The Skipper

All posts tagged The Skipper

Title: ไม่อาจลบ / Mai Aht Lop (Can’t Erase)
English Title: “I Can’t”
Artist: The Skipper
Album: [Single]
Year: 2016

พอเข้าใจว่ารักเรา มันเกิดอะไร
Por kao jai wah ruk rao mun gert arai
As soon as I understood what happened to our love
พอเข้าใจว่าทำไม ที่เธอต้องไป
Por kao jai wah tummai tee tur dtaung bpai
As soon as I understood why you had to go
พอเข้าใจว่าเธอเอง เลือกแล้วที่ต้องปล่อยมือของเธอซะที
Por kao jai wah tur eng leuak laeo tee dtaung bploy meu kaung tur sa tee
As soon as I understood that you’ve chosen and I have to finally let go of your hand
ถูกแล้วที่เธอทำแบบนี้
Took laeo tee tur tum baep nee
It’s true that you’ve done this

(*) ต้องเก็บเอาไว้ อาการในใจที่เธอคงไม่รู้
Dtaung gep ao wai ahgahn nai jai tee tur kong mai roo
I must hide the feelings inside my heart that you probably don’t know
เหมือนจะตาย กับการต้องเสียเธอ
Meuan ja dtai gup gahn dtaung sia tur
It’s like I’m going to die, having to lose you

(**) ต่อให้ฉัน รับความเสียใจได้ไหว
Dtor hai chun rup kwahm sia jai dai wai
Even though I can accept the sadness
แต่ฉันจะลบภาพเธออย่างไร ในความทรงจำที่มี
Dtae chun ja lop pahp tur yahng rai nai kwahm song jum tee mee
How can I erase your image from my memory?
ต่อให้ลืม รักเราให้มันหมดไป
Dtor hai leum ruk rao hai mun mot bpai
Even if I completely forget about our love
แต่คงไม่อาจลบหัวใจที่มันรักเธอ
Dtae kong mai aht lop hua jai tee mun ruk tur
I can’t erase my heart from loving you

วันเวลาที่งดงาม ยังไม่เคยลืม
Wun welah tee ngot ngahm yung mai koey leum
I still have never forgotten the beautiul times
และวันเวลาที่เสียไป ไม่เคยเสียดาย
Lae wun welah tee sia bpai mai koey sia dai
And I’ve never regretted all the time I’ve lost
เมื่อคนจะไปก็ต้องไป ต่อให้รั้งเธอไว้ก็คงไม่มีประโยชน์
Meua kon ja bpai gor dtaung bpai dtor hai rung tur wai gor kong mai mee bprayoht
When a person is going to go, they have to go, even if I held you back, it would have no benefit
ก็รู้ว่าคงหมดความหมาย
Gor roo wah kong mot kwahm mai
I know that it’s meaningless

(*,**,**)

ยังไม่รู้ จากนี้จะเป็นอย่างไร
Yung mai roo jahk nee ja bpen yahng rai
I still don’t know how things will be from now on
จะลบภาพของเธอได้อย่างไร ในความทรงจำที่มี
Ja lop pahp kaung tur dai yahng rai nai kwahm song jum tee mee
How will I erase your image from my memory?
เมื่อความฝัน ไม่เหมือนดังที่วาดไว้
Meua kwahm fun mai meuan dung tee waht wai
When my dreams aren’t as I had imagined
จะร้องไห้เสียใจสักเท่าไร
Ja raung hai sia jai suk tao rai
No matter how much I cry over it

ต่อให้ลืม รักเราให้มันหมดไป
Dtor hai leum ruk rao hai mun mot bpai
Even if I completely forget about our love
แต่คงไม่อาจลบหัวใจที่มันรักเธอ
Dtae kong mai aht lop hua jai tee mun ruk tur
I can’t erase my heart from loving you

   
เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง: ศุภวัฒน์ เพ็ชรบุรี

Title: ในครั้งหนึ่ง / Nai Krung Neung (At One Time)
Artist: The Skipper
Album: [Single]
Year: 2016

กี่น้ำตา ที่เสียไป ไม่รู้เท่าไหร่
Gee num dtah tee sai bpai mai roo tao rai
I don’t know how many tears I’ve shed
ยังเหมือนเดิม ยังเฝ้ารอไม่รู้ทำไม
Yung meuan derm yung fao ror mai roo tummai
It’s still the same, I’m still waiting, I don’t know why

(*) เจ็บก็เจ็บ แต่ก็ยังทำเหมือนไม่รู้
Jep gor jep dtae gor yung tum meuan mai roo
It hurts, I hurt, but I still act like I don’t know
ยังคงรอ ถึงแม้ความหวังเท่ากับศูนย์
Yung kong ror teung mae kwahm wung tao gup soon
I’m still waiting, even though my hopes are at zero percent

(**) ทุกเวลามันยังอยู่ในหัวใจ
Took welah mun yung yoo nai hua jai
Every moment is still in my heart
อีกนานเท่าไหร่ ก็ยังงดงามอยู่
Eek nahn tao rai gor yung ngot ngahm yoo
However longer it’ll be, it’s still beautiful
แค่เท่านี้ก็พอต่อลมหายใจ
Kae tao nee gor por dtor lom hai jai
Just this is enough for me to continue breathing
ไม่เคยเสียดาย ที่ในครั้งหนึ่ง ชีวิตของฉันนั้นมีเธอ
Mai koey sia dai tee nai krung neung cheewit kaung chun nun mee tur
I’ve never regretted that at one time, my life had you

ทุกเรื่องราว ยังเหมือนเดิม ยังเหมือนวันเก่า
Took reuang rao yung meuan derm yung meuan wun gao
Every memory is still the same, it’s still like the old days
และภาพเธอ ยังชัดเจน ติดตามเหมือนเงา
Lae pahp tur yung chut jet dit dtahm meuan ngao
And your image is still clear, following me like a shadow

(*,**,**)

   
เนื้อร้อง : ศุภวัฒน์ เพ็ชรบุรี (Supawat Petburi) / วิกรม สุริยะชัย (Wikrom suriyachai)
ทำนอง : วิกรม สุริยะชัย (Wikrom suriyachai)
เรียบเรียง : THE SKIPPER

   
Finally, a second single for a talented indie band I have a good feeling about~ Still loving their sound, also the lyrics for this release are a little cliche. But perhaps a music video will save it~
I’m also still tripping out over how familiar the vocalist is. Where did I see him before? Apparently we went to the same university, did we have classes together??

Title: ว่างเปล่า / Wahng Bplao (Empty)
Artist: The Skipper
Album: [Single]
Year: 2015

วันนั้นอาจยังรัก วันนี้ไม่เเน่ใจ พรุ่งนี้กลับเปลี่ยนเป็นคนละคน
Wun nun aht yung ruk wun nee mai nae jai proong nee glup bplain bpen kon la kon
That day we might have still been in love, today we’re not sure, tomorrow we’ll both end up changing
บางเรื่องที่เคยจำ วันนี้กลับถูกลืม ภาพที่โดนลบด้วยใครบางคน
Bahng reuang tee koey jum wun nee glup took leum pahp tee dohn lop duay krai bahng kon
Some matters that we used to remember end up forgotten today, the images erased along with some people

(*) ตอนรักกันอยู่ก็เหมือนสวรรค์ ตอนรักนั้นจบกลับเหมือนถูกแทง ไม่เหลือความผูกพัน
Dtaun raek gun yoo gor meuan sawun dtaun raek nun jop glup meuan took taeng mai leua kwahm pook pun
When we were in love, it was like heaven, when that love ended, it wound up like being stabbed, no relationship was left

(**) ว่างเปล่ามันเจ็บที่สูญเปล่า คำว่ารักเราไม่มีแม้เพียงคำลา
Wahng bplao mun jep tee soon bplao kum wah ruk rao mai mee mae piang kum lah
Empty, it hurts so much, our love never even had a good-bye
ว่างเปล่ามันจบทุกเรื่องราว เริ่มต้นด้วยรักจบลงด้วยคราบน้ำตา
Wahng bplao mun jop took reuang rao rerm dton duay ruk jop long duay krahp num dtah
Empty, everything ended, it started with love and ended with tear stains

เคยคิดว่าจริงจังสุดท้ายก็หักหลัง ความรักจากคนที่ไร้หัวใจ
Koey kit wah jing jung soot tai gor huk lung kwahm ruk jahk kon tee rai hua jai
I once thought you were sincere, but in the end, you stabbed me in the back, that’s love from someone without a heart
ไม่รู้ว่าต่อไปจะเชื่อได้อย่างไร เหลือสักคนไหมคนจริงใจ
Mai roo wah dtor bpai ja cheua dai yahng rai leua suk kon mai kon jing jai
I don’t know how I’ll be able to trust in the future, is there anyone left who’s sincere?

(*,**,**,**)

   
เนื้อร้อง hulkbuster12
ทำนอง ศุภวัฒน์ เพ็ชรบุรี/ ธนัศ ศรีสุวรรณ
เรียบเรียง The Skipper