The Parkinson

All posts tagged The Parkinson

Title: กรรมการ / Gummagahn (Committee)
Artist: The Parkinson
Album: [Single]
Year: 2019

ที่ปรึกษา ระหว่างเขาและเธอ
Tee bpreuksah rawahng kao lae tur
I’m the counselor between you and him
เกิดปัญหา เธอจึงมองเห็นกัน
Gert bpunhah tur jeung maung hen gun
If any problems arise, you look at me

หากรักคือเกม อยู่ในสนาม
Hahk ruk keu game yoo nai sanahm
If love was a game, I’d be on the field
แบ่งฝั่งกันไป เป็นข้างเขาและเธอ
Baeng fung gun bpai bpen kahng kao lae tur
Dividing it between you and him
ได้แต่ยืนตรงกลาง ที่เดิมเสมอ
Dai dtae yeun dtrong glahng tee derm samur
I can only stand in the middle, always in the same place
เกมที่ฉันคงเป็นได้เพียงกรรมการ
Game tee chun kong bpen dai piang gummagahn
A game that I can only be on the committee for

(*) วิ่งตามความรัก กฎใดๆ ข้างในสนาม
Wing dtahm kwahm ruk got dai dai kahng nai sanahm
When chasing love, there are rules on the field
ฉันเข้าใจ แต่เพราะไม่มีสิทธิ์
Chun kao jai dtae pror mai mee sit
I understand, but because I don’t have the right
ขอลงเข้าไปแข่งขัน
Kor long kao bpai kaeng kun
To ask to enter the competition
รักเหมือนกัน แต่ทำได้แค่มอง
Ruk meuan gun dtae tum dai kae maung
I still love you the same, but all I can do is watch

คอยตัดสิน ผิดที่เขาหรือเธอ
Koy dtut sin pit tee kao reu tur
I decide if the fault was his or yours
ประคองไว้ ให้เป็นเกมที่ดี
Bprakaung wai hai bpen game tee dee
I referee it to make it the best game

แต่เอาจริงๆ ยิ่งเธอปรึกษา
Dtae ao jing jing ying tur bpreuk sah
But seriously, the more you consult with me
ยิ่งฟังทีไร ความหวังมันยิ่งมี
Ying fung tee rai kwahm wung mun ying mee
The more I listen, the more hope I have
ได้แต่รอเวลา ให้จบเกมนี้
Dai dtae ror welah hai jop game nee
I can only wait for this game to end
จะขอลองลงเป็นตัวจริง สักวัน
Ja kor laung long bpen dtua jing suk wun
Then I’ll ask to try being a player some day

(*)

เป็นกลางทำเป็นเหมือนฉันแฟร์
Bpen glahng tum bpen meuan chun fair
I’m neutral, pretending to act fair
ที่แท้เธอชนะทุกอย่าง
Tee tae tur chana took yahng
But really, you’ve won everything
รอแค่ให้เขาผิดและพลาดเข้าสักทาง
Ror kae hai kao pit lae plaht kao suk tahng
I’m just waiting for him to screw something up
จะคอยซ้ำ ให้เขาพ่ายแพ้ไป
Ja koy sum sum hai kao pai pae bpai
I’ll keep waiting for him to lose

(*)

เปลี่ยนตัวได้ไหม กติกา ในใจเธอนั้น
Bplian dtua dai mai gidtigah nai jai tur nun
Can there be a change for the rules in your heart?
ฉันเข้าใจ แต่เพราะไม่มีสิทธิ์
Chun kao jai dtae pror mai mee sit
I understand, but because I don’t have the right
ขอเดินเข้าไปในนั้น
Kor dern kao bpai nai nun
To ask to enter there
รักเหมือนกัน แต่ทำได้แค่มอง
Ruk meuan gun dtae tum dai kae maung
I still love you the same, but all I can do is watch

   

เนื้อร้อง : Karn The Parkinson
ทำนอง : Karn The Parkinson
เรียบเรียง : Karn The Parkinson
Producer : Karn The Parkinson

Title: แค่นี้…พอ / Kae Nee Por (Just This…Is Enough)
English Title: “Present”
Artist: The Parkinson
Album: [Single]
Year: 2019

เสียงที่เธอจะได้ฟัง ฉันเตรียมมันมาให้กับเธออย่างระวัง
Siang tee tur ja dai fung chun dtriam mun mah hai gup tur yahng rawung
The voice you’re listening to, I’ve carefully prepared it for you
สิ่งที่ฉันคิด คำในใจฉันที่ไม่เคยกล้า
Sing tee chun kit kum nai jai chun tee mai koey glah
The things I think, the words in my heart that I’ve never dared
วันนี้ฉันเตรียมมันมา มาให้เธอ
Wun nee chun dtriam mun mah mah hai tur
Today I’ve prepared them to give to you

แรกที่เราได้พบกัน มันคือเวลาที่เปลี่ยนแปลงตัวฉันไป
Raek tee rao dai pob gun mun keu welah tee bplian bplaeng dtua chun bpai
The first time we met, it was a time that changed me
เธอคงไม่รู้ มันมีความหมายมากมายแค่ไหน
Tur kong mai roo mun mee kwahm mai mahk mai kae nai
You probably don’t know how meaningful it was
ได้รู้มันดีเพียงใด แค่ได้คิดถึงเธอ Baby Babe
Dai roo mun dee piang dai kae dai kit teung tur baby babe
Know how nice it is just to be able to think of you, baby, babe

(*) แค่ที่เป็นอยู่ ไม่ต้องการกว่านี้
Kae tee bpen yoo mai dtaung gahn gwah nee
Just to be here, I don’t need anything more
แค่ฉันมีโอกาสได้มองหน้าเธอทุกวัน
Kae chun mee ohgaht dai maung nah tur took wun
Just to have the chance to look at your face every day
ยิ้มข้างในใจ มากมายกว่านั้นไม่ต้องการ
Yim kahng nai jai mahk mai gwah nun mai dtaung gahn
Smiling in my heart, I don’t need more than that
โลกที่มีเธอ คือความสุขในใจของฉัน
Lohk tee mee tur keu kwahm sook nai jai kaung chun
A world with you is happiness in my heart

ที่มันเกิดในหัวใจ ยิ่งนานยิ่งทำให้มากมายขึ้นทุกวัน
Tee mun gert nai hua jai ying nahn ying tum hai mahk mai keun took wun
Whatever has happened in my heart, the longer time goes on, the more it causes more and more every day
เพียงแค่ได้คิด เพียงได้ฝันแค่มองอย่างนั้น
Piang kae dai kit piang dai fun kae maung yahng nun
Just to be able to think, just to be able to dream, just to look at you like that
แค่นี้ก็ดีเกินพอ กับคนอย่างฉัน Baby Babe..
Kae nee gor dee gern por gup kon yahng chun baby babe
Just this is more than enough for me, baby, babe

แค่ที่เป็นอยู่ ไม่ต้องการกว่านี้
Kae tee bpen yoo mai dtaung gahn gwah nee
Just to be here, I don’t need anything more
แค่ฉันมีโอกาสได้มองหน้าเธอทุกวัน
Kae chun mee ohgaht dai maung nah tur took wun
Just to have the chance to look at your face every day
ยิ้มข้างในใจ มากมายกว่านั้นไม่ต้องการ
Yim kahng nai jai mahk mai gwah nun mai dtaung gahn
Smiling in my heart, I don’t need more than that
แค่ให้เธอฟัง ความรู้สึกในใจของฉัน
Kae hai tur fung kwahm roo seuk nai jai kaung chun
Just to have you listen to the feelings in my heart

แค่ที่เป็นอยู่ ไม่ต้องการกว่านี้
Kae tee bpen yoo mai dtaung gahn gwah nee
Just to be here, I don’t need anything more
แค่ฉันมีโอกาสได้มองหน้าเธอทุกวัน
Kae chun mee ohgaht dai maung nah tur took wun
Just to have the chance to look at your face every day
ยิ้มข้างในใจ มากมายกว่านั้นไม่ต้องการ
Yim kahng nai jai mahk mai gwah nun mai dtaung gahn
Smiling in my heart, I don’t need more than that
แค่ให้เธอฟัง ความรู้สึกในใจของฉัน ก็พอ
Kae hai tur fung kwahm roo seuk nai jai kaung chun gor por
Just to have you listen to the feelings in my heart is enough

   

Producer – (Karn) Nipat Kamjornpreecha
Lyrics – (Karn) Nipat Kamjornpreecha
Music – (Karn) Nipat Kamjornpreecha
Arranged – (Karn) Nipat Kamjornpreecha

   

I love their classic retro style of both their sound and the music video~ The girl is one of the members of BNK48, though, isn’t she? I feel like that group has just become a display case for artists to pick out music video eye candy for and ride off their fame

Title: ระหว่างเรา…คืออะไร / Rawahng Rao Keu Arai (What’s Between Us?)
Artist: Da Endorphine (ดา เอ็นโดรฟิน) and the Parkinson
Album: Damatic
Year: 2019

หลายครั้งพยายามจะเข้าใจ รู้ดีที่สองเราเป็นอยู่ รู้ไม่ต้องหาคำมาอธิบาย
Lai krung payayahm ja kao jai roo dee tee saung rao bpen yoo roo mai dtaung hah kum mah attibai
Many times I’ve tried to understand, I know full well what the two of us are, I know there’s no need to search for an explanation
แต่โลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เรา ฉันเองไม่รู้ในคำตอบ ทุกทีที่เค้านั้นถามมา
Dtae lohk nee mai dai mee piang kae rao chun eng mai roo nai kum dtaup took tee tee kao nun tahm mah
But we’re not the only ones living in this world, I don’t know how to answer every time that they ask

(*) ตอบไม่ถูกว่าเธอนั้นคิดยังไง ตอบไม่ถูกระหว่างเราคืออะไร
Dtaun mai took wah tur nun kit yung ngai dtaup mai took rawahng rao keu arai
When I don’t know how to answer as to how you feel, I don’t know how to answer about what’s between us
อึดอัดทั้งเธอและฉัน ตอบไม่ถูกว่ามัน จะไปจบลงตรงที่ไหน
Eut ut tung tur lae chun dtaup mai took wah mun ja bpai jon long dtrong tee nai
It’s frustrating both you and me, I don’t know how to answer how far this will go
บอกมาเถอะถ้าเธอไม่คิดจริงจัง บอกมาเถอะวันหนึ่งต้องลาใช่ไหม
Bauk mah tur tah tur mai kit jing jung bauk mah tur wun neung dtaung lah chai mai
Tell me if you don’t feel sincere, tell me, one day you’re going to say good-bye, right?
แต่หากไม่เป็นอย่างนั้น เธอต้องบอกกับฉัน ว่าระหว่างเราคืออะไร
Dtae hahk mai bpen yahng nun tur dtaung bauk cup chun wah rawahng rao keu arai
But if it’s not like that, you must tell me what’s between us

(**) ก็ฉันรอเธอมานานแสนนาน แค่เธอ
Gor chun ror tur mah nahn saen nahn kae tur
I’ve waited so long for you, just you
แม้ใครจะยังไง ฉันก็ยังรอเธอเสมอ
Mae krai ja yung ngai chun gor yung ror tur samur
I don’t care about anyone else, I’m still waiting for you
ให้ชัดเจนเลยได้ไหม ว่าตัวฉันคืออะไร
Hai chut jen loey dai mai wah dtua chun keu arai
Please make it clear what I am
ส่วนไหนชีวิตเธอ ก่อนที่เวลาจะสายไป
Suan nai cheewit tur gaun tee welah ja sai bpai
In your life, before it’s too late

แค่เพียงเหตุผลเดียว ที่ทำให้ฉันรอ เธอบอกไม่ต้องรู้ว่าเรานั้นคบกันแบบไหน
Kae piang het pon diao tee tum hai chun ror tur bauk mai dtaung roo wah rao nun kop gun baep nai
There’s just one reason that I’m still waiting; you told me there’s no need to define our relationship
ก็สุขอยู่เหมือนกัน มีเธอที่เข้าใจ แต่เธอรู้สึกไหม เวลาที่ใครนั้นถามมา
Gor sook yoo meuan gun mee tur tee kao jai dtae tur roo seuk mai welah tee krai nun tahm mah
I’m happy, I have you who understands, but do you feel anything when people ask?

(*,**)

แค่เพียงเหตุผลเดียว ที่ทำให้ฉันรอ เธอบอกไม่ต้องรู้ว่าเรานั้นคบกันแบบไหน
Kae piang het pon diao tee tum hai chun ror tur bauk mai dtaung roo wah rao nun kop gun baep nai
There’s just one reason that I’m still waiting; you told me there’s no need to define our relationship

(**,**)

   

Producer: กานต์ – นิภัทร์ กำจรปรีชา
เนื้อร้อง: นิภัทร์ กำจรปรีชา
ทำนอง: นิภัทร์ กำจรปรีชา
อัดดนตรี: กานต์ – นิภัทร์ กำจรปรีชา / วรเศรษฐ์ อภิญญาวัชรกุล
Mixed-Mastered: Henry Watkins

   

I love the beat and rhythm of this! I like the mixture of Da and the Parkinson’s styles, and the lyrics expressing the frustration of being unsure of your exact relationship status. Lovely duet from Da’s newest album~ 🙂

Title: เมื่อคืน / Meua Keun (Last Night)
Artist: Season Five ft. the Parkinson
Album: [Single]
Year: 2019

เรื่องเมื่อคืน ที่มันเกิด
Reuang meua keun tee mun gert
The matters that arose last night
ต้องขอโทษอีกครั้งที่พลั้งพลาดไป
Dtaung kor toht eek krung tee plung plaht bpai
I must apologize again for messing up
ดูเหมือนฉันไม่ได้ตั้งใจ
Doo meuan chun mai dai dtung jai
It seems like it was unintentional

แท้ที่จริง ที่มันเกิด
Tae tee jing tee mun gert
Actually, what happened
มันคือความต้องการลึกๆข้างใน
Mun keu kwahm dtaung gahn leuk leuk kahng nai
Was a longing deep down inside
ที่ไม่ยั้งไม่ยอมห้ามใจ
Tee mai yung mai yaum hahm jai
That refused to be restrained

(*) อภัยกันได้ไหม
Apai gun dai mai
Please forgive me
อะไรที่ได้ทำเกินเลย
Arai tee dai tum gern loey
What I did was too much

(**) อยากเป็นคนที่รับความผิดที่ทำไว้
Yahk bpen kon tee rup kwahm pit tee tum wai
I want to be someone who accepts responsibility for his actions
ให้ฉันดูแลเธอได้ไหม
Hai chun doo lae tur dai mai
Could you let me take care of you
แค่รับฟัง ให้เข้าใจ อย่าหลบกันไปแบบนี้
Kae rup fung hai kao jai yah lop gun bpai baep nee
Just listen so you can understand, don’t avoid me like this
โปรดกลับมาให้ฉันได้บอกคำๆนั้น
Bproht glup mah hai chun dai bauk kum kum nun
Please come back and let me tell you those words
ให้ฉันได้ทำให้เธอหายดี
Hai chun dai tum hai tur hai dee
Let me make you all better
เรื่องเมื่อคืน ที่เรามี มันเป็นเพราะว่ารักเธอ
Reuang meua keun tee rao mee mun bpen pror wah ruk tur
The matters of yesterday that we had were because I love you

เหมือนน้ำมันที่ใกล้ไฟ
Meuan num mun tee glai fai
Like oil that got too close to a flame
เรื่องผิดใจที่คนสองคนเผลอไป
Reuang pit jai tee kon saung kon plur bpai
It was a mistake of two people being too careless
ปล่อยหัวใจให้เหนือเหตุผล
Bploy hua jai hai neuay het pon
And letting our hearts go beyond reason

(*,**,*,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : SEASON FIVE , THE PARKINSON
เนื้อร้อง : สุดเขต จึงเจริญ
ทำนอง : กานต์ – นิภัทร์ กำจรปรีชา
เรียบเรียง : SEASON FIVE , THE PARKINSON
Mixed and Mastered by พรพิชา ตันสกุล

Title: ไปเถอะ / Bpai Tur (Just Go.)
Artist: The Parkinson
Album: [Single]
Year: 2018

พอนะพอฉันขอได้ไหมคนดี
Por na por chun kor dai mai kon dee
Enough is enough, please, darling
ก็รู้ และเข้าใจ
Gor roo ale kao jai
I know and understand
ไม่ต้องบอกก็พอจะรู้ เป็นใคร
Mai dtaung bauk gor por ja roo bpen krai
You don’t have to tell me, I know who it is
คนที่เธอต้องการ
Kon tee tur dtaung gahn
The person whom you want
ในวันนี้
Nai wun nee
Today

(*) เอาเลย ทำได้เลย อยากจะทำก็ทำได้ทั้งนั้น
Ao loey tum dai loey yahk ja tum gor tum dai tung nun
Go on, you can do it, if you want to do it, then you can do it
แม้เธอ จะไปจากฉัน
Mae tur ja bpai jahk chun
Even though you’ll leave me

(**) แค่นี้ใช่ไหม ที่เธอต้องการ
Kae nee chai mai tee tur dtaung gahn
This is all you want, isn’t it?
อย่าได้ห่วงไอ้คนอย่างฉัน
Yah dai huang ai kon yahng chun
Don’t go worrying about someone like me
อยู่ได้อยู่แล้ว แค่ทรมาน
Yoo dai yoo laeo kae toramahn
I can survive and already have, it’s just torture
เก็บทุกอย่างที่เธอทิ้ง เอาไว้
Gep took yahng tee tur ting ao wai
Gathering everything you’ve thrown away
อยากจะไปกับใครที่ไหนก็ไป ไม่ต้องแคร์
Yahk ja bpai gup krai tee nai gro bpai mai dtaung care
If you want to go with someone else somewhere, then go, you don’t have to care
กับใจฉัน ไม่สำคัญ อะไร
Gup jai chun mai sunkun arai
About my heart, it’s not important

ก็คงไม่รั้งให้เธอไม่ไป Baby…
Gor kong mai rung hai tur mai bpai baby
I can’t hold you back and keep you from leaving, baby
ยิ่งฝืน ยิ่งวุ่นวาย
Ying feun ying woon wai
The more we force this, the more bothersome it is
จบทุกอย่างลงในวันนี้ เป็นไง
Jop took yahng long nai wun nee bpen ngai
How about we end everything today?
ไม่ต้องอธิบาย
Mai dtaung attibai
You don’t have to explain
ไปกว่านี้
Bpai gwah nee
Any more

(*,**)

แค่นี้ใช่ไหม ที่เธอต้องการ
Kae nee chai mai tee tur dtaung gahn
This is all you want, isn’t it?
อย่าได้ห่วงไอ้คนอย่างฉัน
Yah dai huang ai kon yahng chun
Don’t go worrying about someone like me
อยู่ได้อยู่แล้ว แค่ทรมาน
Yoo dai yoo laeo kae toramahn
I can survive and already have, it’s just torture
ในที่สุดก็คงไม่ต่างกัน สุดท้ายเธอก็ไป
Nai tee soot gor kong mai dtahng gun soot tai tur gor bpai
In the end, it’s no different, in the end, you leave

(**)
กับใจฉัน ไม่สำคัญ อยู่แล้ว
Gup jai chun mai sumkun yoo laeo
About my heart, it’s already unimportant

   

Producer : (Karn) Nipat Kamjornpreecha
Lyrics : (Karn) Nipat Kamjornpreecha
Music : (Karn) Nipat Kamjornpreecha & (Toe) Natthawit Odaki
Vocal : (Karn) Nipat Kamjornpreecha
Chorus : (Karn) Nipat Kamjornpreecha
Guitar : (Karn) Nipat Kamjornpreecha
Piano : (Karn) Nipat Kamjornpreecha
Bass : (Toe) Natthawit Odaki
Drum : (Bia) Arithat Kueajitkulanun
Arranged : (Karn) Nipat Kamjornpreecha
Recorded : The Parkinson Studio , Big Hit Studio , Tofu Studio
Mix & Mastering : Pete Tanskul at 8Bit Mixlab

   

The Parkinsons sure have such a lovely jazzy R&B style~ What sad, emotional lyrics about accepting the end of a dying relationship. And once again, another music video with a twist to it, making you think the guy was dumping his girlfriend for someone else, when really she was a prostitute he had been using for money while having a girlfriend on the side, and once he decided he’d marry her, broke it off with the other girl who had developed feelings for him, but realized she didn’t mean the same to him and wasn’t sure if she had the right to try to stop him…

Title: คนชั่ว 2018 / Kon chua 2018 (2018 Edition Person)
English Title: “New Item”
Artist: The Parkinson
Album: [Single]
Year: 2018

แค่เพียงได้มองตาเธอ
Kae piang dai maung dtah tur
Just being able to look in your eyes
มันเป็นยังไงก็ไม่รู้
Mun bpen yung ngai gor mai roo
I don’t even know what that’s like
หัวใจฉันมันสั่น Baby
Hua jai chun mun sun baby
My heart is trembling, baby
เพียงแค่อยากให้เธอรู้
Piang kae yahk hai tur roo
I just want to let you know

และเธอก็เหมือนมีใจ
Lae tur gor meuan mee jai
And you also seem like you have feelings for me
แค่เพียงได้ลองคุยเท่านั้น
Kae piang dai laung kooey tao nun
Just being able to try talking with you
หัวใจช่างตรงกัน Baby
Hua jai chahng dtrong gun baby
Our hearts are so similar, baby
ไม่ต้องบอกกันก็รู้
Mai dtaung bauk gun gor roo
We don’t have to tell each other, we already know

(*) ติดเพียงแค่ฉัน(อาจจะเหมือนฉัน)
Dit piang kae chun (aht ja meuan chun)
It’s just stuck at me (It might be like I)
ทิ้งใครไว้รึเปล่า
Ting krai wai reu bplao
Am I abandoning someone?
ที่ข้างๆฉัน
Tee kahng kahng chun
Beside me
มันเหมือนมีใครคนนึงที่ยืนอยู่
Mun meuan mee krai kon neung tee yeun yoo
It’s like there’s someone standing there
รู้เขาต้องเสียใจ
Roo kao dtaung sia jai
I know she’ll be upset

(**) แต่ก็ไม่สนจะเป็นยังไง (ก็จะไม่สนมันเป็นยังไง)
Dtae gor mai son ja bpen yung ngai (gor ja mai son mun bpen yung ngai)
But I don’t care how it’ll be (I don’t care how it’ll be)
ในนาทีนี้ขอมีเพียงเธอ
Nah nahtee nee kor mee piang tur
At this moment, I just want to have you
ผิดในวันนี้ก็ยอมเต็มใจ
Pit nai wun nee gor yaum dtem jai
I fully accept my mistake of today
ดีกว่าต้องเสียดายที่ไม่ทำ
Dee gwah dtaung sia dai tee mai tum
It’s better than regretting something I didn’t do
แค่เพียงต้องหาเวลาดีๆ
Kae piang dtaung hah welah dee dee
I just must find a good time
บอกกับคนที่เขายืนข้างฉัน
Bauk gup kon tee kao yeun kahng chun
To tell the person standing beside me
แค่อยากให้สองเรา ได้รักกัน
Kae yahk hai saung rao dai ruk gun
I just want the two of us to love each other
กับเขาและฉันมันคงสุดทางแล้ว
Gup kao lae chun mun kong soot tahng laeo
For her and I, we’ve reached a dead end
เพราะหัวใจ ในวันนี้ข้างในนั้นมีแค่เธอ
Pror hua jai nai wun nee kahng nai nun mee kae tur
Because today inside my heart, I have only you
(ถึงเสียใจ ที่ต้องทิ้งเขาไป ช่างมัน)
(Teung sia jai tee dtaung ting kao bpai chahng mun)
(Even though it’s sad to have to dump her, screw it)

ช่วยรอได้ไหมคนดี
Chuay ror dai mai kon dee
Can you please wait for me, darling?
ที่ทำก็เพื่อเธอเท่านั้น
Tee tum gor peua tur tao nun
I’m doing this only for you
ก็รู้มันเป็นเรื่องใหญ่ Baby
Gor roo mun bpen reaung yai baby
I know this is a big deal, baby
แต่ไม่ลองก็ไม่รู้
Dtae mai laung gor mai roo
But if you don’t try, you won’t know

(*,**,**)

   

Lyrics – (Karn) Nipat Kamjornpreecha
Music – (Karn) Nipat Kamjornpreecha
Arranged – (Karn) Nipat Kamjornpreecha
Recorded – The Parkinson Studio, Studio In Park, Tofu Studio
Mix & Mastering : Pete Tanskul at 8Bit Mixlab

Title: เป็นประจำ / Bpen Bprajum (Regularly)
English Title: “Shark Week”
Artist: The Parkinson
Album: [Single]
Year: 2017

Baby… เธอช่างไม่สดใส เรื่องดีๆเธอก็ทำให้ร้าย
Baby tur chahng mai sot sai reuang dee dee tur gor tum hai rai
Baby, you’re really dark, you destroy good things
Baby… ฉันเฝ้าถามตัวเองว่าสิ่งใดทำเธอวุ่นวาย
Baby chun fao tahm dtua eng wah sing dai tum tur woon wai
Baby, I keep asking myself what would bother you

ทำดีเท่าไร เธอไม่แคร์ทั้งนั้น
Tum dee tao rai tur mai care tung nun
However good I am, you don’t care
ฉันทำได้เพียงน่ารำคาญเท่านั้น
Chun tum dai piang nahrumkahn tao nun
All I can do is be annoying
ที่ดูไม่เหมือนเธอในทุกวัน คงเป็นเพราะวันเวลาได้เปลี่ยนหมุน ผ่านมาอีกครั้ง
Tee doo mai meuan tur nai tok wun kong bpen pror wun welah dai bplian moon pahn mah eek krung
You seem different every day, it’s probably because that time has come again

(*) Baby… Alright… คงต้องยอมเธอวันนี้ ฉันไม่เป็นไร
Baby all right kong dtaung yaum tur wun nee chun mai bpen rai
Baby, all right, I must give into you today, I’m okay
Baby… Alright… ขอแค่มีเธอ ขอแค่มีเธอ
Baby all right kor kae mee tur kor kae mee tur
Baby, all right, I just want to have you, I just want to have you

Baby… เธอจะเป็นอย่างไรก็อภัยให้เธอได้ทั้งนั้น
Baby tur ja bpen yahng rai gor apai hai tur dai tung nun
Baby, however you’ll be, I can completely forgive you
Baby… พร้อมฉันพร้อมจะยอมเพื่อให้เรานั้นยังรักกัน
Baby praum chun praum ja yaum peua hai rao nun yung ruk gun
Baby, I’m ready, I’m ready to give in for us to stay in love

คงเป็นแค่เพียงบางอารมณ์เท่านั้น
Kong bpen kae piang bahng ahrom tao nun
It’s just a mood swing, that’s all
รู้ดีเป็นเพียงไม่กี่วันเท่านั้น
Roo dee bpen piang mai gee wun tao nun
I know full well it won’t last very long
ก็รู้ไม่นานมันคงพ้นผ่าน คงได้เห็นเธอคนเดิมที่อ่อนหวาน อย่างในวันนั้น
Gor roo mai nahn mun kong pon pahn kong dai hen tur kon derm tee aun wahn yahng nai wun nun
I know pretty soon it’ll pass and I’ll see the same sweet you again like before

(*,*)

ในดีๆเธอช่างแสนอบอุ่น รับรู้ว่าเธอคือทุกอย่าง
Nai dee dee tur chahng saen op oon rup roo wah tur keu took yahng
When you’re good, you’re so warm, I realize you’re everything
ดีใจที่ได้เธอมาร่วมทาง เรื่องแค่นั้น ฉันนั้นไม่เป็นไร
Dee jai tee dai tur mah ruam tahng reuang kae nun chun nun mai bpen rai
I’m just happy to have you with me, that’s all, I’m okay

(*,*,*)

   

Lyric & Music : (Karn) Nipat Kamjornpreecha
Arranged : The Parkinson

   
Is this song about a girl on her period? Because I know when it’s my time-of-the-month, I have wicked mood swings and eat tons of sugar like in the MV. “Shark week” is a good name for that time period hahaha~ That would also explain the pink liquid. Well, if it is, good for the guy, realizing it’s a week where we can’t really control, and that he’s willing to stick with his girl and ride out the crazy! :’D I like how the singer just sings with a stoic face, like he’s reminding himself, “This happens like clockwork. It’s only temporary. I just have to ride it out. It’ll pass. It’ll pass.” haha, here’s to the guys who put up with us!

Title: ยินดี / Yin Dee (Delight)
Artist: Pijika and the Parkinson
Album: [Single]
Year: 2017

ฉันนั้นมีบางสิ่ง ที่ยังเก็บเอาไว้
Chun nun mee bahng sing tee yung gep ao wai
I have something that I’ve been keeping in
ฉันก็มีบางอย่าง ติดค้างในหัวใจ
Chun gor mee bahng yahng dtit kahng nai hua jai
I have something stuck in my heart
ขอให้เธอช่วยพูดออกมาจะได้ไหม
Kor hai tur chuay poot auk mah ja dai mai
Can I ask you to say it?
งั้นให้เธอเริ่มก่อน
Ngun hai tur rerm gaun
I’ll let you go first

ฉันไม่เป็นตัวเอง เมื่อเธอต้องห่างไกล
Chun mai bpen dtua eng meua tur dtaung hahng glai
I’m not myself when you’re far away
ฉันทำตัวไม่ถูก เมื่อเราได้ชิดใกล้
Chun tum dtua mai took meua rao dai chit glai
I don’t act right when we’re close
เหมือนเวลามันหยุด แค่เราไม่ไปไหน
It’s like time stops for just the two of us
เพราะอะไรไม่รู้ รู้แค่เป็นสุขใจ
I don’t know why, all I know is that I’m happy

(*) หากมันคือความรัก
Hahk mun keu kwahm ruk
If it’s love
ขอให้พาหัวใจไป
Kor hai pah hua jai bpai
I want it to lead my heart
ให้เจอกับคนรัก
Hai jur gup kon ruk
To find the person I love
ที่จะรักจนวันตาย
Tee ja ruk jon wun dtai
Who will love me till the day I die
หากเธอคือคนนั้น ฉันยินดีทั้งหัวใจ ยกให้เธอดูแล
Hahk tur keu kon nun chun yin dee tung hua jai yok hai tur doo lae
If you’re that person, I’d be so happy, I’d give my entire heart for you to take care of

(**) จะไม่มีความเหงา
Ja mai mee kwahm ngao
There will be no loneliness
แม้ดวงดาวนั้นลาไป
Mae duang dao nun lah bpai
Even if the stars say good-bye
แค่มีเธอกับฉัน คงไม่เหงาไม่เดียวดาย
Kae mee tur gup chun kong maingao mai diao dai
If there’s just you and me, there will be no loneliness or solitude
เปรียบดังกับความฝัน ทุกนาทีที่เราใกล้
Bpriap dung gup kwahm fun took nahtee tee rao glai
It’s like a dream every moment that we’re near
ฉันรักเธอได้ยินไหม ให้รู้ไว้คนดี
Chun ruk tur dai yin mai hai roo wai kon dee
I love you, do you hear me? Keep that in mind, darling

เหมือนได้เจอบางอย่าง ที่มันได้ขาดหาย
Meuan dai jur bahng yahng tee mun dai kaht hai
It’s like I’ve found something that’s been missing
เหมือนว่าเราได้เจอ อีกครึ่งของหัวใจ
Meuan wah rao dai jur eek kreung kaung hua jai
It’s like I’ve found the other half of my heart
แม้หนทางลำบาก ยากเย็นสักเพียงไหน
Mae hon tahng lumbahk yahk yen suk piang nai
No matter how hard or difficult the path will be
แค่มีเราอย่างนี้ ก็ไม่กลัวสิ่งใด
Kae mee rao yahng nee gor mai glua sing dai
If we just have us like this, I’m not scared of anything

(*,**,*,**)

   

เนื้อร้อง / ทำนอง : Nipat Kamjornpreecha
เรียบเรียง : The Parkinson

   
What a super cute song! The lyrics are sugary and romantic, the melody lively and sweet, and Pijika and Karn’s voices make a lovely duet~
What an interesting decision to pair such an in-depth music video with it, where it’s the year 4,524 and the world is rebuilding itself after World War 18, and somehow people have developed the ability to know the exact date they will die, and everyone has their own specific jobs, and the guy in the video’s job is to document everyone by taking a picture when they get married and when they die. So I guess for the native-geisha couple, it was both their wedding photo and her death-day photo? Seems strange to pair such a somber, dystopian video with such a lighthearted, happy song. Or does the contrast strangely work for it? What do you think?

Title: เพื่อนรัก / Peuan Ruk (Dear Friend)
Artist: The Parkinson
Album: [Single]
Year: 2016

ขอโทษที่ฉันเอง ไม่อาจเป็นเหมือนเดิม อย่างที่เธอต้องการ Oh…baby
Kor toht tee chun eng mai aht bpen meuan derm yahng tee tur dtaung gahn oh baby
I’m sorry that I might not be the same, like you want, oh, baby
แค่เพื่อนเท่านั้น พยายามเข้าใจ
Kae peuan tao nun payayahm kao jai
We’re only friends, I’m trying to understand
แต่ทำไมในใจของฉันยังสั่น Oh baby
Dtae tummai nai jai kaung chun yung sun oh baby
But why is my heart still pounding inside? Oh, baby

(*) เธอ… เธอคงไม่รู้ ว่า…
Tur tur kong mai roo wah
You, you probably don’t know that
เพื่อนเธอคนนี้ ภายในใจนั้น
Peuan tur kon nee pai nai jai nun
This friend of yours, inside their heart
ข้างใน… ได้เปลี่ยนไปแล้ว
Kahng nai dai bplian bpai laeo
Inside, they’ve changed

(**) เปลี่ยนไปเป็นรัก รักจนหมดหัวใจ
Bplian bpai bpen ruk ruk jon mot hua jai
It’s changed into love, love with all of my heart
รักเพียงแต่เธอ ขอเพียงให้เธอได้รู้
Ruk piang dtae tur kor piang hai tur dai roo
I love only you, I just want you to know
ไม่มีอีกแล้ว เพื่อนที่เธอไว้ใจ
Mai mee eek laeo peuan tee tur wai jai
The friend you trusted doesn’t exist anymore
เหลือเพียงแต่คนๆ หนึ่ง ที่เก็บซ่อนความรักไว้ไม่ไหว
Leua piang dtae kon kon neung tee gep saun kwahm ruk wai mai wai
All that’s left is just one person who can’t hide their love anymore
ถ้าเธอไม่คิดอะไรอย่างนั้น ก็แค่ทำว่าฉันไม่เคยพูดไป
Tah tur mai kit arai yahng nun gor kae tum wah chun mai koey poot bpai
If you don’t feel anything like that, just act like I never said anything
(แค่สักครั้งที่ฉันได้บอกเธอว่ารัก)
(Kae suk krung tee chun dai bauk tur wah ruk)
(Just once that I told you I loved you)

ฉันคงไม่รู้ตัว ไม่ได้ทันระวัง
Chun kong mai roo dtua mai dai tung rawung
I didn’t realize it, I wasn’t careful
อยากให้เธอเข้าใจ Oh…Baby
Yahk hai tur kao jai oh baby
I want you to understand, oh, baby
สัญญาจากนี้ไป หากเรายังต้องเจอ จะไม่ทำให้เธอนั้นต้องรำคาญ Oh baby
Sunyah jahk nee bpai hahk rao yung dtaung jur ja mai tum hai tur nun dtaung rumkahn oh baby
I promise, from how on, if we still must meet, I won’t bother you, oh, baby

(*,**,**,**)

   
Lyric & Music : (Karn) Nipat Kamjornpreecha
Arranged : The Parkinson
Recorded : The Parkinson Studio , Studio In Park , Kimleng audio
Mixed : Pete Tanskul
Mastered : Pete Tanskul

   
Another hit for the Parkinson~ The song itself is fantastic, but I love how the music video takes it a step further than just another friend-developing-crush-on-friend, adding in the extra emotional confusion of being transgender and starting to regret the decision of transitioning when the object of your affection isn’t into girls. What a cliffhanger at the ending! Will there be a part two?
I must say, I could have done with at least one less “oh, baby” though haha

Title: หมดแก้ว / Mot Gaeo (Bottoms Up)
English Title: “Delete”
Artist: The Parkinson
Album: [Single]
Year: 2015

ทุกเรื่องที่มี เรื่องราวใด ๆ
Took reuang tee mee reuang rao dai dai
Every memory that I have, any matter
ที่ผ่านมาก็คง อย่างเคย แค่ทำเป็นไม่สนใจ
Tee pahn mah gor kong yahng koey kae tum bpen mai son jai
With the things that have passed, as usual, I just act like I don’t care
แต่กับเธอ ฉันก็ไม่รู้เสียใจแค่ไหน
Dtae gup tur chung or mai roo sia jai kae nai
But with you, I didn’t know how sad I’d be
รู้แค่ตอนนี้ สักนาที ฉันยังทำใจไม่ได้
Roo kae dtaun nee suk nahtee chun yung tum jai mai dai
All I know is that right now, at this moment, I still can’t come to terms with it

จึงดื่มให้ลืม เรื่องร้ายที่เจอ
Jeung deum hai leum reuang rai tee jur
So I drink to forget the bad times I’ve faced
ที่คิดถึงเธอ ดื่มให้มันหาย
Tee kit teung tur deum hai mun hai
I drink to alleviate my missing you

(*) ลืม เรื่องราวที่ร้าย ๆ ที่ต้องเสียใจ ที่ต้องเสียดาย
Leum reuang rao tee rai rai tee dtaung sia jai tee dtaung sia dai
To forget about the bad memories that make me sad, that I regret
ให้กับเขาไป ให้กับรักจนหมดใจ
Hai gupkao bpai hai gup ruk jon mot jai
With her, with the love that ran out

(**) และไม่ต้องรับรู้เรื่องอะไร
Lae mai dtaung rup roo reuang arai
And there’s no need to acknowledge anything
ดื่มเพื่อให้ลืมเรา ดื่มเพื่อบรรเทา ที่ทรมานเจียนตาย
Deum peua hai leum rao deum peua buntao tee toramahn jian dtai
I drink to forget us, I drink to ease the torture that’s killing me
ล้างภาพที่เคย มีเธออยู่ข้าง ๆ กาย
Lahng pahp tee koey mee tur yoo kahng kahng gai
To wash away the image that I once had you by my side
ให้แทนที่ด้วยความเมา แทนที่ความรักเรา
Hai taen tee duay kwahm mao taen tee kwahm ruk rao
Replacing it with drunkenness instead of our love
ที่เธอได้ทิ้งมันไว้ ต้องลืมมันให้ได้
Tee tur dai ting mun wai dtaung leum mun hai dai
I must be able to forget that you were able to leave me

รู้ทั้งรู้ มันไม่ช่วยอะไร
Roo tung roo mun mai chuay arai
Even though I know it doesn’t help anything
ตื่นมาก็คง อย่างเคย ยิ่งชัดลงไปในหัวใจ
Deum mah gor kong yahng koey ying chut long bpai nai hua jai
When I drink, as usual, the clearer things are in my heart
แต่เพื่อลืม เรื่องร้ายที่เจอ
Dtae peua leum reuang rai tee jur
But to forget the bad things I’ve faced
ที่คิดถึงเธอ ก็แค่ดื่มไป
Tee kit teung tur gor kae deum bpai
I miss you, so I just keep drinking

(*)
ที่ต้องหัวใจสลาย
Tee dtaung hua jai salai
My heart must be broken

(**)

ทุกคำยังชัดเจน ทุกวันยังย้ำให้เจ็บ
Took kum yung chut jen took wun yung yum hai jep
Every word is still clear, every day still repeats and hurts me
และรู้ไม่มีความหมาย ยกแก้วอย่าเสียดาย
Lae roo mai mee kwahm mai yok gaeo yah sia dai
And I know it’s meaningless, raising my glass without regret
รักเราสลาย ก็ดื่มมันให้พัง อีกครั้ง อีกครั้ง
Ruk rao salai gor deum mun hai pung eek krung eek krung
Our love shattered, so I drink it away, again and again

รู้ทั้งรู้ มันไม่ช่วยอะไร
Roo tung roo mun mai chuay arai
I know full well it doesn’t help anything
และดื่มอีกครั้ง แม้มันไม่ช่วยอะไร
Lae deum eek krung mae mun mai chuay arai
And I drink again, even though it doesn’t help anything

   
Lyric & Music : (Karn)Nipat Kamjornpreecha
Arrange : The Parkinson
Recording : The Parkinson Studio, Grand’s Studio
Mixed And Mastered : Woody Pornpitaksuk @ Westside Mastering