The Answer

All posts tagged The Answer

Title: อย่ากลับมา / Yah Glup Mah (Don’t Come Back)
Artist: The Answer ft. Puyfai
Album: [Single]
Year: 2018

เธอเคยลองคิดดูบ้างไหม
Tur koey laung kit bahng mai
Have you ever tried thinking about it?
เจ็บทุกครั้งก็มาให้ฉันรักษาแผลใจ
Jep took krung gor mah hai chun ruk sah plae jai
Every time you’re hurt, you come and want me to treat your wounded heart

พอหายดี ก็ดีกับเขา
Por hai dee gor dee gup kao
As soon as you’re healed, you get back together with him
เธอก็ไปไม่ลาไม่สนใจฉันคนเก่า
Tur gor bpai mai lah mai son jai chun kon gao
You leave without saying good-bye, you don’t care about little old me

(*) ครั้งนี้พอกันเสียที จากนี้ไปจะใจร้าย
Krung nee por gun sia tee jahk nee bpai ja jai rai
This time, I’ve had enough, from now on, I’m going to be cruel
ไม่ยอมให้พักใจ เจ็บแค่ไหนไม่ต้องมาหา
Mai yaum hai puk jai jep kae nai mai dtaung mah hah
I refuse to give you a break, however much you’re hurting, there’s no need to come to me

(**) อย่ากลับมาได้ไหม ถ้าใจยังไม่ลืมเขา
Yah glup mah dai mai tah jai yung mai leum kao
Please don’t come back if your heart still hasn’t forgotten him
พอเธอปวดร้าว มาพักใจ แล้วก็ไป
Por tur bpuat rao mah puk jai laeo gor bpai
As soon as you’re hurt, you come and rest your heart, then leave
ต้องเจ็บอยู่อย่างนี้ ทุกทีคงไม่ไหว
Dtaung jep yoo yahng nee took tee kong mai wai
I can’t take having to hurt like this every time
ถ้าลืมเขาได้วันไหน บอกฉัน จะรีบไปรับเธอคืนมา
Tah leum kao dai wun nai bauk chun ja reep bpai rup tur keun mah
If you can forget him some day, tell me, I’ll quickly take you back

ยอมให้เธอทุกทีเหนื่อยแล้ว
Yaum hai tur took tee neuay laeo
I’ve given in to you every time, I’m tired
คงพอแล้วที่ใจฉันต้องทนรับความเจ็บ
Kong por laeo tee jai chun dtaung ton rup kwahm jing
My heart has had to endure enough pain

(*,**,**,**)

ยังรักและยังจะรอเธอคืนมา
Yung ruk lae yung ja ror tur keun mah
I still love you and am still waiting for you to return

   

เนื้อร้อง : แสนคม สมคิด
ทำนอง : วรวิทย์ สิทธิเสนา (โปเต้ The Answer)
เรียบเรียง : THE ANSWER / พงศภัค ทองเจริญ (เพชร ASOG)

   

Not a bad song, but how frustrating that music video is! That isn’t a situation you should just passively watch as the guy (or girl) walks all over you and thinks an apologetic note and flowers makes everything all better each time. No, that’s where you slam the door in the other girl’s face, grab some eggs and egg her car, then take all the guy’s stuff out to the curb and set it on fire. 🙂

Title: รอเธอกลับมา / Ror Tur Glup Mah (Waiting For You to Come Back)
Artist: The Answer
Album: [Single]
Year: 2018

ประตูยังคงเปิดรอ สิ่งของของเธอวางไว้ที่เก่า
Bpradtoo yung kong bpert ror sing kaung kaung tur wahng wai tee gao
The door is still open and waiting, your things are in their old place
ไม่เคยจะลืมเรื่องเราวันนั้น ภาพฝันของเราไม่เคยจางหาย
Mai koey ja leum reuang rao wun nun pahp fun kaung rao mai koey jahng hai
I’ll never forget our story from those days, our dreams have never faded away

(*) ขอเพียงเธออย่าเพิ่งลืมฉัน จะรอไม่ว่านานแค่ไหน
Kor piang tur yah perng leum chun ja ror mai wah nahn kae nai
I just ask that you don’t forget me yet, I’ll wait, no matter how long

(**) รอเธอกลับมา เธอให้สัญญาฉันจะได้ไหม
Ror tur glup mah tur hai sunyah chun ja dai mai
I’m waiting for you to come back, please promise me
วันไหนเธอเจ็บช้ำ ถ้าถูกเขานั้นทำร้าย
Wun nai tur jep chum tah took kao nun tum rai
Any day you’re hurting, if he hurts you
หากไม่เหลือใครให้คิดถึงกัน
Hahk mai leua krai hai kit teung gun
If you don’t have anyone left to think of
จะไปหา จะไปรับใจเธอกลับมา
Ja bpai hah ja bpai rup jai tur glup mah
I’ll go to you, I’ll take your heart back

ตัดบัวก็ยังเหลือใย อยากขอให้เธอเก็บฉันไว้ก่อน
Dtut bua gor yung leua yai yahk kor hai tur gep chun wai gaun
If you cut off the lotus blossom, the step still remains, I want you to keep me
ถ้าใจเธออ่อนแอแพ้ทางเขา อย่าลืมว่าอ้อมกอดเราเหมือนเดิม
Tah jai tur aun ae pae tahng kao yah leum wah aum gaut rao meuan derm
If your heart has a weakness towards him, don’t forget that my embrace is still the same

(*,**)

เรื่องที่แล้วแล้วไป จะไม่ถามให้เธอเจ็บ
Reung tee laeo laeo bpai ja mai tahm hai tur jep
Matters of the past are in the past, I won’t ask and hurt you
จะคอยรักษาใจเธอ ไม่ให้ต้องเจ็บอีกแล้ว
Ja koy ruk sah jai tur mai hai dtaung jep eek laeo
I’ll keep taking care of your heart, I won’t let you hurt anymore

(**)

ให้สัญญาฉัน จะไปรับใจเธอกลับมา
Hai sunyah chun ja bpai rup jai tur glup mah
Promise me, I’ll take your heart back
หากเธอไม่เหลือใคร จะไปรับใจเธอกลับมา
Hahk tur mai leua krai ja bpai rup jai tur glup mah
If you don’t have anyone left, I’ll take your heart back
จะรีบไปหา จะไปรับใจเธอกลับมา
Ja reep bpai hah ja bpai rup jai tur glup mah
I’ll hurry to you, I’ll take your heart back

   

เนื้อร้อง : แสนคม สมคิด
ทำนอง : วรวิทย์ สิทธิเสนา (โปเต้ The Answer)
เรียบเรียง : พงศภัค ทองเจริญ (เพชร ASOG) / THE ANSWER

Title: คำตอบ / Kum Dtaup (The Answer)
Artist: In Budokan
Album: OST Yes or No 2
Year: 2012

อยู่กับนาทีที่ยาวนาน รอบตัวมีเพียงความเหงา
Yoo gup nah tee tee yao nahn raup dtua mee piang kwahm ngao
Stuck in a minute that’s so long, surrounded only by loneliness
หยุดเพื่อทบทวน ทุกเรื่องราว ที่ทำให้เราต้องไปจากกัน
Yoot peua top tuan took rueang rao tee tum hai rao dtaung pai jahk gun
I stop to reconsider everything that has separated us
ห่างกันสักพัก ปล่อยให้พรุ่งนี้..คือคำตอบ
Hahng gun suk puk ploy hai proong nee keu kum dtaup
Let’s take a break, let go and let tomorrow…be the answer

(*) อยู่กับคำถามเก่า ที่ฉันยัง ไม่แน่ใจ
Yoo gup kum tahm gao tee chun yung mai nae jai
Stuck with the old questions I’m still not sure about
จะเป็นเธอหรือใคร ที่หัวใจ มันต้องการ
Ja pen tur reu krai tee hua jai mun dtaung gahn
Is it you or someone else whom my heart desires?

ไม่ต้องคิดถึง ไม่ต้องห่วง เธออย่าห่วงคนอย่างฉัน
Mai dtaung kit teung mai dtaung huang tur yah huang kon yahng chun
There’s no need to miss me, no need to worry, don’t worry about someone like me
ปล่อยไปตามทาง ปล่อยวางหัวใจ ให้เวลากันและกันสักครั้ง
Ploy pai dtahm tahng ploy wahng hua jai hai welah gun lae gun suk krung
Let things follow their path, let go of the heart and let it be together with time for once
ห่างกันสักพัก ปล่อยให้ความรัก..นำทาง
Hahng gun suk puk ploy hai kwahm ruk num tahng
Let’s take a break, let go and let love…lead the way

(*)

ไม่รู้เมื่อไรเราจะได้เจอกัน
Mai roo meua rai rao ja dai jur gun
I don’t know when we’ll see each other
เพราะรักต้องการเวลาอีกยาวไกล
Pror ruk dtaung gahn welah eek yao glai
Because love needs a longer time
ให้แน่ใจ..ว่าใครที่เป็นคำตอบ
Hai nae jai wah krai tee pen kum dtaup
To be sure…who is the answer

ถ้าเรายังมีหัวใจตรงกันอย่างนี้
Tah rao yung mee hua jai dtrong gun yahng nee
If we still have the same feelings like this
จะกลับไปยืนที่เดิมแล้วทำให้มันดี
Ja glup pai yeun tee derm laeo tum hai mun dee
We’ll go back, stand at the same place, and make everything good
ให้ความรักเรา เป็นเหมือนเช่นเคย
Hai kwahm ruk rao pen meuan chen koey
And make our live like it once was

(*)

เพราะรักต้องการเวลาอีกยาวไกล
Pror ruk dtaung gahn welah eek yao glai
Because love needs a longer time
และฉันจะใช้เวลาเพื่อเรียนรู้มันไป
Lae chun ja chai welah peua rian roo mun pai
And I’ll spend some time learning about it
ฉันมั่นใจว่าเธอนั้นคือคำตอบ
Chun mun jai wah tur nun keu kum dtaup
I’m certain you’re the answer
ให้แน่ใจ..ว่าใครที่เป็นคำตอบ
Hai nae jai…wah krai tee pen kum dtaup
To be sure…who is the answer