Twopee Southside

All posts tagged Twopee Southside

Title: Swipe
Artist: Matcha (มัจฉา) ft. Twopee Southside
Album: [Single]
Year: 2021

เธอใช่ไหมที่ฉันเพิ่งพบเจอ
Tur chai mai tee chun perng pob jur
You’re the one whom I’ve just met, aren’t you?
Wanna come a little closer?
Wanna come a little closer?
ถ้าเธอยังไม่มีใคร yeah
Tah tur yung mai mee krai
If you still don’t have anyone, yeah
I can make you feel right
I can make you feel right

เธอคงเจอใครอีกมากมาย
Tur kong jur krai eek mahk mai
You probably meet lots of other girls
But you know that I don’t mind
But you know that I don’t mind
Baby just take a chance
Baby, just take a chance
อย่าเลย อย่าปล่อยให้เป็นแค่ฝัน
Yah loey yah bploy hai bpen kae fun
Don’t, don’t let this just be a dream

แต่ อันที่จริง ฉันก็เหงาเหมือนกัน
Dtae un tee jing chun gor ngao meuan gun
But in reality, I’m lonely too
ก็ไม่ได้อยากจะผูกมัดเท่าไหร่
Gor mai dai yahk ja pook mut tao rai
I don’t want to get tied down
แต่ก็คงจะดีถ้าเราได้ใกล้กัน
Dtae gor kong ja dee tah rao dai glai gun
But it would be nice if we got a little close

If you want me ไม่ต้องคิดให้มากมาย
If you want me mai dtaung kit hai mahk mai
If you want me, there’s no need to think so much about it
Just swipe swipe ฉันเอาไว้
Just swipe swipe chun ao wai
Just swipe swipe on me
วันพรุ่งนี้เป็นไง ค่อยว่ากัน
Wun proong nee bpen ngai koy wah gun
We’ll figure out tomorrow later

(*) Swipe swipe to your right (baby boy just)
Swipe swipe to your right (baby boy just)
Swipe swipe ที่หัวใจ
Swipe swipe tee hua jai
Swipe swipe on my heart
Boy ถ้าเธอคิดเหมือนกัน
Boy tah tur kit meuan gun
Boy, if you feel the same
อย่าปล่อยมือให้ฉันลอยหาย ไป
Yah bploy meu hai chun loy hai bpai
Don’t let go of my hand and let me float away

(**) Swipe swipe to your right
Swipe swipe to your right
Swipe swipe ที่หัวใจ
Swipe swipe tee hua jai
Swipe swipe on my heart
แค่เราได้ลองรู้จักกัน
Kae rao dai laung roo juk gun
Let’s just try getting to know each other
Then you can do whatever you like
Then you can do whatever you like

And you know you know what i like
And you know you know what I like
และแค่อยาก แค่อยากจะรู้เธออยากลองดูไหม
Lae kae yahk kae yahk ja roo tur yahk laung doo mai
And I just want, I just want to know if you want to try this out?
แค่กด swipe swipe swipe
Kae got swipe swipe swipe
Just press swipe swipe swipe
ชอบที่เธอ slide slide slide like d*mn
Chaup tee tur slide slide slide like d*mn
I like it when you slide, slide, slide, like, d*mn
I’m in love with your body
I’m in love with your body
ถ้าเธอไม่ไหวก็แค่นอนนี่
Tah tur mai wai gor kae naun nee
If you can’t, we’ll just sleep
ผมต้อง sorry ที่ไม่เคย sorry
Pom dtaung sorry tee mai koey sorry
I’ll be sorry that I’m never sorry
บอกแม่เธอว่า don’t worry
Bauk mae tur wah don’t worry
Tell your mother not to worry
Let’s get lost tonight
Let’s get lost tonight
แค่คุยกันก่อนบอกเลยได้ไหม จะเอาไง
Kae kooey gun gaun bauk loey dai mai ja ao ngai
Let’s just talk first, please tell me, what do you think?

ก็รู้ว่าอีกไม่นานฉันคงต้องไป
Gor roo wah eek mai nahn chun kong dtaung bpai
I know I have to go soon
So look into my eyes
So look into my eyes
เผื่อว่าเธอจะเห็น
Peua wah tur ja hen
In case you’ll see
ความรู้สึกที่ฉันมี
Kwahm roo seuk tee chun mee
The feelings I have
And if you can see
And if you can see
อย่าเพิ่งปล่อยกันไปนะ baby
Yah perng bploy gun bpai na baby
Don’t let me go yet, baby

(*,**)

   

Produced by Nino
Lyric & Melody by Wiriyapa Chansuwong / Nonlapan Umpuch
Arranged by Punsadej Phungsujarittham
Executive Producer : Daboyway

   

Ehh. While not really my thing, a song about hooking up during the age of hook-up apps like this isn’t surprising, there is a market for it for sure. But I don’t really get this song; does the girl want a one-night-stand? Then why is she talking about feelings? Is she hoping a ONS will turn into something more?
And lyrics aside, this song feels incomplete, like it cuts off too soon. It could have done with another verse, or at least a second repeat of the chorus, otherwise I thought it was just a teaser clip at first.

Title: อย่าหายไปไหนอีกเลย / Yah Hai Bpai nai Eek Loey (Don’t Disappear Again)
Artist: Twopee Southside
Album: [Single]
Year: 2020

ตลอดชีวิต ไม่เคยทำอะไรเพื่อใคร อยู่ไปวันๆ ตามความฝัน ไร้ซึ่งกำลังใจ
Dtalaut cheewit mai koey tuma rai peua krai yoo bpai wun wun dtahm kwahm fun rai seung gumlung jai
All my life, I’ve never done anything for anyone else, I lived day by day, following my dreams without any inspiration
จนวันที่เธอเข้ามา ทุกสิ่งนั้นเปลี่ยนไป แต่เป็นที่ฉันยังคงรั้น ทำอะไรตามใจ
Jon wun tee tur kao mah took sing nun bplian bpai dtae bpen tee chun yung kong run tum arai dtahm jai
Until the day you showed up, everything changed, but it was me who was still stubbornly doing what I wanted

ทุกวัน everyday oh yay I do ma thang ปากไม่ตรงกับใจ กับเธอละทำเป็นเก่ง
Took wun everyday oh yay I do my thing bpahk mai dtrong gup jai gup tur la tum bpen geng
Every day, every day, oh, yay, I do my thing, my mouth doesn’t match my heart, I act cool around you
บอกตัวเองซักวันจะทำให้เธอได้เห็น ตอบแทนความรักที่ให้กับคนที่รักไม่เป็น
Bauk dtua eng suk wun ja tum hai tur dai hen dtaup taen kwahm ruk tee hai gup kon tee ruk mai bpen
Telling myself that some day I’d make you see, and repay the love that you’ve given to this man who didn’t know how to love

(*) เธอเองก็รู้ you the love of my life ตอนที่เธอไม่อยู่รู้ไหมว่าเป็นอย่างไร
Tur eng gor roo you the love of my life dtaun tee tur mai yoo roo mai wah bpen yahng rai
You know you’re the love of my life, when you’re not here, do you know what it’s like?
ไม่เคยคิดจะหยุดชีวิตนี้ไว้ที่ใคร ฉันยังเฝ้ามองหา
Mai koey kit ja yoot cheewit nee wai tee krai chun yung fao maung hah
I never thought I’d stop my lifestyle for anyone, I was still searching

(**) ที่ผ่านมาเธอไปอยู่ที่ไหนมา เฝ้ารอเวลา อยากได้พบและได้เจออีกครั้ง
Tee pahn mah tur bpai yoo tee nai mah fao ror welah yahk dai pob lae dai jur eek krung
Where have you been? I’m waiting, I want to see you again
อยากขอบคุณทุกช่วงเวลาที่แสนดี เธอก็รู้ฉันรออยู่ Girl you know I want you
Yahk kaup koon took chuang welah tee saen dee tur gor roo chun ror yoo girl you know I want you
I want to thank you for the wonderful time, you Know I’m waiting, girl, you know I want you
อย่าหายไปไหนอีกเลย จะได้ไหม อย่าหายไปไหนอีกเลย ได้รึเปล่า
Yah hai bpai nai eek loey ja dai mai yah hai bpai nai eek loey dai reu bplao
Please don’t disappear again, don’t disappear again, okay?
อย่าหายไปไหนอีกเลย
Yah hai bpai nai eek loey
Don’t disappear again

รู้ไม๊ผมเห็นภาพคุณในทุกๆ ครั้งที่หลับตา ในทุกๆ ครามันมีแต่รอยยิ้ม
Roo mai pom hen pahp koon nai took took krung tee lup dtah nai took took krah mun mee dtae roy yim
Do you know I see your image every time I close my eyes? Every time, I only smile
ผมพูดตรงๆ ว่าถ้าผมเป็นคุณผมคงไม่กลับมา อยากขอบคุณเธอ ที่ยังอยู่ตรงนี้
Pom poot dtrong dtrong wah tah pom bpen koon pom kong mai glup mah yahk kaup koon tur tee yung yoo dtrong nee
Speaking frankly, if I were you, I wouldn’t come back, I want to thank you for still being here

ทุกครั้งที่พลาดทุกครั้งที่พลั้งอีกครั้งอีกกี่ครา
Took krung tee plaht took krung tee plung eek krung eek gee krah
Every time I’ve screwed up and every time I will again
ที่ผ่านมาตลอดเวลา ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้
Tee pahn mah dtalaut welah tum bpen mai roo mai chee
I’ve always acted like I didn’t know
หลายคนก็บอกว่าควรจะหยุด ไม่อยากเห็นเธอเสียน้ำตา
Lai kon gor bauk wah kuan ja yoot mai yahk hen tur sia num dtah
Many people have told me that I should stop, I don’t want to see you cry
เพราะมันคงยาก ถ้าให้คนอย่างผมน่ะดีมากกว่านี้
Pror mun kong yahk tah hai kon yahng pom na dee mahk wah nee
Because it’s difficult for a guy like me to be better than this
แต่เธอไม่สนคำพูดใครสักคน
Dtae tur mai son kum poot krai suk kon
But you don’t care what anyone else says
ผมควรละอายตัวเอง ที่ทำให้เธอ ทุกข์และก็ทน
Pom kuan la ai dtua eng tee tum hai tur took lae gor ton
I should be ashamed of myself for making you suffer
ขอบคุณจากใจจริงๆ ที่ทำให้ผมเป็นผู้เป็นคน
Kaup koon jahk jai jing jing tee tum hai pom bpen poo bpen kon
Thank you for the bottom of my heart for making me human
เพราะการได้รักเธอแค่คนเดียว ดีกว่าได้รักจากใครทุกคน
Pror gahn dai ruk tur kae kon diao dee gwah dai ruk jahk krai took kon
Because being able to love you alone is better than getting love from everyone

(*,**)

ฉันเคยสูญเสีย สิ่งที่ไม่มีคู่ควร รู้ดีเธอสำคัญเพียงใด ไม่ใช่ไม่รู้ตัว
Chun koey soon sia sing tee mai mee koo kuan roo dee tur sumkun piang dai mai chai mai roo dtua
I once risked things I shouldn’t, I know full well how important you are, I’m not oblivious
อยากขอบคุณรักที่เธอให้ และยังอยู่ตรงนี้ และขอบคุณช่วงเวลาที่ดี
Yahk kaup koon ruk tee tur hai lae yung yoo dtrong nee lae kaup koon chuang welah tee dee
I want to thank you for the love you’ve given me and for still being right here, and thank you for the good times
ขอให้มีเราเสมอไป
Kor hai mee rao samur bpai
I hope we always have each other

(**)

   

Lyric by Twopee Southside
Produced by KH , Keezy
Arrange by KH , Keezy

Title: น่าจะรู้ดีกว่านี้ / Nah Ja Roo Dee Gwah Nee (Should’ve Known Better)
Artist: Meme Nopparat ft. Twopee Southside
Album: [Single]
Year: 2020

ก็รู้ดีว่าไม่มีโอกาสอีกแล้ว
Gor roo dee wah mai mee ohgaht eek laeo
I know I missed my chance
แต่ฉันยังคงต้องฝันถึงเธอทุกที
Dtae chun yung kong dtaung fun teung tur took tee
But I still must dream about you every time
ถ้ารู้ตัวว่าที่ทำลงไป
Tah roo dtua wah tee tum long bpai
If I had realized what I’d done
จะทำให้เธอจากไปอย่างนี้
Ja tum hai tur jahk bpai yahng nee
Would make you leave me like this
Should’ve known better
Should’ve known better

ทำอะไรลงไปไม่คิดถึงคนในใจ
Tum arai long bpai mai kit teung kon nai jai
Whatever I do, I don’t think about the person in my heart
ไม่หวังให้เธอเปลี่ยนใจ
Mai wung hai tur bplian jai
I don’t hope that you’ll change your mind
But d*mn, it felt so right with you
But d*mn, it felt so right with you
เวลาที่เคยได้คู่เคียงกันกับเธอ
Welah tee koey dai koo kaing gun gup tur
When I was able to be beside you
ไม่ช้าไม่นานก็ไป
Mai chah mai nahn gor bpai
But soon you left
And it was all my fault
And it was all my fault
คิดถึงเธอทุกวัน
Kit teung tur took wun
I miss you every day
เจ็บช้ำด้วยความทรงจำที่เหลือ
Jep chum duay kwahm song jum tee leua
I’m hurt by the memories that remain
ที่มันไม่จางไม่หาย
Tee mun mai jahng mai hai
That don’t fade away
ทุกๆถ้อยคำอ่อนหวานที่เคยได้ฟัง
Took took toy kum aun wahn tee koeyd ai fung
Every sweet word I’ve ever heard
ตอกย้ำว่าที่ฉันทำมันไม่ควรให้อภัย
Dtauk yum wah tee chun tum mun mai kuan hai apai
It emphasizes that my actions shouldn’t be forgiven
Goodbye forever
Goodbye forever

(*) Call you tonight
If I call you tonight
ไม่รู้จะรับสายกันมั้ย
Mai roo ja rup sai gun mai
I don’t know if you’ll answer the phone
Is it too much to ask?
Is it too much to ask?
Would you come back to me
Would you come back to me?
Should’ve known better (You should know this better baby)
I should’ve known better (you should know this better, baby)
Better, better, better
Better, better, better
น่าจะรู้ดีกว่านี้
Nah ja roo dee gwah nee
Should’ve known better
(I know you know it, so don’t give me that bullsh*t)
(I know you know it, so don’t give me that bullsh*t)
Should’ve known better
Should’ve known better
Better, better, better
Better, better, better
(I think we need to talk some time though)
(I think we need to talk some time though)

And you already know but
And you already know, but
ก่อนอื่น you should know this better
Gaun eun you should know this better
You should have known this better before
ว่าจริงๆเราควรจะอยู่ด้วยกัน together
Wah jing jing rao kuan ja yoo duay gun together
That we should really be together
Whatever, ไม่สนใจ
Whatever mai son jai
Whatever, I don’t care
How’s the weather?
How’s the weather?
ยังคิดว่าเราสองนั้นควรจะ
Yung kit wah rao saung nun kuan ja
I still think that the two of us should
last long forever, Forever, ever
last long forever, Forever, ever
ในใจมีแค่เธอ
Nai jai mee kae tur
I only have you in my heart
พูดจริงๆไม่ได้คิดอะไร
Poot jing jing mai dai kit arai
I’m telling the truth, I’m not thinking anything else
บางครั้งก็แค่เผลอ
Bahng krung gor kae plur
Sometimes I was just careless
แต่ลึกๆแล้วฉันก็รู้
Dtae leuk leuk laeo chun gor roo
But deep deep down, I knew
But I just blame, blame it on you
But I just blamed, blamed it on you
เอาจริงๆเธอเองก็ไม่ได้ผิดขนาดนั้น
Ao jing jing tur eng gor maid ai pit kanaht nun
But in reality, you didn’t make that big a mistake
ที่ผมพูดออกไปบางทีก็ไม่ได้อยากทำ
Tee pom poot auk bpai nahng tee gor mai dai yahk tum
I didn’t mean what I said sometimes
ก็รู้อยู่ว่ามีจริงไอ้คำว่าบาปกรรม
Gor roo yoo wah mee jing ai kum wah bahp gum
But I know that karma exists
And tonight if you wanna come back
And tonight, if you want to come back

(*)

Should’ve known (x5)
If i …

   

Words : MEME Nopparat
Music : MEME Nopparat, Sol Sangsun Wattanakun
Rap : โต้ง Twopee
Producer: NINO
Arrangement : NINO, lukell
Programming : NINO
Background Vocal : MEME
Tuning & Pre-mixed : Spatchies
Mixed & Mastered: NINO

   

Does Meme always have to have a rapper featured in her songs? Can’t she get a single where she just kills it on her own? Because I really like her style and her voice a lot. But even though I’m not the biggest Twopee fan, I don’t hate his part in this and really like this song haha

Title: เขาคิดถึงเธอแล้ว / Kao Kit Teung Tur Laeo (He Misses You Already)
Artist: Two Popetorn (ตู่ ภพธร) ft. Twopee Southside
Album: [Single]
Year: 2019

(*) เขาคิดถึงเธอแล้ว จากแววตาที่เขามองมา
Kao kit teung tur laeo jahk waew dtah tee kao maung mah
He’s already been missing you, from the look in his eyes looking at you
เหลือบดูนาฬิกา มันก็นานอยู่
Leuap doo nahligah mun gor nahn yoo
Glancing at the clock, it’s been a long time
เขาคิดมากไปแล้ว จากแววตาที่เธอมองมา
Kao kit mahk bpai laeo jahk waew dtah tee tur maung mah
He’s already overthought things, from the look in his eye as you look at him
ฉุดพาใจข้างใน ให้คุมไม่ค่อยอยู่
Choot pah jai kahng nai hai koom mai koy yoo
Pulling his heart from inside, unable to be controlled

หนึ่งนาทีวันนี้ มันไม่เหมือนก่อน
Neung nahtee wun nee mun mai meuan gaun
One minute today isn’t like it used to be
ไม่ใช่หกสิบวิ ชัวร์อย่างแน่นอน
Mai chai hok sip wi suyre yahng nae naun
It’s not 60 seconds for sure
และท่าทางของเขาคงอารมณ์ร้อน จากวิธีมองที่มี
Lae tah tahng kaung kao kong ahrom raun jahk witee maung tee mee
And his demeanor is a little flustered from the way he’s looking
กลับไปยืนตรงนั้นคุยกับเขาเถอะ เมื่อเธอมากับเขาไปกับเขาเถอะ
Glup bpai yeun dtrong nun kooey gup kao tur meua tur mah gup kao bpai gup kao tur
Go back and stand over there and talk to him, when you come with him, leave with him
แค่ผ่านมาเลยทัก เธออย่ามาเยอะ ก็รู้ว่ามันไม่ดี
Kae pahn mah loey tuk tur yah mah yur gor roo wah mun mai dee
I just passed by to say hi, don’t overdo it, you know it’s not good

(**) ถ้าเขารู้ว่าเขามาแทนที่ใคร
Tah kao roo wah kao mah taen tee krai
If he knew he was a replacement for someone
และฉันเคยอยู่ตรงไหน ในใจของเธอ
Lae chun koey yoo dtrong nai nai jai kaung tur
And where I once was in your heart
ถ้าไม่อยากให้เขารู้ ฉันยังมีหัวใจ
Tah mai yahk hai kao roo chun yung mee hua jai
If you don’t want him to know that I still have a heart
ที่รักและเก็บเธอไว้เหมือนเก่า
Tee ruk lae gep tur wai meuan gao
That loves you and keeps you like before
รีบกลับไปเถอะ เกรงใจเขา
Reep glup bpai tur greng jai kao
Hurry back to him, be considerate of him

(*)

ก็ขอบคุณที่เธออุตส่าห์มาทักทาย สบายดีมั้ย ครั้งสุดท้ายเราเจอกันเมื่อไร
Gor kaup koon tee tur ootsah mah tuk tai sabai dee mai krung soot tai rao jur gun meua rai
Thank you for trying to say hello, how are you? When was the last time we met?
คงเป็นตอนที่เธอบอก bye bye เป็นเพราะเขาใช่ไหมที่เธอทิ้งฉันไป
Kong bpen dtaun tee tur bauk bye bye bpen pror kao chai mai tee tur ting chun bpai
Probably when you told me bye bye, you dumped me because of him, didn’t you?
เธอกลับไปดีกว่า ไม่อยากให้เขารู้ว่าลึกๆแล้วความเป็นจริงผมยังคงเฝ้าดู
Tur glup bpai dee gwah mai yahk hai kao roo wah leuk leuk laeo kwahm bpen jing pom yung kong fao doo
It’s better if you go back to him, I don’t want him to know that in reality, deep deep down, I’m still watching you
ก็รู้สึกทำตัวไม่ถูก แต่ไม่ต้องห่วงตรงนี้ everything’s good
Gor roo seuk tum dtua mai took dtae mai dtaung huang dtrong nee everything’s good
I feel like I’m not behaving correctly, but there’s no need to worry over here, everything’s good

(**,*)

เธอควรจะรีบไป เธอรู้ว่าฉันรู้สึกอย่างไร
Tur kuan ja reep bpai tur roo wah chun roo seuk yahng rai
You should hurry and go, you know how I feel
รู้มั้ยเธอทำให้ใครหวั่นไหว ทั้งที่เธอไม่ได้ตั้งใจ
Roo mai tur tum hai krai wun wai tung tee tur mai dai dtung jai
Do you know you make someone nervous, even though you don’t intend it?
และฉันควรจะลืมเธอ ควรจะลบออกไปจากใจ
Lae chun kuan ja leum tur kuan ja lop auk bpai jahk jai
And I should forget you, I should erase you from my heart
ที่ผ่านมาให้มันผ่านไป ไม่อยากให้เขาและเธอผิดใจ
Tee pahn mah hai mun pahn bpai mai yahk hai kao lae tur pit jai
Let bygones be bygones, I don’t want to cause trouble between you and him

(*,*)

   

คำร้อง : ฟองเบียร์ /ตู่ ภพธร
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม /ตู่ ภพธร /Nino/Twopee Southside
เรียบเรียง : Nino /SYPS
เนื้อร้อง RAP : TWOPEE Southside
Producer : Nino x SYPS

Title: Radar
Artist: Burin and Twopee Southside
Album: [Single]
Year: 2019

เรดาร์ของฉันมันบอกว่าในคืนนี้ ฉันจะได้พบกับอะไรที่ฉันเคยตามหา
Radar kaung chun mun bauk wah nai keun nee chun ja dai pob gup arai tee chun koey dtahm hah
My radar tells me that tonight I’ll find something I was once searching for
และฉันจะต้องออกจากบ้านในคืนนี้ คงเจอคดีที่ต้องแลกด้วยน้ำตา
Lae chun ja dtaung auk jahk bahn nai keun nee kong jur kadee tee dtaung laek duay num dtah
And I must leave my house tonight, I’ll find a story that must be traded for tears

(*) ดึกแล้วเธอยังไม่ยอมเข้านอนและหลับไหล…สักทีนึง
Deuk laeo tur yung mai yaum kao naun lae lup lai suk tee neung
It’s late, but you still refuse to go to sleep
ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ฉันจะได้ออกไป…ให้ถึง
Mai roo eek nahn tao rai chun ja dai auk bpai hai teung
I don’t know how much longer I’ll be able to go out there

(**) เรดาร์มันกระพริบบอกว่าให้รีบไป ไปพบกับความฝันที่ฉันเฝ้ารอไว้
Radar mun graprip bauk wah hai reep bpai bpai pob gup kwahm fun tee chun fao ror wai
My radar is blinking, telling me to hurry out to meet the dream that I’ve been waiting for
แต่เรื่องจริงชีวิตมันก็ไม่ง่ายดาย เธอไม่ยอมหลับไหล
Dtae reuang jing cheeiwt mun gor mai ngai dai tur mai yaum lup lai
But in reality, life isn’t so simple, you refuse to sleep

เข็มนาฬิกาค่อยค่อยเคลื่อนทีละนิด ขอพรายกระซิบโปรดช่วยฉันทีเถิดหนา
Kem nahligah koy koy kleuan tee la nit kor prai grasip bproht chuay chun tee turt na
The hands of the clock keep ticking away, can I get a hint? Please help me
เพราะฉันจำเป็นต้องออกไปในคืนนี้ แม้มีคดีที่ต้องจบลงด้วยน้ำตา
Pror chun jum bpen dtaung auk bpai nai keun nee mae mee kadee tee dtaung jop long duay num dtah
Because I must go out tonight, even though there’s a story that must end with tears

(*,**,**)

โทรศัพท์มี missed call บอกว่าเพื่อนรอแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเธอยังไม่เริ่มนอน
Tohrasup mee missed call bauk wah peuan ror dtae wah diao gaun tur yung mai rerm naun
My phone has a missed call telling me my friends are waiting, but hold you, you still haven’t gone to sleep
ไม่ตีสองแต่เริ่ม want เครื่องมันเริ่มร้อน
Mai dtee saun dtae rerm want kreuang mun rerm raun
It’s not 2am, but I’m starting to want it, the machine is starting to get hot
พูดตรงคนอย่างผมก็แอบเกรงใจ
Poot dtrong kon yahng pom gor aep greng jai
Speaking frankly, a person like me is secretly passive
ทนไม่ไหวทำไงก็ดูเพื่อนน้องดิ
Ton mai wai tum ngai gor doo peuan naung di
I can’t take it, what am I doing? I’m seeing a friend
ไม่มีไรมากแค่อยาก party
Mai mee rai mahk kae yahk party
It’s nothing big, I just want to party
อยากออกจากบ้าน enjoy ราตรี
Yahk auk jahk bahn enjoy rahdtree
I want to leave the house and enjoy the night
โอบบ้างกอดบ้างอย่างอื่นไม่มี
Ohp bahng gaut bahng yahng eun mai mee
Embrace me, hug me, there’s nothing else
ไม่เกินตี5 ไม่ดี
Mai gern dtee hah mai dee
It’s almost 5am, that’s not good
รีบนอนเหอะที่รัก เอ้อ
Reep naun hur tee ruk ur
Hurry to sleep, darling, yeah
แป๊ปๆอีกสักพักก็รีบกลับ
Bpaep bpaep eek suk puk gor reep glup
I’ll be back soon
เชื่อสินะคะรีบนอน
Cheua si na ka reep naun
Trust me, hurry up and sleep
ไม่ต้องห่วงพักผ่อนนะคะ muah
Mai dtaung huang puk paun na ka muah
There’s no need to worry, rest, muah
ก็อยากจะชวนแต่ว่า youไม่เที่ยวผับหนิ
Gor yahk ja chuan dtae wah you mai tiao pub ni
I would invite you, but you don’t like going out to clubs
ไม่อยากกวนเพื่อนพี่เค้าดื่มกันหนัก
Mai yahk guan peuan pee kao keum gun nuk
I don’t want to bother, but my friends drink a lot
อารมณ์มันไหลแล้วเค้าชวนกันไปต่อ
Ahrom mun lai laeo kao chuan gun bpai dtor
They’re getting into it and invited me to join
ไปทองหล่อกับพี่บุรินทร์ youรู้จักปะ
Bpai taung lor gup pee boorin you roo juk bpa
I’m going to Thonglor with P’Burin, you know him?

(*,**,**)

You never gonna stop me this time baby

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Burin Boonvisut
Producer : Gunn Rujinarong, Burin Boonvisut
Lyric : Boyd Kosiyabong
Melody : Cyndi Seui
Arranger : Gunn Rujinarong, Burin Boonvisut

   

…So this song is about wanting to sneak out to go out with your friends at night, but your girl is making it difficult by staying up late? If you have to sneak away from your lover to have fun or see friends, you should really reconsider your relationship because that seems unhealthily controlling and possessive. Unless you’re going out to cheat, then you’re just a scumbag.

Title: Revolution
Artist: Da Endorphine (ดา เอ็นโดรฟิน) ft. Twopee Southside
Album: Damatic
Year: 2019

ฉันเองก็เพิ่งรู้ตัว เมื่อลืมตาขึ้นมาในวันนี้
Chun eng gor perng roo dtua meua leum dtah keun mah nai wun nee
I just realized it when I opened my eyes today
รู้เลยว่ามันไม่มี อะไรในตัวจะดีเลยสักอย่าง
Roo loey wah mun mai mee arai nai dtua ja dee loey suk yahng
I know there’s not a single good bone in your body

เหมือนฟ้าสีเทาไม่สดใส น้ำตามันคอยจะรินไหล
Meuan fah see tao mai sot sai num dtah mun koy ja rin lai
It’s like the sky is grey and dim, the tears well up
เหมือนว่าหัวใจมันถูกกระทำ จนเกินต้านทาน
Meuan wah hua jai mun took gratum jon gern dahn tahn
It’s like my heart has been so cursed, it’s too much to resist

(*) ผิดที่ยอมฝืนทนเเป็นคนในฝันของเธอตั้งนาน
Pit tee yaum feun ton bpen kon nai fun kaung tur dtung nahn
It’s my fault for being willing to force myself to be the person of your dreams for so long
สิ่งที่ใจต้องการตอนนี้คือไม่เอาอีกแล้ว พอได้แล้ว
Sing tee jai dtaung gahn dtaun nee keu mai ao eek laeo por dai laeo
The thing my heart wants right now is to not do this anymore, I’ve had enough

(**) อย่ามองว่าฉันไม่มีหัวใจ
Yah maung wah chun mai mee hua jai
Don’t look at me like I don’t have a heart
ไม่ใช่สิ่งของอะไรที่ทำพัง แล้วเธอจะโยนทิ้ง
Mai chai sing kaung arai tee tum pung laeo tur ja yohn ting
I’m not some thing that you can destroy and just throw away
อย่าเลยอย่าเสียเวลา เอาตัวของฉันคืนมา
Yah loey yah sia welah ao dtua kaung chun keun mah
Don’t, don’t waste time, I’m taking back my body
ไม่อยากจะเสียน้ำตา เธอคงเข้าใจใช่ไหม
Mai yahk ja sia num dtah tur kong kao jai chai ami
I don’t want to cry, you understand, right?

ความรักมันมากจนเป็นเกลียด ทุกสิ่งทุกอย่างแตกเป็นเสี่ยง
Kwahm ruk mun mahk jon bpen gliet took sing took yahng dtaek bpen siang
I loved you so much until it turned to hate, everything fell apart
คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ มีแค่ฉันและเธอไม่เคยเปลี่ยน
Koy yoo kiang kahng gun samur mee kae chun lae tur mai koey bplian
I was always beside you, there was only me and you, never changing
Ima change man ทุกอย่างที่ทำก็เพื่อเธอ
I’ma change man took yahng tee tum gor peua tur
I’m a changed man, everything I did was for you
ให้เธอทั้งหมดทั้งชีวิต แม้ความฝันที่เลือกเดิน
Hai tur tung mot tung cheewit mae kwahm fun tee leuak dern
I gave you my entire life, even the dreams I chose to follow
But burn burn let it burn ชีวิตต้อง live and learn
But burn burn let it burn cheewit dtaung live and learn
But burn, burn, let it burn, life must live and learn
แม้เธอเป็นทุกอย่าง you are my soul, girl you are my world
Mae tur bpen took yahng you are my soul girl you are my world
Even though you’re my everything, you are my soul, girl, you are my world
และมันต้องถึงวันต้องลุกขึ้นยืน อาจจะดูเป็นคนผิด
Lae mun dtaung teung wun dtaung look keun yeun aht ja doo bpen kon pit
And the day has come for me to stand up, it I might seem like the person at fault
แต่ว่าจะไม่ฝืนให้ใครอีกหน และก็จะไม่ทนอีก
Dtae wah ja mai feun hai krai eek hon lae gor ja mai ton eek
But I won’t force myself for anyone else again, and I won’d endure this anymore

(*,**)

I gotta go
I gotta go, baby
I gotta go, baby

(*,**)

   

Produce Da Endorphine
เนื้อร้อง Da Endorphine , หมู มูซู , Twopee
ทำนอง SYPS
วงอัดเสียง Tummada Team
Mixed-Mastered – Henry Watkins

Title: ได้ไหม / Dai Mai (Please)
Artist: Twopee Southside
Album: [Single]
Year: 2017

“Hello”
“What time is it now”
“Twopee are u drunk?”

ขอผมคุยด้วยได้ไม้ถ้าเธอไม่ว่าอะไร
Kor pom kooey duay dai mai tah tur mai wah arai
Can I talk with you? If you won’t object

(*) คืนนี้แอบไปหาได้ไหม ได้ไหม ได้ไหม
Keun nee aep bpai hah dai mai dai mai dai mai
Can I stop by to see you tonight? Please? Please?
นี่เธออยู่คนเดียวใช่ไหม ใช่ไหม ใช่ไหม
Nee tur yoo kon diao chai mai chai mai chai mai
You’re alone, right? Right? Right?
คิดถึงเธอแทบทนไม่ไหว ไม่ไหว ไม่ไหว
Kit teung tur taep ton mai wai mai wai mai wai
I miss you so much, I can’t take it, I can’t, I can’t
แค่ To night ได้ไหม
Kae tonight dai mai
Just tonight, please?

(**) Baby แอบไปหาเธอได้ไหม ได้ไหม baby นะๆๆๆ
Baby aep bpai hah tur dai mai dai mai baby na na na na
Baby, can I stop by to see you? Can I? Baby, please? Please? Please? Please?
Baby คิดถึงแทบทนไม่ไหว ไม่ไหว baby นะๆๆ
Baby kit teung taep ton mai wai mai wai baby na na na
Baby, I miss you so much, I can’t take it, I can’t, baby, please? Please? Please?

Im right here อยู่ที่เดิม คนเดียว by my self
I’m right here yoo tee derm kon diao by myself
I’m right here, in the same place, all alone, by myself
thinking im thinking ยังคิดถึงเรื่องของเรา
Thinking I’m thinking yung kit teung reuang kaung rao
Thinking, I’m thinking, I’m still thinking about us
ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม ไม่มีใครมาเพิ่มเติม
Took yahng yung kong meuan derm mai mee krai mah perm dterm
Everything is still the same, no one has added anything
Drinking I’m drinking เธอละคิดเหมือนฉันบ้างรึเปล่า
Drinking I’m drinking tur la kit meuan chun bahng reu bplao
Drinking, I’m drinking, do you feel the same as me?
รู้ทั้งรู้ว่าไม่มีอีกแล้ว นี่ก็เกือบจะตี4แล้ว แต่คิดถึงเธอเหมือนเดิม ไม่มีใครมาเพิ่มเติ่ม เหมือนฝันดีของเมื่อคืน
Roo tung roo wah mai mee eek laeo nee gor geuap ja dtee see laeo dtae kit teung tur meuan derm mai mee krai mah perm dterm meuan fun dee kaung meua keun
I know full well I don’t have you anymore, it’s nearly 4am, but I miss you just the same, no one has added anything, it’s like last night’s good dream
แต่เธอเองไม่เคยรู้เลยใช่มั๊ย โทรไปหาอยากเจอเธอจะได้ไหม แค่ to night ฉันคิดถึงเธอกว่าใคร
Dtae tur eng mai koey roo loey chai mai toh bpai hah yahk jur tur ja dai mai kae tonight chun kit teung tur gwah krai
But you’ll never know, right? Can I call you and go see you? Just tonight, I miss you more than anyone else

(***) แต่เธอล่ะ อยุ่ไหน คิดถึงเราในคืนนี้ oh my baby เธอเป็นเช่นไร
Dtae tur la yoo nai kit teung rao nai keun nee oh my baby tur bpen chen rai
Where are you? I’m thinking about us tonight, oh, my baby, how are you?
ขอผมคุยด้วยได้ไม่ ถ้าเธอไม่ว่าอะไร
Kor pom kooey duay dai mai tah tur mai wah arai
Can I talk with you? If you won’t object

(*,**)

เธอรู้ชั้นรออยู่. Wanna call u my mamama
Tur roo chun ror yoo wanna call you my mama mama
You know I’m waiting, I want to call you, my mama, mama
U know what i wanna do ช่วยเปิดประตูหน่อยนะๆๆๆ
You know what I wanna do chuay beprt bpradtoo noy na na na na
You know what I want to do, please open the door, please? Please? Please? Please?
ยังคงคิดถึงวัน ที่เรานั่นมีกัน แหละยังคงแอบหวัง cause i just wanna rock with you
Yung kong kit teung wun tee rao nun mee gun lae yung kong aep wung cause I just wanna rock with you
I still think of the days when we had each other, and I still secretly hope, because I just want to rock with you
แต่รู้ทั้งรู้ว่าไม่มีอีกแล้ว นี่ก็เกินตี4แล้ว แต่คิดถึงเธอเหมือนเดิม ไม่มีใครมาเพิ่มเติมเหมือนฝันดีของเมื่อคืน
Dtae roo tung roo wah mai mee eek laeo nee gor gern dtee see laeo dtae kit teung meuan derm mai mee krai mah perm dterm meuan fun dee kaung meua keun
But I know full well that I don’t have you anymore, it’s past 4am now, but I miss you just the same, no one has added anything, it’s like last night’s good dream
แต่เธอเองไม่เคยรู้เลยใช่ไม้ หรือคืนนี้เธอเองละอยู่กับใคร
Dtae tur eng mai koey roo loey chai mai reu keun nee tur eng la yoo gup krai
But you’ll never know, right? Or are you with someone else tonight?
แต่ tonight ฉันคิดถึงเธอกว่าใคร
Dtae tonight chun kit teung tur gwah krai
But tonight I miss you more than anyone else

(***,*,**,*)

   

Producer Nino
Lyrics Twopee
Arrange Twopee / Nino
Girl chorus MiA
Mix Eazy IAM

   

That feeling when you find out your ex turned lez, but you still call her up hoping for a booty-call? haha.

Title: เอาละโว้ย / Ao La Woey (All Right)
Artist: Twopee Southside
Album: [Single]
Year: 2018

เอาละเว้ย เอาละเว้ย
Ao la woey ao la woey
All right, all right

(*) Southside กลับมาคราวนี้เอาละเว้ย
Southside glup mah krao nee ao la woey
Southside coming back this time, all right
Twopee come around here เอาละเว้ย
Twopee come around here ao la woey
Twopee coming around here, all right
ปักษ์ใต้ Still down here เอาละเว้ย
Bpuk dtai stilld own here ao la woey
Southern side, still down here, all right
เอาละเว้ย เอาละเว้ย เอาละเว้ย
Ao la woey ao la woy ao la woy
All right, all right, all right

(**) Hip hop now we back back เอาละเว้ย
Hip hop now we back back ao la woey
Hip hop, now we’re back, back, all right
เด็ก รง เด็ก แร็ป แร็ป เอาละเว้ย
Dek rong dek rap rap ao la woey
Rap stars, all right
Put thai on the map map เอาละเว้ย
Put Thai on the map map ao la woey
Put Thai on the map, map, all right
เอาละเว้ย เอาละเว้ย เอาละเว้ย
Ao la woey ao la woey ao la woey
All right, all right, all right

สิบปี Hiphoop เนี่ยแม่ง Come back
Sip bpee hip hop nia maeng come back
For ten years, hip hop is making a f*ck*ng comeback
Ah ah you can’t stop เนี่ยพลังแร็ป
Ah ah you can’t stop nia palung raep
Ah, ah, you can’t stop the power of rap
ตอนกระแสเริ่มซา แต่กูไม่คิดเลิกรา
Dtaun grasae rerm sah dtae goo mai kit lerk lah
When the current starts to slow down, I won’t think of stopping
ถึงตอนนี้ Right here เนี่ยกูยัง rap
Teung dtaun nee right here nia goo yung rap
To this moment, right here, I’m still rapping
มึงรู้ว่า BKK yay who run that
Meung roo wah bkk yay who run that
You know BKK, yeah, who runs that
สาวๆ Say hi ผมบอก ฮันแน่ะ
Sao sao say hi pom bauk hun nae
Girls, say hi, I’ll tell you honey
อยู่ทองหล่อเอะอะโวยวาย
Yoo taung lor eh a woy wai
In Thonglor, eh ah, woy, wai
ยืนตะโกน Southside อยู่บนลัง black
Yeun dtagohn southside yoo bon lung black
Standing and shouting Southside on a black box
Motherf*ck
Mother f*ck*r
You know who
You know who
มาเป็นแก๊งหรอ กูมาเป็น Crew
Mah bpen gaeng ror goo mah bpen crew
Did you come to be a gang? I came to be crew
คนเดียวที่จะหยุดกูได้
Kon diao tee ja yoot goo dai
Only one person can stop me
คนนั้นน่ะมีแค่กูกับกู
Kon nun na mee kae goo gup goo
And that person’s just me
ดึกดื่นทุกคืนอยู่ในสตู
Deuk deun took keun yoo nai sadtoo
Late night, every night, in the studio
อยู่ในคอนเสิร์ต T-shirt ดำเหลืองเหมือนกับ Wu
Yoo nai consert Tshirt dum leuang meuan gup wu
In a concert, a black and yellow T-shirt like Wu
MTV นี่กูถุย My verse
MTV nee goo tooy my verse
MTV, I’m spitting my verse
ให้เขารู้ Thai rap น่ะมึงควรจะหัดดู
Hai kao roo thai rap na meung kuan ja hut doo
Letting them know that you should check out Thai rap

(*,**)

Solo album เนี่ยกู come around เว้ย
Solo album nia goo come around woey
My solo album is coming around
ออกทีวีแต่เพลง Underground เว้ย
Auk tee wee dtae pleng underground woey
It’s out on TV, but my music is underground
ให้มึงดูเอา Come out เนี่ยยัง my style
Hai meung doo ao come out nia yung my style
Letting you see, come out, this is still my style
อยู่ในคลับ In my cup แดกคาราบาวเว้ย
Yoo nai club in my cup kaek kahrahbao woey
In the club, in my cub, drinking Carabao
Gone in โคตรเข้า understand me
Gone in koht kao understand me
Gone in, f*ck*ng enter, understand me
Lil drink จิบสิงห์อยู่บน plan B
Lil drink jip sing yoo bon plan B
Little drink, sipping Singha on Plan B
Fresh rockin new jacket ตัวละแสนสี่
Fresh rocking new jacket dtua la saen see
Fresh rocking a new jacket that costs 400,000 each
ไม่ได้ซื้อใส่ยืนเก๊ก In magazine
Mai dai seu sai yeun gek in magazine
I’m not buying space to put myself in magazines
เห็นในโทรทัศน์ Yeah I’m coaching
Hen nai tohratut yeah I’m coaching
See me on the TV, yeah, I’m coaching
เห็นกูอยู่ในคลับ Yea we toasting
Hen goo yoo nai club yeah we toasting
See me in the club, yeah, we’re toasting
See me on the street yea we rollin
See me on the street, yeah, we’re rolling
มึงยังแร็ปไม่ตรงบีทเลยให้กูโค้ชมึง
Meung yung rap mai dtrong beat loey hai goo coach meung
You still don’t rap with the beat, let me coach you
เอาละเว้ยเด็กใต้บอกเอาแล้วหลาวนิ
Ao la woey dek dtai bauk ao laeo lao ni
All right, a southern kid is telling you, so get down here
Welcome to the south มึงลอง get down here
Welcome to the south meung laung get down here
Welcome to the south, try to get down here
What you know about มึงรู้อะไรวะแถวนี้
What you know about meung roo arai wa taeo nee
What do you know about? What do you know about?
Phuket อยู่ในกระเป๋า and the south is with me
Phuket yoo nai grabpao and the south is with me
Phuket is in my wallet and the south is with me

(*,**)

Twopee กลับมาเว้ย เอาละเว้ย
Twopee glup mah woey ao la woey
Twopee is back, all right
พวกเด็กใต้เขารู้พวกกูนะหรอย
Puak dek dtai kao roo puak goo na roy
All the southern people know me
มึงควร Holla at you boy
Meung kuan holla at you boy
You should holler at your boy
คนใต้เขาบอกว่า เอาแล้วหลาว
Kon dtai kao bauk wah ao laeo lao
Southern people say all right
พวกมึงไม่ควรจะ F*ck around
Puak meung mai kuan ja f*ck around
You shouldn’t f*ck around

เฮ้ยกูว่ามึงปิด Auto Tune ดิ
Hoey goo wah meung bpit auto tune di
Hey, I think you should turn off the auto tune
กูว่ากูกลับมาแร็ปๆ ดีกว่า
Goo wah goo glup mah rap rap dee gwah
I think it’s better if I come back and rap

คุณลองคิดซี่ ทำเป็นสิบปี
Koon laung kit see tum bpen sip bpee
Try and think about it, I’ve been doing this for ten years
แต่คนไม่รู้จัก Twopee southside
Dtae kon mai roo juk twopee southside
But people don’t know Twopee Southside
คนไม่ซื้อซีดี ทำกันมาเป็นปี
Kon mai seu CD tum gun mah bpen bpee
People haven’t been buying CDs for years
เขาต้องเห็นในทีวีใช่ไหม
Kao dtaung hen nai TV chai mai
They must see it on TV, right?
เด็กเขาบอกให้ Freestyle ได้ไหม
Dek kao bauk hai freestyle dai mai
They ask me to freestyle
กูบอก Style กูมันไม่ free มึงเข้าใจ
Goo bauk style goo mun mai free meung kao jai
I tell them my style isn’t free, you understand
เหมือน KH บอกมึงควรจะ get off
Meuan KH bauk meung kuan ja get off
Like KH told you, you should get off
And now f*ck you pay me alright
And now f*ck you, pay me, all right?

เด็กสมัยนี้บอกฟัง Thai hiphop
Dek samai nee bauk fung thai hip hop
This generation of kids tells me they listen to hip hop
แต่ไม่รู้จักว่า Southside ใครวะ ไทเท
Dtae mai roo juk wah southside krai wa thaitay
But they don’t know Southside, who’s that? Thaitay?
Turn สัตว์ อยู่ในคลับ โคตร Lit ซะ
Turn sut yoo nai club koht lit sa
Turn, b*tch, in the club, it’s f*ck*ng lit
กูไม่ Give f*ck รู้ไว้ซะนี่ southside way
Goo mai give f*ck roo wai sa nee southside way
I don’t give a f*ck, remember this is Southside way
Shut up to KH Sd กับ P Cess
Shut up to KH SD gup P Cess
Shut up to KH, SD, and P’Cess
ตั้งแต่ 2007 ตอนกู Get the deal
Dtung dtae 2007 dtaun goo get the deal
Since 2007 when I got the deal
เหนือใต้ออกตก กูก็ Eam the respect
Neua dtai auk dtok goo gor earn the respect
The north and south fell, I earned the respect
ละกูอยากให้มึงจำอย่างเดียวว่า
La goo yahk hai meung jum yahng diao wah
I want you to remember one thing

Southside กู still strong
Southside goo stills trong
My Southside is still strong
ตอนนี้เหมือนกับ New born
Dtaun nee meuan gup new born
Right now, I’m like a new born
Work hard ไม่มีชิลล์แต่ still hot
Work hard mai mee chill dtae still hot
I work hard, there’s no chill, but I’m still hot
ทำงานเหมือน Lil boss และ rhyme กู kill น้อง
Tum ngahn meuan lil boss lae rhyme goo kill naung
I work like a little boss and my rhymes kill children
Get another mill ใน billboard
Get another mill nai billboard
I get another million on Billboard

อยู่กับทีม When you see
Yoo gup team when you see
With the team, when you see
กูทำงานกันทั้งปี
Goo tum ngahn gun tung bpee
We’re working all year
And I don’t need no vacation
And I don’t need any vacation
4 วันกูไป 4 Cities
See wun goo bpai see cities
In four days, I go to four cities
Celebrate กันทุกที แถมยัง get my money
Celebrate gun took tee taem yung get my money
Celebrating all the time while still getting my money
Stack up เว้ย net net รับทั้งเช็คๆ
Stack up woey net net rup tung check check
It’s stacking up, my net worth, I’m getting all sorts of checks
เพิ่งลงมาจากเครื่องออกจาก Jet
Perng long mah jahk kreuang auk jahk jet
I just got off a plane and left in a jet
ในคอนเสิร์ตไม่มีชื่อ Southside
Nai concert mai mee cheu southisde
In the concert, if there’s no Southside name
แล้วจะเรียกได้ยังไงว่า Thai hiphop fest
Laeo ja riak dai yung ngai wah thai hip hop fest
How could the call it Thai Hiphop Fest?
ไม่ได้ดิสแต่มึงคิดเดะ Huh
Mai dai diss dtae meung kit deh huh
I’m not dissing you, but think about it
กู Do it big in my city
Goo do it big in my city
I do it big in my city
กู High สัตว์ แต่ยังไม่พูด
Goo high sut dtae yung mai poot
I’m high, b*tch, but I still haven’t spoken
มึงรู้ได้ไงที่กูดูดมันคือ Cigarette Huh
Meung roo dai ngai tee goo dood mun keu cigarette huh
How could you know what cigarettes I huff?
สร้อยทอง Gold chain my necklace bro
Saroy taung gold chain my necklace bro
Gold necklace, gold chain, my necklace, bro
อยู่บนเสื้อ On my chest SS waa
Yoo bon seua on my chest SS waa
On my shirt, on my chest, SS
Twopee มาละ mic check check ya
Twopee mah la mic check check ya
Twopee’s here, mic check
เด็กๆ มึงน่ะควรจะ Respect เว้ย
Dek dek meung na kuan ja respect woey
You kids should respect me

   

Produced by BangBangBang
Mastered by Lit Lords
Directed by Louis Stryx
Director of Photography Kritsadapol Samanukul
Assistant Director Pisinee Khaosamai

   

AT LEAST Twopee doesn’t mumble ramblings into autotune, but WHY can’t rappers these days sing about anything other than how successful and how much better than other rappers they are?! It sounds like they’re all just trying to convince themselves they’re good by repeating it over and over

Title: แชร์ โล มา / Share Lo Ma (Share Your Location)
Artist: Twopee Southside ft. YoungOhm, JUU4E
Album: [Single]
Year: 2018

(*) Hey Baby bae hello ah คิดถึงกันก็โทรมา
Hey baby bae hello ah kit teung gun gor toh mah
Hey, baby, bae, hello, ah, I miss you, so I’m calling
บอกเลยอยู่ที่ไหนจะใกล้รึไกลแค่เธอแชร์โลมา
Bauk loey yoo tee nai ja glai reu glai kae tur share loh mah
Tell me where you are, are you near or far? Just share your location
และๆผมจะ roll มา Baby are you sober
Lae lae pom ja roll mah baby are you sober
And I’ll roll over, baby are you sober?
บอกเธอรอแปปเดียวนะ รอเดี๋ยวเดียวแล้วผมจะโทรหา
Bauk tur ror bpaep diao na ror diao diao laeo pom ja toh hah
I’m telling you to wait one second, wait a moment and I’ll call

(**) เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมาดิ กำลังไปนะผมจะ roll มา
Tur yoo nai a share loh mah di gumlung bpai na pom ja roll mah
Where are you? Share your location, I’m on the way, I’ll roll over
เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมาดิ แชร์โลมาดิ ผมจะ roll มา
Tur yoo nai a share loh mah di share loh mah di pom ja roll mah
Where are you? Share your location, share your location, I’ll roll on over
เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมาดิ กำลังไปนะผมจะ roll มา
Tur yoo nai a share loh mah di gumlung bpai na pom ja roll mah
Where are you? Share your location, I’m on my way, I’ll roll over
เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมาดิ แชร์โลมาดิ ผมจะ roll มา
Tur yoo nai a share loh mah di share loh mah di pom ja roll mah
Where are you? Share your location, share your location, I’ll roll on over

บอกเธอรอผมแปปๆสิ Holla back back I’m on the way
Bauk tur ror pom baep bpaep si holla back back I’m on the way
I’m telling you to wait for me a moment, holla back, back, I’m on the way
แชร์โลมาในแชทๆจะเรียก Grab grab ละออกไปหาตอนนี้
Share loh mah nai chat chat ja riak grab grab la auk bpai hah dtaun nee
Share your location in the chat, cry out, grab, grab, I’ll leave right now
อยากจะบอก I need you right now ละก็ไม่ได้คิดแต่เย
Yahk ja bauk I need you right now la gor mai dai kit dtae yay
I want to tell you I need you right now, but that’s not all I’m thinking
นี่ๆตอนนี้น่ะกำลังไปหา ได้โปรดอย่าคิดอย่าเทสิ
Nee nee dtaun nee na gumlung bpai hah dai bproht yah kit yah tay si
Okay, right now, I’m leaving to see you, please don’t think about dumping me

นี่อีกแปปเดียวก็จะตีสี่ เธอบอก Take it easy
Nee eek bpaep diao gor ja dtee see tur bauk take it easy
In a few more moments it’ll be 4am, you tell me to take it easy
ให้ผมคนเดียวเลยฟรีๆ เธออย่าทำเป็นเล่นนะเอาดีๆ
Hai pom kon diao loey free free tur yah tum bpen len na ao dee dee
You’ll give it only to me for free, don’t play with me, be good
Oh baby girl you know I love you
Oh, baby girl, you know I love you
แต่ในใจลึกๆ I just wanna f*ck you
Dtae nai jai leuk leuk I just wanna f*ck you
But deep down in my heart, I just want to f*ck you

Hey baby girl แชร์โลมา บอกให้เธอนอนรอตรงโซฟา
Hey baby girl share loh mah bauk hai tur naun ror dtrong sofah
Hey, baby girl, share your location, I’m telling you to sleep waiting on the sofa
เอาน้ำแข็งหรือเอาโซดา มีโซจูเรียกผม Oppa
Ao num kaeng reu ao soda mee soju riak pom oppa
bring ice or bring soda, I have soju, call me oppa
อยู่ในซอง Got that cola จองห้องใน Agoda
Yoo nai saung got that cola jaung haung nai agoda
In the bag, I’ve got that cola, I’ve booked a room in Agoda
อย่าเพิ่งนอนนะแล้วผมจะโทรมา
Yah perng naun na laeo pom ja toh mah
Don’t go to sleep yet, I’ll call you

(*,**)

Oh yes I can บอกกัณมาเลยอยู่ที่ไหนผมจะไปให้สุดชายแดน
Oh yes I can bauk gun mah loey yoo tee nai pom ja bpai hai soot chai dan
Oh, yes I can, tell me where you are, I’ll go to the border
Gang Highland ยิ่งกว่า Line Man ไม่ต้องลายแทง
Gang highland ying gwah line man mai dtaung lai taeng
Gang highland, more than Line Man, there’s no need for a clue
พ่นควันเป็นมุมทะแยง สรรพแสงมีความแสลง
Pon kwun bpen moom tayaeng sup saeng mee kwahm salaeng
Blowing smoke in the diagonal corner, all the lights have poison
เหมือนจะ Gang แต่ไม่รุงแรง แชร์โลมา For me
Meuan ja gang dtae mai roong raeng share loh mah for me
We look like a gang, but we’re not so harsh, share your location for me

ผมจะบินไปเป็นอินทรีย์ สุดสวรรค์จนอเวจี
Pom ja bin bpai bpen intree soot sawun jon awejee
I’ll fly like an eagle, to the end of heaven and hell
เรายำยีร์เป็นประเพณี แชร์โลมาให้ฉันที
Rao yum yee bpen bprapaynee share loh mah hai chun tee
We’re blending tradition, share your location for me
ขอเติมอีกสัก 2 ที แล้วทุกๆอย่างจะ Easy easy
Kor dterm eek suk saung tee laeo took took yahng ja easy easy
Add another two times, then everything will be easy, easy

(*,**)

อยากให้โทร อยากให้โทร
Yahk hai toh yahk hai toh
I want you to call, I want you to call
อยากเอาอะไรคนดี Just let me know, let me know
Yahk ao arai kon dee just let me know let me know
Whatever you want, baby, just let me know, let me know
เธอโทรมาหาผมที ออกไปหาได้ทันที
Tur toh mah hah pom tee auk bpai hah dai tun tee
Call me, I’ll go out to see you immediately
ตอนนี้เมากำลังดี อยู่ที่ไหนอ่ะเธอแชร์โลมาที
Dtaun nee mao gumlung dee yoo tee nai a tur share loh mah tee
Right now I’m drunk and it’s going to be good, where are you? Share your location

Where you at now เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมา
Where you at now tur yoo nai a share loh mah
Where are you at now? Where are you? Share your location
เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมา เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมา
กำลังไปนะผมจะ Loma เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมาTur yoo nai a share loh mah tur yoo nai a share loh mah
Where are you? Share your location, where are you? Share your location
Gumlung bpai na pom ja loma tur yoo nai a share loh mah
I’m heading out, I’ll loma, where are you? Share your location
เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมา เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมา
Tur yoo nai a share loh mah tur yoo nai a share loh mah
Where are you? Share your location, where are you? Share your location
กำลังไปนะผมจะ Loma
Gumlung bpai na pom ja loma
I’m heading you, I’ll loma

   

Lyric by : Twopee Southside / YoungPhm / Juu4E
Hook By : Twopee Southside
Produce By : Jayizaak
Arrange By : Twopee Southside

   

Good lord, he’s like a horny dog trying desperately to sniff out the girl’s location just because he wants to have a booty call. Someone call him over and wait with a bucket of ice water to throw on him, jesus christ

Title: Video Call
Artist: Twopee Southside
Album: [Single]
Year: 2018

(*) Hey เธอไม่มีอะไรมากก็แค่อยากจะเห็นหน้าเธอ
Hey tur mai mee arai mahk gor kae yahk ja hen nah tur
Hey, you, it’s nothing, but I want to see your face
แต่ไม่ค่อยมีเวลาใจจริงๆก็อยากไปหาเธอ
Dtae mai koy mee welah jai jing jing gor yahk bpai hah tur
I don’t really have the time to be sincere, but I want to see you
ตอนนี้ im aloneโปรดอย่าปล่อยให้ฉันต้องละเมอ น้า
Dtaun nee I’m alone bproht yah bploy hai chun dtaung lamur nah
Right now I’m alone, please don’t make me have to fantasize

(**) แค่อยากให้เธอนั้น vdo call
Kae yahk hai tur nun video call
I just want you to video call
และนั่นคือสิ่งเดียวที่ชั้นนะขอ
Lae nun keu sing diao tee chun na kor
And that’s the one thing I ask
โปรดได้โปรดอย่าปล่อยให้ฉัน รอ
Bproht dai bproht yah bploy hai chun ror
Please, oh, please don’t make me wait
ไหนขอดูหน่อยได้รึปล่าว ดูหน่อยได้รึปล่าว แค่ vdo call
Nai kor doo noy dai reu bplao doo noy dai reu bplao kae video call
I want to see you, can I see you? Just a video call
Aey ไหนอะๆ ขอดูหน่อย baby ไหนขอดูหน่อย ไหนอ่ะไหนขอดูหน่อยซิ
Hey nai a nai a kor doo noy baby nai kor doo noy nai a nai kor doo noy si
Hey, anyway, I want to see you, baby, I just want to see you, anyway, I just want to see you
ไหนอะไหน ขอดูหน่อย ไหนเธอใส่อะไรอยู่ แค่ vdo call
Nai a nai kor doo ny nai tur sai arai yoo kae video call
Anyway, I want to see you, whatever you’re wearing, just a video call

Hey baby how you doing ทำอะไรอยู่
Hey baby how you doing tum arai yoo
Hey, baby, how are you doing? What are you doing?
และนี่เธออยู่คนเดียวรึว่ามีใครอยู่
Lae nee tur yoo kon diao reu wah mee krai yoo
And are you alone or is anyone else there?
I been missin you all night
I’ve been missing you all night
You know what i want อย่าทำเป็นไม่รู้
You know what I want yah tum bpen mai roo
You know what I want, don’t act like you don’t know

Cause i miss you เนี่ยไม่เจอกันนานๆๆ
Cause I miss you nia mai jur gun nahn nahn nahn
Cause I miss you, I haven’t seen you in such a long time
ครั้งที่แล้วเจอไม่ทันได้ลาๆๆๆ
Krung tee laeo jur mai tun dai lah lah lah
The last time we met, we didn’t get a chance to say good-bye
ไม่มีอะไรมาก แค่อยากเห็นหน้าๆ น้าๆๆ
Mai mee arai mahk kae yahk hen nah nah nah nah nah
It’s nothing, I just want to see your face, please, please, please?

(***) You know what i like เธอก็รู้ใช่ไม้ คิดเหมือนกันใช่ไม้ คิดเหมือนกันใช่ไม้ เป็นยังไงแล้วกับใครคนนั้นเธอยังคุยอยู่ไม้
You know what I like tur gor roo chai mai kit meuan gun chai mai kit meuan gun chai mai bpen yung ngai laeo gup krai kon nun tur yung kooey yoo mai
You know what I like, you know, right? You feel the same, right? You feel the same, right? How’s that other guy, are you still talking to him?
บอกแล้วไง ฉันแค่คิดถึงวันเรา ฉันขออะไรได้รึปล่าว
Bauk laeo ngai chun kae kit teung wun rao chun kor arai dai reu bplao
I already told you, I was just thinking about our days, can I ask for something?

(*,**)

Hey ผมขอเวลาไม่นานเท่าไหร่
Hey pom kor welah mah nahn tao rai
Hey, I don’t need a lot of time
เธอเองยังไม่นอนใช่ไม้
Tur eng yung mai naun chai mai
You’re not asleep yet, are you?
อยู่คนเดียวคงไม่ได้
Yoo kon diao kong mai dai
I can’t be alone
ช่วยหรี่ไฟลงหน่อยได้ไม้
Chuay ree fai long noy dai mai
Please turn down the lights
ก็รู้ไม่ใช่เวลา now im sorry
Gor roo mai chai welah now I’m sorry
I know it’s not the time now, I’m sorry
I just missin your smile and your body
I’m just missing your smile and your body
And i need you right now ต้องการเธอตอนนี้ น้าๆๆ
And I need you right now dtaung gahn tur dtaun nee nah nah nah
And I need you right now, I need you right now, please, please, please

(***)

แค่ให้เธอเข้าใจ
Kae hai tur kao jai
I just want you to understand
รุ้ไม้ว่าฉันเหงาเท่าไหร่
Roo mai wah chun ngao tao rai
Do you know how lonely I am?
อยากมีเธออยุ่ตรงนี้ แต่ไม่ได้
Yahk mee tur yoo dtrong nee dtae mai dai
I want to have you right here, but I can’t
แต่ไม่เป็นไร
Dtae mai bpen rai
But it’s okay
แต่ว่าเธอนั้นใส่อะไรอยุ่
Dtae wah tur nun sai arai yoo
But what are you wearing?
ทำไมถึงไม่ให้ชั้นดู
Tummai teung mai hai chun doo
Why won’t you let me see?
อย่าทำให้ขั้นคิดเกินไปไกล น้า
Yah tum hai chun kit gern bpai glai nah
Don’t make me have to imagine, please

(**)

ก็แค่อยากจะเห็นหน้า
Gor kae yahk ja hen nah
I just want to see your face

   

Lyric Twopee Southside
Arrange BangBangBang , Twopee Southside
Produced by bangbangbang

   

Ew. I really don’t care what two consenting adults do, but I do have to say that if my ex called me up, asked if I was still seeing the guy I was dating, then said “I just wanted to see your face…now show me what you’re wearing,” I’d block his number. The music video at least makes it seem innocent (or not-so-innocent) enough, not showing the girl with any other guy she’d be cheating with while having webcam fun with Twopee, but man, the look on her face in the end when the phone battery died is more like her vibrator battery died xD