Trisdee Na Patalung

All posts tagged Trisdee Na Patalung

Title: ดนตรีกาล / Dondtree Gahn (Music)
Artist: Cocktail ft. Trisdee Na Patalung (ทฤษฎี ณ พัทลุง)
Album: Cocktail
Year: 2019

ก่อนนั้นเมื่อครั้งฉันเยาว์วัย ฉันเคยได้รู้ความนัย
Gaun nun meua krung chun yao wai chun koey dai roo kwahm nai
When I was younger, I once realized the implication
ว่าหัวใจหากคนไร้ดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกล
Wah hua jai hahk kon rai dondtree gahn nai sun dahn bpen kon chaup gon
That a person’s nature is strange if their heart is without music
จากนั้นฉันจึงได้เข้าใจ ดนตรีประโลมโลกไว้อย่างไร
Jahk nun chun jeung dai kao jai dondtree bpralohm lohk wai yahng rai
From then on, I understood how universally appealing music is
กล่อมหัวใจให้คนหายจากทุกข์โศก ขับกล่อมโลกให้หลับไหลด้วยนิทรา
Glaum hua jai hai kon hai jahk took sohk kup glaum lohk hai lup lai duay nitrah
It comforts the heart of the people who have recovered from depression, it soothes the world so we can sleep

ยามเพลงดังใจฉันยินดี เหมือนมีมนต์สะกดให้ฟัง
Yahm pleng dung jai chun yin dee meuan mee mon sagot hai fung
When music plays, my heart is happy, it’s like a magic spell hypnotizes me into listening
ทุกข์ใด สลายหมดสิ้นพลัน ด้วยเวทมนตร์แห่งดนตรีกาล
Took dai salai mot sin plun duay wet mon haeng dondtree gahn
Any suffering melts away with the magic of music

จวบจนถึงวันที่เวลาเลยล่วงไป จิตวิญญาณพลันหายไกล เสียงดนตรีไปอยู่ไหน
Juap jon teung wun tee welah loey luang bpai jit winyahn plun hai glai siang dondtree bpai yoo nai
Until time passed by, my spirit disappeared, where did the music go?
ราวกับดนตรีตาย จิตวิญญาณพลันสลาย
Rao gup dondtree dtai jit winyahn plun salai
It’s like the music died and my spirit disintegrated
ไม่มีแล้วจากนี้ไม่มี ดนตรีอีกต่อไป
Mai mee laeo jahk nee mai mee don dtree eek dtor bpai
No more, from now on, there’s no more music

กลับมาเถิดดนตรี กลับมาเถิดดนตรี กลับมาเถอะมาร่ำมาร้องพลงกัน
Glup mah tert dondtree glup mah tert dondtree glup mah tur mah rum mah raung pleng gun
Come back, music, come back, music, come back, come dance and sing with me
กลับมาเถิดดนตรี กลับมาเถิดดนตรี กลับมาเถอะให้เราได้ร่ายรำกัน
Glup mah tert dondtree glup mah tert dondtree glup mah tur hai rao dai rai rum gun
Come back, music, come back, music, come back, let us dance together
กลับมาเถิดดนตรี กลับมาเถิดดนตรี กลับมาเถอะมาร่ำมาร้องพลงกัน
Glup mah tert dondtree glup mah tert dondtree glup mah tur mah rum mah raung pleng gun
Come back, music, come back, music, come back, come dance and sing with me
กลับมาเถิดดนตรี กลับมาเถิดดนตรี กลับมาเถอะให้เราได้ร่ายรำกัน
Glup mah tert dondtree glup mah tert dondtree glup mah tur hai rao dai rai rum gun
Come back, music, come back, music, come back, let us dance together

จะกู่จะร้องอย่างเสรี ไม่มีผู้ใดมาขัดขวาง ให้เสียงดนตรีนำหนทางหัวใจ
Ja goo ja raung yahng sayree mai mee poo dai mah kut kwahng hai siang dondtree num hon tahng hua jai
I’ll freely cry out, no one can stop me, let the music lead the way for my heart
จะสุขจะทุกข์จะร้องรำ จะเริงระบำรอบกองไฟ ให้เสียงดนตรีพาหัวใจได้เบิกบาน
Ja sook ja took ja raung rum ja rerng rabum raup gaung fai hai siang dondtree pah hua jai dai berk bahn
Whether I’m happy or sad, I’ll sing and dance, I’ll dance around the fire, let the music lead my heart to blossom
จะขีดจะเขียนเล่าเรื่องราว ให้คนรุ่นเยาว์ได้เรียนรู้ ว่าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นอยู่เช่นไร
Ja keet ja kian lao reuang rao hai kon roon yao dai rian roo wah krung neung rao koey bpen yoo chen rai
I’ll write a story to let the younger generations know how we once lived
ให้ทุกบทเพลงที่เร่งดัง เหมือนเสียงระฆังสว่างใส ให้ทุกความเศร้าในจิตใจได้ผ่อนคลาย
Hai took bot pleng tee reng dung meuan siang rakung sawahng sai hai took kwahm sao nai jit jai dai paun klai
Letting every song ring out like the sound of a brilliant bell, letting every sadness in our hearts be alleviated

จะกู่จะร้องอย่างเสรี ไม่มีผู้ใดมาขัดขวาง ให้เสียงดนตรีอยู่ท่ามกลางฝูงชน
Ja goo ja raung yahng sayree mai mee poo dai mah kut kwahng hai siang dondtree yoo tahm glahng foong chon
I’ll freely cry out, no one can stop me, let the music play among the crowds
ทุกความผิดพลั้งที่ฉันทำ ทุกกรรมที่ฉันเคยก่อไว้ ให้เสียงดนตรีชำระใจให้เบิกบาน
Took kwahm pit plung tee chun tum took gum tee chun koey gor wai hai siang dondtree chum ra jai hai berk bahn
Every mistake I’ve made, every sin I’ve committed, let the music cleanse my heart and make it blossom

มาร้องเพลงให้มันก้องดัง แม้ในวันที่ฉันทุกข์ทน เพราะใจคนมืดมนสักเท่าไร
Mah raung pleng hai mun gaung dung mae nai wun tee chun took ton pror jai kon meut mon suk tao rai
Come sing and let it echo, no matter how much I’m suffering, because no matter how dark the human heart gets
ให้ดนตรีชำระล้างวิญญาณ ให้ดนตรีชำระล้างวิญญาณ
Hai don dtree chum ra lahng winyahn hai dondtree chum ra lahng winyahn
Let the music wash your spirit, let the music wash your spirit

   

คำร้อง / ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : COCKTAIL

   

Wow, finally, a second song I like from Cocktail! What a unique, rock-opera-type sound they’ve made this song! Love the feeling, and like the message; music is appropriate for every mood and situation~