Tui Teerapat

All posts tagged Tui Teerapat

Title: ขอโทษ / Kor Toht (I’m Sorry)
Artist: Tui Teerapat (ตุ้ย ธีรภัทร์)
Album: OST เพลิงบุญ / Plerng Boon
Year: 2017

ขอโทษที่ฉันได้ทำผิดไป ขอโทษที่เผลอใจไปอย่างนั้น
Kor toht tee chund ai tum pit bpai kor toht tee plur jai bpai yahng nun
I’m sorry that I screwed up, I’m sorry that I was careless like that
ขอโทษที่ฉันไม่ดีไม่สมควรไปผูกพัน กับใครคนนั้นให้เธอเสียใจ
Kor toht tee chun mai dee mai som kuan bpai pook pun gup krai kon nun hai tur sia jai
I’m sorry that I was bad and inappropriately got involved with someone else, making you sad

(*) หากเธอยังรักและเหลือเยื่อใยให้ฉัน ฉันจะทำทุกอย่าง ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม
Hahk tur yung ruk lae leua yeua yai hai chun chun ja tum took yahng hai glup mah bpen meuan derm
If you still love me and have any feelings for me left, I’ll do everything for us to get back together again
หากเธอยังรักและพร้อมที่จะเผชิญ ทุกเรื่องราวด้วยกัน โปรดให้ฉัน ได้แก้ตัวสักครั้งนึง
Hahk tur yung ruk lae praum te eja pachern took reuang rao duay gun bproht hai chun dai gae dtua suk krung neung
If you still love me and are ready to brave every situation with me, please let me explain myself for once
(เธอให้ฉันได้หรือเปล่า ให้ตัวฉันได้แก้ตัว อีกครั้งนึง)
(Tur hai chun dai reu bplao hai dtua chun dai gae dtua eek krung neung)
(Will you let me? Let me explain myself once again)

ขอโทษที่ฉันไม่รู้จักพอ ขอโทษที่ยับยั้งใจไม่ไหว
Kor toht tee chun mai roo juk por kor toht tee yup yung jai mai wai
I’m sorry for not knowing you well enough, I’m sorry for being unable to control myself
มีเธออยู่แล้วก็ยังไปหลงงมงายกับใคร จนมันเป็นไฟมาแผดเผาใจ
Mee tur yoo laeo gor yung bpai long ngom ngai gup krai jon mun bpen fai mah paet pao jai
I had you already, but I still got foolishly infatuated with someone else until it was a fire burning my heart

(*,*)

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท

Title: เกลียดใจที่ไปรักเธอ / Gliet Jai Tee Bpai Ruk Tur (I Hate My Heart that Went and Loved You)
Artist: Tui Teerapat (ธีรภัทร์ สัจจกุล)
Album: OST ไม่สิ้นไร้ไฟสวาท / Mai Sin Rai Fai Sawaht
Year: 2015

อยากจะลืมความแค้น ที่แสนทุรนทุราย
Yahk ja leum kwahm kaen tee saen tooron toorai
I want to forget the anger that makes me so restless
อยากตัดใจ ให้ลืมทุกสิ่ง
Yahk dtut jai hai leum took sing
I want to give up and forget everything
ภาพเดิมๆ ตามหลอน เผาใจในชีวิตจริง
Pahp derm derm dtahm laun pao jai nai cheewit jing
The same images haunt me, burning my heart in the real life
ที่เธอทิ้ง ไว้ให้ฉัน
Tee tur ting wai hai chun
That you left for me

(*) เกลียดใจที่ไปรักเธอ เกลียดคนที่ทำร้ายใจกัน
Gliet jai tee bpai ruk tur gliet kon tee tum rai jai gun
I hate my heart that went and loved you, I hate the person who hurt me
อยากลืมเรื่องราวที่ฉันเคย เจ็บอยู่ในใจ
Yahk leum reuang rao tee chun koey jep yoo nai jai
I want to forget the memories that I was once heartbroken
อยากทำให้เธอได้รู้ ความปวดร้าวมันเป็นเช่นไร
Yahk tum hai tur dai roo kwahm bpuat rao mun bpen chen rai
I want to make you realize what pain is like
ต้องทนนานเท่าไรมัน จะลบเลือน
Dtaung ton nahn tao rai mun ja lop leuan
However long I must endure it, it’ll fade away

ร่องรอยแผลบาดลึก ฝังลงตรงกลางหัวใจ
Raung roy plae baht leuk fung long dtrong glahng hua jai
The scars of deep wounds are imprinted in the middle of my heart
แต่ทำไม ยังห่วงหา
Dtae tummai yung huang hah
But why do I still worry about you?

(*,*)

Title: ใจบอกว่าใช่ / Jai Bauk Wah Chai (My Heart Tells Me You’re the One)
Artist: Tui Teerapat (ตุ้ย ธีรภัทร์)
Album: ธีรภัทร์ (Teerapat)
Year: 2002

เพียงเธอยิ้มมา สบสายตา ก็ยิ่งรู้ว่าถูกใจ
Piang tur yim mah sop sai dtah gor ying roo wah took jai
With just you smiling and looking in my eyes, the more I know I’m satisfied
ใจมันละเมอ คิดถึงเธอ ได้แต่เพ้อไปนอนฝัน
Jai mun lamur kit teung tur dai dtae pur bpai naun fun
My heart is daydreaming, thinking of you, I can only fantasize and dream

(*) รอคอยจะได้พบ หวังไว้ในใจ
Ror koy ja dai pob wung wai nai jai
I’m waiting to see you, I hope in my heart
ก็เธอคือคนที่ฉันรัก รักจะเป็นจะตาย
Gor tur keu kon tee chun ruk ruk ja bpen ja dtai
You’re the person whom I’ll love, I’ll love whether I live or die
แค่รู้ เพราะใจฉัน คงไม่หลอกกันนะ
Kae roo pror jai chun kong mai lauk gun na
I just know because my heart wouldn’t trick me

(**) ใจบอกว่าใช่เธอ เพียงได้เจอ ก็เพ้อก็หวั่นไหว
Jai bauk wah chai tur piang dai jur gor pur gor wun wai
My heart is telling me you’re the one, just meeting you, I’m fantasizing and trembling
ใจคงไม่โกหกฉัน ก็เพราะรักเธอหลงเธอ ขอมีเพียงเธอผู้เดียว
Jai kong mai goh hohk chun gor pror ruk tur long tur kor mee piang tur poo diao
My heart wouldn’t lie to me because I love you, I’m infatuated with you, I just want to have you

เพียงได้พูดจา ได้เผยใจ ก็ใกล้ชิดสนิทกัน
Piang dai poot jah dai poey jai gor glai chit sanit gun
Just being able to speak, to reveal my feelings, to be close to you
ใจมันคุ้นเคย ไม่นึกเลย จะเป็นเธอคนที่ฝัน
Jai mun koon koey mai neuk loey ja bpen tur kon tee fun
My heart is used to it, I don’t have to think about it, it’s you, the person of my dreams

(*,**,**,**)

ต้องใช่เธอ ต้องใช่เธอ ต้องใช่เธอ
Dtaung chai tur dtaung chai tur dtaung chai tur
You’re the one, you’re the one, you’re the one
ขอมีเพียงเธอ อยากจะขอมีเพียงเธอ
Kor mee piang tur yahk ja kor mee piang tur
I just want you, I just want to have you

Title: สองใจ / Saung Jai (Two Hearts)
Artist: Tui Teerapat
Album: Teerapat
Year: 2001

เธอรักเขาหรือเธอสงสาร เธอรักฉันและยื้อกันไป
Tur ruk kao reu tur song sahn tur ruk chun lae yeu gun bpai
Do you love him, or is it just pity? You love me and hold me back
เธอทิ้งเขาไม่ลงใช่ไหม หรือต้องใช้เวลา
Tur ting kao mai long chai mai reu dtaung chai welah
You can’t leave him, can you? Or does it just take some time?
เธอรักเขาหรือเธอรักฉัน ปล่อยให้มันยังค้างยังคา
Tur ruk kao reu tur ruk chun bploy hai mun yung kahng yung kah
Do you love him or do you love me? You’re leaving things unresolved
นานแค่ไหนที่ทนกันมา และต้องทนกันไป
Nahn kae nai tee ton gun mah lae dtaung ton gun bpai
How long have I endured this and must I keep enduring it?

(*) ถ้าใจเธอมีสองใจ ก็คงแบ่งไปเท่าๆกัน
Tah jai tur mee saung jai gor kong baeng bpai tao tao gun
If you had two hearts, you would share them equally
แต่มันคงมีสักวัน ที่เธอต้องเลือกใคร
Dtae mun kong mee suk wun tee tur dtaung leuak krai
But there will be some day that you’ll have to choose someone

(**) ถ้าเธอจะมีหัวใจให้ใครสักคน แค่เพียงคนเดียวได้ไหม
Tah tur ja mee hua jai hai krai suk kon kae piang kon diao dai mai
If you have feelings for someone else, make it just one person, okay?
เมื่อมีแค่หนึ่งใจ ก็รักใครไปซักคน
Meua mee kae neung jai gor ruk krai bpai suk kon
When you have only one heart to love someone with

คำซึ้งๆที่เธอให้ฉัน คำหวานๆที่เขาเคยฟัง
Kum seung seung tee tur hai chun kum wahn whan tee kao koey fung
The touching words you’ve given me, the sweet words he’s heard
คำว่ารักที่ดูจริงจัง เหมือนว่าเธอจริงใจ
Kum wah ruk tee doo jing jung meuan wah tur jing jai
The words of love that seemed sincere, like you were sincere
ใจของเขาก็คงเหมือนฉัน ไม่ต้องการจะเสียเธอไป
Jai kaung kao gor kong meuan chun mai dtaung gahn ja sia tur bpai
His heart is probably like mine; he doesn’t want to lose you
ใครคนหนึ่งจะทนได้ไหม ถ้าต้องไม่มีเธอ
Krai kon neung ja ton dai mai tah dtaung mai mee tur
Will someone be able to endure it if they have to be without you?

(*,**,**)

เมื่อมีแค่หนึ่งใจ ก็รักใครไปซักคน
Meua mee kae neung jai gor ruk krai bpai suk kon
When you have only one heart to love someone with

Title: ดาวเหนือ / Dao Neua (North Star)
Artist: Tui Teerapat
Album: OST ฟ้าจรดทราย / Fah Jarot Sai
Year: 2013

ออกเดินทาง ผ่านความสับสน
Auk dern tahng pahn kwahm sup sohn
On a path, passing confusion
ผ่านเส้นทางอันเวียนวนและวุ่นวาย
Pahn sen tahng un wian won lae woon wai
Passing a winding and chaotic road
เส้นทางนี้จะอีกไกลไหม กว่าจะถึง ณ ที่หมายกลางใจเธอ
Sen tahng nee ja eek glai mai gwah ja teung na tee mai glai jai tur
How much farther is this path until I reach the target of your heart?

(*) หายใจแผ่วหมดแรง หมดหวัง
Hai jai paew mot raeng mot wung
My breath is faint, I’m out of strength, out of hope
ฝันเลือนรางออกไปทุกที
Fun leuan rahng auk bpai took tee
My dreams are fading away at every moment
ช่วยบอกฉันให้รับรู้ว่าหัวใจดวงนี้
Chuay bauk chun hai rup roo wah hua jai duang nee
Please tell me and let me know that my heart
ยังมีความหมายสำหรับเธอ
Yung mee kwahng mai sumrup tur
Still has meaning to you?

(**) โปรดชี้นำทาง ส่งแสงประกาย
Bproht chee num tahng song saeng bpragai
Please lead the way, send me a guiding light
เติมความหวังครั้งใหม่ ให้หัวใจเดินต่อ
Dterm kwahm wung krung mai hai hua jai dern dtor
Add the hopes of a new time and let my heart continue moving
ทางเดินอีกแสนไกล เพียงใดไม่ท้อ
Tahng dern eek saen glai piang dai mai tor
However much further this road goes, I won’t be discouraged
ถ้ารู้มีเธอรอ รอตรงปลายทาง
Tah roo mee tur ror ror dtrong bplai tahng
If I know that I have you waiting, waiting at the horizon

เมื่อมองดาว พรึงพราวสดใส
Meua maung dao preung prao sot sai
When I look at the bright, twinkling stars
ดาวดวงใดจะนำทางที่มืดมน
Dao duang dai ja num tahng tee meut mon
The stars will lead the way through the darkness

(*)

โปรดชี้นำทาง ส่งแสงประกาย
Bproht chee num tahng song saeng bpragai
Please lead the way, send me a guiding light
เติมความหวังครั้งใหม่ ให้หัวใจเดินต่อ
Dterm kwahm wung krung mai hai hua jai dern dtor
Add the hopes of a new time and let my heart continue moving
ทางเดินอีกแสนไกล เพียงใดไม่ท้อ
Tahng dern eek saen glai piang dai mai tor
However much further this road goes, I won’t be discouraged
ถ้ารู้มีเธอรอ จะเดินต่อไป
Tah roo mee tur ror ja dern dtor bpai
If I know I have you waiting, I’ll continue on

(**)

ทางเดินอีกแสนไกล เพียงใดไม่ถ้อ
Tahng dern eek saen glai piang dai mai tor
However much further this road goes, I won’t be discouraged
ถ้ารู้มีเธอรอ รอตรงปลายทาง
Tah roo mee tur ror ror dtrong bplai tahng
If I know that I have you waiting, waiting at the horizon

ดาวเหนือ / Dao Neua (North Star)
เกลียดใจที่ไปรักเธอ / Gliet Jai Tee Bpai Ruk Tur (I Hate My Heart that Went and Loved You)
ใจบอกว่าใช่ / Jai Bauk Wah Chai (My Heart Tells Me You’re the One)
ขอโทษ / Kor Toht (I’m Sorry)
สองใจ / Saung Jai (Two Hearts)

   
All songs tagged Tui Teerapat