Tuan Thailand

All posts tagged Tuan Thailand

Title: พระจันทร์บนผืนน้ำ / Prajun Bon Peun Num (The Moon on the Surface of the Water)
English Title: “Blue Moon”
Artist: Tuan Thailand
Album: [Single]
Year: 2018

คืนนี้จันทร์สว่างสะท้อนเงาแผ่นน้ำที่เราเคยมองดู
Keun nee jun sahng sataun ngao paen num tee rao koey maung doo
Tonight the moon is shining and reflecting off the surface of the water that we once looked at
คิดถึงเธอที่สุด หัวใจ ป่านนี้เธอคงหลับใหลอยู่
Kit teung tur tee soot hua jai bpahn nee tur kong lup lai yoo
I miss you the most, right now you’re probably sleeping

(*) กี่เดือนกี่วัน ที่เราจากกันแสนไกล
Gee deuan gee wun tee rao jahk gun saen glai
How many days and months have we been separated so far apart?
ไม่มีสิ่งใด เข้ามาเปลี่ยนโลกและใจดวงนี้
Mai mee sing dai kao mah bplian lohk lae jai duang nee
There’s nothing that has changed the world or my heart

(**) ฉันยังคง มองเห็นจันทร์ดวงเก่า กับทุกเรื่องราวที่เป็นของเรา
Chun yung kong maung hen jun duang gao gup took reuang rao tee bpen kaung rao
I’m still looking at the same old moon and every story that belongs to us
บทชีวิตทอดยาว ฉันอาจ ไขว่คว้าเธอได้แค่เงา
Bot cheewit taut yao chun aht kwai kwah tur dai kae ngao
It’s a long life’s lesson, I can only reach for your reflection
แต่ในคืนวันที่ไร้แสงไฟ ยามที่หยาดฝนพัดเยือกเย็นกาย
Dtae nai keun wun tee rai saeng fai yaum tee yaht fon put yeuak yen gai
But during the lightless nights when the raindrops cool my body
อบอุ่นยังรู้สึก หัวใจ ดั่งวันที่กอดเธอไว้ … ในคืนแห่งจันทร์
Op oon yung roo seuk hua jai dung wun tee gaut tur wai nai keun haeng jun
I still feel warm in my heart like the day that I embraced you, during the night of the moon

คืนนี้จันทร์กระจ่าง สะท้อนเงา ความอ้างว้างของโลกใบเก่า
Keun nee jun grajahng sataun ngao kwahm ahng wahng kaung lohk bai gao
Tonight the moon is shining and reflecting the emptiness of the old world

(*,**)

สุดทางเดิน ที่ยาวไกล นั้นสิ้นสุดตรงไหน
Soot tahng dern tee gao glai nun sing soot dtrong nai
Where does this long road end up?
ยังจดจำ ทุกถ้อยคำ ที่เธอนั้นเคยบอกไว้ ว่าสักวันจะพบกันใหม่
Yung jot jum took toy kum tee tur nun koy bauk wai wah suk wun ja pob gun mai
I still remember every word that you ever told me, that some day we’d meet again

(**)

บนโลกอันกว้างใหญ่ ฉันเพียง แค่คนที่คิดถึงเธอจน … สุดหัวใจ
Bon lohk un gwahng yai chun piang kae kon tee kit teung tur jon soot hua jai
In this vast world, i’m just a person who misses you with all his heart

   

เนื้อร้อง ทำนอง เรียบเรียง : ทวนทอง นิยมชาติ

   

Wow, I forgot how deep his voice was~ I wasn’t expecting it when I finally got to listen to this song, but I kind of like it~ I like the lyrics, they paint a pretty, emotional picture, but I’ve never been a big fan of music videos that just show random footage of the band, especially random footage of them doing unrelated things.

Title: พันไมล์ / Pun Miles (1,000 Miles)
Artist: Tuan Thailand
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันเห็นเธอ ยังคงเต้นรำอยู่ในความมืดมิด บทเพลงชีวิตที่โหมกระหน่ำ ซ้ำเติมในหัวใจ
Chun hen tur yung kong dten rum yoo naikwahm meut mit bot pleng cheewit tee hom granum sum dterm nai hua jai
I see you, still dancing in the darkness, the music of a devastated life intensifies in the heart
ฝนโรยรา มาจากฟ้ากว้างใหญ่ กรีดลงในใจ
Fon roy rah mah jahk fah gwahng yai greet long nai jai
The rain scatters down from the vast sky, slashing your heart
เมื่อเกมส์จบแล้วเธอแพ้ก็ปล่อยให้น้ำตามันไหลไป
Meua game jop laeo tur pae gor bploy hai num dtah mun lai bpai
When the game is over and you’ve lost, let your tears flow

(*) วันหมุนเวียน เรื่องราวก็หมุนเปลี่ยน ทุกครั้ง
Wun moon wian reuang rao gor moon bplian took krung
The days cycle past and every story changes
การเดินทางจะกี่พันล้านไมล์ โปรดจับมือไปกับฉัน
Gahn dern tahng ja gee pun lahn mile brpoht jup meu pai gup chun
Travelling for however many millions of miles, please hold my hand

(**) ในค่ำคืนนี้ ฟ้าและท้องทะเลยังอยู่แสนไกล
Nai kum keun nee fah lae taung talay yung yoo saen glai
Tonight the sky and sea are still far apart
ฉันยังสู้ไหว ฝันของฉันคือพาเธอเดินข้ามไป
Chun yung soo wai fun kaung chun keu pah tur dern kahm bpai
I’m still able to fight, my dreams will lead you over
เปลี่ยนคืนวันเริ่มต้นใหม่อยู่ที่เรา
Bplian keun wun rerm dton mai yoo tee rao
Changing the days and nights and starting over with us
ทิ้งเค้าไว้ พอกันที โลกใบเก่า
Ting kao wai por gun tee lohk bai gao
Leave them behind, that’s enough of the old world
สุดทางเดิน ตรงขอบฟ้า กลางหมู่ดาว
Soot tahng dern dtrong kaup fah glahng moo dao
Walking to the destination in the sky in the middle of the stars
อบอุ่นหรือต้องเหน็บหนาว หัวใจนำทางไป
Op oon reu dtaung nep nao hua jai num tahng bpai
Warm or cold, the heart leads the way

ถนนคดเคี้ยวพาฉันเดินมาสู่โลกบ้าคลั่งนี้
Tanon kot diao pah cund ern mah soo lohk bah klung nee
The winding road brought me to this crazy world
ก้าวผ่านกำแพงที่เธอเคยก่อ จากหัวใจทั้งร้ายดี
Gao pahn gumpaeng tee tur koey gor jahk hua jai tung rai dee
Walking past the walls that you once built, froma heart both good and bad
สัญญาไว้กับ BlackDiary เลือดทุกหยดนี้ แม้ร่างสลายเป็นผงธุลี จะไม่ให้ใครทำร้ายเธอ
Sunyah wai gup black diary leuat took yot nee mae rahng salai bpen pong toolee ja mai hai krai tum rai tur
I promise with my black diary, every drop of this blood, even though the outline has disintegrated to dust, I won’t let anyone hurt you

(*,**,*,**)

โลกยังคงหมุนไปและฉันยังคงหายใจ
Lohk yung kong moon bpai lae chun yung kong hai jai
The world still turns and I’m still breathing
หากเธอเห็นดวงจันทร์ดวงนั้นเหมือนฉัน
Hahk tur hen duang jun duang nun meuan chun
If you see the same moon as me
เราลองก้าวไปพร้อมกัน
Rao laung gao bpai praum gun
We’ll try moving forward together

   

เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : ทวนทอง นิยมชาติ