Tul Pakorn

All posts tagged Tul Pakorn

Title: ความรัก ความลับ / Kwahm Ruk Kwahm Lup (Love and Secrets)
Artist: Tul Pakorn (ตุลย์ ภากร)
Album: OST พฤติการณ์ที่ตาย Manner of Death
Year: 2021

มันมีอะไรมากมาย
Mun mee arai mahk mai
There’s so much
เวลาที่เราใช้ด้วยกัน
Welah tee rao chai duay gun
All the time we spend together
เป็นความอุ่นใจในทุกวันที่ผ่านมา
Bpen kwahm oon jai nai took wun tee pahn mah
Is a warmth to me every day that passes by
เธอกลายเป็นสิ่งสำคัญ
Tur glai bpen sing sumkun
You’ve become something important
ที่คนอย่างฉันเพิ่งเข้าใจ
Tee kon yahng chun perng kao jai
That someone like me just understood
เติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปเมื่อได้พบกัน
Dterm dtem suan tee kaht hai bpai meua dai pob gun
You filled the part of me that was missing when we met

(*) ฉันต้องปิดบังความรู้สึก
Chun dtaung bpit bung kwahm roo seuk
I must hide my feelings
ไม่อาจให้เธอได้รับรู้
Mai aht hai tur dai rup roo
I can’t let you realize

(**) ได้แต่เก็บซ่อนความจริงที่มันบอกไม่ได้
Dai dtae gep saun kwahm jing tee mun bauk mai dai
I can only hide the truth that can’t be told
ปล่อยให้ความลับมันตายกับฉันจากนี้ไป
Bploy hai kwahm lup mun dtai gup chun jahk nee bpai
Letting this secret die with me from now on
ถ้าฉันเผลอพูดอะไรให้เธอนั้นลำบากใจ
Tah chun plur poot arai hai tur nun lumbahk jai
If I carelessly said anything and troubled you
ยกโทษให้ได้ไหม
Yok toht hai dai mai
Could you forgive me?
ปฏิเสธหัวใจในทุกครั้งที่ต้องเจอ
Bpadtiset hua jai nai took krung tee dtaung jur
I must resist my heart every time we meet
เจ็บปวดทุกครั้ง
Jep bpuat took krung
It hurts every time
แต่ต้องทำแกล้งแสดงว่าฉันไม่รักเธอ
Dtae dtaung tum glaeng sadaeng wah chun mai ruk tur
But I must act like I don’t love you
แกล้งไม่รักเธอ
Glaeng mai ruk tur
Pretending that I don’t love you
เก็บมันไว้ในหัวใจได้แค่เฝ้ามองอยู่ตรงนี้
Gep mun wai nai hua jai dai kae fao maung yoo dtrong nee
Keeping it in my heart, I can only watch from here
ซ่อนความจริงที่มีฉันรักเธอ
Saun kwahm jing tee mee chun ruk t ur
Hiding the truth that I love you

สุขใจเมื่อเราใกล้กัน
Sook jai meua rao glai gun
I’m happy when we’re near
แต่ไม่อาจฝันคิดไปไกล
Dtae mai aht fun kit bpai glai
But I shouldn’t dream of going any further
มันกลัวว่าเธอจะหายไป
Mun glua wah tur ja hai bpai
I’m scared you’ll disappear
ถ้าพูดความจริง
Tah poot kwahm jing
If I speak the truth

(*,**,**)

   

คำร้อง: Mr.UTurns
ทำนอง: Sevendogs
เรียบเรียง: ศรายุทธ แสงชุมพล

Title: ความรักที่ไม่ตั้งใจ / Kwahm Ruk Tee Mai Dtung Jai (Unintentional Love)
Artist: Tul Pakorn (ตุลย์ ภากร ธนศรีวนิชชัย)
Album: OST อกหักมารักกับผม / Auk Huk mah Ruk Gup Pom
Year: 2017

หัวใจเดินมาถึง นาทีสุดท้าย กับคำถามที่สำคัญ
Hua jai dern mah teung nahtee soot tai gup kum tahm tee sumkun
My heart has reached the final moment with an important question
เส้นทางเดินจากนี้แยกเป็นสองทาง ที่วันนี้ ต้องตัดสินใจ
Sen tahng dern jahk nee yaek bpen saung tahng tee wun nee dtaung dtut sin jai
The path I’ve been following now splits into two forks that I must choose from today

(*) คนคนนึงที่ ยังยืนข้างกัน กับฉันมานาน “นั่นคือคนรัก”
Kon kon neung tee yung yeun kahng gun gup chun mah nahn nun keu kwahm ruk
One person whom has been standing beside me for so long, that’s love
คนคนนึงก็คือเธอที่ใจ เฝ้าตามหา “นั่นคือความรัก”
Kon kon neung gor keu tur tee jai fao dtahm hah nun keu kwahm ruk
And one person, you, whom my heart has been searching for, that’s love

(**) เกิดมาเป็นความรักที่ไม่ตั้งใจ หลอกตัวเองแค่ไหนหัวใจก็ไม่ฟัง
Gert mah bpen kwahm ruk tee mai dtung jai lauk dtua eng kae nai hua jai gor mai fung
It’s become an unintentional love, however much I try to deceive myself, my heart doesn’t listen
หนึ่งคนที่เคยรัก หนึ่งความรักที่ต้องการ
Neung kon tee koey ruk neung kwahm ruk tee dtaung gahn
One person who once loved me, one love that I want
ไม่รู้เลย เลือกทางไหน ก็มีแต่ความเจ็บปวดใจเหลือเกิน
Mai roo loey leuak tahng nai gor mee dtae kwahm jep bpuat jai leua gern
I don’t know which path to choose, there’s only so much heartache

ถ้าบังเอิญพรุ่งนี้ลืมตาตื่นมา สิ่งที่ฝันกลายเป็นจริง
Tah bungern proong nee leum dtah dteun mah sing tee fun glai bpen jing
If tomorrow I happen to wake up, open my eyes, and the things I’ve dreamed of come true
เส้นทางเดิมถูกเขียนกลายเป็นเรื่องใหม่
Sen tahng derm took kian glai bpen reuang mai
The same path has been rewritten into a new problem

…ให้ความรักเราเป็นอย่างต้องการ….
Hai kwahm ruk rao bpen yahng dtaung gahn
Let our love be like I desire

(*,**,**)

ไม่ว่าเรา เลือกทางไหน คงต้องมีคนเจ็บปวดใจซักคน
Mai wah rao leuak tahng nai kon dtaung me ekon jep bpuat jai suk kon
No matter which path I choose, there must be someone who gets hurt

   

เนื้อร้อง : MrUturns
ทำนอง/เรียบเรียง : ศรายุทธ แสงชุมพล
Produced by Sevendogs