ToR+ Saksit

All posts tagged ToR+ Saksit

Title: ผู้ชายแห่งปี / Poo Chai Haeng Bpee (Man of the year)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์) ft. Fukkling Hero (ฟักกลิ้ง ฮีโร่)
Album: [Single]
Year: 2018

มีชายคนนึงเท่าที่เห็นก็ไม่หล่อ
Mee chai kon neung tao tee hen gor mai lor
As far as I can see, this man isn’t handsome
แค่มองนานๆยิ่งไม่ซ้ำ
Kae maung nahn nahn ying mai sum
The longer I look, the more I’m turned off
ซิกแพ๊คไม่มี ต่อมความหวานค่อนข้างต่ำ
Six pack mai mee dtaum kwahm wahn kaun kahng dtum
He doesn’t have a six pack, his sweetness gland is producing on the low side
แต่คะแนนเค้านำเรื่องความจริงใจ
Dtae kanaen kao num reuang kwahm jing jai
But he’s leading the score in sincerity

เค้ามองว่าคุณน่ารู้จัก
Kao maung wah koon nah roo juk
They all think you’re attractive
ช่างน่ารัก ช่างสดใส
Chahng naruk chahng sot sai
So cute, so fresh
ถึงไม่เป๊ะเท่าพระเอกคนไหน
Teung mai bpeh tao pra ek kon nai
Even though I’m not as perfect as a leading actor
ต้องวัดกัน ที่หัวใจ
Dtaung wut gun tee hua jai
I have to test myself with my heart

(*) ผู้ชาย ผู้ชายแห่งปีของคุณ
Poo chai poo chai haeng bpee kaung koon
Your man, your man of the year
หนึ่งคนเกิดมาเพื่อคุณ ต้องคนๆนี้
Neung kon gert mah peua koon dtaung kon kon nee
The person who was born for you must be this man
ผู้ชาย ยิ้มเมื่อเจอะคุณทุกที
Poo chai yim meua jur koon took tee
The man who smiles every time he sees you
นั่นก็คือตัวผมนี้ พร้อมที่จะรักคุณ
Nun gor keu dtua pom nee praum tee ja ruk koon
It’s me, I’m ready to love you
แต่คุณจะรักเหมือนผมบ้างได้ไหม อยากลุ้น
Dtae koon ja ruk meuan pom bahng dai mai yahk loon
But will you love me like I love you? I want to take the chance

มีชายเป็นพันมอบดอกไม้ช่อใหญ่
Mee chai bpen pun maup dauk mai chor yai
Thousands of guys give you big bouquets of flowers
แต่ทำคุณหัวเราะได้บางไหม
Dtae tum koon hua ror dai bahng mai
But can they make you laugh?
จะมีกี่คนตั้งใจฟังอยู่ใกล้ๆ
Ja mee gee kon dtung jai fung yoo glai glai
How many guys are willing to listen to you closely
ในเวลาที่คุณอยากระบาย
Nai welah tee koon yahk rabai
When you want to let off some steam?

ผมมองว่าคุณน่ารู้จัก
Pom maung wah koon nah roo juk
I think you’re attractive
ช่างน่ารัก ช่างสดใส
chahng naruk chahng sot sai
So cute, so fresh
ถึงไม่เป๊ะเท่าพระเอกคนไหน
Teung mai bpeh tao pra ek kon nai
Even though I’m not as perfect as a leading actor
ต้องวัดกัน ที่หัวใจ
Dtaung wut gun tee hua jai
I have to test myself with my heart

(*)

หัวเป็นปีมะเส็งนิสัยอาจชีกอ อ้วนฉุเหมือนปีกุน แถมปากยังปีจอ
Hua bpen bpee ma seng nisai aht chee gor uan choo meuan bpee goon taem bpahk yung bpee jor
In my head, it’s year of the snake (+), I might have a playboy personality, I’m overweight like year of the pig, and my mouth is like the year of the dog (+2)
สมองเท่าปีฉลูไม่ดีพอคุณเลยรีรอ กรี้ดแต่หมากปริญ กรี้ดณเดชน์ กรี้ดลีซอ
Samaung tao bpee chaloo mai dee por koon loey ree ror greet dtae mahk bprin greet nadech greet leesor
My brains are year of the ox, I’m not good enough for you to hesitate on, scream over Mark Prin, scream over Nadech, scream over Leesaw
เพราะอย่างงี้อ่ะน้อเลยปีชวดเป็นประจำ นักษัตรไก่เป็นปีระกาแต่จีบปีไหนผมก็ระกำ
Pror yahng nee a nor loey bpee chuat bpen bprajum nuk sut gai bpen b pee ragah dtae jeep bpee nai pom gor ragum
Because of this, I’m usually year of the rat, the chicken constellation is year of the cock, but any year I flirt, I get grief
แห้วชั่วนาตาปี หัวปี ท้ายปี ค่อนปี ค้างปี ข้ามปี ชีช้ำกะหล่ำปลี
Wae chua nah dtah bpee hua bpee tai bpee kaun bpee kahng bpee kahm bpee chee chum ga lum bplee
I’m disappointed year round, at the beginning of the year, at the end of the year, the middle of the year, what’s left of the year, the past year, I’ve been down in the dumps

แต่หยุดรักคุณมันยากยิ่งกว่าหยุดรินเบียร์ เพราะคุณมีค่ากว่ารูปีในธนาคารอินเดีย
Dtae yoot ruk koon mun yahk ying gwah yoot rin bia pror koon mee kah gwah roo bpee nai tanahkahn india
But to stop loving you is harder than stopping pouring beer, because you’re more valuable than all the rupees in India
ผู้ชายแห่งปีของทุกคนเป็นพรีเซนเตอร์คลีนแอนด์เคลียร์ แต่ผมคือผู้ชายที่จะเช็ดตัวให้ยามคุณเพลีย
Poo chai haeng bpee kaung took kon bpen presenter clean and clear dtae pom keu poo chai te eja chet dtua hai yahm koon plia
Everyone’s man of the year is the Clean and Clear presenter, but I’m the man who will dry you off when you’re tired
Man of the year ผมคือผู้ชายแห่งปี ผู้ชายที่พร้อมเป็นพ่อของลูกหัวปีท้ายปี
Man of the year pom keu poo chai haeng bpee poo chai tee praum bpen por kaung look hua bpee tai bpee
Man of the year, I’m the man of the year, the man who’s ready to be the father of your eldest child to your youngest
ผู้ชายที่แม้คุณเป็นยายแก่ในอีกหลายสิบปี ก็ยังจะมองคุณเป็นนางงามของคุณสุรางค์ เปรมปรีดิ์
Poo chai tee mae koon bpen yai gae nai eek lai sip bpee gor yung ja maung koon bpen nahng ngahm kaung koon soorahng bprem bpree
I’m the man who, even though you’ll be a grandma in a few decades, will still look at you as if you were Surang Prempree’s Miss Universe winner

(*)

อยากให้คุณรักผมนะพูดจากใจ ขี้เกียจลุ้น
Yahk hai koon ruk pom na poot jahk jai kee giat loon
I want you to love me, I’m speaking from the heart, I’m too lazy to compete

   

เนื้อร้อง : ประภพ ชมถาวร
ทำนอง : ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร
เรียบเรียง : ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร / โกมล บุญเพียรผล

   

[(+) – To be a “snake head” is slang for being a pervert or having perverted thoughts, so keeping with the “year” theme, he made it “year of the snake”
(+2) – Similarly, to have a “dog mouth” means you don’t say very nice things]

Title: เก็บรักคืนมา / Gep Ruk Keun Mah (Taking My Love Back)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์)
Album: [Single]
Year: 2018

มันไม่มีความหมาย มันไม่มีความหมาย ทุกถ้อยคำที่เธอย้ำกันมา
Mun mai mee kwahm mai mun mai mee kwahm mai took toy kum tee tur yum gun mah
It’s meaningless, it’s meaningless, every word that you repeat
มันไม่มีความหมาย มันไม่มีความหมาย ย้ำตัวเองว่าอย่าเสียเวลา
Mun mai mee kwahm mai mun mai mee kwahm mai yum dtua eng wah yah sia welah
It’s meaningless, it’s meaningless, repeating to myself not to waste time
เธอไม่เคยจะรัก เธอไม่เคยจะรัก แม้ทุกคำเธอจะย้ำเพียงใด
Tur mai koey ja ruk tur mai koey ja ruk mae took kum tur ja yum piang dai
You’ll never love me, you’ll never love me, no matter how many words you repeat
มันก็เพียงเท่านั้น มันก็เพียงเท่านั้น รักเกินไปก็จะเสียน้ำตา
Mun gor piang tao nun mun gor piant tao nun ruk gern bpai gor ja sia num dtah
That’s all it is, that’s all it is, I love you too much, I’ll cry

(*) อย่าทรมาน หัวใจตัวเองนักเลย คงมีใคร ที่ยังมองเราสำคัญ
Yah toramahn hua jai dtua eng nuk loey kong mee krai te eyung maung rao sumkun
I shouldn’t torture my heart so much, there’s probably someone who still sees me as important
ใครสักคน ในสักวัน ที่ไม่ทำให้เราต้องช้ำใจ
Krai suk kon nai suk wun tee mai tum hai rao dtaung chum jai
Someone someday who won’t break my heart

มันก็เพียงเท่านั้น มันก็เพียงเท่านั้น ทุกทุกคำที่เธอย้ำกันมา
Mun gor piang tao nun mun gor piang tao nun took took kum tee tur yum gun mah
That’s all it is, that’s all it is, every word that you repeat
มันไม่มีความหมาย มันไม่มีความหมาย รักเธอไปก็จะเสียเวลา
Mun mai mee kwahm mai mun mai mee kwahm mai ruk tur bpai gor ja sia welah
It’s meaningless, it’s meaningless, it’s a waste of time to keep loving you
เธอไม่เคยจะรัก เธอไม่เคยจะรัก แม้หัวใจเราจะรักเพียงใด
Tur mai koey ja ruk tur mai koey ja ruk mae hua jai rao ja ruk piang dai
You’ll never love me, you’ll never love me, no matter how much my heart loves you
มันไม่มีความหมาย มันไม่มีความหมาย สายเกินไปก็จะเสียน้ำตา
Mun mai mee kwahm mai mun mai mee kwahm mai sai gern bpai gor ja sia num dtah
It’s meaningless, it’s meaningless, it’s too late, I’m going to cry

(*)

เก็บความรักคืนมา เอาไปคอยให้ใครที่เขาดีดี
Gep kwahm ruk keun mah ao bpai koy hai krai tee kao dee dee
I’m taking my love back and keeping it for someone better
คนที่จะรักเรากว่าคนนี้ ท้อแท้เพียงใด เช็ดน้ำตาและออกก้าวเดินไปดีกว่า
Kon tee ja ruk rao gwah kon nee tor tae piang dai chet num dtah lae auk gao dern bpai dee gwah
Someone who will love me more than her, however discouraged I am, it’s better to wipe my tears and set out again

(*)

เก็บความรักคืนมา เอาไปคอยให้ใครที่เขาดีดี
Gep kwahm ruk keun mah ao bpai koy hai krai tee kao dee dee
I’m taking my love back and keeping it for someone better
คนที่จะรักเรากว่าคนนี้ รักแท้ยังมี
Kon tee ja ruk rao gwah kon nee ruk tae yung mee
Someone who will love me more than her, true love still exists
เก็บความรักเอาไป เอาไปคอยให้ใครที่เขาดีดี
Gep kwahm ruk keun mah ao bpai koy hai krai tee kao dee dee
I’m taking my love back and keeping it for someone better
คนที่จะรักเรากว่าคนนี้ ท้อแท้เพียงใด เช็ดน้ำตาและออกก้าวเดินไป
Kon tee ja ruk rao gwah kon nee tor tae piang dai chet num dtah lae auk gao dern bpai
Someone who will love me more than her, however discouraged I am, I’ll wipe my tears and set out again
จะได้เจอคนนั้น จะได้เจอคนนั้น
Ja dai jur kon nun ja dai jur kon nun
I’ll meet that person, I’ll meet that person

   

Lyrics : Po Posayanukul
Music : Charles Fisher / Saksit Vejsupaporn
Producer : Charles Fisher

Title: รอยยิ้มของวันพรุ่งนี้ / Roy Yim Kaung Wun Proong Nee (The Smile of Tomorrow)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์)
Album: [Single]
Year: 2017

เก็บแต่ความทรงจำที่งดงาม เก็บแต่ภาพคืนวันที่ดีไว้
Gep dtae kwahm song jum tee ngot ngahm gep dtae pahp keun wun tee dee wai
Keep only the beautiful memories, keep only the images of the best days and nights
เราต้องจากกันแล้วเพื่อมาพบใหม่ อยู่ไหนก็ยังผูกพัน
Rao dtaung jahk gun laeo peua mah pob mai yoo nai gor yung pook pun
We must separate in order to meet again, wherever we are, we’re still connected

อฐิษฐานด้วยรักและหัวใจ อยากขอบคุณที่เราพบกัน
Attitahn duay ruk lae hua jai yahk kaup koon tee rao pob gun
I pray with my love and my heart, I want to thank you for letting us meet
ทำให้ฉันค้นพบกับสิ่งสวยงาม ที่มาจากความจริงใจ
Tum hai chun kon pob gup sing suay ngahm tee mah jahk kwahm jing jai
For making me find a beautiful thing that came from reality

(*) เก็บรอยยิ้มของเราเอาไว้ดังเดิม จากนี้ที่เราต้องไกล
Gep roy yim kaung rao ao wai dung derm jahk nee tee rao dtaung glai
Let’s keep our smiles the same from now on as we’re far apart
หากพรุ่งนี้จะพาไปพบอะไร ก็ยิ้มรับไปกับมัน
Hahk proong nee ja pah bpai pob arai gor yim rup bpai gup mun
Whatever tomorrow will have us meet, smile and accept it
เก็บความฝันของเรา เอาไว้นานนาน เผื่อวันที่เธอต้องการกัน
Gep kwahm fun kaung rao ao wai nahn nahn peua wun tee tur dtaung gahn gun
Keep our dreams for a long time in case there’s a day that you need me
ในวันที่ล้า เวลาที่ท้อ ยังมีใครตรงนี้ที่เขาเฝ้ารอ
Nai wun tee lah welah tee tor yung mee krai dtrong nee tee kao fao ror
When you’re exhausted, when you’re discouraged, you still have someone right here waiting for you

ราวกับวันเวลานั้นโผบิน ไม่เคยคิดว่าเราต้องจากลา
Rao gup wun welah nun poh bin mai koey kit wah rao dtaung jahk lah
Time seems to fly, I never thought we’d have to say good-bye
และสุดท้ายวันนี้ไม่มีน้ำตา จะมีแต่ยิ้มกันไป
Lae soot tai wun nee mai mee numd tah ja mee dtae yim gun bpai
And in the finally, today, there’s no tears, we’ll only smile at each other

ให้อย่างน้อยรับรู้ว่าครั้งนึง เราได้เคยแบ่งปันหัวใจ
Hai yahng noy rup roo wah krung neung rao dai koey baeng bpun hua jai
At least realize that at one time, we once shared our hearts
ดังดอกไม้เล็กๆ ที่เกิดข้างใน เพื่อเริ่มต้นการเดินทาง
Dung dauk mai lek lek tee gert kahng nai peua rerm dton gahn dern tahng
Like a small flower that grew inside to begin our journey

(*)

ที่เขาเฝ้ารอ
Tee kao fao ror
Waiting for you
ที่แห่งเดิมตรงนี้มีฉันเฝ้ารอ
Tee haeng derm dtrong nee mee chun fao ror
In the same place right here you have me waiting for you

   

Music: ToR+ Saksit, Po Posayanukul, Mac Sarun
Lyrics: Po Posayanukul
Producer: Charles Fisher
Co-Producer: Po Posayanukul

   

What a wonderful song for graduation~ 🙂

Title: เวลาของเรา / Welah Kaung Rao (Our Time)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์)
Album: [Single]
Year: 2017

นานนานจะได้มีสักครั้ง
Nahn nahn ja dai mee suk krung
It’s been a while since we’ve had a chance
นานทีจะได้มีสักหน
Nahn tee ja dai mee suk hon
It’s been a while since we’ve had a moment
วันนึงที่ไม่มีผู้คนจอแจ
Wun neung tee mai mee poo kon jor jae
One day that doesn’t have other people crowding around

ดีใจที่มีเธอตรงนี้
Dee jai tee mee tur dtrong nee
I’m happy to have you right here
ยินดีที่เธอมากับฉัน
Yin dee tee tur mah gup chun
I’m happy you came with me
ใครเลยจะเข้าใจว่าเราเป็นไง
Krai loey ja kao jai wah rao bpen ngai
Who else would understand how we are?

(*) สายตา ของเธอ
Sai dtah kaung tur
Your gaze
อยากให้นาทีนี้ ไม่เลยไปไหน
Yahk hai nahtee nee mai loey bpai nai
I don’t want this moment to go anywhere
ขอวอน หัวใจ
Kor waun hua jai
I’m begging with my heart
ไม่อยากให้วันนี้จบ ไม่อยาก ต้องไกล
Mai yahk hai wun nee jop mai yahk dtaung glai
I don’t want today to end, I don’t want to be far apart

(**) อยู่ด้วยกันอีกนิดนึง เธออย่าเพิ่งจากฉันไป
Yoo duay gun eek nit neung tur yah perng jahk chun bpai
Let’s stay together a little longer, don’t leave me yet
ได้ไหมคนดี สัญญา ว่าจะไม่มีอะไร เหลวไหล
Dai mai kon dee sunyah wah ja mai mee arai leo lai
Please, darling, promise me that nothing is unreliable
เพียงเราสองคน ไม่ต้องการให้มากมาย
Piang rao saung kon mai dtaung gahn hai mahk mai
Just the two of us, I don’t want much
คงไม่เกินไป ครั้งหนึ่ง แค่อยากจะมีเวลาของเรา
Kong mai gern bpai krung neung kae yahk ja mee welah kaung rao
It’s not too much, one time, I just want to have our time

ดนตรีก็บรรเลงเพลงรัก
Don dtree gor bunleng pleng ruk
A love song is playing
ใครๆก็คงมีความรัก
Krai krai gor kong me ekwahm ruk
Everyone has love
นานทีจะมีวันที่เราไม่ต้องกังวลอะไร
Nahn tee ja mee wun tee rao mai dtaung gung won arai
It’s been a long time since we’ve had a day that we don’t have to worry about anything

ยังไงถ้าไม่ได้รีบร้อน ธุระไม่มีที่ไหน
Yung ngai tah mai dai reep raun toora mai mee tee nai
No matter, if you’re not in a hurry and don’t have business anywhere else
ก็อย่าเพิ่งรีบกลับ ช้าหน่อย ค่อยไป
Gor yah perng reep glup chah noy koy bpai
Don’t rush off yet, slow down, wait

(*,**)

เพียง อีกนิดนึง
Piang eek nit neung
Just a little longer
เพียงเราสองคน
Piang rao saung kon
Just the two of us
เพียงเราสองคน ไม่ต้องการให้มากมาย
Piang rao saung kon mai dtaung gahn hai mahk mai
Just the two of us, I don’t want much
แค่อยากมีสัก ครั้งหนึ่ง ที่เป็น ของเรา
Kae yahk mee suk krung neung tee bpen kaung rao
I just want to have a moment that is ours

   

Music : Saksit Vejsupaporn, Mac Sarun, SOH ETC.
Lyrics : Po Posayanukul
Producer : Charles Fisher
Co-Producer : Po Posaynukul
Drums : Sean McLeod
Bass : Mitch Cairns
Keyboards : ToR+ Saksit
Guitars : Robert J Sedky, O Jetseter
Vocals : ToR+ Saksit

   

ToR+ in love sure sounds different~ I kind of miss his super shy, lonely songs of the past haha~ But I’m happy for him, and his sugary sweet songs of late are good too. 🙂

Title: ปรากฏการณ์ / Bprahgotgahn (Phenomenon)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์)
Album: [Single]
Year: 2017

หนึ่งลมแผ่วเบาเพิ่งพัดไป หนึ่งไอละอองหยาดฝนนั้นเพิ่งซา
Neung lom paeo bao perng put bpai neung ai la aung yaht fon nun perng sah
A gentle wind just started to blow, a sprinkle of rain just let up
น้ำค้างกำลังกลับ ได้เห็นพระจันทร๋ดวงเดิมเริ่มหลับตา
Num kahng gumlung glup dai hen prajun duang derm rerm lup dtah
The dew is returning, I can see the previous moon starting to close its eyes
นี่คือเวลาเช้า
Nee keu welah chao
This is the morning

เป็นปรากฏการณ์ที่งดงาม ที่ธรรมชาติจัดวางไว้ให้เป็น
Bpen bprahgotgahn tee ngot ngahm tee tummachaht jut wahng wai hai bpen
It’s a beautiful phenomenon that nature designed to be
ซับซ้อนและง่ายดาย แต่รู้ชัดเจนเกินใครจะกะเกณท์
Sup saun lae ngai dai dtae roo chut jen gern krai ja ga gayn
Complicated yet simple, but I know more clearly than anyone that it will force itself
ให้เกิดขึ้นสักครั้ง
Hai gert keun suk krung
To happen

ไม่ต่างจากฉัน ทุกคราวที่ใกล้เธอ สิ่งนี้ก็เป็นปรากฎการณ์
Mai dtahng jahk chun took krao tee glai tur sing nee gor bpen bprahgotgahn
No different from me; every time I’m near you, this thing is a phenomenon

(*) นั่นคือคำว่า รักที่เกิดขึ้นในใจ ที่ก้องดังมาจากข้างใน
Nun keu kum wah ruk tee gert keung nai jai tee gaung dung mah jahk kahng nai
That’s the word “love” that arose in my heart, that’s echoing from inside
จากครั้งที่เราผูกพัน เกิดขึ้นช้าช้า แต่มันจะนานเท่านาน
Jahk krung tee rao pook pun gert keunchah chah dtae mun ja nahn tao nahn
From the time we formed a connection, it happened slowly, but it will last as long as possible
ที่ฉันมีเธออย่างนี้ ไม่ว่าวันนี้หรือวันต่อไป
Tee chun mee tur yahng nee mai wah wun nee reu wun dtor bpai
Having you like this, no matter if it’s today or any day in the future
ไม่มีเหตุผลไม่ต้องตามไป เสาะหาว่าทำไม
Mai mee het pon mai dtaung dtahm bpai sor hah wah tummai
There’s no reason, there’s no need to search, why seek it?
เป็นปรากฏการณ์
Bpen bprahgotgahn
It’s a phenomenon

หนึ่งความสัตย์จริงจากหัวใจ ที่ธรรมชาติจัดวางไว้ให้เป็น
Neung kwahm sut jing jahk hua jai tee tummachaht jut wahng wai hai bpen
One truth from the heart that nature designed to be
ซับซ้อนและง่ายดาย แต่รู้ชัดเจนไม่เคยต้องกะเกณฑ์
Sup saun lae ngai dai dtae roo chut jen gern krai ja ga gayn
Complicated yet simple, but I know more clearly than anyone that it will force itself
มันเกิดขี้นทั้งใจ
Mun gert keung tung jai
To happen in the entire heart

เธอได้ยินไหม ทุกทีที่ใกล้กัน กับฉันมันเป็นปรากฎการณ์
Tur dai yin mai took tee tee glai gun gup chun mun bpen bprahgotgahn
Can you hear me? Every time that you’re near me, to me, it’s a phenomenon

(*)

เธอรู้สีกใช่ไหม ว่าสิ่งที่มีด้วยกันวันนี้มีความหมาย
Tur roo seuk chai mai wah sing tee mee duay gun wun nee mee kwahm mai
You feel that the things we have together today are meaningful, right?

(*)

ไม่ต้องไปคิด มากมาย ไปเสาะหาว่าทำไม
Mai dtaung bpai kit mahk mai bpai sor hah wah tummai
There’s no need to think so much about it, why seek it?

มันเป็นปรากฏการณ์
Mun bpen bprahgotgahn
It’s a phenomenon
เป็นปรากฏการณ์
Bpen bprahgotgahn
It’s a phenomenon
เป็นปรากฏการณ์
Bpen bprahgotgahn
It’s a phenomenon

   

Music: Saksit Vejsupaporn
Lyric: Po Posayanukul
Producer: Charles Fisher

   
Now this! This! This is the ToR+ I love. This definitely makes up for his previous single, which was so literal, flat, and unimaginative. I love how poetic this is, how vividly it paints a beautiful picture of nature, and then compares it to the blossoming of love in one’s heart. It’s romantic, innocent, well-written, and catchy too~ The music video is simple, but light and fitting, and I must say, ToR+ and Noona make a cute pair. Love it, ToR+

Title: ไม่มีคำว่าสายเกินไป / Mai Mee Kum Wah Sai Gern Bpai (There’s No Such Thing as Too Late)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์)
Album: OST นางอาย / Nahng Ai
Year: 2016

มีอะไรมากมายอยากบอก แต่มันจะเริ่มที่ตรงไหน (ที่คำไหน)
Mee arai mahk mai yahk baukd tae mun ja rerm tee dtrong nai (tee kum nai)
There’s so many things I want to tell you, but where do I start? (With which words?)
มีอะไรมากมายในใจ อยากบอกให้เธอได้รับฟัง เหตุผลที่วันนี้
Mee arai mahk mai nai jai yahk bak hai tur dai rup fung het pon tee wun nee
There’s so many things inside my heart, I want to tell you so you can hear the reason why today

(*) ยังไม่ถึงเวลา ที่ฉันและเธอต้องรักกัน เก็บความรักนั้น เก็บมันจนถึงเวลาของเรา
Yung mai teung welah tee chun lae tur dtaung ruk gun gep kwahm ruk nun gep mun jon teung welah kaung rao
It’s not yet time for you and I to love each other, keep your love, keep it until it’s our time

(**) ไม่มีคำว่าสายเกินไป ถ้ารักในใจของเรานั้นคือรักจริง
Mai mee kum wah sai gernbpai tah ruk nai jai kaung rao nun keu ruk jing
There’s no such thing as too late if the love in our hearts is true love
หากเราเป็นคู่กันจริง ช่วยรอได้ไหม แค่ไม่นาน (ได้รักกัน)
Hahk rao bpen koo gun jing chuay ror dai mai kae mai nahn (dai ruk gun)
If we’re really soulmates, please wait, just a little longer (we’ll be able to love each other)

รอให้รักนั้นถึงเวลา ช่วยอดทนรอหน่อยได้ไหม (รอได้ไหม )
Ror hai ruk nun teung elah chuay aut ton ror noy dai mai (ror dai mai)
Wait until it’s time for our love, please endure waiting (can you wait?)
มีเวลาค่อยค่อยดูใจ อยากบอกให้เธอได้เข้าใจ เหตุผลที่วันนี้
Mee welah koy koy doo jai yahk bauk hai tur dai kao jai het pon tee wun nee
There’s time to gradually get to know each other, I want to tell you so you can understand the reason why today

(*,**,**,**)

   
คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง Banana Boat

Title: สักวันคงได้เจอ / Suk Wun Kong Dai Jur (Some Day We’ll Meet)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์)
Album: [Single]
Year: 2016

ใคร สักคนหนึ่ง รอใครสักคน ที่จะมาช่วยแบ่งดีร้าย
Krai suk kon neung ror krai suk kon tee ja mah chuay baeng dee rai
Someone is waiting for another someone to help bear the good and the bad times
คน ที่รออยู่ ยังไม่ได้พบกัน แต่ก็ยังไม่เคยเสียดาย
Kon tee ror yoo yung mai dai pob gun dtae gor yung mai koey sia dai
The person waiting still hasn’t met you, but he still has never regretted the wait

(*) ยังสุขใจ พร้อมจะรอ
Yung sook jai praum ja ror
I’m still happy, ready to wait
บอกกับใจ อยู่แห่งใดใต้ท้องฟ้าใต้หมู่ดาว
Bauk gup jai yoo haeng dai dtai taung fah dtai moo dao
Telling my heart that you’re out there, under the sky, under the stars

(**) สักวัน คงได้พบกัน สักวันก็คงได้เจอ
Suk wun kong dai pob gun suk wun gor kong dai jur
Some day we’ll meet, some day will meet
จะรอ วันได้พบเธอ และฉันนั้นมั่นใจ
Ja ror wun dai pob tur lae chun nun mun jai
I’ll wait for the day that I’ll meet you, and I’m certain
เชื่อในความรัก ต่อให้นานเท่าไหร่
Cheua nai kwahm ruk dtor hai nahn tao rai
I believe in love, no matter how long it takes
ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไง
Mai wah proong nee ja bpen yung ngai
No matter how tomorrow will be

เธอเองก็รออยู่ รอคอยใครสักคน และยังคงเชื่ออยู่อย่างนั้น
Tur eng gor ror yoo ror koy krai suk kon lae yung kong cheua yoo yahng nun
You’re also waiting, waiting for someone, and still believe they exist like that
ใจเธอก็รู้สึก อาจจะยังไม่ได้พบกัน แต่ว่ามันก็คงไม่นาน
Jai tur gor roo seuk aht ja yung mai dai pob gun dtae wah mun gor kong mai nahn
Your heart feels it; you might not have met yet, but it will be soon

(*,**,**)

ให้คำว่ารักนำทางเราไป
Hai kum wah ruk num tahng rao bpai
Let love lead

ไม่ว่าปลายทางจะอยู่แห่งไหนเดินต่อไป
Mai wah bplai tahng ja yoo haeng nai dern dtor bpai
No matter where the path leads, I’ll follow it
ใจต่างใจ
Jai dtahng jai
Both our hearts
พร้อมจะรอ คนที่มีหัวใจคล้ายกัน
Praum ja ror kon tee mee hua jai klai gun
Are ready to wait for people who have feelings like us
พร้อมจะรัก
Praum ja ruk
Are ready to love
จนกว่าวันนั้น บอกตัวเอง อยู่แห่งใดใต้ท้องฟ้าใต้หมู่ดาว
Jon gwah wun nun bauk dtua eng yoo haeng dai dtai taung fah dtai moo dao
Until that day, telling ourselves they’re out there, under the sky, under the stars

(**)
ให้คำว่ารักนำทางเราไปจากนี้
Hai kum wah ruk num tahng rao bpai jahk nee
Let love lead us from now on

ให้คำว่ารักนำทางเราไป
Hai kum wah ruk num tahng rao bpai
Let love lead us

   
Producer: Charles Fisher
Music : ToR+ Saksit, Mac Sarun
Lyrics : Po Posayanukul
Drums: Sean McCleod
Bass: Mitch Cairns
Guitars: Robert J. Sedky
Keyboards: ToR+ Saksit
Vocals: ToR+ Saksit
Recorded at Butterfly Studio, Bangkok and Mitch Cairns Studios, Melbourne
Engineers: Kreangkrai Kusoljariyakul (Nueng), Mitch Cairns, Charles Fisher
Mixed : Chris Brown at Brownsound, London (www.brownsound.net)
Mastered : Tom Coyne at Sterling Sound, NYC

   
Well, I guess after having such interesting, unique, fun singles for his last several releases, it’s only fair he has an average one. The lyrics for this are disappointingly mediocre and overused, but at least the music (which p’ToR+ wrote) is catchy and sounds nice~

Title: รักจริงจริง / Ruk Jing Jing (Real Love)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์)
Album: [Single]
Year: 2016

ทำไม่รู้ไม่ชี้อย่างนั้น
Tum mai roo mai chee yahng nun
Acting so innocent like that
ทำไม่รับไม่รู้กับฉัน
Tum mai rup mai roo gup chun
Acting like you don’t acknowledge me
ทำเป็นมองผ่านไป ทั้งที่เราก็พบกันทุกวัน
Tum bpen maung pahn bpai tung tee rao gor pob gun took wun
Acting like you’re looking past me, even though we meet every day

ทำลึกลับอย่างนี้มันล้า
Tum leuk lup yahng nee mun lah
Being secretive like this is exhausting
มายึกยักอย่างนี้มันท้อ
Mah yeuk yuk yahng nee mun tor
Avoiding me like this is discouraging
ทำไมกันละเธอ ทำไมเธอต้องแกล้งให้ฉันรอ
Tummai gun la tur tummai tur dtaung glaeng hai chun ror
Why? Why do you have to teasingly keep me waiting?

(*) แบกใจมา ให้เธออยู่
Baek jai mah hai tur yoo
I’m carrying around my heart for you
เปิดประตู รับมันหน่อย
Bpert bpradtoo rup mun noy
Open up the door and accept it

(**) ขอร้องนะ ช่วยรับเอาไป
Kor raung na chuay rup ao bpai
I’m begging you, please accept it

(***) รักจริงจริง เอามาให้เธอคือ
Ruk jing jing ao mah hai tur keu
Real love, what I’ve brought for you is
รัก จริงจริง ยินดีให้เธอเก็บไว้จริงจริง
Ruk jing jing yin dee hai tur gep wai jing jing
Real love, you’re really welcome to keep it
ไม่ได้มีเลศนัย
Mai dai mee lurt nai
There’s no hidden motives

ทำยิ้มยิ้มอย่างนี้ก็รู้
Tum yim yim yahng nee gor roo
Acting all smiley like this, I know
ดูเขินเขินอย่างนี้มันฟ้อง
Doo kern kern yahng nee mun faung
Looking shy like this indicates it
ทำไมเอาแต่มอง ทำไมเธอไม่คิดลองพูดจา
Tummai ao dtae maung tummai tur mai kit laung poot jah
Why do you only look? Why don’t you try speaking?

(*,**,***)

(****) รัก จริงจริง เอามาให้เธอวัน
Ruk jing jing ao mah hai tur wun
Real love, I’ve brought it for you
นี้ จริงจริง ยินดีให้เธอเก็บไว้จริงจริง
Nee jing jing yin dee hai tur gep wai jing jing
Today, really, you’re really welcome to keep it
เพียงแค่เธอรับไว้
Piang kae tur rup wai
Just accept it

รู้นะรู้ใช่ไหมคนดี
Roo na roo chai mai kon dee
You know, you know, right, darling?

(****)

   
Producer: Charles Fisher
Music : ToR+ Saksit, Charles Fisher, Robert J Sedky
Lyrics : Po Posayanukul
Drums: Sean McCleod
Bass: Mitch Cairns
Guitars: Robert J. Sedky
Keyboards: ToR+ Saksit
Drum Programming: Charles Fisher
Vocals: ToR+ Saksit
Recorded at Butterfly Studio, Bangkok and Mitch Cairns Studios, Melbourne
Engineers: Kreangkrai Kusoljariyakul (Nueng), Mitch Cairns, Charles Fisher
Mixed : Chris Brown at Brownsound, London (www.brownsound.net)
Mastered : Tom Coyne at Sterling Sound, NYC

   
I love his upbeat, jazzy numbers like this. He’s so talented with the range of music he can compose. I love the cute, flirty lyrics, and the music video, with its “different styles of love” portrayed throughout, matches perfectly. Another thumbs up for ToR+!

Title: ฝากมากับดวงดาว / Fahk mah Gup Duang Dao (Entrusted By the Stars)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์)
Album: [Single]
Year: 2015

ฉันได้ยินเสียงเธอ อยู่ท่ามกลางแสงดาว
Chun dai yin siang tur yoo tahm glahng saeng dao
I hear your voice amongst the star light
ในคืนที่ว่างเปล่า เธอเป็นดนตรี
Nai keun tee wahng bplao tur bpen don dtree
During the empty nights, you are music
และแม้ว่าแสงไฟ ทำให้ดวงดาวริบหรี่
Lae mae wah saeng fai tum hai duang dao rip ree
And even though the lights make the stars dim
แต่ในราตรีมืนมน เธอเป็นดังยามเช้า
Dtae nai radtree meunn mon tur bpen dung yahm chao
During the dark nights, you are like the morning

(*) อบอุ่นในอย่างนี้ ลึกลงอยู่ภายใน
Op oon nai yahng nee leuk long yoo pai nai
Warm like this deep down inside
แม้ไกลห่าง ไม่เคยต่าง
Mae glai hahng mai koey dtahng
Though we’re far apart, it’s never different

(**) เธอยังอยู่ตรงนี้ อยู่ในหัวใจของฉัน ยังคงเป็นทุก ๆ สิ่ง
Tur yung yoo dtrong nee yoo nai hua jai kaung chun yung kong bpen took took sing
You’re still right here, in my heart, you’re still everything
เธอยังเป็นความรัก ที่ยังงดงามทุกครั้ง ยังคงเป็นทุก ๆ อย่าง
Tur yung bpen kwahm ruk tee yung ngot ngahm took krung yung kong bpen took took yahng
You’re still the love that’s still beautiful every time, you’re still everything
และแม้เราอยู่ไกลลับฟ้า แต่ความรักนั้นยังคงเดินทาง
Lae mae rao yoo glai lup fah dtae kwahm ruk nun yung kong dern tahng
And even though we’re as far apart as the sky, that love is still travelling
ส่องลงมากลางหัวใจ ฝากมากับดวงดาว
Saung long mah glahng hua jai fahk mah gup duang dao
Shining down in the middle of my heart, entrusted by the stars

ทุกครั้งที่พลั้งไป เธอยังอภัยให้กัน
Took krung tee palung bpai tur yung apai hai gun
Every time my strength leaves, you still forgive me
จากคนที่เคยหลงทาง ก็ได้เข้าใจความหมาย
Jahk kon tee koey long tahng gor dai kao jai kwahm mai
From someone who once was lost, I understand the meaning

(*,**,**)

และแม้เราอยู่ไกลลับฟ้า ตราบใจรักนั้นยังคงเดินทาง
Lae mae rao yoo glai lup fah dtrahp jai ruk nun yung kong dern tahng
And even though we’re as far apart as the sky, as long as that love is still travelling
ที่ตรงกลางหัวใจ เราจะยังมีกัน
Tee dtrong glahng hua jai rao ja yung mee gun
In the middle of our hearts, we will still have each other

   
Song : ฝากมากับดวงดาว (Fak Ma Kap Duangdao)
Produced : Charles Fisher
Music : ToR+ Saksit (ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร), Po Posayanukul (โป โปษยะนุกูล)
Lyrics : Po Posayanukul (โป โปษยะนุกูล)
Drums : Sean McLeod
Bass : Mitch Cairns
Keyboards : ToR+ Saksit
Guitars : Robert J Sedky, Tim Henwood, ToR+ Saksit
Vocals : ToR+ Saksit
Loops : Ivan Dru, Charles Fisher
Recorded at Butterfly Studio, Bangkok and Mitch Cairns Studios, Melbourne
Engineers: Kreangkrai Kusoljariyakul (Nueng), Mitch Cairns, Charles Fisher

Mixed : Chris Brown at Brownsound, London (www.brownsound.net)
Mastered : Tom Coyne at Sterling Sound, NYC

Title: ไม่ใช่ตัวข้า / Mai Chai Dtua Kah (Not Me)
Artist: ToR+ Saksit
Album: [Single]
Year: 2012

เทียบพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ มนุษย์เป็นผู้ใด
Tiap prajao nai fah sawun manoot bpen poo dai
God up in heaven, I’m another one of the humans
ที่พระองค์ต้องสนใจตัวข้า
Tee pra ong dtaung son jai dtua kah
That Your Highness must take interest in
แต่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้ง และทรงอยู่ไม่ไกล
Dtae pra ong mai koey taut ting lae song yoo mai glai
But Your Highness never abandons me and remains close
ข้าไม่มีผู้ใดนอกจากพระองค์
Kah mai mee poo dai nauk jahk pra ong
I don’t have anyone else except Your Highness

(*) เมื่อข้าต้องเดินในทางมืดมิด
Meua kah dtaung dern nai tahng meut mit
When I must walk a dark road
พระองค์สถิตย์ และนำ ชีวิต ให้ผ่านไป
Pra ong satit lae num cheewit hai pahn bpai
His Majesty leads my life through it

(**) ไม่ใช่ความดีที่ข้าเคยทำ
Mai chai kwahm dee tee kah koey tum
It’s not the good that I once did
แต่เป็นความงามในรักพระองค์
Dtae bpen kwahm ngahm nai ruk pra ong
But it’s the beauty in His Majesty’s love
ที่ทรงให้ข้าเข้ามาในทางพระองค์
Tee song hai kah kao mah nai tahng pra ong
That makes me follow in His Majesty’s footsteps
ไม่ใช่ความดีที่ข้าต้องทำ
Mai chai kwahm dee tee kah dtaung tum
It’s not the good that I must do
แต่ข้าจะดำเนินตามพระองค์(แต่ข้าจำยำเกรงใ­นพระองค์)
Dtae kah ja dum nern dtahm pra ong (dtae kah jum yum greng nai pra ong)
But I will proceed according to His Majesty (But I will remember and fear His Majesty)
ผู้ทรงเป็นความสมบูรณ์ ของตัวข้า
Poo song bpen kwahm som boon kaung dtua kah
Maintaining my perfection
(ให้พระองค์พอพระทัยในตัวข้า)
(Hai pra ong por pratai nai dtua kah)
(Let His Majesty put His heart in me)

เปลี่ยนแผ่นดินที่เคยแห้งแล้ง พระองค์เทฝนพรำ
Bplian paen din tee koey haeng laeng pra ong tay fon prum
Changing the land that was once dry, His Majesty pours out rain
ทำให้ใจได้พบความชุ่มฉ่ำ
Tum hai jai dai pop kwahm choom chum
Making our hearts able to find humidity
จากเวลาที่เคยขัดสน พระองค์เติมหัวใจ
Jahk welah tee koey kut son pra ong dterm hua jai
From the time when I was once lacking, His Majesty filled my heart
ข้าไม่มีผู้ใดนอกจากพระองค์
Kah mai mee poo dai nauk jahk pra ong
I don’t have anyone else besides His Majesty

(*,**,*,**)