมันแค่วายร้าย)
Lae doo meuan wah chun mai care bpen kae wai rai (chun mun kae wai rai)
And it seems like I don’t care, I’m just a villain (I’m just a villain)
ไร้เหตุผล เอาแต่ใจ
Rai het pon ao dtae jai
Unreasonable, selfish
เป็นแค่คนที่ไม่เอาไหน
Bpen kae kon tee mai ao nai
I’m just a worthless person
ยิ่งเทียบกับเธอ ฉันมันเป็นคนไม่ได้เรื่องเลย
Ying tiap gup tur chun mun bpen kon mai dai reuang loey
The more I’m compared with you, I’m a good-for-nothing guy

(*)

จะให้เราพูดไอ้คำว่ารัก เป็นร้อยพันครั้ง มันก็ยังไม่พอ
Ja hai rao poot ai kum wah ruk bpen roy pun krung mun gor yung mai por
Saying I love you a hundred thousand times still isn’t enough
มันปฎิเสธเอาไว้ไม่ได้ เมื่อคำว่ารักมัน meaning more
Mun bpadtiset ao wai mai dai meua kum wha ruk mun meaning more
I can’t refuse when the word love is meaning more
เธอเป็นคนเดียวที่เฝ้ารอ ไม่ได้เจ้าชู้ no หน้าหม้อ
Tur bpen kon diao tee fao ror mai dai jao choo no nah mor
You’re the only person whom I’ll wait for, I’m not a player, I’m no flirt
ถ้าเธอมาช้า เราจะรอ cuz คำว่ารักมัน even more ah
Tah tur mah chah rao ja ror cause kum wah ruk mun even more ah
If you take your time, I’ll wait, cause love is even more
เธอเป็นคนเดียวที่เราจะรัก for all my life
Tur bpen kon diao tee rao ja ruk for all my life
You’re the only person whom I’ll love for all my life
ไม่มีเธออยู่เราคงจะตาย i dont wanna lie
Mai mee tur yoo rao kong ja dtai I don’t wanna lie
If I don’t have you, I’ll die, I don’t want to lie
ไม่ได้พูดแบบนี้กับคนทุกคน u know my style
Mai dai poot baep nee gup kon took kon you know my style
I don’t talk like this with everyone, you know my style
Itsurboytj right here and u know im real nice right
It’s your boy TJ, right here, and you know I’m real nice, right?

เพียงเธอคนเดียวเท่านั้น เพียงเธอคนเดียวคนนี้
Piang tur kon diao tao nun piang tur kon diao kon nee
Only you, only you
เพียงเธอคนเดียวที่ฉันรัก
Piang tur kon diao tee chun ruk
Only you whom I love
ความรักไม่มีเหตุผล ความรักไม่มีที่มา
Kwahm rukmai mee het pon kwahmr uk mai mee tee mah
Love doesn’t have a reason, love doesn’t have an origin
โปรดเก็บรักษามันไว้ให้ดี
Bproht gep ruk sah mun wai hai dee
Please take good care of it
รักน้องคนเดียว รักน้องคนเดียว
Ruk naung kon diao ruk naung kon diao
I only love you, I only love you
รักน้องคนเดียว ไม่ขอข้องเกี่ยวใคร
Ruk naung kon diao mai kor kaung giao krai
I only love you, I don’t want to get involved with anyone else
รักน้องคนเดียว รักน้องคนเดียว
Ruk naung kon diao ruk naung kon diao
I only love you, I only love you
รักน้องคนเดียว ไม่เคย ไม่เคย รักใคร
Ruk naung kon diao mai koey mai koey ruk krai
I only love you, I’ll never ever love anyone else

   

คำร้อง ปิยวัฒน์ มีเครือ / ธเนศ วรากุลนุเคราะห์
ทำนอง ประทีป สิริอิสสระนันท์ / สมชัย ขำเลิศกุล
เรียบเรียง ประทีป สิริอิสสระนันท์