The Star

All posts tagged The Star

Title: สะกดใจ / Sagot Jai (Hypnotize)
Artist: Grand the Star
Album: [Single]
Year: 2009

เธอสะกดชื่อฉันถูกไหมเธอ
Tur sagot cheu chun took mai tur
Can you spell my name correctly?
ฉันสะกดชื่อเธออยู่ทุกที
Chun sagot cheu tur yoo took tee
I spell your name all the time
มนต์สะกดอะไรนะวันนี้
Mon sagot arai na wun nee
What spell did you cast on me today?
ที่เธอทำให้ฉันนั้นเปลี่ยนไป
Tee tur tum hai chun nun plian pai
That you made me change?

เช้าขึ้นมา กระจกก็มีหน้าเธอ
Chao keun mah grajok gor mee nah tur
Waking up in the morning, the mirror has your face
ดูหนังสือมีแต่ชื่อเธอมากมาย
Doo nung seu mee dtae cheu tur mahk mai
Reading a book, there’s only your name written over and over
ซื้อพิซซ่า เผลอสั่งหน้าเธอได้ไง
Seu pizza plur sung nah tur dai ngai
Buying a pizza, how could I accidentally order your face?
ไม่รู้เป็นอะไร เป็นไข้ใจหรือเปล่า
Mai roo pen arai pen kai jai reu plao
I don’t know what it is, is it lovesickness?

ตั้งแต่เจอะเธอ L-o-v-e y-o-u
Dtung dtae jur tur L-o-v-e L-o-v-e y-o-u
Since I met you, L-o-v-e L-o-v-e y-o-u
ได้ยินเสมอทุกวัน ทุกวันทุกวันอยู่ในหู
Dai yin samur took wun took wun took wun yoo nai hoo
I always hear it every day, every day in my ears

(*) สงสัยเธอสะกดใจฉัน
Song sai tur sagot jai chun
I bet you hypnotized me
ด้วยคำ คำว่า you love me
Duay kum kum wah yoo love me
With the words “you love me”
ฉันเลยสะกดได้แค่คำนี้ I L-o-v-e y-o-u
Chun loey sagot dai kae kum nee I L-o-v-e y-o-u
So I can only spell out the words “I L-o-v-e y-o-u”

ใกล้เข้านอน ช่วยโทรมากล่อมฉันที
Glai kao naun chuay toh mah glaum chun tee
When I’m falling asleep, please call to soothe me
ตั้งเป็น calling melody รอเธอ
Dtung pen calling melody ror tur
I set a calling melody (ring tone) waiting for you
รับประกันว่าฉันจะรับสายเธอ
Rup pragun wah chun ja rup sai tur
I can assure you that I’ll answer
หรือไม่ก็ไปเจอ ในฝันละกัน
Reu mai gor pai jur nai fun la gun
Or if not, I’ll see you in my dreams

(**) เพราะใจของฉัน L-o-v-e L-o-v-e y-o-u
Pror jai kaung chun L-o-v-e L-o-v-e y-o-u
Because my heart, L-o-v-e L-o-v-e y-o-u
ได้ยินเสมอ ทุกวันทุกวัน ทุกวันอยู่ในหู
Dai yin samur took wun took wun took wun yoo nai hoo
I always hear it every day, every day in my ears

(*)

(**,*,*)

[NOTE]: This song is a play on words, as “Sagot” (สะกด) means both “To cast a magic spell” and “to spell out a word”

Title: ถ้าไม่รักกัน ฉันจะไป / Tah Mai Ruk Gun Chun Ja Pai (If You Don’t Love Me, I’ll Leave)
Artist: Note the Star 7
Album: [Single]
Year: 2011

มันไม่จริงใช่ไหม มันไม่ใช่ที่เห็น
Mun mai jing chai mai mun mai chai tee hen
It’s not true, right? It’s not how it looks
พูดซิว่าไม่มีอะไร
Poot si wah mai mee arai
Tell me it’s nothing
จะฟังเธอเท่านั้น จะไม่คิดไปไกล
Ja fung tur tao nun ja mai kit pai glai
I’ll only listen to you, I won’t let my thoughts run away
รักเธอ รู้ใช่ไหมคนดี
Ruk tur roo chai mai kon dee
I love you, do you know that, baby?

(*) แต่พอมองตาเธอวันนี้ฉันรู้เธอยังมีใจ
Dtae por maung dtah tur wun nee chun roo tur yung mee jai
As soon as I looked into your eyes today, I knew you still had feelings for me
จะทิ้งฉันไปจริงหรือ
Ja ting chun pai jing rur
Are you really going to leave me?

(**) ได้โปรดบอกฉันได้ไหม ทำไมจึงเป็นเช่นนี้
Dai proht bauk chun dai mai tummai jeung pen chen nee
Can you please tell me why it’s come to this?
ได้โปรดบอกฉันชัดๆสักที บอกสิว่าเธอแค่ไหวหวั่น
Dai proht bauk chun chut chut suk tee bauk si wah tur kae wai wun
Please tell me clearly, tell me that you’re just nervous
แต่ถ้ารักครั้งนี้ มันตายไปแล้ว
Dtae tah ruk krung nee mun dtai pai laeo
But if this time your love has died
ถ้าฉันหมดความสำคัญ
Tah chun mot kwahm sumkun
If I’m out out importance
ก็บอกเลยไม่รักกัน ฉันพร้อมจะไป
Gor bauk loey mai ruk gun chun praum ja pai
If you tell me you don’t love me, I’m ready to go

ก็เมื่อใจของฉัน เธอเป็นคนยึดไว้
Gor meua jai kaung chun tur pen kon yeud wai
When you were the one who captured my heart
ทั้งใจฝากให้เธอดูแล
Tung jai fahk hai tur doo lae
Though I entrusted you to take care of my heart
มีคนเดียวเท่านั้น คนที่ฉันจะแคร์
Mee kon diao tao nun kon tee chun ja care
There was only one person who I cared about
รักเธอและจะรับความจริง
Ruk tur laee ja rup kwahm jing
I love you, and I’ll accept the reality

(*,**,**)

Title: ข้างๆหัวใจ / Kahng Kahng Hua Jai (Next To Your Heart)”
Artist: Gun the Star
Album: OST Reuan Pae (เรือนแพ)
Year: 2011

พยายามทำความเข้าใจ สายตาเวลาที่เธอมองฉัน
Payayahm tum kwahm kao jai sai dtah welah tee tur maung chun
I’m trying to understand the look in your eyes when you look at me
ไม่อยากคิดอะไร เกินเลยจนพลาดพลั้ง
Mai yahk kit arai gern loey jon plaht plung
I don’t want to over-think things and end up messing up
ก็มันเห็นว่าความห่วงใย ที่เคยดีใจเมื่อเธอให้กัน
Gor mun hen wah kwahm huang yai tee koey dee jai meua tur hai gun
It seems like your concern that once made me happy when you gave it to me
ไม่ได้พิเศษกว่า ที่เธอให้กับเขา
Mai dai pisett gwah tee tur hai gup kao
Isn’t as special as the concern you give him

(*) ห้ามให้คิดนั้นลำบาก หากยังใกล้ชิดกัน
Hahm hai kit nun lumbahk hahk yung glai chit gun
Forbidding myself to think is difficult if we’re still close
แต่เธอรู้ไหมว่าใจของฉัน สับสนมากเหลือเกิน
Dtae tur roo mai wah jai kaung chun sup son mahk leua gern
But do you know that my heart is so mixed up?

(**) แล้วฉันนั้นสำคัญแค่ไหน คิดฝันไปได้ไกล เท่าไร
Laeo chun nun sumkun kae nai kit fun pai dai glai tao rai
How important am I? How much further can I dream?
มีโอกาสได้ยืน ในหัวใจเธอบ้างไหม
Mee ohgaht dai yeun nai hua jai tur bahng mai
Will I ever get the chance to stand in your heart?
ถอนตัวและถอนใจไม่ทัน แม้เธอจะมองกันเช่นไร
Taun dtua lae taun jai mai tun mae tur ja maung gun chen rai
I can’t withdraw myself and withdraw my heart, no matter how you’ll look at me
หากเธอไม่ได้รักเลย แค่ขอข้างข้างหัวใจ
Hahk tur mai dai ruk loey kae kor kahng kahng hua jai
If you don’t love me, I just ask to be next to your heart
ให้ฉันได้ยืนต่อไป เพื่อรักเธอ
Hai chun dai yeun dtor pai peua ruk tur
Let me be able to stand here from now on to love you

ก็วันนี้เธอมาเจอกัน ทั้งที่วันนั้นเธอไปกับเขา
Gor wun nee tur mah jur gun tung tee wun nun tur pai gup kao
Today you came and saw me, though the other day you went with him
เลยไม่กล้าจะเดา ว่าเรานั้นลึกซึ้ง
Loey mai glah ja dao wah rao nun leuk seung
So I’m not brave enough to assume that we’ve got deep feelings
ก็ไม่รู้มันคืออะไร หรือไม่มีใจเลยสักนิดนึง
Gor mai roo mun keu arai reu mai mee jai loey suk nit neung
I don’t know what it is or if you don’t have any feelings for me at all
มันค้างค้างคาคา กับฐานะอย่างนี้
Mun kahng kahng kah kah gup tah na yahng nee
I’m still not sure what my position like this is

(*,**,**)

Title: ความห่วงใยจากใครบางคน / Kwahm Huang Yai Jahk Krai Bahng Kon (Concern From Someone)
Artist: Dew the Star
Album: OST from the lakorn “Kon Teuan”
Year: 2011

มีเหตุผลมากมายอยู่ในหัว
Mee het pon mahk mai yoo nai hua
There are so many reasons in my head
ที่ยังนึกกลัว ไม่กล้าจะบอกไป
Tee yung neuk glua mai glah ja bauk pai
That I’m still afraid of, I’m not brave enough to tell anyone
ก็ไม่รู้ว่าเธอจะฟังไหม
Gor mai roo wah tur ja fung mai
I don’t know if you’d listen
พร้อมจะเข้าใจ และรับไหวถ้าได้รู้
Praum ja kao jai lae rup wai tah dai roo
If you’d be ready to understand and accept it if you knew

(*)ดีเสียกว่าถ้าหากความรู้สึกนั้น
Dee sia gwah tah hahk kwahm roo seuk
The goodness would be lost if those feelings
ส่งให้กันแบบไม่เปิดเผยตัว
Song hai gun baep mai perd poey dtua
Were relayed to you secretively

(**)จากใครบางคนที่เธอไม่ต้องสนใจ
Jahk krai bahng kon tee tur mai dtaung son jai
From someone who you don’t have to be interested in
จากความห่วงใยที่มีให้เธอเท่านั้น
Jahk kwahm huang yai tee mee hai tur tao nun
From the concern that I have for you alone
ไม่ต้องรู้ที่มา แค่เธอรับไปจากฉัน
Mai dtaung roo tee mah kae tur rup pai jahk chun
You don’t need to know its origin, just accept it from me
จากคน1คนที่รักเธอหมดหัวใจ
Jahk kon neung kon tee ruk tur mot hua jai
From one person who loves you with all of his heart
และไม่ต้องการอะไรจากเธอทั้งนั้น
Lae mai dtaung gahn arai jahk tur tung nun
And I don’t want anything from you
ไม่ต้องสงสัยหรอก แค่เธอรับไปจากฉัน
Mai dtaung song sai rauk kae tur rup pai jahk chun
You don’t have to show any pity, just accept it from me
แค่นั้นก็สุขใจ
Kae nun gor sook jai
Just that and I’ll be happy

ก็จะถอยมายืนอยู่ตรงนี้
Gor ja toy mah yeun yoo dtrong nee
I’ll retreat and stand right here
มอบความหวังดี ที่ฉันนั้นเก็บไว้
Maup kwahm wung dee tee chun nun gep wai
Entrusting you with good wishes that I keep inside
ก็แค่หวังให้เธอน่ะสุขใจ
Gor kae wung hai tur na sook jai
I just hope that you’re happy
มันไม่สำคัญ ถ้าใครจะไม่รู้
Mun mai sumkun tah krai ja mai roo
It’s not important if no one knows

(*,**, **)

ก็สุขใจ
Gor sook jai
I’ll be happy

Title: เธอเป็นแฟนฉันนะ / Tur Pben Faen Chun Na (Are You My Boyfriend?)
Artist: Grand the Star
Album: [New Single]
Year: 2009

เดินจับมือต่อหน้าใคร กางร่มให้ตอนฝนพรำ
Dern jub meu dtor nah krai kahng rom hai dtorn fon prum
Walk hand in hand in front of everyone, pop open an umbrella when it’s drizzling
คอยโทรถามว่าอยู่ไหน รู้สึกคิดถึง
Koy toh tahm wah yoo nai roo seuk kit teung
Keep on calling to ask you where I am, tell me you miss me
วันอะไรที่สำคัญ ให้ของขวัญสักนิดหนึ่ง
Wun arai tee sumkun hai kong chuan suk nit neung
On any important day, give me at least a little present
ไปดูหนังรักซึ้งๆ สองต่อสองบ้าง
Pbai doo nung ruk seung seung song dtor song bahng
Watch a romantic movie, just the two of us

พูดว่าห่วงใยและแคร์ เอื้อมมาแตะที่หน้าผาก
Poot wah huang yai lae care euam mah dtae tee nah pahk
Say you’re worried and you care about me, you reach out and tough my forehead
ถามสักนิดว่าตอนนี้รู้สึกแบบไหน
Tahm suk nit wah dtorn nee roo seuk baeb nai
Ask me once how I feel right now
เอารูปขึ้นบนหน้าจอ message บอกรักเท่าไหร่
Ao ruup keun bon nah jur message bork ruk tao rai
I want your picture on my cellphone with a message how much you love me
หรืออย่างน้อย โทร good night ให้ชื่นใจบ้าง
Reu yahng noy toh good night hai cheun jai bahng
Or at least call me to say good-night and make me happy

(*)อะไรที่คนที่รักเขาทำกัน
Arai tee kon tee ruk kao tum gun
Everything that people in love do together
เธอไม่เคยทำให้ฉันสักนิดเลย
Tur mai koey tum hai chun suk nit loey
You never do for me once
เป็นคนที่คุ้น แต่กลับไม่เคย
Pben kon tee koon dtae glup mai koey
I’m someone you’re familiar with, but we’ll never go back
จะได้ความสนใจ เธอปล่อยให้เหงา
Ja dai kwahm son jai tur pbloy hai ngao
Will you be interested? You leave me lonely

(**)เธอเป็นแฟนฉันนะ
Tur pben faen chun na
Are you my boyfriend?
ทำไมเธอทำเหมือนคบไปวันๆ
Tummai tur tum meuan kob pbai wun wun
Why do you act like we go out often
ไม่ห่วงใยไม่ค่อยมองกัน ไม่ให้น้อยใจได้ยังไง
Mai huang yai mai koy mong gun mai hai noy jai dai yung ngai
You’re not worried, you don’t really see me, how could I not be hurt?
มีจิตใจอยู่นะ ไม่ดูแลอย่างนี้ใครกันจะทนไหว
Mee jit jai yoo nai mai doo lae yahng nee krai gun ja ton wai
Do you have a heart? You don’t look after me like this, who could stand it?
นี่เธอยังอยากเป็นแฟนฉันไหม ช่วยตอบมาสักคำ
Nee tur yung yahk pben faen chun mai chuay dtob mah suk kum
Do you still want to be my boyfriend? Please answer me

ทีกับใครเธอแสนดี ทีกับฉันไม่เห็นใจ
Tee gup krai tur saen dee tee gup chun mai hen jai
When you’re with anyone else, you’re wonderful, when you’re with me, you don’t see my heart
โทรไปหาใครต่อใคร เว้นกดเบอร์ฉัน
Toh pbai hah krai dtor krai wen got bur chun
Whenever you’re calling anyone, you skip over my number
ถ้ายังไม่สบสายตา เธอก็อย่ามาว่ากัน
Tah yung mai sob sai dtah tur gor yah mah wah gun
If you still won’t look me in the eye, don’t come telling me
ถ้าหากฉันนั้นจะทำเหมือนเธอทำบ้าง
Tah hahk chun nun ja tum meuan tur tum bahng
Shall I act like you do?

(*, **, **)

Title: ความทรงจำในลมหายใจ / Kwahm Song Jum Nai Lom Hai Jai (Memories In My Breath)
Artist: บี้ (Bie the Star)
Album: Hug Bie
Year: 2009

มันคงเป็นโชคชะตา ที่ฉันต้องเข้าใจ
man kong bpen chohk cha dtaa tee chan dtong kao jai
It might be fate that I had to understand
ความรักเรานั้นมาไกลแค่นี้
kwaam rak rao nan maa glai kae nee
Our love has come just this far
ต้องปล่อยเธอไป ตามเส้นทางของเธอที่ดี
dtong bploi ter bpai dtaam sen taang kong ter tee dee
I have to let you go, to follow your own path
แต่ยังมีสิ่งหนึ่งอยากให้เธอรู้ก่อนที่จะไป
dtae yang mee sing neung yaak hai ter roo gon tee ja bpai
But I still have one thing I want you to know before you go

(*)เธอจะเป็นความทรงจำอยู่ภายในลมหายใจ
ter ja bpen kwaam song jam yoo paai nai lom haai jai
You’ll be the memory in my every breath
จะจดจำเธอจนวันสุดท้าย
ja jot jam ter jon wan soot taai
I’ll remember you until my final day
ใจของฉันคงต้องหมุนตามเวลา
jai kong chan kong dtong moon dtaam way-laa
My heart might have to move on with time
ซักวันคงมีใครผ่านเข้ามา
sak wan kong mee krai paan kao maa
Some day I might have someone else moving in
ตราบใดที่ยังหายใจ จะไม่ลืมเธอ
dtraap dai tee yang haai jai ja mai leum ter
But as long as I’m still breathing, I won’t forget you

ได้อยู่ดูแลเธอมา หายใจใกล้ๆ กัน
daai yoo doo lae ter maa haai jai glai-glai gan
I took care of you, our breath was close
เท่านี้ใจฉันก็มีความหมาย
tao nee jai chan gor mee kwaam maai
Just like this, my heart had so much meaning
หากวันใดเหนื่อยล้านึกถึงตอนฉันยิ้มให้
haak wan dai neuay laa neuk teung dton chan yim hai
If one day when you’re tired, think of when I smiled at you
ไม่มีฉันจากนี้ดูแลตัวเองให้ดีนะเธอ
mai mee chan jaak nee doo lae dtua eng hai dee na ter
Without me from now on, take care of yourself

(*)

นับจากนี้ใจฉันคงหยุดการมีเธอ
nap jaak nee jai chan kong yoot gaan mee ter
Counting from now on, my heart might stop having you
นับจากนี้คงต้องเริ่มออกเดิน
nap jaak nee kong dtong rerm ok dern
Counting from now on, I might have to start moving on
เพื่อเจอรักใหม่ เราสองคงไกลห่าง
peua jer rak mai rao song kong glai haang
So we can meet someone new, we might have to separate
แต่จะไม่มีทางลบภาพเธอ
dtae ja mai mee taang lop paap ter
But it’s impossible to forget your image

(*)

ใจของฉันคงต้องหมุนตามเวลา
jai kong chan kong dtong moon dtaam way-laa
My heart might have to move on with time
ซักวันคงมีใครผ่านเข้ามา
sak wan kong mee krai paan kao maa
Some day I might have someone new coming in
ตราบใดมีลมหายใจ ก็จะมีเธอ…
dtraap dai mee lom haai jai gor ja mee ter…
But as long as I’m breathing, I’ll have you…

Title: เธอเป็นคนเดียวที่ฉันจะรัก / Tur Pben Kon Diao Tee Chun Ja Ruk (You’re the Only One Who I’ll Love)
Artist: Ruj the Star
Album: [New Single]
Year: 2009

เธอเปรียบเป็นดังแสงไฟ
Tur Pbriap pben dung saeng fai
You’re like a light
ที่มาฉายส่องให้ได้มองสุดทาง
Tee mah chai song hai dai mong soot tahng
That shines and makes me able to see the way
ในเวลาที่ใจฉันท้อ รอจะเจอความหวัง
Nai welah tee jai chun tor ror ja jur kwahm wung
In the time that my heart’s discouraged, waiting to find hope
แค่เธอนั้น ที่อยู่ข้างๆกาย
Kae tur nun tee yoo kahng kahng gai
It’s just you who’s by my side

ลมโบกมาแรงหนาวเย็น
Lom bohk mah raeng nao yen
The wind blows with cold strength
ไม่ได้รู้สึกหนาวข้างในจิตใจ
Mai dai roo seuk nao kahng nai jit jai
I can’t feel the cold in my mind
ไออุ่นเธอที่มีให้ฉัน วันนี้มันห่มหัวใจ
Ai oon tur tee mee hai chun wun nee mun hom hua jai
Your warmth that you have for me, today it envelopes my heart
มีอะไรซ่อนไว้ ที่ไม่เคยบอกกับเธอ
Mee arai sorn wai tee mai koey bork gup tur
I have something hidden that I’ve never told you

* เธอเป็นคนเดียวที่ฉันจะรัก
Tur pben kon diao tee chun ja ruk
You’re the only person who I’ll love
และอยากจะบอกเธอคือทุกสิ่ง
Lae yahk ja bork tur keu took sing
And I want to tell you you’re everything
เพียงขอให้รู้ว่าใจหนึ่งดวงนี้
Piang kor hai roo wah jai neung duang nee
I only want you to know this heart
ไม่ทิ้งให้เธอต้องอยู่ลำพังจากนี้จนตาย
Mai ting hai tur dtong yoo lumpung jahk nee jon dtai
Won’t abandon you, it must be with you alone from today until I die

** ยังไงจะมีแต่เธอเท่านั้น
Yung ngai ja mee dtae tur tao nun
No matter what, I’ll have just you alone
ฉันปฏิเสธที่จะไปรักใคร ได้ยินไหม
Chun pbatiset tee ja pbai ruk krai dai yin mai
I refuse to love anyone else, hear me?
ชีวิตจะอยู่ตรงนี้ตลอด
Cheewit ja yoo dtrong nee dtalot
My life will be right here, forever
และจะย้ำตลอด มีแต่เธอทั้งหัวใจ
Lae ja yum dtalot mee dtae tur tung hua jai
And I’ll repeat, forever, I have only you in my heart

ใครผ่านเข้ามาหลายคน
Krai pahn kao mah lai kon
However many people pass through
ก็แค่พ้นผ่าน พบแล้วเดินจากไป
Gor kae pon pahn pop laeo dern jahk pbai
They’ll just pass, pass and walk out
มีแต่เธอคนเดียวคนนี้ ที่ไม่เคยจากฉันไป
Mee dtae tur kon diao kon nee tee mai koey jahk chun pbai
I have only you alone who never leaves me
พอเข้าใจใช่ไหม ที่ฉันรู้สึกกับเธอ
Por kao jai chai mai tee chun roo seuk up tur
It’s enough to understand, right? How I feel with you

*,**,*

ใครดียังไงในชีวิตฉัน
Krai dee yung ngai nai cheewit chun
However good anyone else is in my life
ขอปฏิเสธไม่ยอมให้หัวใจ รักคนไหน
Kor pbatiset mai yorm hai hua jai ruk kon nai
I refuse to let my heart love another person
ชีวิตจะอยู่ตรงนี้ตลอด และจะย้ำตลอด…
Cheewit ja yoo dtrong nee dtalot lae ja yum dtalot…
My life will be right here, forever, and I’ll repeat, forever…
มีแต่เธอทั้งหัวใจ จะมีแต่เธอฉันสัญญา
Mee dtae tur tung hua jai ja mee dtae tur chun sunyah
I have only you in my heart, and I will have only you, I promise

Title: คนเบื้องหลัง / Kon Beuang Lung (The Person Behind It)
Artist: เอ็ม อรรถพล (M Auttapon)
Album: The Second
Year: 2006

He knows you’re with someone
And he knows I’m that someone
But why does he still come and interfere with you?
Or is it that he pretends to forget
Pretends to not realize what he did?
But why does he have to do it like that?

*It might be difficult
Since I know him
Seems he’s the guy who wouldn’t betray anyone
Or is it like this?

**Because you…
You’re behind everything
You kept leading him on
You kept spoiling everything
And he messed up.
Cheating with the love of someone else
Stabbing him in the back…
May I ask you just this…
The person behind him is you, isn’t it?

Each and every time he calls
The look in your eye is like you’re truly happy.
However late it was, you never once complained.
So how do you want me understand everything?
The times you’re talking if I’m listening
Why do you have to run away?

(*, **)

Cheating with the love of someone else
Stabbing him in the back…
May I ask you just this…
The person behind him is you, isn’t it?

Cheating with the love of someone else
Stabbing him in the back…
May I ask you just this…
The person behind him is you, isn’t it?
Right?
May I ask you just this…
The person behind him is you, isn’t it?

Title: อย่าร้อนตัว / Yah Rorn Dtua (Don’t Feel Guilty)
Artist: เอ็ม อรรถพล (M Auttapon)
Album: The Second
Year: 2006

I don’t see a need for feeling sorry
With words that I’ve been asking
Of who is that guy?
I just want to know I’m mistaken, right?
Or shouldn’t I tangle myself in your problems?

But I’m your lover
And we’re still not broken up
My heart might still be jealous of you
You never answered me
And your behavior…
The more you do makes me suspicious.

*I’m not blaming you, but you’re acting contrary to everything
Your actions are making me suspicious

**Don’t feel guilty if you didn’t do it,
If you didn’t see anyone else
Why are you raising your voice?
I’m confused by your behavior towards me.
Or did I ask something that struck a nerve?
What’s to feel guilty for if your heart’s still truly pure?
But the more symptoms you show
The more it only makes me realize
That I now understand the truth that you’ve been hiding.

If he’s a friend, just tell me
I would understand.
We wouldn’t be worried like this.
This that you’re hiding,
That you’re not telling me,
I have to be worried, have to run around in circles.

(*, **)

Or did I ask something that struck a nerve?
What’s to feel guilty for if your heart’s still truly pure?
But the more symptoms you show
The more it only makes me realize
That I now understand the truth that you’ve been hiding.

Title: เธอผู้เป็นเจ้าของหัวใจ / Tur Poo Pben Jao Kong Hua Jai (You Own My Heart)
Artist: เอ็ม อรรถพล (M Auttapon)
Album: My Way
Year: 2007

ไม่ว่าเธอจะเป็นใคร ไม่ว่าเธอมาจากไหน
Mai wah tur ja pben krai mai wah tur mah jahk nai
No matter who you will be, no matter where you’re from
ฉันไม่รู้ จะบอกยังไง แต่ใจฉันมีแต่เธอ
Chun mai roo ja bork yung ngai dta jai chun mee dta tur
I don’t know how I’ll tell you, but my heart has only you
วันและคืนจะเปลี่ยนผัน เธอจะมีฉันอยู่เสมอ
Wun lae keun ja pblian pun tur ja mee chun yoo samur
Day and night will pass, you will have me always
เพราะฉันรู้ว่าฉันรักเธอ ไม่ว่าเธอจะรู้หรือไม่
Pror chun roo wah chun ruk tur mai wah tur ja roo reu mai
Because I know I love you, regardless if you know or not

* เมื่อโลกนี้มันช่างกว้างใหญ่ และเรายังได้พบกัน
Meua lohk nee mun chahng gwang yai lae rao yung dai pop gun
When the world is big, and we could still meet
ฉันจะไม่มีวันยอมเสียเธอไป
Chun ja mai mee wun yom sia tur pbai
I’ll never willingly let you go

** เธอคือคนที่ฟ้า ส่งมาให้ฉัน เธอผู้เป็นเจ้าของหัวใจ
Tur keu kon tee fah song mah hai chun tur poo pben jao kong hua jai
You’re the person Heaven sent for me, you own my heart
อยู่ในมือเธอแล้ว จะบีบฉันก็ตาย จะคลายฉันก็ไม่ไปจากเธอ
Yoo nai meu tur laeo ja beep chun gor dtai ja klai chun gor mai pbai jahk tur
In your hand already, squeeze it, I’ll die, let it go, I won’t leave you
ไม่ว่าร้ายหรือดี จะมีฉันเสมอ ฉันจะรักเธอตลอดไป
Mai wah rai reu dee ja mee chun samur chun ja ruk tur dtalot pbai
Through bad and good, you’ll have me always, I’ll love you forever

ไม่ว่านานสักเพียงใด จะมีเพียงเธอคนนี้
Mai wah nahn suk piang dai ja mee piang tur kon nee
Regardless how long, I’ll have only you
เพราะฉันรู้ว่าฉันโชคดี ที่วันนี้ฉันมีเธอ
Pror chun roo wah chun chok dee tee wun nee chun mee tur
Because I know I’m lucky that today I have you

(ซ้ำ * . **)

ร๊ากเธอ ร๊ากเธอ ฮุ้โว้วโฮ
Ruk Tur Ruk Tur
I love you, I love you

(ซ้ำ * . **)

ไม่ว่าร้ายหรือดี จะมีฉันเสมอ ฉันจะรักเธอตลอดไป
Mai wah rai reu dee ja mee chun samur chun ja ruk tur dtalot pbai
Through bad and good, you will have me always, I will love you forever