The Pisat Band

All posts tagged The Pisat Band

Title: ข้างในใจ / Kahng Nai Jai (In My Heart)
Artist: The Pisat Band
Album: [Single]
Year: 2019

รู้อยู่เต็มหัวใจ เธอต้องไปสักวัน
Roo yoo dtem hua jai tur dtaung bpai suk wun
I knew with all my heart that you had to go some day
ทำใจมานานแล้ว
Tum jai mah nahn laeo
I prepared my heart long ago

ทำได้เพียง เฝ้าค่อยรอนับวัน
Tum dai piang fao koy ror nup wun
I can only wait, counting the days
ให้เธอนั้นเดินจากไป
Hai tur nun dern jahk bpai
For you to leave me

(*) ไม่รู้ต้องทำอย่างไร
Mai roo dtaung tum yahng rai
I don’t know what I must do
ใกล้แค่ไหนไม่เคยจะมอง
Glai kae nai mai koey ja maung
However close we get, you never look

(**) สุดท้ายต้องอยู่คนเดียวใช่ไหม
Soot tai dtaung yoo kon diao chai mai
In the end, I must be alone, right?
จากนี้คงไม่มีเธอที่คุ้นเคย
Jahk nee kong mai mee tur tee koon koey
From now on, I won’t have you like I’ve gotten used to
หลับตาทีไรยังคงนึกถึงวันเก่า
Lup dtah tee rai yung kong neuk teung wun gao
Whenever I close my eyes, I still think of the old days
มันคงเป็นโชคชะตาที่ถูกกำหนด
Mun kong bpen chohk chadtah tee took gumnot
It was written by destiny
ไม่มีใครสักคนเคียงข้างฉัน
Mai mee krai suk kon kiang kahng chun
That there would be no one beside me

เริ่มต้นใหม่กี่ครั้งไม่เคยจะลืมเรื่องราว
Rerm dton mai gee krung mai koey ja leum reuang rao
However many times I’ve started over, I’ve never forgotten the stories
เข้ามาแล้วผ่านไป
Kao mah laeo pahn bpai
That happened, then passed by
ได้แต่เก็บซ่อนไว้แล้วฝึนยิ้มทนข้างในหัวใจ
Dai dtae gep saun wai laeo feun yim ton kahng nai hua jai
I can only keep it hidden, force a smile, and endure it inside my heart
มันพังไปหมดแล้ว
Mun pung bpai mot laeo
It has all collapsed

(*,**)

มันเหงาเกินจะทนรับไหว
Mun ngao gern ja ton rup wai
It’s too lonely to endure

(**)
มันเหงาเกินจะทนรับไหว
Mun ngao gern ja ton rup wai
It’s too lonely to endure
ไม่มีใครสักคนเคียงข้างฉัน
Mai mee krai suk kon kiang kahng chun
There’s no one beside me

   

เนื้อร้อง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
ทำนอง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
เรียบเรียง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์ , เนติ อิ่มแดง

Title: ทบทวน / Top Tuan (Reconsider)
Artist: The Pisat Band
Album: [Single]
Year: 2018

แต่ก่อนเรานั้นรักกันเพียงใด
Dtae gaun rao nun ruk gun piang dai
However much we used to love each other before
แต่ในวันนี้ไม่เหมือนเคย
Dae nai wun nee mai meuan koey
Today, it’s not like it used to be
กว่าจะรู้ว่าเธอนะชอบแบบไหน
Gwah ja roo wah tur na chaup baep nai
By the time I knew what you liked
ในวันที่มันสายเกินไป
Nai wun tee mun sai gern bpai
It was too late

(*) ฉันยอมรับความจริงแล้ว ว่าเธอต้องไป
Chun yaum rup kwahm jing laeo wah tur dtaung bpai
I’ve accepted the truth that you must go
เข้าใจว่าเราจบแล้ว ไม่ต้องกังวล
Kao jai wah rao jop laeo mai dtaung gung won
I understand that we’re over, you don’t have to worry
แต่ทำไม อยู่กับเขา เธอยังเหงา ส่งข้อความ มาหาฉันได้ทุกคืน
Dtae tummai yoo gup kao tur yung ngao song kor kwahm mah hah chun dai took keun
But why, when you’re with him, are you still lonely? You send me messages and come see me every night
ว่าคิดถึงและยังห่วงใย อยู่เสมอ
Wah kit teung lae yung huang yai yoo samur
Saying you miss me and always worry about me

(**) อย่าทำให้ฉันต้องคิดทบทวนอีกเลย
Yah tum hai chun dtaung kit top tuan eek loey
Don’t make me have to reconsider things again
ให้มันจบไปเหมือนเราไม่เคยรักกัน
Hai mun jop bpai meuan rao mai koey ruk gun
Let it end like we were never in love
ไปอยู่กับเขาคนนั้นที่เธอต้องการ
Bpai yoo gup kao kon nun tee tur dtaung gahn
Go be with him whom you desire
ไม่ใช่ฉัน ที่ดีเกินไป เธอบอกเอาไว้จำได้ไหม
Mai chai chun tee dee gern bpai tur bauk ao wai jum dai mai
Not me, I’m too good for you, that’s what you told me, remember?

ให้กับเขารักกันนานๆ ไม่เป็นไรฉันเข้าใจ
Hai gup kao ruk gun nahn nahn mai bpen rai chun kao jai
Go love him for a long time, it’s okay, I understand
เมื่อความรักของเรามันจบไปแล้ว ไม่มีอะไรค้างคาใจ
Meua kwahm ruk kaung rao mun jop bpai laeo mai mee arai kahng kah jai
When our love ended, there’s nothing else remaining in my heart

(*,**,**,**)

   

คำร้อง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์, เนติ อิ่มแดง, ปีเตอร์ ซอ
ทำนอง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
เรียบเรียง : The Pisatband

   

At first I thought the mix of rock and electronic music was a bit awkward and disjointed, but it grew on me~ I thought the music video was interestingly done, with the struggle of their relationship portrayed as wrestling matches, and the lyrics themselves aren’t bad, trying to explain to that you don’t want to get back together or give things a second try after ending a relationship. I just feel like it repeated a bit too much, like half the song was just the chorus over and over again. I think it could have done better with a longer second verse or maybe an extra bridge after the first repeat.

Title: แค่เคยรัก / Kae Koey Ruk (Just Once Loving)
Artist: The Pisat Band
Album: [Single]
Year: 2018

พยายามเข้าไปข้างในเพื่อค้นหาคำตอบ
Payayahm kao bpai kahng nai peua kon hah kum dtaup
I’ve tried going in to search for the answer
ว่าข้างในจิตใจไม่วายยังคิดถึง กับเรื่องเดิมๆ ซ้ำๆ
Wah kahng nai jit jai mai wai yung kit teung gup reuang derm derm sum sum
If inside your heart, you still think about the same old things, over and over again
ก็รู้ดีว่ามันผ่านไปแล้ว ก็รู้ดีว่าไม่ควรคิดเลย
Gor roo dee wah mun pahn bpai laeo gor roo dee wah mai kuan kit loey
I know full well that it has passed by, I know full well I shouldn’t think about it

(*) เมื่อได้เห็นว่าความรักกับความจริงมันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างฝัน
Meua dai hen wah kwahm ruk gup kwahm jing mun mai dai bpen meuan yahng fun
When I saw that our love and our reality wasn’t like our dreams
เป็นลมผ่านที่พัดเข้ามา อีกไม่นานมันจะผ่านพ้นไป
Bpen lom pahn tee put kao mah eek mai nahn mun ja pahn pon bpai
It’s a passing wind that blows in, and soon blows away

(**) แค่เคยรักก็ดีแค่ไหน แม้สุดท้ายจะไม่เหลือใคร
Kae koey ruk gor dee kae nai mae soot tai ja mai leua krai
How wonderful it is to just once love you, even though in the end, I don’t have anyone left
และวันนี้พึ่งเข้าใจว่าความรักเป็นเช่นไร เมื่อได้เห็นเธอกับเขา
Lae wun nee peung kao jai wah kwahm ruk bpen chen rai meua dai hen tur gup kao
And today I’ve just understood what love is like when I saw you and him

ทุกค่ำคืนยังคงพร่ำเพ้อนึกถึงวันของเรา
Took kum keun yung kong prum pur neuk teung wun kaung rao
Every night I still fantasize, thinking about our days
ไม่อาจลืมภาพเธอหลับฝันยังคิดถึง กับเรื่องเดิมๆ ซ้ำๆ
Mai aht leum pahp tur lup fun yung kit teung gup reaung derm derm sum sum
I can’t forget your image, when I dream, I still think of the same old things, over and over
ก็รู้ดีว่ามันผ่านไปแล้ว ก็รู้ดีว่าไม่ควรคิดเลย
Gor roo dee wah mun pahn bpai laeo gor roo dee wah mai kuan kit loey
I know full well that it has passed by, I know full well I shouldn’t think about it

(*,**)

ไม่อยากคิดไม่อยากจดจำ เรื่องราวที่เจ็บปวดช้ำข้างในหัวใจ ไม่อาจฝืนทนไม่ไหว
Mai yahk kit mai yahk jot jum reuang rao tee jep bpuat chum kahng nai hua jai mai aht feun ton mai wai
I don’t want to think, I don’t want to remember the stories that pain me inside my heart, I can’t force myself to endure it

(**)

   

เนื้อร้อง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
ทำนอง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์ , ปีเตอร์ ซอ
เรียบเรียง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
Mix & Master : Climaxsound

Title: กายฉันว่ายน้ำไปใจฉันคิดถึงเธอ / Gai Chun Wai Num Bpai Jai Chun Kit Teung Tur (Even While I’m Swimming, I’m Thinking Of You)
Artist: Pae Arak and the Pisat Band
Album: เหล็กกับไม้ / Lek Gup Mai (WOOD AND STEEL)
Year: 2018

ท้องฟ้าเวิ้งว้างกว้างไกลฉันจะไปให้ถึง
Taung fah werng wahng gwahng glai chun ja bpai hai teung
I’ll travel through the vast sky
อาทิตย์และดาวนำทางฉันรู้ว่ามาถูกทาง
Ahtit lae dao num tahng chun roo wah mah took tahng
The sun and stars lead the way, I know that I’m on the right path
แต่ไม่มีอะไรคอยบอก
Dtae mai mee arai koy bauk
But there’s nothing telling me
ว่าระยะทางจะไกลเท่าไร
Wah rayatahng ja glai tao rai
How far the distance is
แต่ฉันยังคงว่ายต่อไปจนกว่าจะถึงปลายทาง
Dtae chun yung kong wai dtor bpai jon gwah ja teung bplai tahng
But I’ll still keep swimming until I reach my destination

ฉันเริ่มลงน้ำช้ากว่าทุกคน
Chun rerm long num chah gwah took kon
I’m starting to lag behind everyone else
ฉันว่ายน้ำเชื่องช้าแต่กล้ามเนื้อฉันทน
Chun wai num cheuang chah dtae glahm neua chun ton
I’m swimming slowly, but my muscles endure
เจอฝนระหว่างทาง
Jur fon rawahng tahng
I face rain along the way
สัตว์ร้ายที่ลอยอยู่ข้างๆ
Sut rai tee loy yoo kahng kahng
Fierce animals that float beside me
แต่ฉันยังคงว่ายต่อไปจนกว่าจะถึงปลายทาง
Dtae chun yung kong wai dtor bpai jon gwah ja teung bplai tahng
But I still keep swimming until I reach my destination

กุ้งหอยปูปลาชอบชวนฉันคุย
Goong hoy bpoo bplao chaup chuan chun kooey
The shrimp, clams, crabs, and fish like to chat with me
ถามว่าท่านว่ายทำไมวันนึงอาจจม
Tahm wah tahn wai tummai wun neung aht jom
Asking me why I swim, one day I might sink
และความฝันท่านคงจบลง
Lae kwahm fun tahn kong jop long
And my dreams might come to an end
จบอย่างที่ไม่มีใครสน
Jop yahng tee mai mee krai son
Ending without anyone careing
แต่ฉันยังคงว่ายต่อไปจนกว่าจะถึงปลายทาง
dtae chun yung kong wai dtor bpai jon gwah ja teung bplai tahng
But I still continue swimming until I reach my destination

กายฉันว่ายน้ำไปใจฉันคิดถึงเธอ
Gai chun wai num bpai jai chun kit teung tur
Even while I’m swimming, I’m thinking of you
ที่รักที่ฉันจากมาไม่อาจจะย้อนกลับไป
Tee ruk tee chun jahk mah mai aht ja yaun glup bpai
The lover whom I left and can’t get back
ฉันรู้ว่าเธอเกลียดฉัน
Chun roo wah tur gliet chun
I know you hate me
เกลียดเพราะเราน่ะเคยรักกัน
Gliet pror rao na koey ruk gun
Hate me because we were once in love
แต่ฉันยังคงว่ายต่อไปจนกว่าจะถึงปลายทาง
Dtae chun yung kong wai dtor bpai jon gwah ja teung bplai tahng
But I still keep swimming until I reach my destination

ไม่อาจรู้ว่าอีกฝั่งน้ำมันจะสวยเท่าไร
Mai aht roo wah eek fung num mun ja suay tao rai
I might not know how pretty the other coast will be
ฉันอาจทุกข์ทรมานเสียใจว่าเหนื่อยทำไม
Chun aht took toramahn sia jai wah neuay tummai
I might suffer, tortured and sad, asking why I’m so tired
แต่อย่างน้อยฉันก็ได้ลอง
Dtae yahng no chun gor dai laung
But at least I tried
ได้ว่ายน้ำด้วยแขนทั้งสอง
Dai wai num duay kaen tung saung
I swam with my own two arms
ให้ร่างกายทำงานกับสมอง
Hai rahng gai tum ngahn gup samaung
Making my body work with my brain
แต่ฉันยังคงว่ายต่อไปจนกว่าจะถึงปลายทาง
Dtae chun yung kong wai dtor bpai jon gwah ja teung bplai tahng
But I still keep swimming until I reach my destination
และฉันยังคงว่ายต่อไปจนกว่าจะถึงปลายทาง
Lae chun yung kong wai dtor bpai jon gwah ja teung bplai tahng
And I’ll still keep swimming until I reach my destination

   

เนื้อร้อง / ทำนอง : อารักษ์ อมรศุภศิริ
โปรดิวเซอร์ : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
เอ็นจิเนียร์ : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์

Title: คนสุดท้าย / Kon Soot Tai (The Final Person)
Artist: The Pisat Band
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่เคยคิดเลย ว่าจะเจอกับความรักที่แท้จริง
Mai koey kit loey wah ja jur gup kwahm ruk tee tae jing
I never imagined I’d find true love
สิ่งที่ฉันเจอ คนที่เดินเข้ามาแล้วผ่านไป
Sing tee chun jur kon tee dern kao mah laeo pahn bpai
The things that I faced, the people who have shown up and passed by

(*) เมื่อได้มาพบกับเธอครั้งแรก
Meua dai mah pob gup tur krung raek
When I first met you
ฉันก็ทำโอกาสให้เสียไป
Chun gor tum ohgaht hai sia bpai
I wasted my chance
จนในวันนี้กลับมาได้พบเธอ
Jon nai wun nee glup mah dai pob tur
Until today, I came back to see you
ฉันจะไม่ยอมปล่อยเธอไปอีกครั้ง
Chun ja mai yaum bploy tur bpai eek krung
I refuse to let you go again

(**) จะรักษาดูแลให้ดีที่สุด
Ja ruksah doo lae hai dee tee soot
I’ll take the best care of you
ความสุขของเธอก็คือความสุขของฉัน
Kwahm sook kaung tur gor keu kwahm sook kaung chun
Your happiness is my happiness
โอเธอชีวิต คนเราช่างแสนสั้น
Oh tur cheewit kon rao chahng saen sun
Oh, the human life is so short
ขอเพียงเรามีกันและกันต่อจากนี้ตลอดไป
Kor piang rao mee gun lae gun dtor jahk nee dtalaut bpai
I just want us to be together from now until forever

ไม่เคยนึกเลย ว่าจะมีหนึ่งคนที่รักกันจริง
Mai koey neuk loey wah ja mee neung kon tee ruk gun jing
I never though there would be anyone who really loved me
คนที่เข้าใจ คนที่ยอมรับกันในทุกๆสิ่ง
Kon tee kao jai kon tee yaum rup gun nai took took sing
Someone who understands, someone who accepts everything about me

(*,**)

ขอมีแค่เธอ……คนเดียว
Kor mee kae tur kon diao
I just want to have you

   

คำร้อง วงศ์วริศ อาริยวัฒน์ , วรรธน์ ภิญโญวาณิชกะ
ทำนอง วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
ทำนอง วงศ์วริศ อาริยวัฒน์

   

A short and simple love song just in time for Valentine’s Day

Title: อย่าเล่นกับไฟ / Yah Len Gup Fai (Don’t Play With Fire)
Artist: Pae rak and the Pisat Band
Album: Wood and Steel
Year: 2016

(*) อย่าเล่นกับไฟ เพราะเธอจะทนไม่ไหว
Yah len gup fai pror tur ja ton mai wai
Don’t play with fire because you won’t be able to handle it
อย่าเดินเข้าไป เพราะมันจะเผาเธอไหม้
Yah dern kao bpai pror mun ja pao tur mai
Don’t walk up because it’ll burn you
(อย่าเล่นกับไฟ)
(Yah len gup fai)
(Don’t play with fire)

เธอเห็นว่าเขาน่ะรูปงาม
Tur hen wah kao na roop ngahm
You see him as being handsome
แต่ฉันน่ะเตือนเธอแล้วว่าเขาจะทำเธอทรมาน
Dtae chun na dteuan tur laeo wah kao ja tum tur toraahn
But I’m warning you now that he’ll torture you
เธออยากจะเดินเข้าไป เธอบอก ไม่เป็นไร
Tur yahk ja dern kao bpai tur bauk mai bpen rai
You want to go up to him, you say it’s okay
เธอยังจะคงไม่รู้ว่ากำลังเล่นอยู่กับอะไร
Tur yung ja kong mai roo wah gumlun len yoo gup arai
You still don’t know what you’re messing with

(*)

ประวัติเขาไม่ค่อยจะดี
Bprawut kao mai koy ja dee
He doesn’t really have a good history
แต่เขาจะตีหน้าซื่อแล้วบอกว่าดีขึ้นวันพรุ่งนี้
Dtae kao ja dtee nah seu laeo bauk wah dee keun wun proong nee
But he’ll pretend to be loyal and tell you that he’ll be better tomorrow
และเขาจะทิ้งทุกคนและเหลือไว้ เพียงเธอคนเดียว
Lae kao ja ting took kon lae leua wai piang tur kon diao
And he’ll dump everyone except for you
แต่เขาจะทำแป๊บเดียว ให้เธอเป็นคนรักเพียงประเดี๋ยว
Dtae koa ja tum bpaep diao hai tur bpen kon ruk piang bpradiao
But he’ll do it only for a second, you’ll be his lover only temporarily

(*)

ไฟมันอุ่นกาย
Fai mun oon gai
Fire warms the body
แต่หากอยู่ใกล้เกินไป หัวใจเธอคงมลาย
Dtae hahk yoo glai gern bpai hua jai tur kong malai
But if you get too close, your heart will be destroyed
และแผล มันเหมือนจะหาย
Lae plae mun meuan ja hai
And it seems like the wounds will have healed
แผลมันเหมือนจะหาย
Plae mun meuan ja hai
It seems like the wounds will have healed
แต่เธอจะทนไม่ได้
Dtae tur ja ton mai dai
But you won’t be able to take it
เพราะเธอจะตายในโรงบาล
Pror tur ja dtai nai rohng bahn
Because you’ll die in the hospital

อย่าเล่นกับไฟ อย่าเล่นกับไฟ
Yah len gup fai yah len gup fai
Don’t play with fire, don’t play with fire

(*)

อย่าเล่นกับไฟ อย่าเล่นกับไฟ
Yah len gup fai yah len gup fai
Don’t play with fire, don’t play with fire
อย่าเล่นกับไฟ
Yah len gup fai
Don’t play with fire

   

เนื้อร้อง / ทำนอง: อารักษ์ อมรศุภศิริ
โปรดิวเซอร์: วงศ์วริศ อาริยวัฒน์, จุลจักร จักรพงษ์

Title: ส่วนหนึ่ง / Suan Neung (One Part)
Artist: The Pisat Band
Album: [Single]
Year: 2017

นาทีที่มองเธอ ใจเต้นรัว เวลามันหยุดเดิน ไม่รู้ตัว
Nahtee tee maung tur jai dten reua welah mun yoot dern mai roo dtua
The moment I saw you, my heart started to pound, when I stopped walking, I was oblivious
รอยยิ้มเธอ กลับมาทำให้ฉันต้องคิด
Roy yim tur glup mah tum hai chun dtaung kit
Your smile ended up making me think

ราตรีช่างยาวนาน นอนไม่หลับ
Rahdtree chahng yao nahn naun mai lup
The night is so long, I can’t sleep
นาฬิกาที่หมุนไปคิดถึงเธอ อยากรู้จัก
Nahligah tee moonb pai kit teung tur yahk roo juk
The clock ticks by, I think of you, I’ve wanted to get to know you
ตั้งแต่วันที่เราพบกัน
Dtung dtae wun tee rao pob gun
Since the day that we met

(*) อยากจะขอแค่เป็นส่วนนึง ช่วงชีวิตที่เรามีกัน
Yahk ja kor kae bpen suan neung chuang cheewit tee rao mee gun
I want to ask to be just one part, for a moment of our lives to have each other
คนอย่างฉันก็รู้ตัวดี ได้แต่หวังว่าเธอจะมอง
Kon yahng chun gor roo dtua dee dai dtae wung wah tur ja maung
Someone like me knows full well I can only hope that you’ll look at me
โปรดเถอะฟ้าให้เธอเป็นใจ จะไม่คิดมีใครอีกเลย
Bproht tur fah hai tur bpen jai ja mai kit mee krai eek loey
Please, heaven, take sympathy on me, I won’t think of having anyone else
ชีวิตนี้ขอมีเพียงเธอ ตราบนานเท่านานจากนี้ ฉันรักเธอ
Cheewit nee kor mee piang tur dtrahp nahn tao nahn jahk nee chun ruk tur
In this lifetime, I only ask to have you for as long as possible, from now on, I love you

พยายามเข้าไปทำความรู้จัก ก็กลัวว่าเธออจะไปรักใคร
Payayahm kao bpai tum kwahm roo juk gor glua wah tur ja bpai ruk krai
I try to go up and introduce myself, but I’m afraid you’ll go and love someone else
อยากเข้าไปบอกความในใจที่มี
Yahk kao bpai bauk kwahm nai jai tee mee
I want to go and tell you the things I have in my heart

เก็บอารมณ์ที่มีให้เธอไว้ก่อน ก็กลัวว่าเธอจะเดินหนีไป
Gep ahrom tee mee hai tur wai gaun gor glua wah tur ja dern nee bpai
I’ve kept the feelings that I have towards you to myself, I’m afraid you’ll run away
แต่หัวใจไม่อาจทน เก็บไว้ข้างใน
Dtae hua jai mai aht ton gep wai kahng nai
But my heart can’t endure keeping it inside

(*)

Can’t let you Can’t let you away
Can let you, can’t let you get away
เธอคือความทุกสิ่งความจริงที่ฉันต้องการ
Tur keu kwahm took sing kwahm jing tee chun dtaung gahn
You’re really everything that I need

(*)

   

คำร้อง วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
ทำนอง วงศ์วริศ อาริยวัฒน์

   

Are the Pisat Band moving on without Pae Arak just like Slur did? Was Pae even a part of the band, or were they just his backup band and now they’re striking it off on their own? Regardless, they have a decent sound, I think the’ll do well~